Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SE FMEA Tasarruf Edin ve Organizasyon İyileştirme Hedeflerinizi Kolaylaştırın Genel Bakış SE FMEA, ürün ve süreçleri geliştiren, mühendislik iş yükünü azaltan, aynı zamanda yüksek riskli bileşenleri tanımlayarak, analiz ederek ve iyileştirerek makineleri ve kaynakların kullanılabilirliğini geliştiren güvenilir bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, her zaman öncelikler olarak kabul edilen nedenlerin altını çizen, ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergeler içeren raporları ve grafikleri göstererek, FMEA'da belirlenen hataları sürekli olarak izler. Ayrıca, o ayrıca ürün ve süreçler için tasarımların geliştirilmesine yardımcı olur, bu da daha fazla güvenilirlik, daha iyi kalite, artırılmış güvenlik, geliştirilmiş müşteri me mnuniyeti ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanır. En önemlisi, SE FMEA, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 gibi düzenlemeler tarafınd an belirlenen gereksinimleri karşılamaktadır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir P roje Yöneticileri ve Teknik Kadro Planlama Ba ş ar ı s ı zl ı k Analizi Risk De ğ erlendir me Aksiyon Etki Do ğ rulama

2. Özellikler • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kada r görüntüler ve otomatik olarak FMEA formunu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk öncelik numa rasını (RPN) ve kritik puanların analizini otomatik olarak hesaplar. • Çeşitli e - tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan çizelgeleri kullanarak tek bir veya bir grup FMEA için katmanlaştırma ve sıralama sıralaması. • Önleyici ve düzeltici eylemleri otomatik olarak ilgili kullanıcılara gönderir. • Geleneksel çalışma sayfası formatında, sezgisel hiyerarşik ağaç görünümünde veya filtrelenmiş listelerde FMEA verilerinin görüntülenmesi. • Kuruluşa göre ciddiyet, olay ve saptama değerlerinin tanımları için önceden tan ımlanmış metne izin verir. • Ürün veya süreç, yürütme süresi, arıza modu, etki, neden, kontrol, müşteri veya tedarikçi ve daha fazlası gibi bilinen herhan gi bir bilgiyle FMEA süreçlerini bulur. • Çok çeşitli elektronik dosyaların metinler, elektronik tablolar, çizimler, diyagramlar gibi FMEA süreçlerine bağlanmasına izin verir. • Ürün ve süreçlerdeki yaygın hatalar, önleyici / düzeltici eylemlerin hacmi ve etkinliği hakkında bilgi içeren yönetim raporla rı oluşturur. • Kullanıcı tarafından erişim haklarının yapıland ırılması ve bireysel şifre koruması ile çoklu kullanıcı sistemi. • Formda tamamlanan her alan hakkında ek yorumlar için metin girişi ve ayrılmış alanlar için sınırsız alana sahip FMEA formları oluşturur. FMEA Yapısı FMEA Yönetimi Top Rpn Fmea Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 904 Total Views
 • 744 Website Views
 • 160 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 12 178.211.55.61
 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com