Her Varlık Yönetimi Çözümünün 7 Kaynağı Olmalıdır

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

17. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

15. Arıza Yönetimi Kalibrasyon Yönetimi www.softexpert.com

13. Malze me Yönetimi Envanter Yönetimi www.softexpert.com

1. Her Varlık Yönetimi Çözümünün 7 Kaynağı Olmalıdır www.softexpert.com

14. İş Yönetimi Bakım Yönetimi www.softexpert.com

4. Kuruluşunuz yeni varlıkları yönetmeye yeni başlamışsa veya on yıllardır yönetiyorsa, kurumsal varlık yönetimi çözümü aşağıdaki temel özellikleri içermelidir: Servis Yö n e t imi Arıza Yönetimi K a l i br a syon Yönetimi Envanter Y ön e t i mi Mal z eme Yönetimi İş Yönetimi Bakım Yönetimi

12. Artık her Varlık Yönetimi Çözümü'nün sahip olması gereken 7 Kaynak hakkında öğrendiğinize göre, varlık yönetimi, yasal uyum ve iş mükemmelliği için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin. www.softexpert.com SoftExpert EAM SoftExpert EAM, tüm varlıkların ömür boyu değerini maksimuma çıkarmak için plansız duruş sürelerini ortadan kaldırarak varlık kullanım ve performansını daha düşük işletme maliyetlerinde optimize eden bir Varlık Yönetimi yazılımıdır . Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı, kuruluşların önleyici, tahmine dayalı, rutin ve plansız ekipman bakımı ve kalibrasyonu için kapsamlı programlar geliştirmelerini ve operasyonların ve teknik personelin günlük etkinliğini geliştirmelerini sağla r ..

3. EAM'nin önemi Varlık yönetimi önemlidir çünkü kuruluşların varlık operasyonunun toplam maliyetlerini azaltmasına, varlık yatırımlarının sermaye maliyetini azaltmasına, işletme performansını iyileştirmesine ve uygunsuz kullanımın potansiyel etkilerini azaltmasına yardımcı olabilir . Ayrıca, varlık yönetimi, emniyet risklerinin azaltılmasına, çevresel etkilerin en aza indirilmesine, yasal performansın iyileştirilmesine ve işletme varlıklarıyla ilişkili yasal risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır . İyi bir Varlık Yönetimi çözümünün anahtarı, bu avantajları optimize etmesidir. Bu, varlık yönetiminin tüm bunları dikkate alması ve kuruluşun yararına olabilmesi için yukarıdakilerin tümü için en uygun dengeyi elde etmek için en iyi eylemler dizisini oluşturması gerektiği anlamına gelir. Varlık Yönetimi, işletme genelinde tüm varlık tiplerinin ömür boyu değerini maksimuma çıkarmak için plansız duruş sürelerini ortadan kaldırarak daha düşük işletme maliyetlerinde varlık kullanımını ve performansını artırır.

7. 03 | İş Yönetimi www.softexpert.com Çözüm, tekrarlanan görevleri ortadan kaldırmak için görevleri, kaynakları ve dahili işlemleri otomatikleştirebilmelidir . Bu da karşılığında organizasyonunuzun verimlilik kazanmasına, hataları en aza indirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur . İşinizin büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyonun artan verimlilik ve verimlilik katacağından emin olabilirsiniz . Bazı temel iş yönetimi özellikleri şunları içermelidir:: • Bir üretim ortamında görevleri otomatikleştirin ve denetleyin, süreç görevlerini doğru takıma, rol veya kişiye uygun zamanda atayın. • Bilgi girişi için kullanıcılara standart tabanlı bir elektronik form arayüzü sağlayın. • Görevlerin yetkilendirilmesi ve işlem zamanlaması dahil olmak üzere tam görev yönetimi sağlayın • Y ö n e t i c ilerin g e n iş b ir önc e d en ya p ılan d ırıl m ış raporl ar k ü m esi ara c ılığıy l a üretkenliği ve iş yüklerini analiz etmesine izin verin. • Tüm süreç örneklerinin aynı kuralları takip etmesini ve süreç modeline uymasını sağlayarak yöneticilerin sürekli süreçleri geliştirmelerine izin verin.

9. 05| Kalibrasyon Yönetimi www.softexpert.com Kalibrasyon çözümü, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için kalibrasyonları doğru bir şekilde yönetmelidir . Çözüm, cihazlarınızdaki kalibrasyonları, test ekipmanlarını, cihazları ve ölçüm standartlarını programlayabilir, belgeleyebilir, planlayabilir, analiz edebilir ve yönetebilir . K u ll a n ı c ı l a r, s o n k a li b r a s y o n t a ri h i v e k a l i b r a s y o nu n s o n t a r i h l e ri n i , ö n c e ki kalibrasyonların geçmişini, ekipman bakım ve onarım ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve daha fazlasını içeren ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilmelidir.. Temel özellikleri şunlardır: • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yürütmek.

