İş İhtiyaçlarına Göre Softexpert Çözümleri

ÇÖZÜM PAKETLERİMİZ

 

Softexpert Excellence Suite; en geniş kapsamlı çözümlerle iş hayatında yaşanan kritik zorluk ve problemlere uygun, çoklu uygulama çözüm platformu sunar.

Organizasyon olarak siz bu çözümlerin hepsini hemen uygulayamayabilir veya başlangıçta sadece tek bir çözüm ile başlamak isteyebilirsiniz. İhtiyacınız oldukça Softexpert ile işletmelerinizi, problemleriniz için en doğru çözümler ile geliştirebilirsiniz.

Bu gelişim ise tek bir çalışma platformunda entegre edilmiş yönetim sistemlerinin uygulamasıyla mümkündür (Business Excellence). Bu platform yöneticilere tüm iş süreçlerini puzzle gibi birleştirebilecekleri bir ortam sunar.

Entegre yazılım çözümü (SoftExpert Excellence Suite) birçok iş yönetiminin parçalarını her işletmeye uygun olarak  fonksiyonel, şeffaf ve güçlü bir biçimde birleştirerek verimliliği ve etkinliği üst seviyelere çıkarmanızı sağlar. Maliyetleri azaltarak geri dönüşü olmayan ve günümüzde telafisi mümkün olmayan tek maliyet unsuru olan "zaman" kaybını önler. 

Türkçe, Rusça, Almanca, İspanyolca, Çince, Romence, Fransızca, İtalyanca, Azerice, Portekizce ve İngilizce versiyonları aynı anda farklı ülkelerde kullanma ayrıcalığı...

Bize Ulaşın »

ÇÖZÜMLERİMİZDE BAŞLANGIÇ TEKLİFLERİMİZ

Kiralama Paketi

Başlangıç paketi

49.90

kullanıcı / ay (yıllık fatura)
 • Min 5 Kişilik, %40 indirimli paket
 • Ortamınızda Kurulum, Test Sistemi Var.
 • Eğitim ve Kurulum ayrıca tekliflendirilir
 • 30 gün içinde iade garantisi

BULUT PAKETİ

Kurumsal paket

39 .00

kullanıcı / ay (yıllık fatura)
 • Min 5 Kişilik, %40 indirimli paket
 • Amazon WS , Test ortamı yok
 • Eğitim ayrıca tekliflendirilir
 • 30 gün içinde iade garantisi

SATINALMA PAKETİ

69 .00

kullanıcı / ay (yıllık fatura)
 • Min 5 Kişilik, %40 indirimli paket
 • Ortamınızda Kurulum, Test Sistemi Var.
 • Eğitim ve Kurulum ayrıca tekliflendirilir
 • 30 gün içinde iade garantisi

İş İhtiyaçlarına Özel Paketler

Aylık €9.90' dan Başlayan fiyatlarla, hızlı kurulum kesin çözüm!

APQP/PPAP Paketi

SoftExpert APQP, APQP süreci boyunca tüm faaliyetlerin ve son başvuru tarihlerinin zamanında tamamlanmasını sağlayan güçlü bir mekanizma kullanır. Çözüm ayrıca, IATF 16949, VDA ve diğerleri gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereklilikleri de karşılamaktadır. 

Detay Bilgi    Tanıtım Videosu 

Kalibrasyon Paketi

SoftExpert Kalibrasyonu, uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 17025, IATF 16949, ISO GUM, VIM – Uluslararası Metroloji Sözlüğü, elektronik kayıt tutma ve en iyi üretim uygulamaları gibi yönetmeliklerde belirtilen gereklilikleri yerine getirmeye yardımcı olarak uyumluluk çabalarını basitleştirir; denetimler için hazırlanır. 

Detaylı Bilgi     Tanıtım Videosu

MSA Paketi

Çeşitli üretim endüstrilerinde ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan SoftExpert MSA, şirketlerin maliyetleri, riskleri düşürürken ve belirli prosesler ve ürünler için farklı analiz yöntemlerine adapte ederken, IATF 16949 gibi uluslararası düzenlemelere göre sistemleri standartlaştırmasını ve doğru şekilde ölçmesini sağlar. 

Detaylı Bilgi    Tanıtım Video

HACCP Paketi

SoftExpert çözümü, kuruluşların FSSC 22000 gerekliliklerini kolayca karşılamasını sağlayarak, gıda güvenliği tehlikelerini, kontrolleri, eylem planlarını, ürün tanımlarını, üretim süreçlerini, gıda güvenliği prosedürlerini, uygunsuzlukları, KPI’ları ve daha fazlasını yönetmek için kaynaklar sağlayarak yeniden işleme ve israfı önler. 

Detaylı Bilgi   Tanıtım Videosu

FMEA Paketi

SoftExpert FMEA, IATF 16949 ve ISO 9000 gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereklilikleri karşılarken aynı zamanda kurumların üretkenliği artırmalarını ve maliyetleri düşürmelerini sağlar. 


Detaylı Bilgi    Tanıtım Videosu

SPC Paketi

SoftExpert SPC, kuruluşların genel kaliteyi artırmalarını ve ISO 9000 Kalite Yönergeleri, IATF 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik Kayıt Tutma ile ilgili olanlar gibi artan sayıda yasal uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilgili maliyetleri ve riskleri azaltmalarını sağlar. 

Detaylı Bilgi   Tanıtım Videosu

Kuruluşunuz için en uygun çözüm paketlerini bulun


Softexpert BPM


İş Süreçleri Yönetimi (BPM) bu zorlukların üstesinden gelmenin ve çok verimli ve duyarlı iş süreçleri yaratmanın anahtarıdır. BPM, süreç merkezli ve işlevler arası bir yaklaşımı birleştirerek insanları, içeriği ve kurumsal uygulamaları birleştiren bir yönetim disiplinidir.

