Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

2. Ekran Görüntüleri Döküman Kontrol İş Süreci Modelleme Yetkinlik D eğerlendirmesi Ekipman Y önetimi Problem Y önetimi KPI İzleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. ISO 15189 Genel Bakış Özellikle teknolojideki büyük miktarda yenilik, son yıllarda tıbbi laboratuvarların verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır; A ncak aynı zamanda, metalaşma, sağladıkları hizmetleri giderek daha fazla etkilemektedir. Gelecek için hazırlanmak için, tıbbi laboratuvarların bazı zorlukları aşması, otomasyona daha fazla yatırım yapması ve teşhis hatalarını azaltması, insan yeteneklerini işe alması ve geliştirmesi, süreç verimliliğini ve etkinliğini arttırmak ve sapmaları ve gereksiz maliyetleri azaltmak için doktorlarla iş ilişkilerini güçlendirmesi gerekmektedir. ISO 15189, tıbbi laboratuvarlar için en çok tanınan uluslararası kalite standardıdır. Amacı, kuruluşların kalite yönetim sist emlerini geliştirmeler ine ve kendi teknik yeterliliklerini değerlendirmelerine yardımcı olmak ve laboratuarların iş süreçlerini, ürünleri ve hizmetleri iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu standart, ISO 9001 veya ISO / IEC 17025 gibi diğer standartlar için de kul lanılan ve k urumların uluslararası hasta bakım gereksinimlerini karşılamasını ve akreditasyon mührünü almasını sağlayan Sürekli İyileştir me Modeline dayanmaktadır. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmi ş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), firmaların ISO 15189'a uyum sağlamasına yardımcı olurken maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümü, kuruluşların ISO 15189 gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerine, politikalar geliştirmelerine, şikayetleri ve uygunsuzlukları yönetmelerine, hedefleri ve hedefleri düzeltmelerine, verileri analiz etmelerine ve anlamalarına ve hasta bakımıyla ilgili k ararlar almak için sonuçları ölçmelerine, KYS verimliliğini artırmalarına ve yeniden işleme ve israfı azaltmalarına olanak sağlar. . Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler, KYS'nin bakımını ve etkinliğini sağlayan sis tematik ve birl eşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren kalite girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve gü ncellenebilir. Yararları • Kaliteyi teşvik etmek için laboratuvar taahhüdü. • Verimliliğini ve verimliliğini artırmak için kalite süreçlerinin otomasyonu. • Düzenleyici gereksinimler azaltılmış çabalarla etkili bir şekilde karşılandı. • Ürünler ve hizmetler hastaların beklentileriyle daha iyi uyumlu. • Kalite ve stratejik hedeflerin uyumlaştırılması. • Daha düşük işletme maliyetleri. • Ekipma n arızalarının, risklerin ve süreç sapmalarının azaltılması. • Daha iyi kalitede ürün ve hizmetler. • Hastalarla ilişki güçlendirildi, sadakati maksimize etti.

Görünümler

 • 651 Total Views
 • 521 Website Views
 • 130 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 6 178.211.55.61
 • 5 surecmerkezi.com