Eğitim Sektörü Broşürü

eğitim kurumlarının çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerinin tek bir platformda entegre edilmesini sağlayarak operasyonları sürekli geliştirmelerini sağlar; Belgeleri, performans göstergelerini, süreçleri, riskleri, olayları ve daha fazlasını yönetmek

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Eğitim Eğitim kurumları, giderek karmaşıklaşan ve müdahaleci düzenlemelerin yanı sıra, hem birleşenleri harekete geçiren hem de öğretim ve araştırma için kurum içi ortaklıkların oluşturulmasını gerektiren bütçe baskılarıyla karşı karşıyadır. Değişen öğrenci demog rafisi ve beklentileri, eğitim kurumlarını, her öğrencinin mezunlarını uygun yaşam becerileriyle görme, vizyonu ile günümüzün ekonomik, sosyal ve idari baskılarına bakmalarını sağlamak için daha da zorlaştırmaya teşvik etmektedir. SoftftExpert, belgelerin k ontrolü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, projeler ve çok daha fazlası için eğitim sektörünün sıkı gereksinimlerini karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsam lı yazılım paketini sunmaktadır. . SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumluluk maliyetini düşürür ve yardımcı olur Eğitim kurumları başarıyı en üst düzeye çıkarır, üretkenliği artırır, riski azaltır ve çeşitli düzenlemelere bağlıdır. Çözüm, eğitim kurumlarının çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerinin tek bir platformda entegre edilmesini sağlayarak operasyonları sürekli geliştirmelerini sağlar; Belgeleri, performans göstergelerini, süreçleri, riskleri, olayları ve daha fazlasını yönetmek. İş Akışı Arşiv Süreç Mükemmellik ve Uygunluk Belge Performans Yetkinlik Anket Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fır satları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun öğrencilerine hizmet verme biçim inde akıllıca iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir er işim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır. öneriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kaydetmek için online bir platform olarak.

2. Ana Faydalar • Dokümanların iç içe geçmiş kategorilere yerleştirilmesine izin verir. • Herhangi bir belge dosya formatını destekler. • Bir belgenin yaşam döngüsünün etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. • Belgelerin şirketteki ilgili dosya sitelerine otomatik olarak adreslenme si. • Doküman kategorisine göre dosyalama ve elden çıkarma kriterlerini standartlaştırmak için Doküman Tutma Tablosu [DRT]. • Kurumsal kayıt yaşam döngüsünün yapılandırılması ve tüm tarihin izlenmesi, uyum normlarının karşılanması (Sarbanes Oxley, Basel, v b.). • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı organizasyonu için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Proje verilerini gerçek zamanlı olarak düzenler ve paylaşır. • Gantt çizelgeleri, kritik yol, öncelik ağı ve dönüm noktası üzerinde görev önceliği arası ilişkiler [İş Dökümü Yapısı - WBS]. • Yürütülen projelerdeki uygunsuzlukları, şikayetleri, iyileştirme fırsatlarını ve önleyici / düzeltici eylemleri kayde der. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Ayrık olay simü lasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. . Çözümle, öğretim materyallerini ve diğer belgeleri elektronik formatta hazırlayabiliyor, süreçleri düzene koyabiliyor ve ko ntrolleri kolaylaştırabiliyoruz. Eduardo Santos IT Coordinator Senac - SC Süreç modelleme Öğrenme Yönetim Sistemi Yetkinlik performans değerlendirmesi Doküman yönetimi 9 Kutu Matrisi KPI Ölçme ve izleme www.surecmerkezi.com | [email protected] Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by Soft Expert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guar antees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characte ristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 722 Total Views
 • 588 Website Views
 • 134 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 9 178.211.55.61
 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com