SoftExpert BPM, kuruluşların iş süreçlerini baştan sona standartlaştırıp otomatik hale getirmelerine, maliyetleri ve fonksiyonel siloları ve yanıt süresini azaltarak kaliteyi ve verimliliği artırmasını sağlar.

Ayrıca, günlük iş aktivitelerinin performansını izleyerek, olayların ve sapmaların izlenmesini izleyerek ve değişim kontrolünü otomatikleştirerek, işletme genelinde sürekli süreç iyileştirmesini teşvik eder.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Mevcut Durum Pazarın dinamik doğası, sürekli olarak yeni risk ve zorlukların ortaya çıkması anlamına gelir. Ekonomik baskılar ve değişen iş ihtiyaçları, şirketlerin iş süreçlerine yaklaşımında temel bir kayma talep ediyor. Değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde c evap vermek için bu süreçleri düzene sokmalılar. İş Süreçleri Yönetimi (BPM), bu zorlukların üstesinden gelmek ve yüksek verimli ve duyarlı iş süreçleri oluşturmak için anahtardır. BPM, süreç odaklı ve çapraz fonksiyonel yaklaşımı birleştirerek insan, içer ik ve kurumsal uygulamaları birleştiren bir yönetim disiplini türüdür. Çözüm SoftExpert BPM, insan merkezli ve kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerinin görünürlüğünü ve kontrolünü geliştirir. Çözüm, tüm organizasyon genelinde süreçlerin sürekli iyileşt irilmesini teşvik eder. Modelleme ve optimizasyondan otomasyona, uygulamaya ve izlemeye kadar yaşam döngüsünün her adımını yönetir. Geliştirilmiş iş anlayışı, daha hızlı süreçler ve stratejik planlama üzerinde daha büyük iş etkisi sunarak, SoftExpert çözüm ü, karmaşık süreçlerin düzenlenmesi ve gerçek zamanlı iş bilgileriyle iş hedeflerinin desteklenmesi için insanların daha verimli çalışmasını sağlar. Çözüm, olayların, süreçlerin ve görev etkinliklerinin, karar ağ geçitlerinin, yüzme şeritlerinin ve diğerle rinin kullanımına olanak tanıyan, İş Süreç Modeli ve Notasyon (BPMN) standardına dayalı,% 100 güçlü, web tabanlı bir sürükle ve bırak tasarım aracı sağlar. hızlıca yürütülebilir süreçler oluşturmak için özellikler. Süreç tasarımcıları ve geliştiricileri, i ş süreçlerini ve kuralları hızlı bir şekilde modelleyebilir, kullanıcı ekleyebilir, kullanıcı dostu arayüzler ve özelleştirilmi ş formlar oluşturabilir ve kurumsal içeriği ve ilgili ürünleri tek bir entegre çözümle yönetebilir. İ ş Süreçleri Yönetimi - BPM

2. As İnsan odaklı ve belge merkezli süreçleri otomatikleştirmek için eksiksiz bir çözüm olarak, SoftExpert BPM yazılımı, kullanıcıların iş yönetimi, işbirliği yönetimi ve işbirliği yetenekleri ile nasıl etkileşime girdiği konusundaki zorlukları çözmektedir. Kullanıcılar süreçleri gerçek zamanlı izleyerek izleyebilir ve görünürlük kazanabilir. Anlık bir performans anlık görüntüsü karar vermede ve belirli durumları çözmede yardımcı olur. SoftExpert BPM, ticari faaliyetlerin ve metriklerin izlenmesi, karar yönetimi, doküman yönetimi, kalite güvencesi, sistem entegrasyo n araçları ve gösterge panoları gibi kurumsal düzeydeki yetenekleri de içerir. Her modele kontrollü erişim için tam sürüm kontrolü, hiyerarşik sınıflandırma, arama yeteneği ve rol tabanlı güvenlik ile süreç modellerini yerel bir işlem deposunda depolayabil ir. Kısacası, SoftExpert BPM, BT'nin bakımdan sürüş yenilikçiliğine olan odağını değiştirmesine izin verirken, süreç kontrolünü işletmeye sunar. Yararları  Kuruluş içinde katma değerli olmayan işlevler gerçekleştirmek için gereken FTE' lerin (tam zamanlı çalışanların) sayısını azaltır.   Manuel görevleri otomatikleştirerek ve optimize ederek fazla mesai harcamasını keserek, doğrudan giden nakit  akışını doğrudan azaltır.  Müşteri hizmet süreçlerini sürekli olarak geliştirerek ve izleyerek müşteri taleplerine cevap vermek için harcanan süreyi önemli ölçüde azaltır.   Stratejik planlama görevleriyle ilgili kuralları ve süreçleri uygulayarak gelir kayıplarını ortadan kaldırır.   U yumluluk çabalarını izlemek için süreçleri hızlı bir şekilde oluşturmanın bir yolunu sağlayarak denetim ücretlerinden kaçınılır.   Süreci belgelemek ve uygulamak için BT ve iş kullanıcıları arasındaki işbirliğini teşvik eder.   Bireysel süreçlerin veya toplaml arın performansını izler ve potansiyel olarak eğilimleri tanımlar.   Strateji ve iş performansı iyileştirmesi için ham süreç verilerini değerli süreç zekasına dönüştürür .   Yeniden işlenmeyi ortadan kaldırır ve organizasyon genelinde standardizasyon ve şeffaflığı teşvik eder, çalışan motivasyonunu artırır.   Süreç otomasyonu sonucunda gerçek zamanlı görünürlük ve üretkenliği sağlar.   Müşteri memnuniyetini artırarak müşteri tutma oranını, itibarını, pazar payını ve gelirini artırır .  Kaynaklar Süreç modelleme ve otomasyon için dostu son kullanıcı aracı . Elektronik formların hızlı tasarımı, süreçlere ve veri kaynaklarına entegre. Farklı sistemler ile WebServices entegrasyonu. Darboğazların ve tutarsızlıkların tanımlanması ile süreç simülasyonu. Görevler kolay ve sezgisel bir şekilde yürütülür . Kişiselleştirilmiş portallar aracılığıyla gerçek zamanlı süreç izleme. Tanımlama ve Modelleme Optimize BPM Test ve Dağıtma Yürütme ve İzleme

3. Ekran Görüntüleri İş Süreci Modelleme (Bpmn) Süreç Revizyon Kontrolü İş Süreci Simülasyonu Elektronik Form Otomasyonu İş Akışı İzleme Süreç Analizi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 711 Total Views
 • 540 Website Views
 • 171 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 6 178.211.55.61
 • 22 www.surecmerkezi.com
 • 5 surecmerkezi.com