Kurumsal Varlık Yönetimi: Doğru Çözüm Nasıl Seçilir?

Yönetici Özeti

Odoo CMS - bir büyük resim

Doğru kurumsal varlık yönetimi çözümünü kaybetmek, genellikle korkutucu ve karmaşık bir iş olabilir, ancak endişelenmeyin! Bu gönderide, Kurumsal Varlık Yönetimi çözümünü seçmenize yardımcı olacak bazı önemli özelliklerden kısa bir süre içinde size yol göstereceğim.

Hepimizin bildiği gibi, şirketin varlığını yönetmek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

  • Varlık işleminin toplam maliyetini azaltın,

  • Varlık yatırımının sermaye maliyetini azaltın,

  • İşletim performansını artırın,

  • Uygunsuz kullanımın potansiyel etkilerini azaltın;

  • Güvenlik risklerini azaltın,

  • Çevresel etkileri en aza indirir,

  • Düzenleyici performansın iyileştirilmesi (ISO 55000 gibi),

  • Varlıkların planlanmamış hizmet dışı kalma süresini azaltın;

  • İşletme varlıklarıyla ilişkili yasal riskleri birkaçı azaltın.

Daha fazla ado olmadan, kurumsal varlık yönetimi çözümünü değerlendirirken aramanız gereken özelliklerden bazıları şunlardır:

Envanter yönetimi

Varlık envanterinizi verimli bir şekilde yönetebilmek, herhangi bir varlık yönetimi çözümünün en temel özelliğidir. Değerlendirmekte olduğunuz çözümlerin, öğenizin servis planlarının, konumunun, doğrulamasının, kullanılmasının ve bakımının ayrıntılı kayıtlarını da koruyabildiğinden emin olun.

Çözüm aynı zamanda mümkün olduğunca az kesintiye yol açmalı ve her bir iş için doğru ekipmanı seçmenize, mümkün olduğunca uzun süre çalışma düzeni içinde tutmanıza ve iyi organize edilmiş bir şekilde değiştirmenize yardımcı olmalıdır.

Bakım Yönetimi

Varlığınızın bakımını yönetemezse bir varlık yönetimi çözümü ne kadar iyi?

Çözüm size bakım görevlerini yönetme yeteneği vermelidir. Önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha çok çeşitli görevlerin yerine getirilmesi için hata analizi ve önleme gibi araçların kullanılması.

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon yönetimi, varlık yönetimi çözümlerinin sahip olması gereken bir diğer önemli özelliktir.

Optimum varlık performansı için ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalibre etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek mümkün olmalıdır.

Arıza Yönetimi

Arıza yönetiminin amacı, kuruluşların genel kaliteyi iyileştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmasına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamasının sağlanmasıdır.

Bunu yapmak için, varlık yönetimi çözümünüz, her an öncelikler olarak düşünülen nedenleri vurgulayan, ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergeler içeren raporları ve grafikleri göstererek belirlenen hataları sürekli olarak izlemelidir.

Yayının başlangıcında belirttiğim gibi, bu bir varlık yönetimi çözümünde aramanız gereken en önemli özelliklerden sadece bir tanesi.

E-Kitap 7 Her Varlık Yönetimi Çözümü'nün Sahip Olması Gereken Kaynaklar, yukarıda listelenen özelliklerin her birinin işlevlerine ilişkin belirli ayrıntılara giriyorum ve bir varlık yönetimi çözümü seçerken aramanız gereken diğer üç kritik özelliği içeriyor.


 

 
 

Softexpert EAM Kısa Sunumu

Enterprise Asset Management yazılımı, kuruluşların önleyici, tahmine dayalı, rutin ve plansız ekipman bakım ve kalibrasyonu için kapsamlı programlar geliştirmelerini ve operasyonların ve teknik personelin günlük etkinliğini geliştirmelerini sağlar.


Aynı zamanda, güvenilirliği artırmak ve enerji kullanımını azaltarak ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklerken, yasalar, yönetmelikler ve sektöre özgü gereklilikler ile mevzuata uygunluğu sağlamak için ekipman ve tesisleri daha iyi yönetir.

Detaylı Bilgi için