ISO 55000, varlık yönetimi için en iyi uygulamalar rehberi olarak kullanılmak üzere oluşturulan uluslararası bir standarttır. Standart, kuruluşların verimli ve proaktif bir varlık yaşam döngüsü yönetim sistemini oluşturmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve geliştirmesine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Standart, toplam sahip olma maliyetini azaltarak ve kuruluşların gerekli tüm güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olurken, varlıkların optimal kullanımını ve yönetimini destekler.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

5. Ekran Görüntüleri Varlık Envanteri Bakım Planlama Ve Kontrol Kalibrasyon Kaydı İş Emri İ zleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

3. SE FMEA • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kadar görüntüler ve otomatik olarak FMEA formu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, böylece FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk önceliğini (RPN) ve hem güncel hem de revize edilmiş eleştirileri otomatik olarak hesaplar. • Yöntemler, risk önce liğinin analizi için SO, SOD, SD'yi içerir. • Elektronik tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan grafiklerini kullanarak bir veya daha fazla FMEA için hata sıralamasını görüntüler.

1. ISO 55000 Genel Bakış Dünyanın en varlık - yoğun endüstrilerindeki organizasyonlar, stratejik varlıklarını karşılamak için iş hedeflerini geliştirirken aynı zamanda büyük varlık portföylerini etkin bir şekilde yönetmek için sürekli artan baskılarla karşı karşıyadır. Büyük ölçü de, başarı, varlıkla ilgili risklerin, varlığın tam ömrü boyunca toplam sahip olma maliyetini en aza indirecek şekilde doğru bir şekilde tanımlanıp yönetilmediğine ve yönetilip yönetilmediğine bağlıdır. ISO 55000, varlık yönetimi için en iyi uygulamalar rehbe ri olarak kullanılmak üzere oluşturulan uluslararası bir standarttır. Standart, kuruluşların verimli ve proaktif bir varlık yaşam döngüsü yönetim sistemini oluşturmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve geliştirmesine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Standart, toplam sahip olma maliyetini azaltarak ve kuruluşların gerekli tüm güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olurken, varlıkların optimal kullanımını ve yönetimini destekler. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlar ını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), firmaların ISO 55000'e uyum sağlamasına yardımcı olurken, maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artı rır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümü, kuruluşların ISO 55000 gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, politikalar geliştirmeleri, hedef leri ve hedefleri düzeltmeleri için kaynak sağlamaları, kararları almak için verileri analiz etmeleri ve a nlamaları ve varlık kullanımı hakkındaki sonuçları ölçme, verimliliği artırma, riski azaltma ve performansı artırmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği yeten ekleri ile, organizasyon ve yöneticiler, her türlü varlığın sürdürülmesini ve etkinliğini sağlayan si stematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren daha etkin varlık yönetimi için girişimler hakkında iletişim kurabilir v e güncellenebilir. organizasyonda. Yararları • Varlıkların kullanılabilirliğini artırma, pl anlı ve plansız kesintileri azaltma ve kapasite satışlarını artırma. • Fazla mesai ve yüklenici maliyetlerinde azalma dahil olmak üzere işgücü maliyetlerini azaltın. • Malzeme maliyetlerini, kullanım ve envanteri azaltın. • Güvenlik ve çevre mevzuatına uygunluğu iyileştirin. • Yaralanmaları, planlı ve planlı çalışmaları azaltın. • Varlık ömrünü uzatın ve yedek parça sayısını azaltın. • Geliştirilmiş organizasyonel sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir kültür değişimi. • Bilinçli varlık yatırım kararları ala rak riskleri azaltın.

