Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. ISO/IEC 20000 Genel Bakış İşletme ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için yönetilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması için entegre süreçler yaklaşımının benimsenmesi, birçok şirketin günümüzde karşılaştığı bir zorluktur. Bu özellikle, BT hizmetlerini planlama, tedarik etme, tasarlama, uygulama, işletme, destekleme ve iyileştirme ile ilgilenen şirketlerde doğrudur. ISO / IEC 20000, şirketlerin IT yönetiminde mükemmelliği göstermelerini ve en iyi uygulamaları kanı tlamalarını sağlayan bir BT standardıdır. Tüm iş hedeflerini karşılamak için insan motivasyonunu inşa etmek için üst yönetimin taahhüdüne odaklanır. Standart, karı ve müşteri memnuniyetini artırabilecek optimum çalışma pratiklerini belirler. S oftExpert , ISO / IEC 20000 standardının sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite , şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıka rır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümleri, kuruluşların ISO gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, süreçleri, denetimleri, uygunsuzlukları, kalite KPI'larını, kalite kayıtlarını ve raporları yönetebilmelerini, organizasyon verimliliğini artırmalarını, yeniden işleme ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyil eştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kalite yön ergelerini eylemlere dönüştürür.

3. SE Proje • BT yatırımları için program ve portföy yönetimi çerçeveleri sağlar. • Fiili standart PMBOK yaklaşımı ile uyumlu kullanıma hazır, kanıtlanmış proje yönetim süreci. • Proje izleme, ölçüm ve yönetim sisteminin kurulmasını ve bakımını destekler. • Proje tüzükl erinin, programlarının, kalite planlarının, bütçelerinin ve iletişim ve risk planlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini otomatik hale getirir. • Yerel iş akışı motoru "Takım İş Akışı", tüm proje paydaşlarının katılımını ve taahhüdünü sağlar. • Ekip için veri mliliği artıran otomatik görev atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama. • Denetim geçmişi her zaman erişilebilir. • Ek ve organizasyona özgü süreçlerin ve raporlama özelliklerinin uyarlanmasını sağlar. • Proje sınıflandırma şeması sağlar. C OBIT süreçleriyle ilişkili veya etkilenen projeler izlenebilir ve yönetilebilir. • Değişiklikleri izlemek ve yönetmek için şablonlar ve kontrol listeleri. • Proje ve ürün geliştirme süreçleri sağlar. • Puan kartı kriterleri ve "devam etmeme" kararları için krite rler de dahil olmak üzere, projeler için sahne kapıları yaklaşımı sağlar. SE İş Akışı • Servis akışlarını ve faaliyetlerini yapılandırmak için genel, kişisel ve özelleştirilebilir iş akışı motoru. • Hizmeti karşılamak için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zorunlu kılar. • Seviye Anlaşmaları. • Uçtan uca servis seviyesi performansını izler ve raporlar. • Değişiklik isteklerini kaydetme, değerlendirme ve önceliklendirme sürecini otomatik hale geti rir. • Acil durum ve kritik değişikliklerin onaylanmış süreci takip etmesini sağlar. • Değişikliklere izin verecek bir iş akışı sağlar. • Değişikliklerle ilgili bilgileri yönetir ve dağıtır. • Denetim geçmişi her zaman erişilebilir. • Puan kartı kriterleri ve "devam etmeme" kararları için kriterler de dahil olmak üzere, projeler için sahne kapıları yaklaşımı sağlar. Ekran Görüntüleri IT Strateji Hizmet Kataloğu Proses BPMN B azlı IT KPIs Vaka Yönetimi Problem Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

