ISO / IEC 17025, kuruluşların ve laboratuvarların yetkin bir şekilde çalıştıklarını ve geçerli sonuçlar üretebildiklerini göstermelerine ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalarına güven duymalarını sağlar. Ayrıca, yönetmelik, ülkeler arasındaki sonuçların daha geniş kabul görmesini sağlayarak laboratuvarlar ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. Kaynak Kontrolü Kanban Yapı Varlık İzleme www.surecmerkezi.com | i nfo @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to changewithout prior notice.

2. Ekran Görüntüleri Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kaynak Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this materi al is subject to change without prior notice.

11. SE Form SE Formları, Verimliliği, Müşteri Hizmetini Ve Değer Vermeyi Geliştirmeye Yardımcı Olmak Için Form Tabanlı Iş Süreçlerini Otomatik Hale Getirir Genel Bakış Kağıt formları yıllarca kullanıldı çünkü veri toplamak için açık ve basit bir yol sunuyorlar. Ancak, onları yönetmek için zor ve pahalı. Ayrıca, kağıt belgede yer alan statik bilgileri okumak ve analiz etmek için büyük miktarda çaba gerektirir. Çoğu kuruluş müşterilerden, çalışanlardan, satıcılardan ve yüklenicilerinden veri toplamak için formlar kullanır. Formlar, çeşitli amaçlar için işlenmesi, güvence altına alınması ve harekete geçirilmesi gereken bilgileri içerir. Etkin olmak için form taban lı süreçleri karşılamak için esnek olmalıdır. Kuruluşun ihtiyaçları. Katılan herkesten giriş ve onay almada etkin olmalı ve birkaç kişi veya departman arasında işbirliğine olanak sağlayacak şekilde donatılmış olmalıdırlar. SE Formu, SoftExpert İş Süreçler i Yönetimi [BPM] paketinin entegre bir parçasıdır. Düzenlemelere uyumu sağlamak için kuruluşun tüm form tabanlı süreçlerini otomatikleştiren, düzenleyen ve etkili bir şekilde yöneten bir yazılım.

21. SE İş Akışı Süreç Otomasyonu ile Çalışan Verimliliğini Artırma Genel Bakış Workflow Automation, “iş akışı” olarak bilinen süreci oluşturan görevleri, kaynakları ve dahili işlemleri otomatikleştiren bir teknoloji çözümüdür. İş akışı otomasyonu yazılımı kontrol etmek için yazılım kullanır, böylece tekrarlayan görevle ri ortadan kaldırır, verimlilik kazanır, hataları en aza indirir ve maliyetleri düşürür. İşinizin büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyonun artan verimlilik ve verimlilik katacağından emin olabilirsiniz. SE İş Akışı yazılımı iş akışlarını harekete geçiren ins anları, süreçleri ve içeriği birleştirmeye, iş süreçlerini otomatikleştirmeye, izlemeye ve analiz etmeye yönelik araçlar sağlamaya yardımcı olur. Dinamik süreç yürütme sayesinde SE İş Akışı, günlük iş süreçlerini kurumsal uygulamalarla entegre ederek insa n ve BT sistemlerinin paralel çalışmasını sağlar.. Esnek mimarisi sayesinde, SE İş Akışı, işin hızını arttırır, tam bir görünürlük sağlar ve şirkette ne olduğu, ne zaman gerçekleştiğini ve ne zaman gerçekleştiğini kontrol eder.

15. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu, paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya e n kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modellem e ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını sağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 1400 0, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 16949, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

5. Kalibrasyon Bakım Gage Set Management Kullanım SE Kalibrasyon Ekipman Kalibrasyonunu Akıllı Şekilde Yönetme Genel Bakış SE Kalibrasyon, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak ve dünya çapında kabul edilebilirliklerini sağlamak için kalibrasyonları doğru şekilde yönetmek üz ere tasarlanmış bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalibre etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek için mevcut en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kul lanıcılar ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlıca erişebilir Son kalibrasyon ve kalibrasyon vade tarihini, önceki kalibrasyonların tarihini, ekipman bakım ve onarımının ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. En önemlisi, SE Kalibrasyon, diğerlerinin yanı sıra ISO 9000/9001 Kalite Yönergeleri, QS 9000, ISO - ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gere ksinimleri karşılar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir

