SoftExpert HDM kapsamlı bir web tabanlı insani gelişim yönetim yazılımıdır. Yetkinlik haritalama, eğitim ve geliştirme, performans gözden geçirme ve arka plan planlamasına olanak tanır. Amacı, kuruluşların iş stratejisiyle uyumlu, yetenekli ve meşgul bir işgücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu çözümle, organizasyonlar yetkinlikleri kolayca oluşturabilir ve yönetebilir ve bunları iş süreçlerine veya iş pozisyonlarına bağlayabilir. Yetkinlikler değerlendirilebilir ve kuruluşlar işgücü beceri setlerinin güçlü olduğu ve mesleki gelişimdeki boşlukların nerede olduğunu daha iyi anlayabilir.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

11. Uyumluluklar www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

12. F eatures www.softexpert.com

4. B enefits www.softexpert.com

7. W hy SoftExpert www.softexpert.com

10. C ompliance www.softexpert.com

1. Zorluklar Çözüm Fayda - lar Neden SoftExpert Uyumlu - luk Özellik Hakkı - nda SoftExpert SoftExpert HDM Paketi Yeteneği geliştirin. Başarı sürekli kılın .

26. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Yasal Uyarı: Bu yayının içeriği, SoftExpert Software'in önceden izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılam az. Bu yayın, SoftExpert ve/veya bağlı kuruluş ağı tarafından kesinlikle bilgilendirme amaçlı, herhangi bir garanti olmaksızın sağl anmaktadır. SoftExpert ürün ve hizmetleri ile ilgili tek garanti bir sözleşme içinde yer alan lardır. Burada sunulan bazı ürün işlevleri ve char acteristics isteğe bağlı olabilir veya tekl if(ler) edinilen makyaj bağlı olabilir. Bu materyalin içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - SE HDM Yetenekleri geliştirin. Başarı yı Sürekli Kılın .

14. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yetkinlik Haritalama Kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin ve geliştirme için uygun değerlendirme planlarına atayın. Hede f Yetkinlik analiz İş bu kada r Yetenek yönetim

15. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yetkinlik Haritalama Kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin ve geliştirme için uygun değerlendirme planlarına atayın. Hede f Yetkinlik İş bu kadar Yetenek yönetim

16. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yetkinlik Haritalama Kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin ve geliştirme için uygun değerlendirme planlarına atayın. Hede f Yetkinlik İş bu kadar Yetenek yönetim

17. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yetkinlik Haritalama Kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin ve geliştirme için uygun değerlendirme planlarına atayın. Hede f Yetkinlik İş bu kadar Yetenek yönetim

18. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yetkinlik Haritalama Kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanları belirleyin ve geliştirme için uygun değerlendirme planlarına atayın. Hede f Yetkinlik İş bu kadar Yetenek yönetim

19. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Eğitim ve Gelişim İş gücü ihtiyaçlarınızı belirleyerek, eğitim yoluyla beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için bir süreç oluşturarak iş performansı oluşturun. Etkinlik bir de Kurs yönetim Eğitim plan

21. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Eğitim ve Gelişim İş gücü ihtiyaçlarınızı belirleyerek, eğitim yoluyla beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için bir süreç oluşturarak iş performansı oluşturun. Etkinlik bir de Kurs yönetim Eğitim plan

22. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Eğitim ve Gelişim İş gücü ihtiyaçlarınızı belirleyerek, eğitim yoluyla beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için bir süreç oluşturarak iş performansı oluşturun. Etkinlik bir de Kurs yönetim Eğitim plan

23. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans İnceleme Yetenek yönetimini işletmenizin değişen gereksinimleriyle uyumlu tutmak için yetkinlikleri sürekli olarak gözden geçirin ve geliştirin. 9 Kutu matrisi 360° değerlendirme Yetkinlik bir de

25. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans İnceleme Yetenek yönetimini işletmenizin değişen gereksinimleriyle uyumlu tutmak için yetkinlikleri sürekli olarak gözden geçirin ve geliştirin. 9 Kutu matrisi 360° değerlendirme Yetkinlik bir de

20. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Eğitim ve Gelişim İş gücü ihtiyaçlarınızı belirleyerek, eğitim yoluyla beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için bir süreç oluşturarak iş performansı oluşturun. Etkinlik bir de Kurs yönetim Eğitim plan

24. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans İnceleme Yetenek yönetiminiişletmenizin değişen gereksinimleriyle uyumlu tutmak için sürekli olarak bir d rafine yetk inlikleri gözden geçirin. 9 Kutu matrisi 360° değerlendirme Yetkinlik bir de

3. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Gözden geçirin, hizalayın ve daha iyi sonuçlar için planlayın SoftExpert HDM, farklı değerlendirme planları hazırlarken kuruluşunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak çalışanlarınızın becerilerinin sürekli olarak değerlendirilmesine olanak tanır; SoftExpert HDM ile bireysel gelişim planları oluşturun ve çalışanlarınızın büyüme ve veraset hedefleri.

8. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Gerektiğinde ve gerektiğinde gerçek zamanlı bilgi sağlayan işbirlikçi web tabanlı çözüm.  İnsani gelişim yönetimi araçları tam entegre: yetkinlik haritalamadan performans değerlendirmesine, eğitime ve yetenek yönetimine kadar.  İş profilleri, eğitim, değerlendirme ve performans hakkında her yerden, her zaman gerçek zamanlı bilgi sağlar.

9. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  İş profillerinin ötesine geçerek, yetkinlikler, beceriler ve yetenekler belirli süreçler ve etkinliklerle de eşlenebilir.  Değerlendirme planlamasından sonuçlara ve geliştirme planlarına kadar her adımda kağıtsız ve tam otomatik performans değerlendirme süreci.  Yönetim ve risk yönetimi araçları, insan kaynakları yöneticilerinin organizasyonun stratejisine uygun yetenek yönetimi programları planlamasına ve geliştirmesine olanak sağlar.

2. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Doğru iş için gerekli yetkinlikleri bulun SoftExpert HDM, çalışan profillerinde kuruluşunuzun gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri birleştirir ve ayrıntılı ve tutarlı profesyonel özgeçmişler oluşturur; SoftExpert HDM, kritik yetkinliklerde yüksek potansiyelli çalışanların hızlı bir şekilde algılanmasını sağlar ve uygun b ir kariyer planı değerlendirmesine atanması; En iyi sonuçlar için eğitim planları geliştirin SoftExpert HDM, sürekli bir gelişim ve bireysel büyüme döngüsü oluşturmanın ve yönetim ve eğitimde işletme maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlar; SoftExpert HDM ile dahili, harici veya uzaktan eğitimi planlayın ve yönetin ve katılımcıların sonucu değerlendirmelerine izin vererek eğitimin başarısı;

5. Fayda ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Yetenek yönetimi süreçlerini basitleştirerek ve otomatikleştirerek zamandan ve dolayısıyla paradan tasarruf sağlar.  Eğitim ve öğrenim bütçesinin daha verimli kullanımı için eğitim kaynaklarını yönetir.  Çalışanların, yöneticilerin ve İk'nın yavaş ve kapsamlı performans değerlendirmeleri yapmak yerine stratejik faaliyetler e daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.  Ce için tüm çalışmaları organizasyonun stratejileri ve öncelikleri ile uyumlu hale sağlar.

6. Fayda ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Kuruluş genelinde farklı işlemlerde belirli etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken temel yetkinlikleri tanımlar.  Tüm çalışanların erişebileceği ayrıntılı bir kurs kataloğu sağlar.  Dividuals ve iş ekipleri için performans ve beceri boşlukları adrese eğitim programları sağlar.  Meslektaşlarından, liderlerden ve astlarından gelen son derece alakalı performans geri bildirimleri ile işgücünü motive eder.  Zaman içinde performans iyileştirmelerini analiz ederek bireysel gelişim planlarının etkinliğini ölçer.

Views

 • 155 Total Views
 • 115 Website Views
 • 40 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 3 178.211.55.61
 • 1 www.surecmerkezi.com