Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

22. Problem Teşhisi Problem Analizi ( Ishikawa ) Kanban Akış Şeması www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

5. SE A nalitik Karar Vermeyi Aza ltarak i ş Verimliliğini Artırın Genel Bakış SE Analytics, herkesin kolayca veriye bağlanmasını, görselleştirmesini ve etkileşimli ve paylaşılabilir görünümler oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. Şirketlerin, kararsız bir gerçek kitlesi gibi görünenleri almasına ve verilere gömülü olan trendleri ve kalıpları çıkarmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar verileri düzenleyebilir ve özetleyebilir, karşılaştırmalar yapabilir ve kuruluş için dik kate değer olabilecek anlamlı bilgiler çıkarabilir. Çözüm, kullanıcıların ilk defa, OLAP olmayan veya ODBC gibi ilişkisel veri kaynaklarına bağlanmasını sağlar. Desteklenen veritabanları, OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) kaynakları ve hatta Excel ve CSV d osyaları ve sadece birkaç tıklamayla tüm OLAP kaynaklarını içeren tam etkileşimli raporlar oluşturun. SE Analytics ayrıca, istatistik, tahmin analitiği, sorgular, karşılaştırmalar, vb. Dahil olmak üzere SoftExpert Solutions özelli klerinin tam kapsamı için entegre, sağlam ve esnek bir sunum katmanı sunar. Sonuçlar portal özellikleri kullanılarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir.

29. SE Anket Anket Yönetimi Genel Bakış Açıkçası, iyi bilgi yönetimi organizasyonların düzgün çalışması için çok önemlidir. Ve bilginin yönetimini geliştirmek için, yöneticilerin müşterilerini, memurlarını ve pazarını bilmesi gerekir. SE Anketi yazılımı, kararları hızlandırmak ve yetkililere, te darikçilere, paydaşlara ve müşterilere yardımcı olmak için şirket genelinde anketler, anketler ve elektronik formlardaki bilgilerin tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve çıkartılması için gerekli her şeyi içerir. Müşterinin sesi, yetkililerin motivas yonu, pazar araştırması, akademik bilgi, müşteri memnuniyeti - tüm bu iş ihtiyaçları tek bir çözümde, maliyetleri düşürür, işlemleri basitleştirir ve küresel müdahale kapasitesini arttırır. Sezgisel bir arayüzle, SE Anketi, soru formları dahil olmak üzere, anketi dakikalar içinde bir anket oluşturabilir ve yayınlayabilir, anketi istenen şekilde düzenlemek için sayfaları düzenleyebilir. İlgili bilgileri almak için anketlerin doğru kamuya gönderilmesi gerekmektedir. SE Anketi diğer SoftExpert Excellence Suite çözümleriyle güçlü bir şekilde entegre edildiğinde, yöneticiler tüm organizasyonel kitleye ulaşabilir ve izole edilmiş anketlerin uygulanmasından çok daha fazlasını elde edebilirler. SE Anketi analiz aracı aynı zamanda sonuçların daha derin analizini ve gr uplamalar, filtreler ve bilgi geçişleri yoluyla daha iyi kararlar almayı sağlar.

13. SE Vaka Vaka ve Uygunsuzluk Yönetimi Genel Bakış SE Olay, ürün ve süreç sorunlarının, tüm olay yaşam döngüsünü ilk rapordan inceleme, temel neden analizi, ortaya çıkan eylemler (CAPA) ve takip doğrulaması aracılığıyla izleyen ve yöneten entegre bir süreç aracılığıyla düzgün ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir yazılımdır. Etkinliğin SoftExpert olay yönetimi çözümü, olayların alınması için standart bir sistem kurar ve olayl arla ilgili işbirliğini kolaylaştıran ve soruşturmaların ilerlemesini izleyen olay yönetimi etkinliklerini otomatikleştirir. Sistem, ISO, FDA ve ITIL gibi ana çerçevelerin kilit unsurlarıyla uyumludur. Bununla birlikte, yapılandırılabilir iş akışları, form lar ve iş kuralları, sistemin kuruluşun benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabileceği anlamına gelir. Bazı uygulamalar şunları içerebilir. BT sistemi anomalileri ve bilgi güvenliği ile ilgili olaylar. Gelen malzemeler, bileşenler, parçalar ve bitmiş ürünler ile ilgili uygunsuzluklar. Deviations in manufacturing processes. • Performans yönetiminde varyanslar. • Potansiyel sorunları ve sistemik riskleri tanımlamaya ve azaltmaya yardımcı olmak için yakın eşyalar. • Zarar olayları. • Yasa, politika, prosedür, lisans veya

23. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu , paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya en kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modelleme ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını s ağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tab anlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartl ar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 1694 9, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

7. SE Denetim Denetim Programınızı Kolaylaştırarak Uygunluğu Sürdürün Genel Bakış SE Audit, şirketlerin geniş bir yelpazedeki denetim ile ilgili faaliyetleri, verileri ve süreçleri tek ve kapsamlı bir ortamda yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İç denetimler, operasyonel denetimler, BT denetimleri, tedarikçi denetimleri, risk / denetim denetimleri ve kalite denetimleri de dahil olmak üzere her tür denetimi destekleme esnekliğini sağlar . Ayrıca, denetim planlaması, çizelgeleme, standart denetim planlarının hazırlanması ve hazırlanması, veri toplama, yürütme, raporlar ve izleme dahil olmak üzere tüm denetim yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca işlevler sağlar. SoftExpert denetim yönet imi çözümü, esnek iyileştirme iş akışları, zaman takibi, e - posta tabanlı bildirimler ve uyarılar ve risk değerlendirme metodolojileri gibi gelişmiş kaynaklar sunar ve kuruluşların etkin denetim yürütme için en iyi uygulamaları uygulamalarına ve denetim sür ecinin riskle bütünleştiri lmesini sağlar. ve uyum yönetim sistemi. SE Denetim, sosyal sorumluluk, yönetişim, kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak için gereken kontrolleri sağlar; ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 190 11, ISO 13485, FDA ve diğerleri. Planlama Haz ı rl ı k Y ü r ü tme Sonu ç İ zleme

27. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamı na gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

17. SE Bakım Varlıklarınızın Yaşam Süresini En Üst Düzeye Çıkarın Genel Bakış SE Bakım, şirketlerin önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bakım görevlerini yönetmelerine olanak veren kolay ve ekonomik bir araçtır. Çözüm, çeşitli görevleri yerine getirmek için hata analizi ve önleme gibi araçları kullanır. Yöneticilerin bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmelerine, ekipman geçmişini ve trendleri izlemelerine ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri. En önemlisi, SE Bakım, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve risk leri azaltmalarına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 14000 ve ISO / TS 16949 gibi yönetmeliklerle belirlenen gere ksinimleri karşılamasını sağlar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Bak ı m program Y ü r ü tme E tki Do ğ rulama Hizmet talebi Ö nleyici Bak ı m

2. Yararlar • Mevzuat gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılamak için çabaları azaltın. • Ürünler ve hizmetler ile daha iyi bir müşteri deneyimi sağlayın. • Şirket taahhüdünü kalite ve müşteri memnuniyetine teşvik edin. • Kaliteyi ve stratejik hedefleri hizalayın. • Kalite süreçlerini otomatikleştirin ve etkinliğini ve verimliliğini artırın. • Gereksiz operasyonel maliyetleri azaltın. • Kalite risklerini ve süreç sapmalarını azaltın. • Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek. • Müşteri ilişkilerinde şeffaflığı arttırmak. • Tedarikçilerle daha iyi ilişkiler kurun. • Müşterilerin elde tutulmasını en üst düzeye çıkarın. Ekran Görüntüleri İş Süreci Modelleme (BPMN) Doküman Yönetimi Denetim Kontrolü CAPA Yönetimi Kalite Performans Göstergeleri Kalite Riskleri Değerlendirmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

25. Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Yazılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik ol arak bildirim gönderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçların projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşit li grafikler ve raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafından sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen ge rekliliklere uygundur. SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın Proje İ zleme Proje Planlama Faaliyetlerin Yürütülmesi Yürütmenin Doğrulanması Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir me Hizmet Talebi Talep Yönetimi