4. Bileşen Gerekesinimler SE Vaka • Gelen malzemeler ve mamul mallarla ilgili uygunsuzluklar. • Üretim süreçlerinde sapmalar. • Performans iyileştirme süreçlerinde uyum varyansları. • Potansiyel sorunları ve sistemik riskleri tanımlamaya ve azaltmaya yardımcı olmak için yakın eşyalar. SE Bakım • Ürün gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan altyapının yönetimini sağlar. • Ürün gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için gerekli çalışma ortamını yönetir ve bakımını yapar. SE Performans • Kuruluşun oluşturduğu politikayı takip etmek için hedefleri, göstergeleri, hedefleri ve eylem planlarını (planlama) tanımlar. • Organizasyondaki ilgili işlev ve seviyelerde hedeflerin, göstergelerin, hedeflerin ve eylem planlarının uygulanmasını sağlar. • İzlemek için uygun yöntemleri ve uygun olan yerlerde tanımlar. SE Süreç • Gerekli süreçleri ve bunların uygulamalarını kurum genelinde tanımlar. • Ürün gerçekleştirilmesi için gerekli süreçlerin planlanmasını ve geliştirilmesini sağlar. • Bu süreçler arasındaki diziyi ve etkileşimi belirler. • Hem bu işlemlerin hem de kontrol ün etkili olmasını sağlamak için gerekli kriterleri ve yöntemleri belirler. • Bu süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli olan kaynak ve bilgi tanımına izin verir. • Uygun olan yerlerde izleme ve ölçüm noktalarını tanımlar ve bu süreçleri analiz eder. • Planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri uygular ve bu süreçleri sürekli olarak iyileştirir. SE Talep • Müşterinin veya ilgili tarafların (hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplum) sahip olduğu diğer kişilerin belirttiği şartları belirler. • Müşteri tarafından belirtilmemiş, ancak bilindiği üzere, belirtilen veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları tanımlar. • Ürün ve işlem için geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimleri tanımlar. • Müşteri memnuniyetini arttırmak ama cıyla kuruluşun gerekli gördüğü ek şartları belirler. SE Risk • Kurumsal yönetim risk sürecinin otomasyonu. • Çeşitli departmanlarda risk yönetimi uygulaması (çevre, sağlık ve güvenlik, normatif, varlıklar, bilgi güvenliği, projeler, v b.). • Sorumlu ekiplerin tanımı. • Herhangi bir aşamada riskli süreçlerin haritalanması ve yürütülmesi. • Riskleri analiz etmenin birçok yolu (nicel, nitel ve risk matrisi). • Kontrol listeleri kullanılarak üretkenlik ve görev kalitesinin optimizasyonu. • Kurum içi iletişimde reel artış. • Risk yönetiminin tarihsel izlenmesi. • Kontrol stratejilerinin ve eylem planlarının pro - aktif tanımı. • Tek ve merkezi veritabanı. • Doküman dolaşımında ve basılı formlarda azalma. • Yürürlükteki ana düzenlemelere uygunluğu garanti eder.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Bileşen Gereksinimler SE Varlık • Varlık tanımlaması ve sınıflandırması. • El kitapları, kataloglar ve prosedürler gibi herhangi bir belge türü. • Her çalışan veya takım için kişiselleştirilecek görevlerin takvimi. • İstekler ve yürütmeler için elektronik onay sistemi. • Sorumlu kişilere e - postaların gönderilmesi. • Varlıkların ve alt bileşenlerinin ana listeleri. • Varlık izleme. • Malzeme, tü ketim ve mevcut miktar tahminleri. • Varlık bulunabilirliği yönetimi. • MTTR, MTBF göstergeleri, Arıza Oranı ve Ekipman Kullanılabilirliğinin Hesaplanması. • Geri dönüş sürelerini kontrol eden ekipman hareketinin iç / dış görünümü. • Tüm varlık ile ilgili maliyetl er hakkında yapılandırılabilir raporlar ve analitik grafikler. • Varlık geçmişi izlenebilirliği. SE Analitik • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Sınırsız bilgi geçişi (satır x sütun). • Pivot alanlarını kullanıcılara göre yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak. • Verileriniz için otomatik hesap özeti. SUM, MAX, MIN, MEAN, VAR, STDDEV, COUNT destekler varsayılan olarak. • Satır alanları ve sütun alanları için otomatik ve toplam toplamı hesapla • Mevcut ERP sistemlerinden, diğer ticari işlem uygu lamalarından ve ilişkisel veritabanlarından ve veri dosyalarından verileri ayıklar. SE Kalibrasyon • Şirketteki tüm enstrümanların eksiksiz kaydı. • Kalibrasyon sıklığı ve son kullanma kontrolü. • Tip A ve Tip B (ISO GUM) belirsizliklerinin, hatalarının, histerezlerin vs. kayıt ve analizi. • İç ve dış müşteriler için elektronik kalibrasyon sertifikalarının verilmesi. • Schumacher metodu kullanılarak kalibrasyon frekans analizi ile sonuç analizi. • Elektronik f ormlar aracılığıyla ölçümlerin manuel ve / veya otomatik olarak toplanması. • Kalibrasyon için standart ölçüm noktalarından oluşan tabloların tanımı. • Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen matematik formülleri için kabul kriterleri. • Kalibrasyon kontrolü için servis siparişleri (SO). • Kalibrasyon bitiş tarihlerinden sorumlu olanlara danışmanlık yapılması. • Kontrol listelerine göre kalibrasyon incelemesi. • Düzeltme eylemleriyle ilişkili uygunsuzluk kaydı ve analizi. • Ölçüm süreci değişimi analizi: Tekrarlanabil irlik ve Tekrarlanabilirlik (R & R). • Geri dönüş süreleri üzerinde kontrol ile ekipman hareketinin iç / dış görüntüsü. • Ekipmana bağlı tüm maliyetler için yapılandırılabilir raporlar ve analitik grafikler. SE Doküman • Verilmeden önce yeterlilik için belgelerin oluşturulmasını, gözden geçirilmesini ve onaylanmasını yönetir. • Gerekli analizleri yaparken kritik analizlere izin verir, belgeleri onaylamaz ve günceller. • Eski belgelerde istenmeyen kullanımları önler ve herhangi bir amaç için saklanırsa uygun şekilde tanımlar. • Kullanıcılara, kullanıcı grubuna ve belge türüne göre belgelere erişim hakları atar. • Belgeleri bilinen herhangi bir veri alanına göre veya güçlü bir tam metin aramasıyla hızla alır. • Oluşturuldukları uygulamalardan bağımsız olarak, kelime işlem dosyaları, grafikler, fotoğraflar, elektronik tablolar, CAD dosyaları, vb. Dahil olmak üzere çeşitli dosya formatlarındaki belgelerin görüntülenmesini sağlar.

Görünümler

 • 592 Total Views
 • 468 Website Views
 • 124 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 7 178.211.55.61
 • 22 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com