6M -Operasyonel Mükemmellik Modeli

Sadece Yazılım Yeterli midir - Ya Örgüt Psikolojisi ?

Odoo CMS - bir büyük resim

  Kurum içinde kullanılan BPM yazılımları ya da IK yazılımları problem çözmede sizce beklenen faydayı sağlıyor mudur?

  Biz Softexpert 6M Operasyonel Mükemmellik Paketi ile firmaların yönetim sistemlerine uçtan uca çözüm sağlıyoruz. Softexpert’le bir süreçteki sorunu keşfetmek ve iyileştirmek için altı boyut (Man, Machine, Metod, Measurement, Machine, Material, Mother Nature (Environment)) sorgulanmaktadır ve bu kavramlar birbirleri ile ilişkilendirilmektedir. Yine de Softexpert gibi bir entegre çözüm paketi sağlamamıza rağmen operasyonel mükemmellikte başarıya ulaşmak için yazılım çözümünün tek başına yeterli olmadığının da farkındayız. Softexpert 6M problem çözme tekniği bileşenlerinden -MAN- yani insan boyutu verimlilik ve iyileştirme için en önemli ve diğer bileşenlerin de faydasını artıran bir bileşen olarak gözükmektedir.

  Örneğin, İşyeri ortamında sinerjinin oluşmasında şu an oldukça da moda olan “İşyerinde Mutluluk” gerçekten önemli gözükmektedir. Bu konuda bir müşterimizle yaptığımız bir çalışmada;

  -İşyerinde Mutluluk konusunu sorguladık,

  -Mutluluğun İş Verimliliğine dönüşmesi için kültürel dönüşümün nasıl olması gerektiğini ortaya koyduk.


  Odoo CMS - bir büyük resim

  YAKLAŞIM:

  Çalışma başında Mavi yakalı ve beyaz yakalıların özlük bilgileri yani Yaşı, Eğitim Durumu, Toplam Çalışma Süresi, Firmadaki Çalışma Süresi, Pozisyonu, Departmanı incelenerek bunların da tek tek etkileri araştırılmış ve İşgören (İK) analitiği yapılmıştır.

  Daha sonra çalışanlarla tek tek konuşarak onların firmaya karşı algıları, hisleri, tutumları, niyetleri ve davranışları öğrenilmiştir. Bu örnekte karşımıza çıkan (bize anlatılan konulardan çıkarım yapılarak) endüstriyel ve örgütsel psikoloji kapsamındaki konular ise şunlar olmuştur;

  İyileştirilmesi istenen Çıktılar (Sonuçlar):

  • İşyerinde Mutluluk
  • İşten Memnuniyet
  • İşten Ayrılma Niyeti (Gönüllü İstifa)

  Çıktıları etkileyen (artıran veya azaltan) Psikolojik Yapılar (Girdiler);

  • Kurum İklimi
  • Adalet İklimi
  • Pozitif Psikolojik Sermaye
  • Çalışan Sessizliği

  Bu çalışmamızda Seligman’ın Mutluluk çalışmaları temel alınmış olup yine Seligman’a göre mutluluk 5 faktörde ölçülmektedir (Seligman’s PERMA). Biz buna 2 faktör daha ekledik. 

  Bunlar;

  • BAŞARI – Hedeflere İlerleme, Sorumlulukları Yerine Getirme
  • BÜTÜNLEŞME – İşe Kendini Verme, Heyecanlı ve İlgili Olma
  • POZİTİF VE NEGATİF DUYGULANIM – Olumlu ve Olumsuz Duygular Hissetme
  • SAĞLIK – Sağlık Durumu
  • ANLAM – İşin anlamlı, değerli ve iş hayatının bir yönü olması
  • YALNIZLIK – Yalnız Hissetme
  • İLİŞKİ - Destek Alma, Takdir Edilme, İlişkilerden memnun olma
  Odoo metin ve resim engeli

  ANALİZ:

  Beyaz yakalı ve mavi yakalı personeller ile yapılan anket, mülakat ve demografik bilgileri değerlendirdiğimizde elimize farklı bulgular elde ettik. Bu çalışma içinde
  Müşterimizden elde ettiğimiz bulgulara baktığımızda en fazla Adalet İkliminin (Nazik ve saygılı davranılması, Kişisel ihtiyaçlara duyarlı olunması, Dürüst ve samimi olunması, Hak gözetilmesi, Sonuçların tartışılması, Uygun gerekçeler sunulması, Kararların net olarak açıklanması) İş Yerinde Mutluluğu etkilediğini, ikinci sırada ise Kurum İkliminin (Firmanın çalışanlar gözünde hep ön planda olması, işletme çıkarlarının düşünülmesi, ekip ruhunun yüceltilmesi, herkes için iyi olanın tercih edilmesi, kurallara uyulması, ilkeli olunması, rekabete değer verilmesi, performansın takip edilmesi, torpil yapılmaması, harcanan emeğin görülmesi ve taktir edilmesi vs…), etkisi olduğunu ve ayrıca Pozitif Psikolojik Sermayenin (Umut, Dayanaklılık, iyimserlik, Özgüven)  de direkt önemli bir etken olduğunu saptadık.