14. Genel Bakış • Merkezi olay kaydı ve dokümantasyonu. • Olayların manuel olarak kaydedilmesi ve aynı zamanda gelen iş akışlarının otomatik tetiklenmesi. • Önceden yapılandırılmış kurallara göre yetkili kullanıcılara yönlendirmeyi gözden geçirin ve analiz edin. • İş akışı yeteneklerini kullanan otomatik araştırma süreçleri, görev atamaları ve hatırlatıcılar. • Uygun personele otomatik olarak uyarı ve bildirim göndermek. • Trend analizi için anal itik ile olay verilerinde gerçek zamanlı görünürlük. • Tanımlanmış tırmanma yollarına sahip yanıt ve çözüm SLA'ları tanımlayarak zamanında kararlar. • Kapatma tanımlanarak tekrarlanan olayların oranı azaltıldı. • Uyum raporlama ve denetimleri için kayıt eylem leri kaydeder. • Standart veri girişi formları kullanılarak garanti edilen veri tutarlılığı. • Tesislere, teknolojilere, süreçlere, ürünlere, varlıklara ve projelere bağlanan olaylar. • Çeşitli konfigüre edilebilir raporlar ve çevrimiçi portallarla olayların izlenmesi. Olay Kaydı Olay Önceliklendirme Etkinlik Yürütme Olay Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

31. SE Eğitim Yete nek ve Fırsat Arasındaki Uçurum Köprü sü Genel Bakış Eğitim, herhangi bir iş geliştirmenin temel taşıdır ve çalışanlar için güçlü bir eğitim süreci, iç prosedürleri geliştirmek isteyen şirketler için değerli bir araç olabilir. Bununla birlikte, bir miktar organizasyon ve erişilebilirlik olmadan, eğitim dokümanları, yöntemleri ve alıştırmaları yol kenarına düşebilir ve bu programların etkinliği zarar görebilir. . Organizasyon için eğitim gereksinimlerini yönetmek, genellikle bir düzine e - tablo, kağıt parçası ve ayrı bir dosya dolabını içeren bir yönetim kabusu olabilir. Yöneticiler, eğitim görevlerini ve çalışan sertifikasyonlarını izlemek için kağıt kayıtları veya elektronik tablolar kull andıklarında, yeniden eğitme sırasında ya da istem dışı olarak önemli adımları atlamak için daha yüksek bir potansiyel olabilir. SE Eğitimi, bir şirketteki eğitimin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. İç ve dış eğitimden kaynaklanan maliyetlerin izle nmesi, eğitim odalarının ve görsel - işitsel materyallerin rezervasyonlarının takibi ve şirketteki mevcut kaynakların optimize edilmesi dahil olmak üzere şirkette gerekli eğitimin periyodik olarak planlanmasını garanti eder. SE Eğitimi, şirketinizdeki çalışa nların sürekli iyileştirilmesini, artan üretkenlik ve sürekli yeni fikirler üretmesini sağlayarak, kurumsal bağlamda rekabet edebilirliğin ve karlılığın artmasını sağlar . Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Pozisyonlar ı ve Dersleri tan ı mlar Tarifeler E ğ itimleri E ğ itim Y ü r ü tme E ğ itim Verimlili ğ i De ğ erlendirmesi Performans De ğ erlendirmesi

28. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluştu run. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakala yın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıld ığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların a nında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunla r veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politi kalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay yönetimi yetenekleri ile risk ve gereksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor ve rin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın. . Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

18. Özellikler • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları içere n her türlü belgeye bakım faaliyetlerini bağlar. • Bakım faaliyetlerini, ekipman muayene noktaları tarafından belirlenen koşullara göre kontrol eder. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • İnsan, malzeme ve finansal kaynakların kull anılabilirliğine göre bakım faaliyetleri planlanır. • İş emirlerine göre insan, malzeme ve mali kaynak tüketimini planlar, kaydeder ve takip eder. • Ekipman duruş süresini ve bakım için harcanan süreyi kaydeder. • Stok seviyesine, tüketim tahminine ve mevcut sto ğa göre malzeme edinimini tanımlar. • Ekipman iş emirleri hakkında geçmiş bilgileri muhafaza eder ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır. • Parçaların ve malzemelerin tüm giriş / çıkış olaylarını, teklifleri ve satınalma siparişlerini kaydeder. • Bakım maliyetlerini otomatik olarak hesaplar ve bunları çalışma düzeni, ekipman, teknisyen, parça, maliyet merkezi, bakım ekibi ve daha fazlasına göre sıralar. • Ekipmanlardaki arızaları analiz etme k için araçlar sağlar, yöneticilerin kusur ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici eylemi belirlemesi sağlanır. • Gerçekleştirilen planlanmış ana sayfalar ve grafikler - Gerçekleştirilene göre planlanmış - bakımın ana göstergelerini gösterir. Bakım Çizelgeleme Bakım Görevleri Etkinlik Programı Asistanı Göstergeler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