16. SoftExpert Hakkında SoftExpert, kurumsal düzeyde iş süreci iyileştirme ve uyum yönetimi için yazılım ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kuruluşların tüm seviyelerde iş performansını arttırmak ve endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak için en kapsamlı uygulama paketini sağlar 1995 yılında kurulan ve şu anda dünya çapında 2.000'den fazla müşterisi ve 300.000 kullanıcısı olan SoftExpert çözümleri, her türden lider şirket tarafından kullanılmaktadır. imalat, otomotiv, yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik ve sağlık gibi endüstriler . SoftExpert, geniş kapsamlı uluslararası ortaklar ağı ile müşterilerinin yatırımlarından maksimum değer elde etmelerini sağlamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır . Servis Yönetimi www.softexpert.com

2. Günümüzün ekonomik ikliminde, dünya çapındaki kuruluşlar, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve hızla değişen düzenleyici ve ekonomik ortama cevap vermek için varlıklarını işletme genelinde proaktif bir şekilde yönetmeye yönelik büyük bir baskıyla karşı karşıyadır . Proaktif olmak, operasyonel yönetim, hizmetler, bakım ve onarım ile ilgili olanları içeren, doğru bir envantere ve maliyetlerinin ayrıntılı bir geçmişine sahip olmak demektir . Şirket yönetiminin gündelik kararlar alması, bir şirketin geleceğini planlaması ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmesi için, şirketin mal tabanının iyi organize edilmiş, güncel bir envanteri gerekli bir gerekliliktir . Ancak, varlıklarının doğru ve net bir görünümünü korumak için, kuruluşların varlık altyapısını optimize etmeleri ve planlama, bütçeleme, edinme, hareket takibi, bakım ve onarım, kalibrasyon ve fazladan yeniden kullanım veya bertaraf etme gibi kritik görev süreçlerini kolaylaştırmaları gerekmektedir . Peki varlıkları yönetmek neden önemlidir ? www.softexpert.com

8. 04 | Bakım Yönetimi www.softexpert.com Çözüm, önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası gibi çeşitli görevlerin yerine getirilmesi için hata analizi ve önleme gibi araçların kullanılması gibi bakım görevlerini yönetme yeteneğini sağlamalıdır . Bu özelliğin amacı, bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmek, ekipman geçmişini ve trendleri izlemek ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri için kaynak planlamak olmalıdır . Bazı temel özellikler içerir: • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları da dahil olmak üzere her türlü belgeye bakım faaliyetlerini yönlendirir . • İş emirlerine dayalı olarak insan, malzeme ve mali kaynak tüketimini planlar, kaydeder ve takip eder • Ekipman iş emirleri hakkında tarihsel bilgileri korur ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır . • Arıza ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici faaliyeti belirlemenize olanak tanıyan ekipmandaki arızaları analiz etmek için araçlar sağlar .

11. 0 7 | Servis Yönetimi www.softexpert.com Bir hizmet yönetimi çözümü, tüm hizmet isteği yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmış kaynaklar sunmalıdır . Kullanıcılara tüm hizmet taleplerine hızlı bir genel bakış sağlayan onay kontrolleri, hizmet etkinliği, analiz, arama ve raporlar sunmalıdır .. Çözüm ayrıca bekleyen öğeleri kontrol etmeli ve hizmetten sorumlu kişileri bilgilendirmelidir . Bu, yöneticilere ve takımlarına hedefleri ve öncelikleri üzerinde basit ve etkili bir kontrol sağlayacak ve böylece son teslim tarihlerine ve sonuçlara uyumu optimize edecektir . Ayrıca, çözüm, şirket içindeki farklı departmanlar tarafından tüm hizmet taleplerine dayalı olarak talep yaşam döngüsünü otomatikleştirmelidir .. Temel özellikleri şunlardır: • Belge oluşturma ve gözden geçirme, bakım iş emirleri (WO), kalibrasyonlar, portföy analizi için yeni girişimler, proje başlatma ve değişim süreci, yeni eğitim, Öğe, varlık ve tedarik bilgileri, süreç gözden geçirme ve daha fazlası için süreç taleplerini otomatikleştirin . • Son teslim tarihlerini gözlemleyin ve görevleri sorumlulara gönderin. • Kontrol listeleri kullanılarak üretkenlik ve kalite taleplerini optimize edin. • Memnuniyet düzeylerini yapılandırın.

