Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4.

1. COBIT Genel Bakış İç BT kuruluşları, şirketlerin iş hedeflerini karşılamak için artan baskı altında. Bu zorluk özellikle korkutucu olabilir çün kü Sarbanes - Oxley (SOX) ve Basel II gibi yönetmeliklere uymayı içerir. Uyum, dış denetçilere gösterilebilen güçlü kurumsal yönetim yetenekleri gerektirir. BT, iş süreçlerinde çok önemli bir rol oynadığı için, BT organizasyonu sadece iş için karmaşıklık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda bu uygunluğu gösterecek araçları da sağlar. ® Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri (COBIT) bir alan ve süreç boyunca iyi uygulamalar sağlar. çerçeve. Faaliyetleri yönetilebilir ve mantıklı bir yapıda sunar. Güçlü bir şekilde kontrollere ve yürütme konusunda daha az odaklanmışlardır. Bu uygulamal ar, BT destekli yatırımları optimize etmeye, hizmet sunumunu sağlamaya ve işlerin yanlış gittiğine karar verecek bir önlem sunmaya yardımcı olacaktır. SoftExpert, sıkı bir uyumluluk sağlayan uyumluluk yönetimi için en gelişmiş ve k apsamlı yazılım çözümünü sunar. ® COBIT'in ihtiyaçları. SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin yönetmelikleri takip etmesine yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarmak, verimliliği arttırmak ve riskleri azaltmak. SoftExpert'un çözümleri, kurumla rın COBIT®'i kolayca takip edebilmelerini, süreçleri, denetimleri, riskleri, kalibrasyonları, bakımları, projeleri, kalite kayıtlarını yönetmelerini, organizasyon verimliliğini artırmalarını, yeniden işleme ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbir liği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kal ite yönergelerini eylemlere dönüş türür. . ® COBIT is trademark registered by ISACA in the U.S. and other countries Yararları • Bir iş odağına bağlı olarak daha iyi hizalama. • BT ile ilgili riski kabul edilebilir bir düzeyde koruyun. • BT'nin yaptıklarının yönetimi için anlaşılabilir bir görünüm. • BT'nin etkin ve yenilikçi kullanımıyla stratejik hedeflere ulaşın ve iş faydaları elde edin. • Süreç yönelimini temel alan mülkiyet ve sorumlulukları temizleyin. • Üçüncü taraflarla ve düzenleyicilerle genel kabul edilebilirlik. • İş kararlarını destekl emek için yüksek kaliteli bilgileri koruyun. • Ortak bir dile dayalı olarak tüm paydaşlar arasında ortak anlayış. • İlgili yasalara, düzenlemelere, sözleşme anlaşmalarına ve politikalara uygunluğu destekleyin. • IT kontrol ortamı için COSO'nun (Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyon Komitesi) gereklerinin yerine getirilmesi.