4. Takım İş Akışı Teknolojisi Planlama Yürütme İzleme Takım İş Akışı Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Özellikler SE Eylem Planı, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluş için toplam esneklik sunar: Yapılandırma • Özel alanlar, kontrol listeleri, takımlar, sorumluluk yolları, kimlik maskesi ve aktivite ve eylem planı kategorizasyonu. Yönetim • Eylem planı kaydı için 5W2H formu • Daha doğru yürütme tarihleri için faa liyet bağımlılığı yapılandırmasına sahip Gantt grafiği. • Eylem planı şablonları. • İlk etkili olmadığında yeni bir eylem planını veya yeni bir aktiviteyi (bağlantılı) ilişkilendirmeyi sağlar. Görünüm • Faaliyetlerin kontrol paneli: • Benim aktivitelerim. • Ekibimin faaliyetleri. • Eylem Planı izleme ve kontrolü. • İzole Faaliyetler izleme ve kontrol. • Grafikler ve grafikler: Gantt, çubuklar, yatay çubuklar, Pareto ve pizza. • SE BI arayüzüyle özel raporlar ve grafikler. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaime r: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the o ffer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

15. SE Denetim Gelen / Giden Mal Denetimi ve Tedarikçi Yönetimi Genel Bakış SE Denetim , tedarikçinin kalitesi, teslimatı, hizmet performansının yanı sıra işletme ve iş süreçleri genelinde gelen / giden malların ölçülmesi için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Yazılım tüm denetim görevlerini kolaylaştırır: formlar ve kontrol listeleri oluşturun, denetimleri programlayın, sonuçları kaydedin ve tamamlama için düzeltici eylemleri takip edin. Çözüm tedarikçilerden malzeme alma sürecini geliştirir ve tedarikçi derecelendirme performansı tarafından yönlendirilen atlama lot profillerine dayalı denetim çizelgeleri hazırlar. SE Inspection aynı zamanda tedarikçi malların kalitesini gerçek zamanlı olarak izler ve değerlend irir; bu da, zayıf tedarikçi kalitesiyle ilgili nihai ürünlerdeki kusurları azaltır. Her inceleme, örnek boyutunu ve kriter leri kullanarak otomatik olarak hesaplar Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) tabloları. Yazılım, ERP / MRP'ler ve bağlantı kalite si yönetim süreçleri gibi mevcut iş sistemlerine denetim sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Başarısız denetimler, uygunsuzluk iş akışlarını otomatik olarak tetikleyebilir. SE Inspection yazılımı, tedarikçi uyum süre çlerinin görünürlüğünü ve izlenebilirliğini arttırmak, tedarikçileri kalite yönetimi sürecine entegre etmek ve tedarikçi risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Tedarikçi denetimleri, izleme, tedarikçi sıralaması ve tedarikçi düzeltici eylemler, tedarik z incirindeki kalite yönetimini genişletmek için oluşturulan entegre süreçlerden sadece birkaçıdır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Gelen Ü r ü n ve Hizmetler Tefti ş ve Tedarik ç i Yap ı land ı rmas ı Kabul Teslim De ğ erlendirme Teknik karakteristik Ü r ü n A çı klamas ı

32. Özellikler Eğitim Planı • Eğitim kurslarının ne, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve nedenini belirler. • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanmış olan derslerin listesini tamamlamak için görüntülenir. • Organizasyonun eğitim maliyetini yöneti r ve eğitim ile ilgili maliyetin tam bir görünümünü elde eder. • Eğitimin tamamlandığını doğrulayın ve bilgileri, sertifikaları ve katılım onayını saklayın. • Eğitim İhtiyaç Analizi matrisi ile eğitime ihtiyaç duyan çalışanları ve ne tür bir eğitim gerektiğini belirleyin. . Kurs Yönetimi • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığ ını belirler. • Aşırı yetenekleri ve darboğazları tespit etmek ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak i çin kaynak tahsisini yönetir. • Yetkili öğretim elemanlarını temin etmek için eğitmen - eğitim listesini yönetir. . Etkinlik Değerlendirme • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir. • Katılımcıların belirli bir eğitim programına yönelik tutumlarını analiz eder. • Eğitimi değerlendirir ve daha odaklı olması gereken eğitmenleri belirler. • Eğitime devam ederek çalışanların eğitime katılacağını doğrulayın. • Sağlanan eğitimden kur uluşa gerçek ve anlamlı bir fayda sağlar. . TNA Matrix X Çalışanı Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitim Programı Eğitim Etkinliği www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

9. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır: hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur. Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur. Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler. Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Organiza syonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi. SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir. SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar. Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerle ndir me Planı Yürütme Değerlendir me Planı Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki nlik Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

1. Management Responsibility EQM Framework Input Product Realization Output Measurement, Analysis and Improvement Resource Management m m i s t o ISO 9000 Genel Bakış ISO 9000 ailesi kalite yönetiminin çeşitli yönlerini ele alır ve ISO'nun en iyi bilinen standartlarından bazılarını içerir. S tandartlar, ürün ve hizmetlerinin müşterinin gereksinimlerini sürekli olarak karşıladığından emin olmak isteyen ve kalite sürekli olarak iyileştirilen şirketler ve kuruluşlar için rehberlik ve araçlar sağlar. ISO 9000 ailesindeki standartlar şunları içerir: ISO 9000: 2015 - temel kavramları ve dili kapsar. • ISO 9001: 2015 - bir kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini ortaya koyar • ISO 9004: 2009 - kalite yönetim sisteminin nasıl daha verimli ve etkili hale getirileceğine odaklanıyor • ISO 19011: 2011 - kalite yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimleriyle ilgili rehber niteliğind edir. En çok talep gören müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmak iş açısından zorlu olmuştur. Bu, kilit süreçlerin yanlış aya rlandığı şirketlerde daha mantıklıdır, bölümler arası iletişim eksiktir ve yeniden çalışma yüksek düzeydedir ve bu da analiz ve sorun giderme için büyük bir zaman harcanmasına neden olur. Bu nedenle, müşteriyi birincil odak noktası olarak görmek ve beklentilerini kar şılamak, sadakati çok düşük yapmak ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan başka bir tedarik çi aramaya teşvik etmek ç ok zordur. R S e a u q t u s u i s t r f e a m c e t e n i e r s n SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazı lım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlere ISO 9000 standartlarına uygunluk sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşların ISO gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, süreçleri, denetimleri, uygunsuzlukları, k alite KPI' larını, kalite kayıtlarını, analiz ve raporları kolayca yönetebilmelerini, organizasyon verimliliğini artırmalarını, yeniden işleme ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, kuruluş ve yöneticiler, kalite yönergelerini eylemlere dö nüştürmede sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri ha kkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. C C t o o r

8. Özellikler SE Denetim ana özellikleri şunlardır: • Kuruluşun denetimiyle ilgili tüm verilerini güvenli ve merkezi bir sistemde saklayın ve yönetin. • Çoklu denetimlerin, dene tçilerin ve denetim türlerinin kolay ve etkili yönetimi. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • Denetçilere dayalı denetçiler planlaması (Baş denetçi). • Denetim görevlerini, gerekli kontrol faaliyetlerine ve kapsanan risklere bağlaya bilme. • Süreçler, alanlar / departmanlar, ürünler, varlıklar, projeler ve denetimlerin kapsamı olarak kontroller. • Denetim görevlerinin basitleştirilmiş girdileri (denetim sayfaları, öneriler ve eylem planları). • Operasyonel ekipleri tavsiyeleri görmek ve eylem planları hazırlamak için etkinleştirmek. • Denetçilerin eylem planlarını izlemelerini sağlama. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Denetim planı onayları, denetim planı onaylandıktan sonra otomatik olar ak yapılır. • Atanan kullanıcılara otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri göndermek ve yöneticilerine iletmek. • Çevrimdışı çalışmak için denetim kontrol listelerini indirin. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetim sürecine dahil olan eletron ik dosyaları veya belgeleri ekleyin. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. • Her denetlenen gereksinim için en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, uyuşmazlıklar, olumlu ve olumsuz noktalar, önerile r, son uçlar, sonuçlar ve puanlar. • Otomatik rapor oluşturma. • Tamamlanmış kontrol listeleri ve ilgili eylem kalemlerini içeren denetim raporu. • Denetim raporunun otomatik çevrimiçi dağıtımı. Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim Takibi Denetim Verileri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depen d on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

