Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Çalışan Profili Yetkinlik D eğerlendirmesi Eğitim Ihtiyaç Analizi Eğitim E tkinliği www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

1. ISO 10015 Genel Bakış İş ortamı her geçen gün daha da rekabetçi hale geliyor. Piyasada kalabilmek için, kurumlar teknolojiye yatırım yapar, süreçleri değiştirir ve yeni ürünler yaratırlar, çalışanlar da bu değişimlere uyguladıkları kadar çabuk adapte olmalıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, şirketler öğrenmeyi güçlendirmek ve teşvik etmek için yollar aramalı ve şirketin hedeflerine, amaçlarına ve stratejilerine uygun olmasını sağlamalıdır. ISO 10015'in rolü, bir kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirlemesi ve analiz etmesine, eğitimi tasarlamanıza ve planlamasına, eğitim için kaynak sağlamasına, eğitim çıktılarını değerlendirmesine ve eğitim sürecini hedeflerine ulaşmak için izlemesine v e geliştirmesine yardımcı o labilecek rehberlik sağlamaktır. . ISO 10015, eğitimin sürekli iyileştirmeye olan katkısını vurgular ve kuruluşların eğitimlerini daha etkili ve verimli bir yatırım haline getirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zo rlu ihtiyaçlarını karşılayan, yetkinlik ve eğitim yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), firmaların ISO 10015'e uyum sağlamasına yardımcı olurken, maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düz eye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşların ISO 10015 gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmelerini, yeterliliklerin, eğitimlerin, programların, eylem planlarının, göstergelerin, süreçlerin ve diğerlerinin yönet ilmesi için kaynakların sağlanmasına, organizasyon verimliliğinin artırılmasına, yeniden işlenmenin ve atıkların azaltılmasına olanak sağlar. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler, yeterlilik ve eğitim yönetiminde mükemmelliği elde etmek için sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren uyumluluk girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. Yararları ISO 10015'in uygulanmasının bazı faydaları şunlardır: • Standart, eği tim teknolojisi ve örgütsel öğrenim hakkında rehberlik sağlar ve özellikle iş ihtiyaçlarına odaklanır. • ISO 9001 kalite yönetim sistemlerini zaten kullanan şirketler, ISO 10015'i kolayca anlayabilecek ve uygulayabileceklerdir. • ISO 10015, süreç bazlı bir sta ndarttır ve bunu basit ve pratik hale getirir. • ISO 9001'i uygulamamış olan kuruluşlar, İK'lerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için ISO 10015'i de kullanabilir. • Standart, eğitimi günlük operasyonel ihtiyaçlara ve stratejik hedeflere bağlar. • Eğitim yatırımını verimlilik kazançlarına ve performansa çevirir. • Ayrıca, kilit yeteneklerin ve kariyer gelişiminin korunmasına katkıda bulunur.

2. Çözüm Her bir SoftExpert modülü, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Aksion Plan ı Kurumların iletişimini ve düzeltici, önleyici veya öngörücü eylemler de dahil olmak üzere eylem planının ve görev planlamasın ın, yürütme ve izlemenin merkezi kontrolü aracılığıyla işbirliğini geliştirerek kurumların tüm iş akışını etkin bir şekilde koordine etme sini ve yönetmesini sağlar. SE Analiz • Standart tek tıklama raporları ile durum sağlar. • Özel raporlar oluşturur. • Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri tanımlamaya, toplamaya ve analiz etmeye yardımcı olur. . SE Yetki • Ürünlerin kalitesini etkileyen her görev için gerekli olan yetkinliği tanımlar. • Görevi yerine getirmek için personelin yetkinliğini değerlendirin. • Mevcut olabilecek herhan gi bir yeterlilik açığını kapatmak için planlar geliştirir. • Yetkinlik boşluklarını tanımlamak ve kaydetmek için gerekli olan yetkinlikleri karşılaştırır. • Elde edilen yeterlilik seviyesini doğrulamak için bir değerlendirmenin yapılmasını sağlar. SE Doküman • ISO 10015 süreci sırasında üretilen dokümanları güvenli ve merkezileştirir, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından her yerden erişilebilir. • Diğer etkinliklerin ya nı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Değişikliklerin kolayca izlenmesine izin verir. • Yöneticilere dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde kurtarma ve bulma, zamandan tasarruf etme olanağı sağ lar. • Uygunluk, revizyon vb. Geçmişinin her zaman mevcut olduğunu garanti eder. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kullanılmamasını garanti eder. SE Performans • Organizasyonun kalite sisteminin bir parçası olarak, sürecin organizasyonun eğitim gereksinimlerini karşılamada etkili olduğu na dair objektif bir kanıt sağlamak için gerektiği şekilde yönetildiğini ve uygulanmasının sağlanması için eğitim sü recini izler. • İzleme girdileri, eğitim sürecinin tüm aşamalarından gelen tüm kayıtları içerecek, eğitim sürecinin onaylanması için temel oluşturacak ve iyileştirme için önerilerde bulunacaktır. SE Süreç • Yetenekli kaynak gerektiren süreçlerin tanımlandığını, planlandığını ve belgelendiğini garanti eder. • Süreçlerin izlendiğini ve kontrol edildiğini garanti eder. • İzlenebilir liği garanti eder. SE Proje • Projelerin tanımlandığını, planlandığını ve belgelendiğini garanti eder. • Faaliyetlerin dağıtımını ve yürütülmesini garanti eder, çabaları ve son teslim tarihlerini yönetir. • Her projenin tarihinin her zaman mevcut olduğunu garanti eder. • Uygulanan projenin değerlendirilmesine ve paydaşlarla tam iletişime izin verir. SE Test • Performans değerlendirmesini desteklemek için dinamik ve ilgi çekici testleri oluşturur ve seçer. • Sonuçların kritik analizini sağlar. • Çevrimiçi testleri otomatik olarak yönetir. SE Eğitim • Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için potansiyel eğitim yöntemlerini listeler. • Eğitim ihtiyaçları için şartnamede geliştirilmiş beklenen yetkinliğe dayalı eğitim hedefleri ni destekler. • Stajyer ve / veya eğitmene araçlar, ekipman, dokümantasyon, yazılım veya konaklama gibi ilgili kaynakları yönetir. • Stajyerden ve eğitmenden geribildirim bilgisi alır ve yöneticilere ve eğitim sürecine dahil olan personele geri bildirim sağl ar . • Hem organizasyon hem de eğitim hedeflerinin karşılandığını onaylar. • Kısa vadede, eğitim yöntemleri, kullanılan kaynaklar ve eğitim sonucunda elde edilen bilgi ve beceriler hakkında stajyer geri bildirimi bilgileri için değerlendirmeler yapar. • Stajyer iş p erformansını ve verimlilik artışını değerlendirmek için uzun vadede değerlendirmeler yapar.

Görünümler

 • 679 Total Views
 • 538 Website Views
 • 141 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 9 178.211.55.61
 • 15 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com