3. Bileşen Gereksinimler SE Risk • Kurumsal ve BT risklerini yönetir. • Riskler, kontroller ve testler izlenebilirlik için bağlantılıdır. • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyonel yapılara veya metodolo jilere kolayca yapılandırılabilir. • Doğal, hedef ve kalıntı risklerin takibini otomatik hale getirir. • Önemi ve olasılığa göre riskleri tanımlar ve puanlar ve her bir riskle ilgili kontrolleri izler. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem p lanlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi izlemek için bir çerçeve sunar. • Bu tür kritik risklerin yürütme izlenmesini sağlayan gösterge tabloları, ısı haritaları ve anahtar risk göstergeleri olarak Sağlam raporlama özellikleri. SE İş Akışı • Servis akışlarını ve faaliyetlerini yapılandırmak için genel, kişisel ve özelleştirilebilir iş akışı motoru. • Hizmete ulaşmak için gereken görev önceliklerini ve son tarihleri zorunlu kılar. • Uçtan uca servis seviyesi performansını izler ve ra porlar. • Değişiklik isteklerinin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sürecini otomatik hale getirir. • Acil durum ve kritik değişikliklerin onaylanmış süreci takip etmesini sağlar. • Değişiklikleri yetkilendirmek için bir iş akışı sağlar. • Değişikliklerle ilgili bilgileri yönetir ve dağıtır. • Denetim geçmişine her zaman erişilebilir. Ekran Görüntüleri Bt İzleme Servis Kataloğu BPMN Tabanlı Süreç Proje Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Bileşen Gereksinimler SE Denetim • Denetimlerin planlanmasını ve yürütülmesini destekler. • Denetim sonuçlarını yönetime iletir. • Tüm bulguları birleştirir ve kaydeder. • Gerekli düzeltici eylemleri yönetir. • Düzeltici eylemlerin zamanında yapılmasını sağlar. SE Yetki • İş tanımlarını, tüm BT departmanındaki pozisyonları tanımlar ve belirtilen gerekli sorumlulukları, yetkilileri ve yetenekleri tespit eder. • Eğitim enstitüleri veri tabanı sağlar ve belirli uzmanlık kurslarını belirler. • Kullanıcı tanımlı takvimlerde, haftalık, aylık veya yıllık olarak, belirli bir süre içinde bekleyen eğitim gereksinimlerini otomatik olarak gösteren eğitim oturumları planlanır. • Zamanlanmış tüm eğitim oturumlarını zaman çizelgeleri, elektronik tablolar ve grafikler aracılığıyla görüntüler, ardından sonuçları belirli BT departmanlarına veya tüm şirkete göre gruplandırır. • Her türlü yeterlilik değerlendirmesine yönelik araçlar sağlar. • Kişiselleştirilmiş değerlendirme formlarına dayalı olarak çalışan yetkinliklerini ve becerilerini değerlendirir. • Çalışanların yeterlilik seviyelerini hesaplar. SE Döküman • Kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerden erişilebilen güvenli, merkezi bir sistemde ilgili tüm COBIT sürecini ve proje belgelerini korur. • Tüm ekip için verimliliği artırarak, görev atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Değişiklikler otomatik olarak takip edilir ve onaylar akıcı hale getirilir. • Kullanıcıların ve denetçilerin belgeleri daha hızlı ve kolay bir şekilde aramasını ve almasını sağlayarak, kullanılan saatlerde tasarruf sağla r. • Şirket politikasına göre belgeleri korur. • BT Yönetim Sistemini Belgeler. • Sadece en yeni belge sürümlerinin kullanılmasını sağlar. SE Performans • İş hedeflerini BT hedeflerine bağlar. • Önemli bağımlılıkların ve mevcut performansın tanımlanmasını sağlar. • Kurumsal ve BT stratejik planının kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini ve bu performansı denetçiye ve iç paydaşlarına gerçek zamanlı olarak rap or etmesini sağlar. • İş süreçleri veya BT altyapısı unsurlarıyla ilgili temel performans göstergelerinin oluşturulmasını ve ölçümünü sağlar. • BSC (Balanced Scorecard) metodolojisi ile uyumludur. SE Süreç • Süreçlerin tanımlanmasını, planlanmasını ve belgelenmesini sağlar. • Süreçlerin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. • Üst yönetim için tam görünürlüğü ve hesap verebilirliği sağlamak için onay döngüleri oluşturur. • Bir şirketin COBIT ortamının gerçek zamanlı görünümü, sürekli izleme ve süreç iyileş tirme, yöneticiler, süreç sahipleri ve denetçiler arasındaki güvenin artması. • Prosesler kontrollü koşullar altında gerçekleştirilebilir: belgelendirilmiş talimatlar, süreç içi kontroller ve süreç ve kontrollerin onaylanması. SE Proje • BT yatırımları için program ve portföy yönetimi çerçeveleri sağlar. • Proje izleme, ölçüm ve yönetim sisteminin kurulmasını ve bakımını destekler. • Proje tüzüklerinin, programlarının, kalite planlarının, bütçelerinin ve iletişim ve risk planlarının oluşturulmasını ve yönetilmes ini otomatik hale getirir. • Yerel iş akışı motoru, tüm proje paydaşlarının katılımını ve taahhüdünü sağlar. • Ekip görevlerini otomatikleştirme, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama, ekip için verimliliği artırır. • Ek ve organizasyona özgü süreçl erin ve raporlama özelliklerinin uyarlanmasını sağlar. • Proje sınıflandırma şeması sağlar. • Şablonlar ve kontrol listeleriyle değişiklikleri izler ve yönetir. • Proje ve ürün geliştirme süreçleri sağlar.

Görünümler

 • 602 Total Views
 • 485 Website Views
 • 117 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 15 www.surecmerkezi.com
 • 7 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com