Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim İzleme Denetim Veri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

1. ISO 19011 Genel Bakış Kuruluşlar genellikle her biri özel gereksinimlere ve denetim süreçlerine sahip olan çok sayıda uyum ile ilgilenmelidir. Bu senaryo, bir dizi kalite, çevre, güvenlik ve stratejik denetim programını bir kerede yürütmeyi ve denetçilerin denetimleri düzenli ve planlı tutmasını gerektirmektedir. ISO 19011, denetim sistemlerinin ilkeleri, denetim programlarının yönetimi, yönetim sistemi denetimlerinin yürütülmesi ve yönetim sistemi denetçilerinin yetkinliği hakkında rehberlik sağlar. İç veya dış denetimleri yürütmek veya bir denetim programını yönetmek için gereken tüm kuruluşlar için geçerlidir. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, denetim yönetimi için en gelişmiş ve ka psamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin maliyetleri düşürmek, başarıyı en üst düzeye çıkarmak, verimliliği arttırmak ve riskleri azaltmak için ISO 19011'e uymalarına yardımcı olur. SoftExpert çözümü, kurumla rın ISO 19011 gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, denetimleri, riskleri, kontrolleri, eylem planlarını ve eğitimleri, olayları, sorunları, KPI'ları, süreçleri ve diğerlerini yönetecek, organizasyon verimliliğini arttı racak, yeniden işlenmeyi ve atıkları azaltacak kaynakları temin etmelerini sağlar. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, kuruluş ve yöneticiler, denetim yönetiminde mükemmelliği elde etmek için sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, eki p, ofis ve iş birimi içeren uy umluluk girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. Yararları ISO 19011'in temel faydası, denetimlerin verimli planlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini tek bir yerde birleştirmesidir. Diğer faydalar şunlardır: • Yönetim sist emleri denetimi ilkelerinin açık bir şekilde açıklanması. • Denetim programlarının yönetimine dair rehberlik. • İç ve dış denetimlerin yürütülmesine dair rehberlik. • Denetçilerin yeterliliğine ve değerlendirilmesine yönelik tavsiyeler. • Farklı yönetim sistemleri nin kolay entegrasyonu. • Azaltılmış çaba çabası. • Denetlenen birimlerde çalışmanın azalması.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Denetim • Denetlenecek kurumun büyüklüğüne, doğasına ve karmaşıklığına saygı duyan denetimler oluşturun. • Farklı denetim kuruluşlarının, denetim programlarının bir parçası olarak, ortak denetim yapmak üzere işbirliği yapmasına izin verin. • Denetim programı hedeflerini belirlemek, denetimlerin planlanmasını ve yürütülmesini yönlendirmek. • Mali kaynak ve denetim teknikleri gibi denetim programı için kaynakları tanımlayın. • Denetimleri planlayın, planlayın ve yönetin. • Denetim ekibi lideri ve denetim ekibini atayın. • Denetim takibini gerçekleştirin. • Denetimin eksiksiz, doğru, özlü ve açık bir kaydını verin. SE Yetki • Denetçilerin ve denetim ekibi liderlerinin yeterliliğini sağlamak. • Denetçilerin değerlendirilmesi ve sürekli mesleki gelişimi için bir süreç oluşturulması ve sürdürülmesi. • Yetkinlik ve performans değerlendirmesi gibi konuları kapsayan denetim personeli ile ilgili kayıtları tutmak. • Denetçilerin liderlik ve yönetim sistemlerinde bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayın. SE Doküman • Denetim ekibi üyeleri tarafından gizli veya özel bilgileri içeren belgeleri koruyun. • Belgelendirildiği gibi sistemin uygunluğunu belirlemek için belgeleri gözden geçirin. SE Vaka • kanıtlandıktan sonra tüm olayların kaydedilmesini ve yönetilmesini sağlayın. • Sapmaların analiz edildiğinden ve nedenlerinin düzeltildiğinden emin olun. • Ürünlerdeki veya süreçlerdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir kusurun düzeltilmesine izin verin. • Denetim incelemesine yardımcı olmak için olay geçmişini koruyun. SE Performans • De netim programının performansını ve etkinliğini izleyin. • Denetim programını uygun aralıklarla izlemek, hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek. • Denetim ekiplerinin denetim planını uygulamalarını, denetim programlarına ve programlarına uygunluğunu ve denetim müşterileri, denetçiler ve denetçilerden gelen geri bildirimleri izleme yeteneklerini izlemek için performans göstergeleri kullanın. SE Proje • Denetim türlerini ve sayısını planlamak ve düzenlemek için gerekli tüm faaliyetleri içer en ve bunları belirtilen zaman dilimlerinde etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için kaynak sağlamaya yönelik denetim programları oluşturun. • Denetim programının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi. SE Eğitim • Eğitim, iş deneyimi ve eğitim yoluyla kazanılan bilgi ve becerileri uygulayın.

Görünümler

 • 682 Total Views
 • 553 Website Views
 • 129 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 17 www.surecmerkezi.com
 • 9 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com