30. Kaynaklar Dinamik ve esnek anketlerin oluşturulması ve modellenmesi • Anket modellerinin kullanımı ve uygulaması • Mevcut anketlerin çoğaltılması • Tablolar, tek cevap, çoklu cevaplar ve açık sorular dahil olmak üzere birden fazla stildeki sorular. • Stillerin özelleştirilmesi • Soruların ve alternatif cevapların yerine görsellerin kullanılması • Arka plan resimlerinin kullanımı • Bilgi toplama ve c evap toplamada kolaylık Anketlerin otomasyonu v e programlanması ve e - posta ile davet • Çevrimiçi program yönetimi - davetler ve kurs • Anketlerin ve cevapların başlangıç ve bitiş kontrolü • Kısmi ce vapların depolanması • Anonim anket uygulama imkanı • Sonuçların eleştirel analizi • Raporlar ve analiz Dinamik ve esnek raporlar • Anket sonuçlarının anlık görünümü • Analiz araçlarıyla verilerin sadeleştirilmesi • Analiz ve raporların paylaşımı • Sonuçlar grafik ve görsel olarak gösterildi • Sonuçların PDF, RTF ve diğer formatlarda dışa aktarılması Anket Planlaması Yürütme Anketin Sonucu Raporlar www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

16. Özellikler • Gelen materyallerin ve giden ürünlerin incelenmesini planlayın. • Gelen mallar için tedarikçinin alımını ve denetimini takip edin. • Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve riskleri azaltmak için tedarikçileri derinden değerlendirin. • Tamamlayıcı olarak tüm tedarikçi düzeltici ve önleyici eylemleri izleyin. • Malzemeler kalite kontrol standartları nın altında olduğunda, denetim kayıtlarından doğrudan uygunsuzluklar üretin. • Tedarikçinin performansını maliyet, kalite, teslimat ve servis için önemli ölçümlerle izleyin. • Zamanında teslimat ve kalite performansı her tedarikçiye sürekli olarak izlenir ve r aporlanır. • Denetim bulgularıyla ilgili takip görevlerini kolayca belirleyip atayabilirsiniz. • Tedarikçilerin ve malzemelerin eksiksiz bir listesini bulundurun. • Tedarikçilerden herhangi bir uyumluluk sertifikasını saklayın ve saklayın. • Milyon başına parça (P PM), zamanında teslimat ve kabul edilen miktar dahil olmak üzere kritik tedarikçi ölçümlerini otomatik olarak güncelleyin. • Birden fazla denetim seviyesine ve Kabul Edilebilir Kalite Düzeyine (AQL) dayanan kullanıcı tanımlı örnekleme planları. • Farklı malzem eler için örnekleme planları tanımlayın. • Yapılandırılabilir tablo, örnek büyüklüğü, lot boyutu, kabul ve red kriterini listeler. • Çeşitli örnekleme türlerini destekleyin (ör., Yüzde / sabit / aralık). • Gerekli başlangıç sayısı, atlanacak parti sayısı ve arıza durumunda incelenecek parti sayısı belirtmek için kullanıcı tanımlı atlama lot profilleri. • Mevcut sistemlere kesintisiz ve sorunsuz entegrasyon, böylece ilgili veriler otomatik olarak içe / dışa aktarılabilir, böylec e gereksiz verilerin saklanması ve yönetilmesi ve manuel veri reentry ve rapor oluşturma maliyetinin düşürülmesi maliyetini ortadan kaldırır. • Tedarikçi türüne, ürün türüne, denetim sonuçlarına, iş emri numarasına, özniteliklere ve diğer birçok alana göre kullanıcılar ın tedarikçileri ve mua yene verilerini anında listelemelerine olanak tanıyan güçlü arama yetenekleri sağlayın. • Tablolar ve grafikler dahil olmak üzere çok çeşitli standart raporlar sunun. • Mevzuata uygunluk için gerekli olan, sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamlı b ir denetim izini sürdürebilirsiniz. Denetim Kayıt Teslimat Yeterlilik Kalite Kontrol Kalite Indeksi Değerlendirmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

