Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SE Eğitim Yete nek ve Fırsat Arasındaki Uçurum Köprü sü Genel Bakış Eğitim, herhangi bir iş geliştirmenin temel taşıdır ve çalışanlar için güçlü bir eğitim süreci, iç prosedürleri geliştirmek isteyen şirketler için değerli bir araç olabilir. Bununla birlikte, bir miktar organizasyon ve erişilebilirlik olmadan, eğitim dokümanları, yöntemleri ve alıştırmaları yol kenarına düşebilir ve bu programların etkinliği zarar görebilir. . Organizasyon için eğitim gereksinimlerini yönetmek, genellikle bir düzine e - tablo, kağıt parçası ve ayrı bir dosya dolabını içeren bir yönetim kabusu olabilir. Yöneticiler, eğitim görevlerini ve çalışan sertifikasyonlarını izlemek için kağıt kayıtları veya elektronik tablolar kull andıklarında, yeniden eğitme sırasında ya da istem dışı olarak önemli adımları atlamak için daha yüksek bir potansiyel olabilir. SE Eğitimi, bir şirketteki eğitimin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. İç ve dış eğitimden kaynaklanan maliyetlerin izle nmesi, eğitim odalarının ve görsel - işitsel materyallerin rezervasyonlarının takibi ve şirketteki mevcut kaynakların optimize edilmesi dahil olmak üzere şirkette gerekli eğitimin periyodik olarak planlanmasını garanti eder. SE Eğitimi, şirketinizdeki çalışa nların sürekli iyileştirilmesini, artan üretkenlik ve sürekli yeni fikirler üretmesini sağlayarak, kurumsal bağlamda rekabet edebilirliğin ve karlılığın artmasını sağlar . Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Pozisyonlar ı ve Dersleri tan ı mlar Tarifeler E ğ itimleri E ğ itim Y ü r ü tme E ğ itim Verimlili ğ i De ğ erlendirmesi Performans De ğ erlendirmesi

2. Özellikler Eğitim Planı • Eğitim kurslarının ne, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve nedenini belirler. • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanmış olan derslerin listesini tamamlamak için görüntülenir. • Organizasyonun eğitim maliyetini yöneti r ve eğitim ile ilgili maliyetin tam bir görünümünü elde eder. • Eğitimin tamamlandığını doğrulayın ve bilgileri, sertifikaları ve katılım onayını saklayın. • Eğitim İhtiyaç Analizi matrisi ile eğitime ihtiyaç duyan çalışanları ve ne tür bir eğitim gerektiğini belirleyin. . Kurs Yönetimi • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığ ını belirler. • Aşırı yetenekleri ve darboğazları tespit etmek ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak i çin kaynak tahsisini yönetir. • Yetkili öğretim elemanlarını temin etmek için eğitmen - eğitim listesini yönetir. . Etkinlik Değerlendirme • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir. • Katılımcıların belirli bir eğitim programına yönelik tutumlarını analiz eder. • Eğitimi değerlendirir ve daha odaklı olması gereken eğitmenleri belirler. • Eğitime devam ederek çalışanların eğitime katılacağını doğrulayın. • Sağlanan eğitimden kur uluşa gerçek ve anlamlı bir fayda sağlar. . TNA Matrix X Çalışanı Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitim Programı Eğitim Etkinliği www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 692 Total Views
 • 549 Website Views
 • 143 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 18 178.211.55.61
 • 18 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com