BT Hizmet Yönetiminde 7 Önemli Unsur

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

14. www.softexpert.com

15. www.softexpert.com

17. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

13. Strateji Y ö n e timi www.softexpert.com

1. BT Hizmet Y ö n e t i m i n d e 7 Önemli Unsur

2. Şirketleri yönetmek her zaman zorlu bir iştir, ancak bu görevin özü, giderek artan hızlı ekonomik değişimlerle dönüştürülüyor. Bir yandan, birleşme ya da yeni ürünler, pazar paylarını en üst düzeye çıkarmak ve genişlemek için önde gelen şirketlerdir. Öte yandan, yeni düzenlemeler ve yeni müşteri talepleri işletmeleri sürekli olarak değişmeye zorlamaktadır. Bilgi Teknolojisi hemen hemen her organizasyonun motorudur ve bu ihtiyaçları karşılamak için BT'nin yeni bir iş modeli içinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Buradaki zorluk, BT departmanlarını geleneksel reaktif teknoloji sağlayıcılarından stratejik hizmet sağlayıcıları haline getirmektir. www.softexpert.com

4. Bir ITSM modeline geçmek kolay bir iş değildir, çünkü tüm kuruluşunuzu, işinizi, BT departmanınızı ve mevcut projelerinizi etkiler . Dünya çapında tanınan Cobit, ISO 20000 , TO G AF ve ITIL gibi birçok yönetim standardı ve en iyi uygulama vardır . S ürekli İ yileştirme Yönetimi Va r lı k Yönetimi De ğ i ş i k l i k Yönetimi Strateji Yönetimi Servis Talebi Yö n e ti m i Olay Yö net i m i Kullanılan standarda bakılmaksızın, bu projeyi başarıya ulaştıracak yedi unsuru vurgularız: Problem Yönetimi www.softexpert.com

8. Problem Yönetimi Aynı olay kendini tekrar etmeye başladığında, bir problemin var. Olay Yönetimi semptomlara odaklanırken Problem Yönetimi, sapmanın temel nedenine odaklanan tamamlayıcı bir disiplindir. Problem Yönetimi, sorunun neden oluşunun nedenlerinin araştırılmasına vurgu yaparak, Olay Yönetimi ile doğrudan bağlantılıdır . Bu disiplin, olayın ayrıntılarını tespit etmek ve anlamak için neden ve sonuç, kılçık çizelgeleri, başarısızlık ağacı analizi ve trend analizi gibi araçları kullanır . Tek başına yönetilen bir olay, SLA zaman çerçevesi içinde düzeltilebilir, ancak olayın kendini tekrarlamaya başladığı andan itibaren, BT profesyonelleri için ekstra zamana ihtiyaç duyacak, iş yüklerini artıracak ve üretkenliği azaltacaktır .

12. Artık BT Hizmet Yönetimi'nde 7 önemli unsuru bildiğinize göre, süreç otomasyonu ve iyileştirme, düzenleyici uyumluluk ve BT yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . SoftExpert ITSM SoftExpert ITSM, BT servis isteklerini, olayı ve problem yönetimini ve BT insan kaynaklarını otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü fakat kullanımı kolay, modüler ve düşük maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım paketidir . SoftExpert ITSM, her boyuttaki ve her sektördeki kuruluşların BT yönetişimini iyileştirmelerine, hizmet seviyelerini optimize etmelerine, üretkenliği artırmasına ve ilgili maliyetleri azaltmalarına ve BT altyapısı yönetimini stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır .

3. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi (ITSM), BT departmanının bilgi sistemlerini yönetme şekli ve müşterilere ve kullanıcılara değer vermesi olarak tanımlanabilir . ITSM konsepti, değişimi planlamak ve yönetmek, beklenmedik bir şey olduğunda görevler kurmak veya BT bütçelerini yönetmek, tedarikçilerin ödemelerini sağlamak için yeni bir yaklaşımdır . Bunlar, iş için olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilecek unsurlardan bazılarıdır . I T S M, şunları yapmak isteyen şirketler için geçerlidir: BT'yi Kurumsal Stratejiyle Hizala BT işlemlerini ve p e r fo r m a n s ını geliştirin Verimliliği ve görünürlüğü artırın Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayın o ITSM, azaltılmış işletme maliyetleri, gelişmiş BT kaynak tahsisi ve artırılmış verimlilik gibi çeşitli avantajlara sahiptir. www.softexpert.com