Softexpert CPM


Kurumsal Performans Yönetimi (CPM), bir kurumun başarısını yönetmeye yardımcı olan metodolojileri ve süreçleri tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. En göze çarpan çerçevelerden biri, birkaç organizasyonel perspektifi  düşünen stratejik bir planlama ve yönetim sistemi olan Dengeli Puan Kartı’dır (BSC). Kuruluşlar aynı zamanda EFQM Mükemmellik Modeli ve Altı Sigma’yı bu çözümle destekler.

Softexpert EQM


EQMS aracılığıyla, üretim süreçleri ve prosedürleriyle ilgili kalite sorunlarını önlemek için ISO 9001, Lean, Kaizen, DMAIC, cGMP, Six Sigma ve 8D temelli kalite girişimleri uygulanabilir. Kurumsal Kalite Yönetimi yazılımı, kuruluşlara bu engelleri aşmada ve operasyonel mükemmellik elde etmede, verimlilik düzeylerini arttırmada ve gerçek bir rekabet avantajı sağlamada yardımcı olur.

Softexpert ECM


Aracın içeriğe yönelik süreçleri yönetme konusundaki sağlam niteliği ve esnekliği nedeniyle, formlar gibi yapılandırılmış belgeler veya talepler veya gayri resmi kayıtlar gibi yapılandırılmamış belgeler analiz edilebilir ve sınıflandırılabilir. Belgeler kategorilere ayrıldıktan sonra, SoftExpert ECM işletme ile ilgili bilgileri otomatik olarak yakalamak için Optik Karakter Tanıma’yı (OCR) kullanır.

Softexpert PPM


SoftExpert PPM yazılımı, projeleri, portföyleri ve iş inisiyatiflerini önceliklendirmek, planlamak, yönetmek ve yürütmek için en kapsamlı çözümdür. Yazılım, stratejik inisiyatifler ve yatırımlar, ürün geliştirme, yenilik ve altı sigma programları, hizmet sunumu, varlık bakımı, kaynak kapasitesi planlaması, yazılım geliştirme ve uygulama, inşaat vb. Gibi şirket genelinde proje odaklı iş uygulamalarına uygundur.

Softexpert ERM


SoftExpert ERM yazılımı, kurumların kurumsal risklerini entegre bir yaklaşım kullanarak belirleme, analiz etme, değerlendirme, izleme ve yönetmelerini sağlar. Yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara karşılık gelen kontrol ve değerlendirmeleri, kayıplar ve uygunsuzluklar, olaylar ve risk planları gibi olaylar, temel risk göstergeleri, sorunlar ve tedavi planları dahil olmak üzere tüm risk yönetimi ile ilgili verileri tek ve kapsamlı bir ortamda bir araya getirir.

Softexpert ITSM


SoftExpert ITSM, BT servis taleplerini, olay ve sorun yönetimini, servis seviyesi sözleşmelerini (SLA)  ve BT insan kaynakları  bilgi tabanını, konfigürasyon yönetimini (CMDB) otomatikleştirmek ve geliştirmek için kullanımı kolay, modüler ve uygun maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım paketidir. 

Softexpert SLM


SoftExpert SLM bir kuruluşun tedarikçileri bir ilişkinin ömrü boyunca yönetmesi için araçlar sağlar. Tedarik zincirinin 360 ° görüntüsünü sağlar, bir tedarikçiyi başlangıçta keşfetmek ve kalifikasyondan performans yönetimi, devam eden bakım ve tedarikçi rasyonalizasyonuna kadar ilişkilerin izlenmesini sağlar.

Softexpert HDM


SoftExpert HDM, kapsamlı bir web tabanlı insani gelişme yönetimi yazılımıdır. Yetkinlik haritalaması, eğitim ve gelişim, performans incelemesi ve arka arkaya planlama için izin verir. Amacı, kuruluşlara, iş stratejisiyle uyumlu, çok yetenekli ve meşgul bir işgücü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Softexpert EAM


Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), varlıkların net bir görünümünü ve doğru kontrolünü sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. EAM ile kuruluşlar altyapıyı uyarlayabilir ve planlama, bütçeleme ve varlık edinme, hareket izleme, bakım ve onarım, kalibrasyon, fazla yeniden dağıtım veya varlığın kullanım ömrü sonunda varlığın elden çıkarılması gibi süreçleri optimize edebilirler.

Softexpert EHSM


S oftExpert EHSM, EHS programının eksiksiz ve kapalı döngü yönetimini kolaylaştıran, sağlık ve güvenlik olayları riskini büyük ölçüde azaltan ve çevre düzenlemeleri ve iş kanunlarına uyumu güçlendiren, çevre, sağlık ve güvenlik yönetimi için bir yazılımdır. Bu çözüm, organizasyonların SOP'lara, yerel, ulusal ve uluslararası hükümet yönetmeliklerine ve ISO 14001, ISO 45001 ve çevre, sağlık ve güvenlik yönetimi için benzer standartlar gibi uyumluluk ilkelerine dayanan temel süreçleri uygun bir şekilde sürdürmesine ve etkin bir şekilde yönetmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Softexpert PLM


SoftExpert PLM, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) için bir yazılımdır. Şirketlerin, bir ürünün tüm kullanım ömrünü, tasarımdan, üretimden, hizmete ve elden çıkarmaya, uygun maliyetli, kullanımı kolay ve web tabanlı bir arayüzde verimli ve düşük maliyetli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Ürün ve Çözümler için Videolar ve Broşürler için

Bize katılın, sizinle daha değerliyiz.