6. Özellikler Raporlama • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • Çok çeşitli grafikler. • Bilgi Excel'e aktarılabilir. • Grafikler PNG'ye ve diğer uzantılara aktarılabilir • Hücre kurallarını vurgulama. • Özelleştirilmiş hücre stilleri ve formatı. • Web ve masaüstü raporlaması (portallar). Analitik • Matkabın ve Yuvarlanın (Bilgileri yakınlaştırın ve / veya kökeni tekrar merkezden uzaklaştırın). • Döndür, dil ve zar (Bilgi almak için esneklik). • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Sınırsız bilgi geçişi (satır x sütun). • Pivot alanlarını kullanıcılara göre yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak. • Verileriniz için otomatik hesap özeti. Varsayılan olarak SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG'yi destekler. • Otomatik olarak satır alanları ve sütun alanları için toplam ve genel toplamı hesaplayın. • Sıralama, filtreleme, sıralama, grup gibi analitik özellikler . • Profili kaydetme ve geri yükleme. Veri Entegrasyonu • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Sihirbaz tabanlı işlevsellik, birden çok veri kaynağını ve birden çok dosya türünü destekler. • Kaynak veriler bir SQL birleştirmesinde birden çok tablodan seçilebilir. • Tek bir arabirim, tek bir meta veri, tek bir kod tabanı ve tek bir sunucu işlemi ile sağlanan tüm altyapı. • Her analiz için güvenlik ya pılandırması. Analiz Paneli Sihirbazı Güvenlik Yapılandırması Analiz Grafikler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

24. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çalışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme arac ı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılı r veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar ist atistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal iç erik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak i ş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi ( VAC ) İş Süreci Modelleme ( BPMN ) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

26. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek. . Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Perf ormansını Katma Değer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontrol edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eyle mler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve fatural ama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin. . Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılabilirliğe, işlevlere, becer ilere ve yetkinliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalanmasını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılma mış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın . Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hatları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje maliyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • K arlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe sistemleri ile entegre. . Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

21. Genel Bakış SE Problem Yöneticisi, BT, kalite, güvenlik, sağlık, çevre, güvenilirlik veya üretim ile ilgili sorunların temel nedenlerini belirlemek için tasarlanmış, süreç ve yazılım tabanlı bir yazılım olup, kuruluşların ürün ve hizmet kalitesi üzerinde potansiyel etkileri olan yönleri belirlemelerine yardımcı olur. Sorunlar en iyi şekilde, sadece açıkça ortaya çıkan semptomları ele almak yerine, kök nedenleri ele almaya, dü zeltmeye veya ortadan kaldırmaya çalışarak çözülür. SE Problem Manager, BT servis yönetiminden ürün imalatına kadar, çok çeşitli endüstrilerde hataları, kusurları, hataları, kayıpları, kesintileri ve olayları incelemek için gerekli tüm araçları sunmaktadır . Çözüm, ISO, FDA ve ITIL gibi ana çerçevelerin kilit unsurlarıyla uyumludur ve her kuruluşun kendine özgü gereksinimlerine uyan yapılandırılabilir iş akışları, formlar ve iş kuralları sunar. Bazı uygulamalar şunları içerebilir: • Tekrarlayan olaylar ve bili nen hatalar. • Proaktif olayların önlenmesi, hatalar ve ek sorunlar. • Çoklu müşteri şikayetleriyle bildirilen ürün kusurları • Denetim uygunsuzlukları. • Üretim süreçlerinden eğilimler ve sapmalar. • Çevresel etkiler. impacts. Özellikler • Özelleştirilebilir Kanban sistem portalımızı kullanarak etkinlik yürütme yürütme • Bir veya daha fazla olay kaydında bir problem kaydı oluşturun. • Sorun çözme sürecinin herhangi bir aşamasında kök neden analizi ve araştırmasına başlayın. • Ekip üyeleri için problem soruşturması için görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak atayın. • Gerekirse eylemlerin diğer rollere koşullu olarak yükseltilmesini etkinleştirin. • Kullanıcılara belirli bir olay veya ilgili bir dizi olay hakkında bilgi toplama, düzenleme ve anlama konusunda yardımcı olun. • Karmaşıklık, aciliyet, aksama süresi ve potansiyel etki gibi sorun çözümlemelerindeki riskleri değerlendirir. • Ayrıntılı sorun açıklamalarına ve tüm aktivitelerin ve değişikliklerin geçmiş kayıtlarına erişin. • Sorgul ama ile ilgili dokümantasyon, süreç, prosedürler ve eylem planları toplar. • Tam denetim ve kayıt yetenekleri ve gelişmiş raporlama ve analitik. • Kök neden analizi ve problem çözme iş akışlarının inşası için sezgisel grafik sürükle - bırak aracı. • CAPA ile rlemesini ve çıktılarını takip edin. • Bilinen hata kayıtlarını sürdürün ve kullanıcıların self servis portalında aramalarını sağlayın. • Kullanıcıların bir sorunu kapatmasını ve tüm bağlantılı olayların otomatik olarak kapanmasını tetiklemesini sağlayın. • Sorunları, etkinlik etkinliği ilerlediklerinde ve sonra çözümlendiğinde, etkilenen son kullanıcılara otomatik iletişim ile gö nderilen bir çok olaya bağlayabilirsiniz. SE Sorun Yöneticisi So run Analizi ve çözünürlüğünü Optimize ederek Organizasyonel Performansınızı Sürekli İyileştirin.

