Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri İş Süreci Modelleme (BPMN) Proses Revizyon Kontrolü İş Süreci Simülasyonu Elektronik Form Otomasyonu İş Akışı Izleme Süreç Analizi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

1. BPM CBOK Genel Bakış ® İş Süreçleri Yönetimi Kılavuzu Uluslararası İş Birliği (ABPMP) Derneği tarafından oluşturulan İş Süreç Yönetimi Kılavuzu Orta k Bilgi (BPM CBOK) Kılavuzu, iş süreçleri yönetimi ile ilgili uzman profesyonellerin bilgi toplamıdır. BPM CBOK, BPM hakkında ortak bir anlayış sağlar. İş pratisyenlerine odaklanmak, ekipler ve kuruluşlar arasındaki uyumu teşvik eder ve piyasada yaygın olarak k ullanılan yaygın olarak kabul görmüş uygulamaları içerir, bunla rın değeri ve verimliliği konusunda geniş bir fikir birliği vardır . BPM Ortak Bilgi Bülteni, her Bilgi Alanı için genel bir genel bakış sunmakta ve bunlara ilişkin görevlerin ve ortak faaliyetl erin bir listesini sunmaktadır. Daha geniş BPM ® CBOK'un parçası olan diğer bilgi kaynaklarına referanslar ve bağlantılar da sunulmaktadır. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) , şirketlerin maliyetleri azaltma, başarıyı en üst düzeye çıkarma, üretkenliği artırma ve riskleri azaltma yoluyla BPM CBOK'a göre iş yapmasına yardımcı olur. ® Çözüm, kuruluşların BPM CBOK tavsiyelerine kolayca uyabilmesini sağlar. Modelleme, analiz için kaynak sağlar. tasarım, dönüşüm ve süreç performans yönetimi, iş performansını optimize etme, uyumluluğu iyileştirme ve yeniden iş sürecini azaltma. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri sayesinde, kuruluşlar ve yöneticiler daha iyi bir görünüme sahip olabilir v e süreç, değişiklikler ve sonuçlar hakkında güncellenebilirler. Çözüm, kullanıcılara, ekiplere, ofislere ve iş birimlerine standartlaştırılmış akışl arla entegre olur, işbirliğini teşvik eder ve iş kazançlarını artırır. Yararları • Standart, Süreç İyileştirme girişimlerini yönlendiren İş Süreçleri Uygulayıcılarını yönlendirir. • Standart terminoloji ile süreçler hakkında iletişim kolaylaşır. • Takım verimliliği, kanıtlanmış sonuçlarla piyasa uygulamaları yoluyla artırılır. • BPM CBOK, tüm işletme ta rafından süreçler hakkında ortak bir anlayış geliştirir. • Diğerleri arasında Altı Sigma, Yalın, TKY gibi disiplinlerle birlikte çalışır. • Daha iyi sonuçların elde edilmesini sağlayan iş işbirliği teşvik edilir. • Ürün ve hizmetlerin güvenliği ve kalitesi artırıldı. • Farklı iş süreçleri daha kolay bilgi alışverişi yapabilir. • BPM çözümlerinin seçilmesini ve değerlendirilmesini içeren girişimler daha hızlı hale gelmektedir. Bilgi Alanları İş Süreçleri Yönetimi Süreç Modelleme Süreç Analiz Süreç Dizayn Süreç Performans Yönetimi Süreç Dönüşümü Süreç Yönetimi Organizasyonu Kurumsal Süreç Yönetimi İş Süreçleri Yönetimi Teknolojileri

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Bileşen Gereksinimler SE Aks i y on Plan ı • Düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. • Eylemlerin gerçekleştirilme süresini azaltır. • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme yolları sağlar. • Grafiklerin, kontrol panellerinin ve raporların hareketlerini optimize eder. SE A nalitik • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Her analiz için güvenlik yapılandırması. SE Denetim • Süreç denetimlerini güvenli, merkezi bir sistemde depolar ve yönetir. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi . • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. SE Yetki • Kişinin iş konusunda yetkinlik gösterme yeteneğini ölçmek için Yeterlilik Ölçeği. • Bir şirket ortamında tüm seviyelerde tüm iş için bir çerçeve sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Gelişim planları çalışanların katılımını artırır ve bir şirkete kariyer hedeflerini gerçekleştirm ede çalışanın ilerlemesini teşvik eden bir rekabet avantajı sağlar. • Tanıtım / Potansiyel değerlendirme, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. SE Doküman • Süreç belgelerini güvenli ve merkezileştirir, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerde erişilebilir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Yöneticilere dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde kurtarm a ve bulma, zamandan tasarruf etme olanağı sağlar. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kullanılmamasını garanti eder. SE Vaka • K anıtlandıktan sonra, kaydedilen ve yönetilen tüm süreç sapmalarını sağlar. • Ürünlerdeki veya süreçlerdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir sapmanın düzeltilmesine izin verir. • Süreç iyileştirme planlamasına yardımcı olmak için bir olay geçmişi saklar. SE Performans • Şirketin mevcut işlem performansını önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar. • Süreç hedeflerinin kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Kolay, sezgisel ve esnek anahtar performans göstergesini raporlar. • Trafik ışığı göstergeleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir. SE Problem • Sorun çözme sürecinin herhangi bir aşamasında kök neden analizi ve araştırması başlatır. • Sapmaların analiz edilmesini ve nedenlerinin düzeltilmesini sağlar. • Ekip üyeleri için problem soruşturması için görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak atar. • Bir problemi, sorunlu olay ilerlemesi ve ardından çözümleme sonrasında etkilenen son kullanıcılara gönderilen otomatik haberl eşmelerle, birden fazla olaya bağlar. SE Süreç • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesin i ve değiştirmesini sağlar. • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Web tab anlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. SE Risk • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyonel yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Potansiyel tehdit ve kayıpların etkisini en aza indirmek için işlem risklerini erken tanımlar. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi izlemek için bir çerçeve sunar. • Süreç iyileştirme programına kritik hedefleri etkileyen risklerin tanımlanmasını sağlar. SE Eğitim • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanan derslerin tam listesini görüntüler. • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığ ını belirler. • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendi rin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir.

Görünümler

 • 874 Total Views
 • 698 Website Views
 • 176 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 23 www.surecmerkezi.com
 • 19 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com