Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Analitik Anahtar Performans Göstergeleri Süreç Haritalama Proje Kontrol www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

1. CMMI Genel Bakış Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için iş sürecini geliştirmek, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin yüz yüze g eldiği bir meydan okumadır. Bu, özellikle entegre ürün ve süreç geliştirme, yazılım mühendisliği ve sistem mühendisliği için süreç iyileştirmelerini tanımlamaya çalışan hükümet ve ticari kuruluşlarda geçerlidir. Yetkinlik Olgunluk Model® Entegrasyonu (CMMI), kurumlara performanslarını en iyi şekilde arttıran etkili süreçlerin temel unsurlarını sağlayan bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Bir projenin, bir bölümün ya da tüm bir kuruluşun genelinde süreç iyileştirmeye rehberlik etmek için kullanılabilir. SoftExpert, CMMI yaklaşımının sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum yönetimi iç in en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, firmaların yaklaşımı takip etmelerine yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümleri, kurumların CMMI'yi kolayca takip edebilmelerini, süreçleri, denetimleri, uygunsuzlukları, kalite KPI'larını, kalite kayıtlarını ve raporları yönetmelerini, organizasyon verimliliğini artırmalarını, yeniden işleme ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kal ite yön ergelerini eylemlere dönüştürür. Yararları • Bir organizasyondaki çoklu süreç disiplinleri arasında verimli ve etkili iyileştirme için rehberlik. • Daha önceki modellerden dahil edilen en iyi uygulamalara yönelik iyileştirmeler. • Bir kuruluşun tüm unsurları için ortak, entegre bir iyileştirme vizyonu. • Daha açık bir şekilde yönetim ve mühendislik faaliyetlerini iş hedeflerine bağlar. • Ürün veya hizmetin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için kapsamı ve görünürlüğü ürün yaşam döngüsü ve mühendislik fa aliyetlerine genişletin. • En iyi uygulama alanlarından (örn. Ölçüm, risk yönetimi ve tedarikçi yönetimi) alınan dersleri dahil edin. • Daha sağlam yüksek olgunluk uygulamaları uygulamak. • Şirketin ürün ve hizmetleri için kritik olan ek kurumsal işlevlere hitap edin.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Analitik • Standart tek tıklama raporları ile durum sağlayın. • Özel raporlar oluşturun. • Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri tanımlamaya, toplamaya ve analiz etmeye yardımcı olun. SE Denetim • Denetimler planlanır ve gerçekleştirilir. • Paydaşların denetimler sonucu bildirilmiştir. • Tüm bulguları düzeltin ve kaydedin. • Gerekli düzeltici eylemleri yönetin. • Düzeltici eylemlerin zamanında yapıldığından emin olun. SE Doküman • Belgelerin oluşturulması, gözden geçirilmesi, onaylanması ve dağıtılmasını yönetin. • CMMI sistemini belgeleyin. • Yanlış belgelerin istenmeyen kullanımlarını önleyin. • Belge koruma ve saklama kurallarını otomatikleştirin. • Belge değişiklikleri sürecinde kurumsal çapta katılım. • Sadece en yeni belge sürümlerinin kullanıldığından emin olun. SE Performans • Kurumsal stratejik planın kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatikleştirin. • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlayın ve bu performansı denetçiye ve iç paydaşlara gerçek zamanlı olarak rapor edin. • olay, sezgisel ve esnek anahtar perf ormans göstergesini rapor edin. • Trafik ışığı göstergeleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir. • Tam bir stratejik planlama (vizyon, misyon, değerler, stratejiler, kilit başarı faktörleri) sağlayın. • Destek analiz araçları (SWOT ve karar matrisi). SE Süreç • Süreç iyileştirme ve modelin farkındalığını geliştirin. • Gerçek uygulamalar ile CMMI'lar arasındaki boşlukları tanımlayın. • Süreç iyileştirmelerini planlayın ve uygulayın. • CMMI'nın istenen seviyeye veya süreç alanlarına uygunluğu sağlamak için kuruluşun orta mına, ürünlerin niteliğine ve sektördeki en iyi uygulamalara göre özelleştirilmiş süreçler tanımlayın. • Optimizasyon sürecini kurumsallaştırmak. • Süreçlerin izlenip kontrol edildiğinden emin olun. SE Proje • Plana bağlılık elde etmek için otomatik girişim atamaları, yönlendirme, tırmanma, gözden geçirme ve onaylama. • Başlangıç proje zamanı, maliyetleri ve teslim edilenleri tahmin edin. • Tüm proje değişikliklerini ve değişikliklerini tanımlayın, belgeleyin, gözden geçirin ve onaylayın. • Kritik yol değerlendirme sini sağlayın. • WBS ve Milestone planı sağlayın. • Tüm proje toplantılarının kaydını tutun. • Kilit paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği yapın. • Projeleri kantitatif olarak yönetin. • Proje görevlerinin gerçekleştirildiğinden ve doğrulandığından emin olun. SE Risk • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyonel yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Yukarıdan aşağıya bir risk değerlendirme yaklaşımı ve süreç seviyesi risk değerlendirme yaklaşımını destekler. • Riskler, kontroller ve testler izlenebilirlik için bağlantılıdır. • Doğal, hedef ve kalıntı risklerin takibini otomatikleştirin. • B elirlemek ve önemi ve olasılığına dayanarak riskleri puanı ve her riske ilişk in kontrolleri izlemek. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve mülkiyeti tanımlamak ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için bir çerçeve sağlayın. • Bu tür kritik risklerin yürütme izlenmesini sağlayan gösterge tabloları, ısı haritaları ve anahtar risk göstergeleri olarak Sağlam raporlama özellikleri.

Görünümler

 • 590 Total Views
 • 476 Website Views
 • 114 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 22 www.surecmerkezi.com
 • 7 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com