3. SE Aksiy on Plan ı Görevlerin Ve Eylem Planlarının Planlanmasını, Yürütülmesini Ve Izlenmesini Optimize Edin Genel B akış Her türden kuruluş, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini kontrol ederek ses performansını ortaya koymak ve göstermek için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle, bir şirketin tüm görevlerini ve eylem planlarını tek bir birleşik birim olarak yönetmek, genel başarıda kritik b ir unsurdur, hedeflerine ulaşma stratejisini çizerler. " 5W2H ", yazılı bir iş planı için en çok kullanılan araçlardan biri olmuştur ve kuruluşlara yalnızca planın oluşturduğu faaliyetleri açık bir şekilde tanımlamakla kalmamakta, aynı zamanda uygulama ilkelerinden bu yana hedeflere ulaşmak için hesap vermeyi de sorumlu tutmaktadırlar. Aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içerir: Types Questions Descriptions Konu Ne ? Tam olarak ne yapman gerekiyor? A maç Wiçin ? Bu eylem neden görüşünüze ulaşmakta kritik öneme sahiptir? Neden sadece atlamıyorsun? Lokasy on Nerede ? Eylem nerede gerçekleşecek? Başka hangi yerler var? Sıra Ne Zaman ? Bu eylem ne zaman başlamalı (ve bitmeli)? İlgili eylemlerin ne zaman başlatılması ve tamamlanması gerekiyor? İnsan Kim ? Bu eylemin sorumluluğunu üstlenen en iyi kim? Burada başka kim var? Metod Nasıl ? Bu eylem nasıl aktif hale getirilecek? Maliyet Ne Kadar ? Bu girişim ne kadar mal olacak? SE Eylem Planı, organizasyonların, ilk rekordan onayına kadar, takım iletişiminin sürdürülmesini ve planlamanın, yürütmenin ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinin merkezi kontrolüyle işbirliğinin geliştirilmesini sağlayarak kuruluşların tüm Eylem Planı yaşam döngüsünü etkin bir şekilde düzenleme lerine yardımcı olma konusunda en iyi araçtır. . Kullanımı kolay ve esnek uygulama, görev yürütme hızını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır. Aşağıdakiler SE Eylem Planı'nın kullanılmasıyla elde edilen başlıca faydalardan bazılarıdır: • Aktivitelerin ve eylem planlarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi konusunda daha fazla esneklik. • Alınan kararların optimize edilmiş hızı, kalitesi ve uygunluğu. • Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin artan verimliliği ve verimliliği. • Artan iyile ştirme fırsatları miktarı belirlendi. • Optimize edilmiş iş performansı. • İlgili herkes için bilgi dolaşımındaki çeviklik. • Kurulum, entegrasyon, eğitim ve bakım ile maliyetleri azaltın. • Belgelerin yazdırılması ve dolaştırılması için daha az gereksinim. • Olaylara ve diğer hayati bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli erişim.

11. SE Dö küman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ından fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sah iptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şi rket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimi ni etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal y önetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture K e nowledg Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Source Business Process Management

12. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sa hip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks , SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörl eri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetme k • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgil i çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başın a, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için fi ligran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonr aki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

10. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kritik ve genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar ve eğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılı ğıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

19. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar . En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar . Tam bir performans yaşam döngüsü . SE Performansı, şirketlerin bir stratejiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir . SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir yerde yönetir . Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur . Odak ister operasyonel , ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derece esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar . . Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler, kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji oluşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip edebilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir İç ve D ış Analiz Stratejik Pl an l a maa G ö sterge İ zleme performans D e ğ erl e nd i r me Operasyonel

20. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sistemlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

Görünümler

 • 909 Total Views
 • 724 Website Views
 • 185 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 24 178.211.55.61
 • 20 www.surecmerkezi.com
 • 8 surecmerkezi.com