Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SE Denetim Gelen / Giden Mal Denetimi ve Tedarikçi Yönetimi Genel Bakış SE Denetim , tedarikçinin kalitesi, teslimatı, hizmet performansının yanı sıra işletme ve iş süreçleri genelinde gelen / giden malların ölçülmesi için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Yazılım tüm denetim görevlerini kolaylaştırır: formlar ve kontrol listeleri oluşturun, denetimleri programlayın, sonuçları kaydedin ve tamamlama için düzeltici eylemleri takip edin. Çözüm tedarikçilerden malzeme alma sürecini geliştirir ve tedarikçi derecelendirme performansı tarafından yönlendirilen atlama lot profillerine dayalı denetim çizelgeleri hazırlar. SE Inspection aynı zamanda tedarikçi malların kalitesini gerçek zamanlı olarak izler ve değerlend irir; bu da, zayıf tedarikçi kalitesiyle ilgili nihai ürünlerdeki kusurları azaltır. Her inceleme, örnek boyutunu ve kriter leri kullanarak otomatik olarak hesaplar Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) tabloları. Yazılım, ERP / MRP'ler ve bağlantı kalite si yönetim süreçleri gibi mevcut iş sistemlerine denetim sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Başarısız denetimler, uygunsuzluk iş akışlarını otomatik olarak tetikleyebilir. SE Inspection yazılımı, tedarikçi uyum süre çlerinin görünürlüğünü ve izlenebilirliğini arttırmak, tedarikçileri kalite yönetimi sürecine entegre etmek ve tedarikçi risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Tedarikçi denetimleri, izleme, tedarikçi sıralaması ve tedarikçi düzeltici eylemler, tedarik z incirindeki kalite yönetimini genişletmek için oluşturulan entegre süreçlerden sadece birkaçıdır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Gelen Ü r ü n ve Hizmetler Tefti ş ve Tedarik ç i Yap ı land ı rmas ı Kabul Teslim De ğ erlendirme Teknik karakteristik Ü r ü n A çı klamas ı

2. Özellikler • Gelen materyallerin ve giden ürünlerin incelenmesini planlayın. • Gelen mallar için tedarikçinin alımını ve denetimini takip edin. • Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve riskleri azaltmak için tedarikçileri derinden değerlendirin. • Tamamlayıcı olarak tüm tedarikçi düzeltici ve önleyici eylemleri izleyin. • Malzemeler kalite kontrol standartları nın altında olduğunda, denetim kayıtlarından doğrudan uygunsuzluklar üretin. • Tedarikçinin performansını maliyet, kalite, teslimat ve servis için önemli ölçümlerle izleyin. • Zamanında teslimat ve kalite performansı her tedarikçiye sürekli olarak izlenir ve r aporlanır. • Denetim bulgularıyla ilgili takip görevlerini kolayca belirleyip atayabilirsiniz. • Tedarikçilerin ve malzemelerin eksiksiz bir listesini bulundurun. • Tedarikçilerden herhangi bir uyumluluk sertifikasını saklayın ve saklayın. • Milyon başına parça (P PM), zamanında teslimat ve kabul edilen miktar dahil olmak üzere kritik tedarikçi ölçümlerini otomatik olarak güncelleyin. • Birden fazla denetim seviyesine ve Kabul Edilebilir Kalite Düzeyine (AQL) dayanan kullanıcı tanımlı örnekleme planları. • Farklı malzem eler için örnekleme planları tanımlayın. • Yapılandırılabilir tablo, örnek büyüklüğü, lot boyutu, kabul ve red kriterini listeler. • Çeşitli örnekleme türlerini destekleyin (ör., Yüzde / sabit / aralık). • Gerekli başlangıç sayısı, atlanacak parti sayısı ve arıza durumunda incelenecek parti sayısı belirtmek için kullanıcı tanımlı atlama lot profilleri. • Mevcut sistemlere kesintisiz ve sorunsuz entegrasyon, böylece ilgili veriler otomatik olarak içe / dışa aktarılabilir, böylec e gereksiz verilerin saklanması ve yönetilmesi ve manuel veri reentry ve rapor oluşturma maliyetinin düşürülmesi maliyetini ortadan kaldırır. • Tedarikçi türüne, ürün türüne, denetim sonuçlarına, iş emri numarasına, özniteliklere ve diğer birçok alana göre kullanıcılar ın tedarikçileri ve mua yene verilerini anında listelemelerine olanak tanıyan güçlü arama yetenekleri sağlayın. • Tablolar ve grafikler dahil olmak üzere çok çeşitli standart raporlar sunun. • Mevzuata uygunluk için gerekli olan, sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamlı b ir denetim izini sürdürebilirsiniz. Denetim Kayıt Teslimat Yeterlilik Kalite Kontrol Kalite Indeksi Değerlendirmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 740 Total Views
 • 579 Website Views
 • 161 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 5 178.211.55.61
 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 5 surecmerkezi.com