Analitik Yaklaşımla Operasyonel Optimizasyon

Risk, Sahtekarlık, CRM ve Operasyonel İyileştirme

Büyük veri, veri madenciliği ve optimizasyon tekniklerini kullanarak verimlilik artırıcı çözümler geliştiriyoruz.

CRM

 

Analitik CRM hizmet ve çözümlerimizle etkin müşteri yönetimi (derinleşme, sadakati artırma, kişi bazlı fiyatlama, sosyal medya kanallarını kullanma, kampanya optimizasyonu vb.) yapabilirsiniz.

 
Risk

 

Model ve uygulamalarımızla kime kredi verip vermeyeceğinizi belirleyebilir, verdiklerinizin riskli olanlarını görebilir, erken uyarı ve tahsilat optimizasyonu, ekonomik sermaye hesabını yapabilirsiniz.

 
Sahtekarlık

 

Özgün çözümlerimizle başta kredi kartı ve personel sahteciliği olmak üzere her türlü dış ve iç (personel) sahtekarlıkları ve para aklama hareketlerini vakitlice tespit edip önleyebilirsiniz.


 
Operasyon

 

Çözümlerimizle yeni tesislerin nerelere açılması gerektiğini, mevcut tesislerin optimal yönetimini, kaynak yönetimini yapabilir ve kurum hedeflerini gerçekçi bir biçimde belirleyebilirsiniz.

Kurumun toplam operasyon maliyetlerini minimize etmek üzere her bir ATM’ye ne zaman ne kadar para yüklenmesi gerektiğini ve para yükleme araçlarının rotalarını belirleyen bir çözümdür.
 1450989849 icon-68

Toplam Maliyetinizi azaltın

Kaset hazırlama, para tutma, transfer ve para yükleme maliyetlerinin toplamını minimize etmeyi sağlayan analitik çözümleri barındırır.

Müşteri memnuniyetini gözetin

Bir taraftan maliyetleri düşürürken diğer taraftan hedeflenen müşteri memnuniyeti seviyesinin parametrik olarak yönetilmesini sağlar.

1450988059 Positive
1450988205 DrawingPin1 Blue

Etkin tahminleme yöntemleri kullanın

Takip eden günlerde ATM’lerden ne kadar para çekileceğini tahmin eden farklı yöntemleri içinde barındırır ve her bir ATM özelinde en doğru sonucu veren yöntemi belirleyerek kullanır.

Entegre çözüm

Maliyet minimizasyonunu ve rotalama problemlerini bir arada ele alan dünyadaki tek çözümdür.

1450978317 cogs 
 1450981561SocialNetwork

Acil durumlarınızı yönetin

Beklentilerden farklı para çekme hareketleri olması durumunu gerçek zamanlı olarak tespit eder ve minimum maliyet artışı yaratacak şekilde hangi aracın, ne zaman o ATM’ye yönlendirilmesi gerektiğini belirler.

Takipte kalın ve raporlayın

ATM’lerin durumlarını gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı verir ve çeşitli raporlarla kullanıcıyı destekler.

1450984018 kchart
Geçmiş dönemde borcunu ödemede gecikmiş olan müşteriler için alınan tahsilat aksiyonlarından öğrenerek uzun vadeli kurum kârının maksimize edilmesini sağlayacak şekilde yasal takip öncesinde hangi müşteriye, ne zaman, hangi kanaldan ve hangi şiddette aksiyon alınması gerektiğini hesaplar.
1450979417 Online Presence Management

Bakış açınızı genişletin

Sadece kısa vadeli tahsilatı artırmak yerine müşterilerden gelecek yıllardaki beklenen kârları da dikkate alarak uzun dönemli kurum gelirlerinin maksimize edilmesini sağlar.

Müşteri bazlı strateji oluşturun

Her müşterinin potansiyel kârlılığı ve aksiyonlara tepkisi farklı olabileceği için müşteri bazlı strateji belirlemenize imkan verir.

1450987658 target
1450991921 notepad  

Kapasitenizi yönetin

Kaynaklarınıza bağlı olarak izlenebilecek etkin stratejileri belirleyebilir veya en etkin strateji uygulamasına gidilmesi için kaynak ihtiyacının tespitini yapabilir.

İletişim senaryolarınızı kurgulayın

Müşteri ve ürün özelliklerini yansıtan değişkenlerden senaryolar oluşturarak iletişim stratejinizi yönetmenizi sağlar. Anlık senaryo değişim imkanı ile farklı koşullara çok hızlı uyum sağlamanıza imkan verir

1450989843 icon-93 
1450989649 interact

Uçtan uca yönetimi sağlayın

Müşterilere alınan aksiyonları ve aksiyon sonuçlarını izler, arama havuzlarını belirler ve süreç takibi faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetir. 

Dış kaynaklara entegrasyonu kolaylaştırın

Dışkaynak firmalara kolay entegre olması ile alınan aksiyonları ve sonuçlarını kolaylıkla takip etmenize yardımcı olur.