10. 0 6 | Arıza Yönetimi www.softexpert.com Çözüm, yüksek risk bileşenlerini belirleyerek, analiz ederek ve geliştirerek, ürün ve süreçleri iyileştirmeli, mühendislik iş yükünü azaltmalı ve aynı zamanda makineleri ve kaynak kullanılabilirliğini geliştirmelidir . Çözüm, raporları ve şemaları ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergelerle göstererek tespit edilen arızaları sürekli olarak izleyerek, her an öncelikleri olduğu düşünülen nedenleri vurgulayan bir şekilde bunu yapmalıdır . Ayrıca, daha fazla güvenilirlik, daha iyi kalite, artırılmış güvenlik, daha iyi müşteri memnuniyeti ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanacak ürün ve süreç tasarımlarının geliştirilmesine de yardımcı olmalıdır . En önemlisi, kuruluşların genel kaliteyi iyileştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmasına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamasına olanak sağlamalıdır. Anahtar özellikler içermelidir: • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kadar görüntüler ve otomatik olarak FMEA formu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk öncelik numarasını (RPN) otomatik olarak hesaplar ve analiz edilen puanların ne kadar kritik olduğunu analiz eder. • Çeşitli e - tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan çizelgeleri kullanarak tek bir veya bir grup FMEA için katmanlaştırma ve sıralama sıralaması .

5. 01 | Envanter Yönetimi www.softexpert.com Envanter yönetimi söz konusu olduğunda, çözüm, önemli makinelerden, bilgisayarlardan, araçlardan masalara ve sandalyelere kadar her şirket varlığının ayrıntılarını yönetebilmeli ve bir iş için doğru ekipmanı seçerek uzun bir süre çalışma emrinde tutmalıdır . Mümkün olduğunca az kesinti yaratarak mümkün olduğu kadar iyi düzenlenmiş bir şekilde değiştirerek . Çözüm ayrıca, varlığın hizmet çizelgelerinin, konumunun, doğrulamanın, kullanımının, bakımının ayrıntılı kayıtlarını tutmalıdır . Ayrıca, çözümün varlık, kategori, durum, koşul, özel nitelikler ve diğer birçok alana göre varlıkların anında listelenmesini ve düzenlenmesini sağlamanız çok önemlidir . Bazı temel özellikler şunları içermelidir: • Varlık kayıtlarını, kullanım için uygun hale gelmeden önce onay süreciyle gönderir ve uygunluğu artırır . • Kullanıcıların kendilerine hangi araçların atanmış olduklarını izler . Ödev ve iade bilgilerinin tarihi ve saati de takip edilir . • Şirketlerin, kullanım kılavuzları, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti sertifikaları ve varlık resimleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgeleri kontrol etmesini sağlar .

6. 0 2 | M a l z e m e Yönetimi www.softexpert.com Çözüm, bakım ihtiyacını tam olarak karşılayacak malzemeleri organize etmenize ve takip etmenize yardımcı olmalı, gerektiğinde doğru parçaları doğru yerde kullanılabilir hale getirerek stok çıkışlarını, envanter büzülmesini ve taşıma maliyetlerini düşürecektir . Ayrıca çözüm, tüm malzeme hareketleri ve düzeltmelerin kayıtlarını tutmalı ve gerçek zamanlı malzeme takibi, raporlanması ve denetlenmesine izin vermelidir . Bu özelliğin amacı, kuruluşların süreçler, depolama ve stok yönetimi ve dağıtımı gibi depo ve dağıtım işlemlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olmaktır . Bu özellik sayesinde, operasyonlar kaynakları ve varlıkları daha iyi optimize edebilir, talep üzerine ve planlı hareketleri destekleyebilir ve depoyu yönetebilir . Depo operasyonları üzerindeki daha fazla kontrol, depo yöneticilerini varlık ve arz kullanımını iyileştirme, stok seviyelerini ve maliyetleri daha iyi yönetme ve tatmin beklentilerini daha iyi karşılama, müşteri hizmetlerini iyileştirme konularında teşvik eder . Bazı temel özellikler şunları içermelidir: • Minimum stok değiştirme noktalarının tanımı . • Stok seviyesi uyarıları . • Birden çok envanter yeri yönetimi . • Hammadde, içerikler, bileşenler, malzemeler ve yedek parça tanımı . • Depolama için depoların listesi . • Siparişlerin kontrolü ve alınan ürünler .

Görünümler

 • 543 Total Views
 • 415 Website Views
 • 128 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 11 www.surecmerkezi.com
 • 8 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com