7. Olay Yönetimi Olay yönetimi önemli bir unsurdur. Bazen işe ciddi zararlar verebilecek yasal ve mali sorunları içerebilir. Olay yönetiminin temel amacı, bir sapma sonrasında hizmeti mümkün olduğunca çabuk normale döndürmektir . İyi yönetilen bir olay, bu sapmaların diğer hizmetleri etkilemesini veya iş süreçlerini durdurmasını engelleyebilir . Olay yönetimi katılımsız bırakıldığında, iş operasyonlarını yavaşlatabilir ve BT ekibinin itibarını olumsuz etkileyebilir . İyi tanımlanmış bir olay yönetimi stratejisi, BT hizmetleri hakkında iyi bir izlenim yaratacak ve kullanıcıların tekrar açılmamış veya yanlış belirlenmiş biletler, yanlış bilgilendirme ve SLA ihlalleri gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmalarını önleyecektir . Olay yönetimi disiplini, kurumun her yerinde meydana gelen karar verme sürelerini hızlandırmaya, verimlilik ve verimliliği artırmaya yardımcı olurken, BT departmanının maliyetleri azaltmasına yardımcı olur .

10. Varlık Yönetimi Bir BT varlığı, bir organizasyon tarafından ticari faaliyetlerde bulunmak için kullanılan herhangi bir yazılım veya donanım olarak tanımlanabilir. Varlık yönetimi disiplini, genellikle kuruluşun toplanmasını içerir . çıkarılması ile ilgili varlıklarının ayrıntılı bir envanterinin oluşturulması için bilgi Şirketler, varlık tahsisi, yeni alımlar veya varlıkların elden kararlar almak için bakım maliyetlerinden daha fazla yarar sağladıklarında varlık bilgilerini kullanırlar.. BT varlık yönetimi, BT maliyetlerinin önemli bir bölümünü temsil etse de, bazı şirketler BT varlık envanterinin yönetimini sınırlandırmakta veya hatta hiç bir yönetimine sahip değildir . Bu, mevcut boşta kalan varlıklarla yeni varlıkların satın alınması veya her departmanın kendi varlıklarını yönetmesi gibi sorunlara yol açabilir ve bu da kuruluş genelinde verimlilik eksikliği ile sonuçlanabilir ..

6. Servis Taleb Yönetimi İstekleri yönetmek ilk başta göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak basitçe kullanıcılara sağlanacak olana odaklanmaya başlayabilirsiniz . Bu taleplerin birçoğu muhtemelen yapılandırılmamış bir şekilde gerçekleşir ve bir H i z m e t Kataloğu oluşturup bunları tanımlamanız ve organize etmeniz gerekir . Merkezileştirilmiş hizmet teklifleri kendi kendine yardımları kolaylaştıracak ve hizmet sunumunu optimize edecek, kullanıcının deneyimini basitleştirecek ve kullanıcı memnuniyetini artıracaktır . SLA, BT'nin rollerini ve sorumluluklarını, tırmanma kurallarını ve hizmetlerin mutabık kalınan son başvuru tarihlerini karşılamak için nasıl teslim edileceğini tanımladığından, hizmet talebi yönetiminde de önemli bir rol oynamaktadır . İsteğin kendisi hizmet istek yönetiminin son yönüdür ve tüm isteklerin kataloğa göre kaydedilmesini ve SLA kurallarına göre işlenmesini ve kullanıcıların beklentilerini karşılamasını sağlar .