 1450981397 cogs 1
1450987880 browser

Maliyetlerinizi yönetin

Kanal bazlı iletişim maliyetlerini ve kanalların müşterilerin ödemesine etkisini dikkate alarak en uygun kanaldan aksiyon alınmasını sağlar.

Kolay raporlayın

Raporlama özelliği ile farklı senaryoların ve optimizasyonun şirket üzerindeki kazanımlarını kolaylıkla izlemenize yardımcı olur.

1450984018 kchart
1450987880 browser

Kolay kullanın

Basit arayüzü sayesinde kullanıcıların kolay adapte olabilmesini sağlar.

Bankaların müşteri kredi kartlarıyla yapılan sahtekarlık işlemlerini hızlı bir şekilde tespit edebilmesini sağlayan, veri madenciliği ve güncel öğrenme teknikleri kullanılarak geliştirilmiş olan bir çözümdür.
 1450989960 rocket

Hızlı tepki verin

Kredi kartı kullanım anında milisaniyeler içerisinde sahtekarlığı tespit eder, işlem tamamlanmadan önlem almanızı sağlar.

 

Senaryolar oluşturun

Veri madenciliği ve kullanıcı tecrübesine dayanan kural bazlı senaryolar tanımlanarak sahtekarlığı engellemeye yönelik aksiyon almanızı sağlar.

 1450989843 icon-93
 1450989649 interact

Değişime ayak uydurun

Öğrenen yapısıyla sahtekarların geliştirdiği yeni yöntemleri de otomatik olarak tespit edebilen bir sistem sunar.

Müşteri memnuniyetini artırın

Hızlı ve etkin bir sahtekarlık tespit sistemiyle müşterileriniz maddi kayba uğramaz, kendini güvende hisseder, müşteri memnuniyeti ve sadakati artar.

1450988059 Positive
Yeni tesis (ATM, Şube, Market, vb.) açmak ya da tesislerinin yerini değiştirmek isteyen kurumlar için en doğru yerleri hesaplayan, harita destekli bir karar destek sistemidir. Analizleri, tesislerin kurum içi ve kurum dışı başka tesislerle etkileşim ve rekabetini dikkate alarak yapar.
1450977867 graph

Analitik yaklaşın

Mevcut tesislerin performanslarından hareketle bir performans tahmin denklemi oluşturur ve optimum tesis yerlerinin belirlenmesi için tesis yer seçimi probleminin çözümünden yararlanır.

Sektörde yeniyseniz de işinize yarar

Uzman görüşüne dayalı matematiksel modellerin yardımıyla henüz tesisleri olmayan ve sektöre yeni giren kurumlara da uygulanabilir.

1450983984 password
 1450978843 local

Atamanızı hızlı yapın

Yerleştirmek istediğiniz tesisleri il, ilçe ve hatta seçtiğiniz bölge içerisine birkaç saniye içerisinde atar.

Detaylı analiz yapın

Yerleştirilen tesislerin detaylı analizi yapılabilir. İstenen nüfus çeken birimleri harita üzerinde gösterebilir. Seçilen bölgeyle ilgili bilgileri Excel dosya formatında kullanıcıya verebilir.

1450988216 Binoculars
1450987880 browser 

Kolayca kullanın

Basit arayüzü sayesinde kullanıcıların kolay adapte olabilmesini sağlar. 

Müşteri yaşam boyu değeri ve fiyat hassasiyetini göz önünde bulundurarak ürünler ve hizmetler için firmaların uzun vadeli karlılığını en üst seviyeye çıkaracak fiyatı belirleyen ve inisiyatif gerektiren süreçleri azaltan bir çözümdür.
1450987658 target

Müşterinin Fiyat Hassasiyetini Belirleyin

Müşteri hassasiyeti modelleri müşterinin hangi fiyata ne kadar duyarlı olduğunu hesaplar.

Müşterinin Yaşam Boyu Değerini Belirleyin

Müşterinin yaşam boyu değeri ile birlikte ileriki yıllarda müşteriden beklenebilecek potansiyel karları dikkate alır.

1450987658 target
1450991921 notepad 

Karlılığınızı Artırın

Hedeflenen karlılık ve hacim doğrultusunda güçlü analitik optimizasyon motoru ile müşteri özelinde en optimum fiyatı önerir. Müşteri talep etmeden daha avantajlı bir fiyatla müşteriye gidilerek, hacim kaybetmeden firma kârlılığını en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Manuel Süreçleri Azaltın

Fiyatlama sürecindeki hataya açık inisiyatif gerektiren süreçleri azaltır, manuel işlemlerden kaynaklanan riskleri minimize eder.

 

1450989843 icon-93 
1450989649 interact

Detaylı Analiz Yapın

İstenilen hacim ve karlılığa bağlı olarak müşteri öneri fiyatlarını ve kabul oranlarını simule eder. Analizleri grafikler yardıyla destekler. 

Kolayca Kullanın

Basit arayüzü sayesinde kullanıcıların kolay adapte olabilmesini sağlar.

 1450981397 cogs 1