SoftExpert EQM, kuruluşun her bir ürününe, operasyonuna ve iş uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde uyarlanmış otomatik, son derece etkileşimli kalite süreçleri aracılığıyla kurumsal çapta kalite ve uyum yönetimi programlarını uygulamak ve basitleştirmek için en kapsamlı kalite yönetim yazılımıdır (QMS).

SoftExpert Kalite Yönetimi Yazılımı, gerçek zamanlı olarak tüm kalite ölçümlerini kolayca yönetir, takip eder ve raporlar, ISO 9001: 2015, FDA, Yalın, Altı Sigma vb. Gibi birçok yönetmelik ve standardı karşılar, müşteri gereksinimlerine ve memnuniyetine odaklanır ve sürücü sürekli iyileştirme süreçleri yukarı, aşağı ve organizasyon genelinde.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. B enefits www.softexpert.com

7. Neden Softexpe rt www.softexpert.com

10. C ompliance www.softexpert.com

11. Uyumluluklar www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

12. Özellikleri www.softexpert.com

1. Zorluklar Çözüm Fayda - lar Neden SoftExpert Uyumlu - luk Özellik SoftExp ert Hakkında SoftExpert EQM Süit Kalite Yönetiminde Mükemmellik.

40. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Yasal Uyarı: Bu yayının içeriği, SoftExpert Software'in önceden izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılam az. Bu yayın SoftExpert ve / veya bağlı kuruluşlarının ağı tarafından kesinlikle bilgilendirme amaçlı, herhangi bir garanti o lmadan sağlanmaktadır. SoftExpert ürün ve hizmetleri ile ilgili tek garanti bir sözleşme içinde yer alan lardır. Burada sunulan bazı ürün işlevleri ve özellikleri isteğe bağlı olabilir veya elde edilen teklifin (ler) makyajına bağlı olabilir. Bu materyalin içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - SE EQM Kalite Yönetiminde Mükemmellik

14. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Müşteri Odaklı Kalite Planlama Politika Sorumluluk ve Yetki Planlama Sürekli iyileştirme için kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturarak müşteri gereksinimlerini belirleyin.

15. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Müşteri Odaklı Kalite Planlama Politika Sorumluluk ve Yetki Planlama Sürekli iyileştirme için kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturarak müşteri gereksinimlerini bel irleyin.

16. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Müşteri Odaklı Kalite Planlama Politika Sorumluluk ve Yetki Planlama Sürekli iyileştirme için kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturarak müşteri gereksinimlerini belirleyin.

17. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Planlama Sürekli iyileştirme için kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturarak müşteri gereksinimlerini bel irleyin. Müşteri odaklı Kalite Planlama Politika Sorumluluk ve Yetki

18. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Planlama Sürekli iyileştirme için kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturarak müşteri gereksinimlerini belirleyin. Müşteri Odaklı Kalite Planlama Politika Sorumluluk ve Yetki

36. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Geliştirme Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli eylemleri yapın. NCR ve CAPA Sürekli İyileştirme

37. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Geliştirme Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli eylemleri yapın. Ncr ve CAPA Sürekli İyileştirme

38. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Geliştirme Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli eylemleri yapın. Ncr ve CAPA Sürekli İyileştirme

39. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Geliştirme Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli eylemleri yapın. Ncr ve CAPA Sürekli İyileştirme

19. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için gereken kaynakları belirlemek ve sağlamak . Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Gelen Kaynakları

20. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için gereken kaynakları belirlemek ve sağlamak. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

21. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için gereken kaynakları belirlemek ve sağlamak. İstanbul'da ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

22. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek için gereken kaynakları belirlemek ve sağlamak. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

23. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasa rım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

24. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

25. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

26. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasa rım ve Geliştirme Dışarıdan Sağlanan Kaynaklar

27. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Kaynak Kaynakları

28. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasarım ve Geliştirme Dışarıdan Kaynak Kaynakları

29. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Destek ve Operasyon Ürün projesini planlayın, gözden geçirin ve kontrol edin ve ürün geliştirmenin her aşamasında kaliteyi sağlayın. Çalışan ve Yetkinlik Altyapı Ürün Planlama Ürün ve Hizmetler Gereksinimler Ürün Tasa rım ve Geliştirme Dışarıdan Kaynak Kaynakları

30. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Uygunluğu göstermek için gerekli süreçleri ölçün ve izleyin. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

31. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Uygunluğu göstermek için gerekli süreçleri ölçün ve izleyin. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

32. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Uygunluğu göstermek için gerekli süreçleri ölçün ve izleyin. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

33. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Measure ve uygunluk göstermek için gerekli süreçleri izlemek. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

34. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Uygunluğu göstermek için gerekli süreçleri ölçün ve izleyin. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

35. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Performans Değerlendirmesi Uygunluğu göstermek için gerekli süreçleri ölçün ve izleyin. Analiz ve Değerlendirme İç Denetim Yönetim İnceleme

2. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Liderlik katılımının sağlanması SoftExpert EQM, bu süreçleri sürekli iyileştirmek için gereken eylemleri uygularken, işlemlerin hem operasyonunu hem de etkin kontrolünü sağlar. SoftExpert EQM, yöneticilerin müşteri gereksinimlerini belirleme ve kalite hedefleri, hedefleri ve planları oluşturmalarını sağlar. Tutarlı bir planlama tanımlama SoftExpert EQM, kalite yönetim sistemine ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek için gereken kaynakları sağlar. SoftExper t EQM, ürün gereksinimlerine uymak için gereken altyapıyı sağlar ve korur, aynı zamanda işgücünün eğitilmesini ve gerekli becerilere ve yeteneklere sahip olmasını sağlar.

3. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Kaynakları ve altyapıyı yönet SoftExpert EQM, ürünle ilgili gereksinimleri yönetir ve gözden geçirir ve projeden teslimata kadar ürünün gerçekleştirilmesini kontrol eder. SoftExpert EQM, ilgili süreçleri ve ekipmanları takip ederken proje değişikliklerini planlamak, gözden geçirmek, geç e rlilik kontrolü , doğrulamak ve kontrol etmek için gerekli araçl arı sağlar. Süreç performansını sürekli iyileştirme SoftExpert EQM kuruluşun denetimleri kaydetmesine, planlamasına ve yürütmesine, ayrıca önemli KPI ve gösterge tablolarına sahip işlemleri ve ürünleri ölçmesine ve izlemesine izin verir. SoftExpert EQM, u yumsuzluk raporunu (NCR), uygun olmayan malzeme raporunu (NCMR) veya müşteri şikayetlerini kolayca yönetirken, kalite yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirecek düzeltici ve önleyici eylemleri (CAPA) etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek için araçlar sağlar.

8. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Tüm TKY süreçlerinde ve kalite yönetimi faaliyetlerinde süreç haritalama ve proses otomasyonu.  Olayı, belgelenmiş bilgileri, süreci, eğitimi ve performans yönetimini tek bir uygulamaya entegre eder.  TKY ile ilgili tüm etkinlikler hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan işbirlikçi web tabanlı çözüm.

9. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Çözüm, uluslararası ve yerel mevzuatlar da dahil olmak üzere tüm önemli yönetmeliklere uygundur.  Yönetim ve risk yönetimi araçları tam entegre.  Kurumsal düzeyde iş stratejisi ve TQM hedefleri arasındaki toplam uyum.  QMS performansını gerçek zamanlı olarak ölçmek için KP I 'l a r gibi performans yöneten araçları tümleştirir.

5. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Müşteri self servis - güvenli Web tabanlı işlemler.  Bilgiye gerçek zamanlı erişim yoluyla işbirliği becerisi geliştirme.  Proses tanımlama, haritalama, uygulama ve izleme daha etkin bir şekilde ele alınır.  Genellikle manuel faaliyetlerde meydana gelen gecikmelerin ve verimsizliklerin ortadan kaldırılması.  KYS'nin planlanması ve yürütülmesinde verimlilik ve çeviklik.

6. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Belge yazdırma maliyetleri azalır.  EQM üretkenliğini ve verimliliğini artırın.  Yönetim sistemi performansını etkileyen düzenleyici gerekliliklerin doğru tanımlanması.  İyileştirme, yorum, uygunsuzluk vb. fırsatların etkin bir şekilde izlenmesi  Yönetim progr amlarına yatırılan finansal kaynakların optimizasyonu.  Hissedarlar, müşteriler, topluluk, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerin geliştirilmesi.

Views

 • 154 Total Views
 • 112 Website Views
 • 42 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 3 178.211.55.61
 • 2 www.surecmerkezi.com