İnsani Gelişme Yönetimi - HDM

SoftExpert HDM kapsamlı bir web tabanlı insani gelişim yönetim yazılımıdır. Yetkinlik haritalama, eğitim ve geliştirme, performans gözden geçirme ve arka plan planlamasına olanak tanır. Amacı, kuruluşların iş stratejisiyle uyumlu, yetenekli ve meşgul bir işgücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Yetkinlik Haritalaması Performans Değerlendirmesi İşçi Profili Yetenek Banka sı Öğrenme Yönetim Sistemi 9 Kutu Matrisi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to chang e without prior notice.

1. Mevcut Durum Her gün hızlı değişen bir pazarda faaliyet gösteren şirketler için yeni bir dizi risk ve zorluklar sunuyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, insanların ihtiyaç duyduğu yetenekleri ve organizasyonun ihtiyaç duyduğu becerilerle yüksek nitelikli olmaları gerekir. İnsan Gelişim Yönetimi (HDM) söz konusu olduğunda şirketler mücadele ediyorlar. Eğitim planlaması çoğu kez verimsizdir ve yatırımlar üzerinde düşük görünür lük sağlar. Ayrıca, yetenek yönetimi genellikle işgücünü motive etmeyen veya meşgul eden yanlış bir süreçtir. Böylelikle, kuruluşlar ciro puanları arttıkça süreçteki en iyi insanlarını kaybederler. HDM çözümleri, insan potansiyelini yeteneklerini geliştire rek, geliştirerek ve sürdürerek, ardılları planlamayı ve nitelikli liderler oluşturmayı amaçlayan kurumlar tarafından benimsenmektedir. HDM çözümleri ile şirketler, işletme genelinde iş stratejileriyle uyumlu işgücü geliştirme planlarını tanımlayabilir, in sanları geliştirebilir, verimliliği artırabilir ve gerçek süreç v erimliliğini gerçekleştirebilir . Çözüm SoftExpert HDM kapsamlı bir web tabanlı insani gelişim yönetim yazılımıdır. Yetkinlik haritalama, eğitim ve geliştirme, performans gözden geçirme ve arka plan planlamasına olanak tanır. Amacı, kuruluşların iş stratejisiyle uyumlu, yetenekli ve meşgul bir işgücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu çözümle, organizasyonlar yetkinlikleri kolayca oluşturabilir ve yönetebilir ve bunları iş süreçlerine veya iş pozisyonlarına bağlayabilir. Yetkinlikler değerlendirilebilir ve kuruluşlar işgücü beceri kümelerinin güçlü olduğu ve mesleki gelişimde boşlukların olduğu yerleri daha iyi anlayabilirler. Organizasyonlar bilgi eksikliklerini karşılamak ve çalışanı n becerilerini geliştirmek için yetkinlik değerlendirmelerine bağlı eğitim programları sunan Bireysel Gelişim Planlarını (IDP) tanımlayabilir. İnsani Gelişme Yönetimi - HDM

2. Eğitim, (SCORM uyumlu) veya sınıflar içinde LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Çözüm, eğitmenlerin çevrimiçi testler oluşturmalarına, soru ve puanları yönetmelerine ve içeriğin katılımcılar tarafın dan alınmasını sağlamasına olanak tanır. Eğitim tamamlama sertifikaları sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur . Hedeflere karşı performansın ölçülmesi ve sürekli geri bildirim sağlanması, çalışanların motivasyonunu sağlamak için şarttır. Çözüm, hedef yönetimi, performans değerlendirmeleri, yetkinlik ve beceri değerlendirmesi, yetenek profilleri, geliştirme etkinlikleri, raporlama ve analitik ve çoklu değerlendirme / 360 inceleme işlevselliği gibi kullanımı kolay ancak son derece etkili araçlar sağlar. Her bir derecelendirme, konfigürasyonlara göre ağırlı klandırılabilir ve hesaplanabilir. Bu, bir final atamak için performans yönetiminin tüm boyutlarını dikkate alan ve dengeleyen hesaplanmış bir performans skoru tavsiyesi sağlar. Bu, yöneticilerin yüksek düzeyde alakalı performans geri bildirimleri aracılığ ıyla çalışanları motive etmesine yardımcı olur. SoftExpert HDM ile kuruluşlar çalışanların kariyerlerini ve başarılarını daha iyi hazırlayabilir. Bir “9 - box - matrix”, yetenekleri geçmiş performansa ve gelecekteki potansiyele dayalı olarak değerlendirmeyi mü mkün kılar, herhangi bir pozisyon için ardışıklık planları geliştirir. Çözüm, görev tamamlama, hedeflerin takibi, çalışan puanları, IDP dağıtım durumu ve daha fazlası ile ilgili net bir bakış açısı sağlayan özelleştirilmiş portalların oluşturulmasına olana k tanır. Bu, yöneticilerin insani gelişme girişimlerini verimli bir şekilde izlemesine ve yönetmesine olanak tanır . Faydaları  Yetenek yönetimi süreçlerini basitleştirerek ve otomatikleştirerek zamandan ve dolayısıyla paradan tasarruf sağlar.  Eğitim ve öğrenim bütçesinin daha verimli kullanılması için eğitim kaynaklarını y önetir.  Çalışanların, yöneticilerin ve İK'nın yavaş ve kapsamlı performans değerlendirmeleri yapmaktan ziyade stratejik faaliyetlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.  İşgücünün tamamını kurumun stratejileri ve öncelikleriyle uyumlu hale getirir.  Organiz asyon genelinde farklı süreçlerde belirli faaliyetler gerçekleştirmek için gerekli temel yetkinlikleri tanımlar.  Tüm çalışanlar için erişilebilir bir kurs kataloğu sağlar.  Bireyler ve çalışma ekipleri için performans ve beceri boşluklarına hitap eden eğitim programları sunar.  İş arkadaşlarından, liderlerden ve astlarından gelen son derece alakalı performans geri bildirimleri yoluyla işgücünü motive eder.  Zaman içinde performans gelişmelerini analiz ederek bireysel gelişim planlarının etkinliğini ölçer . er n s Kaynaklar Bilgi boşluklarını aşmak için hedeflenen eğitim programları. Çalışan gelişimi kolaylaştırmak için merkezi kurs kataloğu. Hızlı eğitim uygulaması, işgücünü geliştirmek ve çıktıların kalitesini artırmak. Bilginin emilmesini sağlamak için elektronik test. Bireysel Gelişim Planlarını uygulayarak insani potansiyeli uyandırın. Kişiselleştirilmiş portallar aracılığıyla geliştirme eylemlerinin kolay izlenmesi. Yetenek Yönetimi Eğitim Planı İş Gereksinimleri Kurs Yönetimi Hedefleri Yetkinlik Boşluk Analizi Etkinlik Değerlendirme 360ºDeğerleme Geliştirme Planı Yetkinlik Değerlendirmesi HDM

Görünümler

 • 625 Total Views
 • 506 Website Views
 • 119 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 5 178.211.55.61
 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com