2. Yararları • BT hizmetlerinin ve desteklediği işletmenin daha iyi uyumlaştırılması • Hayati hizmet yönetimi işlevlerini destekley en Entegre Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) • İyi uygulama ve ITSM'ye bağlılık ve hizmet mükemmelliğine dair bağımsız kanıt • İş ve müşteri güvenini artırma • Bir organizasyonda sürekli bir gelişim ve sürekli gelişim kültürü oluşturmak • Değişim oranını ve personelin verimliliğini ve becerilerini ve uzmanlıklarını artırma • Değişiklikler ve daha büyük başarı oranı için iyileştirilmiş döngü süresi • Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek Çözüm SE Aksiyon Plan ı • Kurumların iletişimini ve düzeltici, önleyici veya öngörücü eylemler de dahil olmak üzere eylem planının ve görev planlamasının, yürütme ve izlemenin merkezi kon trolü yoluyla işbirliğini geliştirerek kurumların tüm iş akışını etkin bir şekilde koordine etmesini ve yönetmesini sağlar. SE Varlık • BT varlıklarının ve yapılandırma öğelerinin ayrıntılarını tutar. • Servis çizelgelerinin detaylı bilgileri, yerelleştirme , doğrulama, kullanım, bakım ve daha fazlası. • Envanter, bakım, sahiplik, konum, rezervasyonlar, kullanım, kesinti, doğrulama ve check - in / out durumunu kapsayan çeşitli raporlar sağlar. • Elkitabı, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti belgeleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgelerin kontrol edilmesini sağlar ve her zaman belgelerin en son revizyonunun yapılmasını sağlar. SE Denetim • Denetimler planlanır ve gerçekleştirilir. • Paydaşlara bildirilen denetimlerin sonuçları. • Tüm bulguları düzeltir ve kaydeder. • Gerekli düzeltici eylemleri yönetir. • Düzeltici eylemlerin zamanında yapılmasını sağlar. SE Yetki • İş tanımlarını, tüm BT departmanındaki pozisyonları tanımlar, belirtilen gerekli sorumlulukları, yetkilileri ve yetenekleri tanımlar. • Eğitim enstitüleri veri tabanı sağlar ve belirli uzmanlık kurslarını belirler. • Kullanıcı tanımlı takvimlerde, haftalık, aylık veya yıllık olarak, belirli bir süre içinde bekleyen eğiti m gereksinimlerini otomatik olarak gösteren eğitim oturumları planlanır. • Zamanlanmış tüm eğitim oturumlarını zaman çizelgeleri, elektronik tablolar ve Gantt grafikleriyle görüntüler, ardından sonuçl arı belirli BT departmanlarına veya tüm şirkete göre grupl andırır. • Her türlü yeterlilik değerlendirmesine yönelik araçlar sağlar. • Özelleştirilmiş değerlendirme formlarına dayalı çalışan yetkinliklerini ve becerilerini değerlendirir. • Çalışanların yeterlik seviyelerini iş performanslarına göre hesaplar ve daha sonr a çalışanlara, iş pozisyonuna veya departmana göre çizelgeler halinde özetlenmiş sonuçları görüntüler. SE Vaka Tüm süreci şu şekilde yönetir: • Olayların belirlenmesi ve düzeltilmesi. • Etkilerini hafifletmek için eylemler yapmak. • Müşteri şikayetleri dahil olmak üzere gerçek ve potansiyel olayları gözden geçirme. • Tüm şikayetler ve takip eylemlerinin kayıtlarını tutmak. • Düzeltici faaliyetlerin sorumluluğunun açıkça tanımlanması. SE Problem Analiz Tüm süreci şu şekilde yönetir: Investigating problems. • Kök sebeplerini belirleme • Nüksetmelerini önlemek için eylemler yapmak. • Uygunsuzlukları önlemek için eylemlere duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi ve bunların ortaya çıkmasını önlemek için tasarlanan uygun eylemlerin uygulanması. SE Performans • İş hedeflerini BT hedeflerine bağlar. • Önemli bağımlılıkların ve mevcut performansın tanımlanmasını sağlar. • Kurumsal ve BT stratejik planının kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar ve bu performansı denetçiye ve iç paydaşlarına gerçek zamanlı ola rak rapor eder. • İş süreçleri veya BT altyapısı unsurlarıyla ilgili temel performans göstergelerinin oluşturulmasını ve ölçümünü sağlar. • BSC (Dengeli Skor Kartı) metodolojisi ile tamamen uyumludur. SE Süreç • Kuruluşun ortamına, hizmetlerin yapısına ve en iyi uygulamalara dayanan özelleştirilmiş süreçleri tanımlar. • Süreçlerin tanımlanmasını, planlanmasını ve belgelenmesini sağlar. • Modelin süreç iyileştirme ve farkındalığını geliştirir. • Bu süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli kaynakları ve bilgileri tanımlar. • Uygun olan yerlerde izleme ve ölçüm noktalarını tanımlar ve bu süreçleri analiz eder. • Planlanan sonuçlara ula şmak için gerekli eylemleri uygular ve bu süreçleri sürekli olarak geliştirir. SE Talep • Tüm servis talepleri için otomatik talep ömrü. • Tüm bilgi ve belgeleri saklayan tek merkezi veritabanı. • Onay kontrolleri. • Hizmet etkinliğini sağlar. • Pratik bir görev kontrol mekanizmasıyla optimize edilmiş takım çalışması üretkenliğini sağlar.

Görünümler

 • 595 Total Views
 • 476 Website Views
 • 119 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 7 178.211.55.61
 • 16 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com