Atık

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SE Atık Atık Yönetimi Genel Bakış Atık yönetimi için SoftExpert çözümü, şirketlerin atıklarını yönetmelerine ve azaltmalarına, düzenleyici uyumluluğunu garanti etmelerine ve çevresel performanslarını iyileştirmelerine olanak tanır. SE Atık, organizasyonun depolama yönetimi, taşınması ve nihai atıkların bertarafı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada, süreç ve gerekliliklerine güven ve çeviklik kazandıran mükemmel bir yazılımdır. Sistem, üretimden başlayarak nihai bertarafına ulaşınca ya kadar, üretim sürecinden başlayarak, atığın tam yaşam döngüsünü yönetmek için otomatik bir mekanizma sunar. Tüm süreç, her aşamada doğrudan yer alan çalışma ekipleri tarafından kaydedilir ve izlenir. SE Atık, uluslararası, ulusal ve hatta bölgesel mevzu atlara uygun olacak şekilde tüm belgelerin standartlaştırılması organizasyonu yoluyla çevre düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır. Çözüm otomatik olarak, her bir atık türüne ait önemli verilerin (hedefler, taşıyıcılar, üretim birimleri vb.) Kayıtlarının top lanması için formlar üretir. - Böylece, belirli sıralı kategorilerde organize verilere hızlı erişim sağlar. Örgüt yoluyla atık yönetimini kolaylaştıran entegre bir çözüm; tüm sürecin daha iyi görünmesini sağlar; Konteyner ve gönderilerin envanterini kolayc a yönetin; ve her bir alandaki konteynerlerin, miktarların ve atık türlerinin hareketlerini izleyerek atık yönetiminin verimliliğini artırır . Faaliyetlerin Zamanlanmış Dağılımı Yetkili Bilgiler Süreç Yöneticileri ve Teknik Kadro Kalıntıların Üretimi Depolama Ta şı ma Son Hüküm

2. Kaynaklar Atık Yönetimi • Atıkların izlenmesi, üretimi, depolanması, taşınması, nihai bertarafına kadar. • Her alanda depolanan atık miktar ve tiplerinin izlenmesi. • Sür eçleri ve eylemleri atık üreten tüm varlıkların yönetimi. • Konteynerlerin depolanması ve gönderileri. • Hareket tarihinin yönetimi, izlenmesi ve kontrolü. • Hareket bildirimleri ve atıkların sona ermesi. • Atıkların taşınması ve fatura, miktar, konveyör, hedef, maliyet, yöntem ve tarihler gibi bilgilerin belgelendirilmesi. . Analiz Ve Izleme • Atıkların kimyasal özelliklerinin ve bileşenlerinin kendi yetki alanlarına göre sınıflandırılması. • Atıkların sınıflandırılması (tehlikeli, tehlikeli olmayan, elektronik atık, vb.). • Belirli bir atık, tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık ile ilişkili tüm atık üreticilerinin raporları, hareketli konteynerle rin toplamı, atıklarla taşınan nakliye, vb. • Kullanıcı erişim haklarına göre, yönetim düzeyi gösterge panolarında görüntülenebilecek grafikler kullanan tüm atık yönetimi verilerinin raporları. • Çevresel izinlerin kontrolü. • Bilinen tüm verilerin yönetim görünümleri. . Mevzuata Uygunluk • Her atık için geçerli yönetmelikler birliği. • Tüm lisansların ve son kullanma tarihler inin izlenmesi. • Tehlikeli atık yönetimi için ana küresel yönetmeliklere uyum için gerekli tüm verilerin yönetimi. . Atık Envanteri Çevre Lisansı Atıkların Hedefi Grafik Analizi www.surecmerkez i.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subje ct to change without prior notice.

Görünümler

 • 788 Total Views
 • 645 Website Views
 • 143 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 11 178.211.55.61
 • 15 www.surecmerkezi.com
 • 4 surecmerkezi.com