APQP-PPAP

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SE APQP - PPAP Ürünlerinizin Kalitesini Sağlayın ve Müşterilerin Beklentilerini Aşın Genel Bakış SE Advance Ürün Kalite Planlaması veya APQP, ürünlerin geliştirilmesini ve değişimini yönetme yöntemlerini otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır . Ürün geliştirme sürecinde bir rehber olarak hizmet verirken, aynı zamanda tedarikçiler ve üreticiler a r a s ı n d a k i s o n u ç l a r ı p a y l a ş m a y ö n t e m l e r i n i standartlaştırır . Çözüm, yeni ürünlerin geliştirilmesinde basit ve etkili bir kontrolün yanı sıra müşteri memnuniyetini, gerekli değişikliklerin erken tanımlanmasını ve zamanında ve mümkün olan en düşük maliyetle teslim edilen kaliteli ürünleri sağlamak için uygun kaynakların kullanılmasına yardımcı olur . SE APQP, APQP süreci boyunca tüm faaliyetlerin ve son tarihlerin zamanında yapılmasını sağlayan güçlü bir mekanizma kullanır . Çözüm ayrıca uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 , VDA ve diğerleri gibi düzenlemeler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılar . Za m an l an mış Görevleri Ayırır Veri Erişimi K oleksiyonunu Yetkilendirir Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Proje izleme Proje P l an l a ma Görevi t a m a mla Kalite Doğru l a m as ı Projeyi T a m a ml a ma

2. Özellikler • Tahmin edilen ve gerçek etkinlik karşılaştırmasını göstermek için e - tablolar ve Gantt grafiklerine APQP zamanlamaları oluşturur . • Formların atanmış kullanıcılar tarafından tamamlanmasını ve onaylayanlar tarafından elektronik olarak imzalanmasını sağlar . • Ürün kalite planlaması için şirket tanımlı kontrol listeleri oluşturur ve atanan görevlere otomatik olarak bekleyen görevleri gönderir . • Tüm APQP belgelerini, Gönderme Emri ve APQP sonuçlarının elektronik imzasıyla müşterilere elektronik olarak gönderir . • Kısmi veya eksiksiz verileri tamamlanmış bir parça formundan benzer bir parça formuna kopyalayarak veri yeniden giriş ihtiyacını ortadan kaldırır . • Değişkenlere (değerler ölçümü) ve özniteliklere (hata sayımı) dayalı olarak süreç yeterlilik çalışmasını gerçekleştirir . Ortalama, aralık, dağılım, histogram, kusur öğelerinin miktarı ve oranı ve daha fazlası için elektronik tablolar ve kontrol grafikleri oluşturur . • Cp, Cpk, Pp, Ppk, ZLSL ve ZUSL dahil olmak üzere süreç dizinlerini hesaplar ve dijital ölçüm cihazlarından otomatik veri toplama için arayüz sağlar . • CAD çizimleri , akış şemaları , teknik özellikler ve taranmış belgeler gibi elektronik belgelerin APQP işlemlerine eklenmesine izin verir . • APQP doküman revizyonlarını kaydeder ve değişiklikleri otomatik olarak tanımlar . • Birçok ISO standardına uygun belgeler üretir . Planlam a Veri Analizi Özelleştirilmiş Formlar Gönderim sertifikası www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kin d. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. Ekran Görüntüleri

Görünümler

 • 734 Total Views
 • 574 Website Views
 • 160 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 8 178.211.55.61
 • 31 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com