  Kurumun sadece Psikolojik Sermayeye yönelik etkinlikleri ya da eğitimleri gerçekleştirmesinin yeterli olmadığını, adaletin ve kurumsallığın da çalışanların mutluluğu için önemli aracılar olduğu burada görülmektedir. Eğer işletmenizde eğitimler ve sosyal etkinlikler yapılmasına rağmen çalışanlarınızın neden hala mutlu olmadığını düşünülüyorsanız cevap bellidir.

  Operasyonel Mükemmellikte METOT (Süreçler, Prosedür, Talimatlar, Performans sistemleri...) ile birlikte MAN (yetkinlik modelleri, değerlendirme sistemleri...) boyutu da bu yönde dikkate alınması gereken önemli konuların başında gelmektedir.


  Diğer bir çalışmamızda ise Adalet iklimi ile Çalışanın Sessizliğinin İşten Memnuniyeti kuvvetli destekleyen etkileyen etkenlerden ikisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu analizlere bakarak çalışanın sesini ne kadar dinlersek o kadar memnun çalışanlarımız olacağı açıkça görülmektedir. Bunun yanında Çalışanın Sessizleşmesinde kurumdaki Adalet İkliminin sağlanamaması büyük rol oynamaktadır.

  İşte bizim Operasyonel Mükemmellik modelimizde MAN (Anket, Öneri Sistemleri, 360 derece değerlendirme) metodu mevcut durumunuzu analiz etmenizde size yardımcı olmaktadır.

  BU KONUDA DETAYLI bilgi almak için Toplantı Talep Formu bu lütfen doldurunuz. Süreç Merkezi olarak Softexpert excellence Suitin yanında Süreç Madenciliği, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu ve Örgüt Psikoloji ve iş yerinde mutluluk arttırma ile ilgili çözümleri entegre sunabilen bir danışmanlık şirketidir.  

  İşletmenizde Çok Boyutlu Analizlerle İyileştirme ve Sürdürülebilir Operasyonel Mükemmellik Altyapısı Oluşturmak istiyorsanız

  Bize katılın, sizinle daha değerliyiz.

  DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ HAKKINDA

  Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Davranış (İK)

   

  • Firmalarda bir çok konuda iyileştirme yapılırken çalışanların çalışma alanlarının, servislerinin ve yemeklerinin iyileştirilmesi ile verimlilik sağlanacağı düşünülür. Aslında çalışanların motivasyonları, işe aidiyetleri, amirleriyle olan ast-üst ilişkileri işyerinde mutlu olmaları, organizasyona, işe ve çevreye uyum sağlamaları, işyerine bağlılıkları, kurum kültürü algıları ve bunların çalışan davranışlarına ve firma çıktılarına (personel devir oranı, ekstra çaba sarf etme, iş kazalarının ortadan kalkması, performans yönetimi, karlılık vs….) etkileri pek incelenmez. 

   Yapılan anketler ise sadece mevcut durumu göstermekle kalır ama bu problemlerin nedenini ve aralarındaki ilişkileri ve etkileri ortaya koyamaz. İnsan ilişkilerini etkileyecek psikolojik-organizasyonel ve insan kaynakları çalışmalarını, çalışanların düşüncelerini, algılarını, tutumlarını ve niyetlerini dikkate alarak (gerek yüz yüze konuşarak, kişilere koçluk yaparak gerekse firmaya özgü anketler hazırlayarak ve/veya içerik analizleri yaparak) ortaya koyabilmek gerekir. Sonrasında ise kurumsal sistemler kurularak (Softexpert, İK analitiği, taktir-tanıma sistemleri, performans sistemleri…) çalışanların işe katkıları ve verimlilikleri artırılmaktadır.

  Ahmet Cengiz Uçar

  Business Analytics Director @Sureç Merkezi

  Stratejik Planlama, Yalın Üretim, Kalite Yön. Sistemleri,
  6 Sigma ve İstatistik (R, Minitab, SPSS, AMOS)

  Uzun yıllar firmalarda mühendislik ve yöneticilik yaptıktan sonra kendi bilgi birikimini ve tecrübesini firmalarla paylaşmak niyetiyle Süreç Merkezi’ne katılmıştır. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İTÜ Makine mühendisliği yüksek lisansına sahip olan danışmanımız GTÜ Yönetim ve Organizasyon doktorasını da bitirmek üzeredir.

  Odoo metin ve resim engeli