16. About SoftExpert SoftExpert, kurumsal düzeyde iş süreci iyileştirme ve uyum yönetimi için yazılım ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kuruluşların tüm seviyelerde iş performansını arttırmak ve endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak için en kapsamlı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 yılında kurulan ve şu anda dünya çapında 2.000'den fazla müşterisi ve 300.000 kullanıcısı olan SoftExpert çözümleri, üretim, otomotiv, yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji dahil her türlü sektörde lider kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik, sa ğ lık ve di ğ erleri . S o f t E x p ert, gen i ş k a p sam l ı u l u slara r a s ı o r ta klar a ğ ı ile m ü ş t eril e r i n i n yatırımlarından maksimum de ğ er elde etmelerini sa ğ lamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve do ğ rulama hizmetleri sunmaktadır. www.softexpert.com

9. Değişiklik Yönetimi Organizasyonlarda her gün değişiklikler oluyor, ancak bir çekirdek sistemi daha yeni bir sürüme güncellemek, örneğin, faydalardan daha fazla sorun yaratabilir . Başarısızlık ihtimali, değişime direnen insan sayısıyla doğru orantılı olarak artar . Değişim, problemleri beraberinde getirebilir, çünkü her biri kendi inanç ve değerlerine sahip olan ve onları değiştirmeye çalışan insanları ele alıyoruz . Bu nedenle, BT'nin zorluklarından biri, insanların değişimin neden yapıldığını anlamalarına ve buna inanmalarına yardımcı olmaktır . Eğer insanlar faydaları göremezlerse, o zaman değişmek istemeyecekler ve buna direnmek için engeller koyacaklar . Şirketin değişmesi gerektiği açık olsa da, değişikliğin nedenleri açık olmayabilir . İnsanları yönetmeyi, onların ne olacağına dair bilgi vererek ve onlara soru sorma şansı vererek, değişim ihtiyacını anlamalarına yardımcı olmayı içerir . İnsanlara destek sağlamak, değişimin başarısını sağlamaya yardımcı olacaktır .

11. Sürekli İyileştirme Yönetimi Bu son unsur, Hi z m e t Yönetiminin tüm yönlerinin, iş hedefleri ile uyumlu olmasını ve kararlaştırılan performans seviyelerine ulaşmasını sağlamanın yanı sıra, iyi giden şeylerin net bir şekilde görülmesini sağlamanın yanı sıra, ve iyileştirilmesi gerekenler . Kullanıcı geri bildirimlerini düzenli olarak toplama, KPI'ları izleme ve raporları inceleme, BT yöneticilerine BT hizmetleri hakkında düzenli olarak güncellenen bir anlık görüntü sağlar . Bu bilgi, hizmet ve süreçleri ayarlamak, yeni bilet ve çözünürlük sürelerini kısaltmak, ilk çağrı çözümlerini desteklemek ve tekrarlanan olay sayısını azaltmak için eylemlere dönüştürülebilen metrikler sağlar . Süreçlerin ve hizmetlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla, BT iş gücünün tümünün daha yüksek kalite ve kullanıcı memnuniyeti için çaba gösterdiği, bütçe optimizasyonuna ve gelişmiş YG'ye katkıda bulunduğu ve BT süreçlerinin iyileştirildiği bir or t am oluşturulabilir .

5. Strateji Yönetimi BT'nin iş stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi, BT yönetim modellerinde inisiyatifler söz konusu olduğunda geleneksel bir özelliktir . Bununla birlikte, birçok şirket hedeflerin yanlış hizalanması, kültürel konular, bölümler arasındaki ayrılıklar veya hatta bunlar arasında t a m bir uyumsuzluk nedeniyle iş hedeflerine ulaşmakta güçlükler bildirir, bu da verimsizliği ve kullanıcı şikayetlerini şiddetlendiren kötü performans gösteren süreçler ve hizmetler ile sonuçlanır . BT stratejik planının hazırlanmasında anahtar hem iş hem de BT'yi dahil etmektir . İşletmenin ihtiyaçlarını iyi anlamak ve her iki tarafın varsayımlarını ve kısıtlamalarını açık bir şekilde kavramak, güçlü bir BT stratejisi oluşturmak için sağlam bir temel oluşturacaktır . İş ortamını gözden geçirerek ve mevcut BT senaryosunu değerlendirerek, iş süreçlerini, politikaları ve prosedürleri uyarlamak ve aynı zamanda organizasyonel önceliklere bağlı bir hedefi tanımlayarak işe başlayın, işletmenin elle tutulur sonuçlar doğuracak eylemlere odaklanmasını sağlayın . Bu yaklaşımla BT, işin kendisini piyasada ayırt etmesine, daha fazla satmasına ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacaktır .

Görünümler

 • 756 Total Views
 • 580 Website Views
 • 176 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 23 www.surecmerkezi.com
 • 4 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com