13. SE Vaka Vaka ve Uygunsuzluk Yönetimi Genel Bakış SE Olay, ürün ve süreç sorunlarının, tüm olay yaşam döngüsünü ilk rapordan inceleme, temel neden analizi, ortaya çıkan eylemler (CAPA) ve takip doğrulaması aracılığıyla izleyen ve yöneten entegre bir süreç aracılığıyla düzgün ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir yazılımdır. Etkinliğin SoftExpert olay yönetimi çözümü, olayların alınması için standart bir sistem kurar ve olaylarla ilgili işbirliğini kolaylaştıran ve soruşturmaların ilerlemesini izleyen olay yönetimi etkinliklerini otomatikleştirir. Sistem, ISO, FDA ve ITIL gibi ana çerçev elerin kilit unsurlarıyla uyumludur. Bununla birlikte, yapılandırılabilir iş akışları, formlar ve iş kuralları, sistemin kuruluşun benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabileceği anlamına gelir. Bazı uygulamalar şunları içerebilir. BT sistemi a nomalileri ve bilgi güvenliği ile ilgili olaylar. Gelen malzemeler, bileşenler, parçalar ve bitmiş ürünler ile ilgili uygunsuzluklar.Deviations in manufacturing processes. • Performans yönetiminde varyanslar. • Potansiyel sorunları ve sistemik riskleri tanımlamaya ve azaltmaya yardımcı olmak için yakın eşyalar. • Zarar olayları. • Yasa, politika, prosedür, lisans veya

12. Özellikler SE Form yazılımının, kuruluşların form tabanlı süreçleri oluştururken ve sürdürürken karşılaştıkları temel zorluklardan bazıl arını ele aldığı yer burasıdır. Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi SE Form, herhangi bir form tabanlı prosesi otomatik hale getirir ve kullanıcıları seçilmiş verilerle yönlendiren en iyi uygul ama özelliklerini sunar. Daha hızlı geri dönüş için yönlendirme, bildirim, yükseltme ve onayı otomatik hale getirir. SE Formu web t abanlı olup, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler neredeyse her yerden form tabanlı süreçlere (yani, veri girişi ve doğrulama) kat ılabilir. Doğru Veri Yakalama Yeni formlar oluştururken veya mevcut olanları geliştirirken, şirketler doğru ve hızlandırılm ış veri toplama için çeşitli alan formatlarını kullanabilirler. Bir fare tıklamasıyla, kullanıcı daha önce girilen veri seçeneklerinin listesini sağlayan form alanlarına ya zılan ortak yanıtları seçebilir. Bu, verilerin formda doğru şekilde girilmesini sağl ar. Alanlar, basit veya karmaşık matematik işlemlerini kullanarak verileri hesaplamak için de ayarlanabilir. Bağlı Süreçler SE Form daha etkin ve verimli bir kalite yönetimi için farklı kalite süreçlerini entegre eder. Örneğin, bir değişiklik gönder im for mu doğrudan bir süreçten diğerine bağlanan bir CAPA formundan başlatılabilir. İlgili bilgiler otomatik olarak yeni forma girilec ek, veri girişini azaltacak ve bilgilerin manuel aktarımında yaygın olan hatalardan kaçınacaktır. Form Oluşturucu Esnek Formlar Form Yürütme Forma Göre Kayıtlar www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

17. Ö nleyici Bak ı m Genel Bakış SE İsteği, hizmet taleplerinin yönetimine odaklanmış bir sistemdir. Yazılım, başlangıcından sonuna kadar siparişin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için öngörülen kaynakları sunar. Ayrıca, kullanıcıların tüm isteklere genel bir bakış sunm asına izin veren onay kontrolleri, hizmet etkinliği, analiz, anketler ve raporlar sunar. La Çözüm, ekip çalışmasını sorunları kontrol eden güçlü bir mekanizma ile basitleştirir ve görevlerden sorumlu olanları e - posta yoluyla otomatik olarak bildirir. Bu, yöneticilerin ve ekiplerinin hedefleri ve öncelikleri üzerinde basit ve etkili bir kontro le sahip olmalarını, son teslim tarihlerine ve sonuçlara uyumu optimize etmelerini garanti eder.. Tüm bilgi ve belgeleri saklayan tek bir merkezi veri bankası aracılığıyla SE Request, şirketin farklı departmanlarının tüm servis taleplerine göre siparişin y aşam döngüsünü otomatik hale getirir. Bu sayede organizasyon tarafından tamamlanan günlük görevler kayıt altına alınmakta ve izlenebilmektedir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişim Koleksiyonunu Yetkilendir Ba kım Yöneticileri ve Teknik Kadro Bak ı m Takvimi Y ü r ü tme Etkinlik Do ğ rulama Hizmet Talebi SE Talep Uygulamaların Tam Yaşam Döngüsünün Yönetimi

19. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun ta kip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamına gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; y önetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş a kışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

18. Kaynaklar • Belgelerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi, Bakım Hizmet Siparişi (OS), kalibrasyon kaydı, portföy analizi, Giriş veya proje değişim kaydı için yeni Girişimin açılması için taleplerin sürecini otomatik hale getirir. • Son teslim tarihlerini izler ve sorumlulara teklifler gönderir. • Kontrol listelerinin kullanımıyla taleplerin üretkenliğini ve kalitesini optimize eder. • İlginin dikkat seviyesini istek üzerine ayarlar. • Taleplere dikkat eden ekipleri tanımlayın. • Dönemlere göre talep listesi. • İsteklerin raporunu oluşturun. • Sadece taleplerin veri ve durumlarına değil, aynı zamanda ilgili “nesnelerin” (Belge, Eşya, Proje, vb.) Veri ve durumlarına da danışın. Talep Yönetimi Tamamlama Kontrol Listesi Onay Talebi Veri Talebi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

7. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır: hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans s tandartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur. Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur. Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler. Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi. SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirm elerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir. SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar. Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerlendir me Planı Yürütme Değerlendir me Planı Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki nlik Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

14. Genel Bakış • Merkezi olay kaydı ve dokümantasyonu. • Olayların manuel olarak kaydedilmesi ve aynı zamanda gelen iş akışlarının otomatik tetiklenmesi. • Önceden yapılandırılmış kurallara göre yetkili kullanıcılara yönlendirmeyi gözden geçirin ve analiz edin. • İş akışı yeteneklerini kullanan otomatik araştırma süreçleri, görev atamaları ve hatırlatıcılar. • Uygun personele otomatik olarak uyarı ve bildirim göndermek. • Trend analizi için analitik ile olay verilerinde gerçek zamanlı görünürlük. • Tanımlanmış tırmanma yollarına sahip yanıt ve çözüm SLA' ları tanımlayarak zamanında kararlar. • Kapatma tanımlanarak tekrarlanan olayların oranı azaltıldı. • Uyum raporlama ve denetimleri için kayıt eylemleri kaydeder. • Standart veri girişi formları kullanılarak garanti edilen veri tutarlılığı. • Tesislere, teknol ojilere, süreçlere, ürünlere, varlıklara ve projelere bağlanan olaylar. • Çeşitli konfigüre edilebilir raporlar ve çevrimiçi portallarla olayların izlenmesi. Olay Kaydı Olay Önceliklendirme Etkinlik Yürütme Olay Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

6. Özellikler • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontroller ini geri çağırın. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yapmak. Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kalibrasyon Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

20. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluşturun. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakalayı n ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıldığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların anında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırıl abilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunlar veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politikalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay y önetimi yetenekleri ile risk ve ge reksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor verin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın.. Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

9. SE Döküman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ında n fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunam azlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şirket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimini etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture Knowledge Source Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Business Process Management

1. ISO/IEC 17025 Mevcut Durum Dünyanın dört bir yanında, test, kalibrasyon ve / veya örnekleme etkinliklerini gerçekleştiren kurumlar ve laboratuvarlar, operasyonlarında güven sergilemenin giderek artan zorluğuyla uğraşırlar, yetkili ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterdikle rini kan ıtlayabilirler. ISO / IEC 17025, kuruluşların ve laboratuvarların yetkin bir şekilde çalıştıklarını ve geçerli sonuçlar üretebildiklerini gös termelerine ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalarına güven duymalarını sağlar. Ayrıca, yön etmelik, ülkeler arasındaki sonuçların daha geniş kabul görmesini sağlayarak laboratuvarlar ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmaya yard ımcı olmaktadır. Bu, daha fazla test yapılması, bürokrasinin azaltılması, zaman tasarrufu ve maliyetle rin düşürülmesi gerekmeksizin çeşitli ülkeler arasında sertifika ve test raporlarının kabul edilebileceği anlamına gelir. ISO / IEC 17025 Çözümü SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan test, örnekleme veya kalibrasyon gerçekleştiren kur uluşlar ve laboratuvarlar için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunar. SoftExpert'in Mükemmellik Paketi (SE Suite), kuruml arı ve laboratuvarları ISO / IEC 17025 ile uyumlu hale getirirken maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği a rtırır ve riskleri azaltır. SoftExpert' un çözümü, kuruluşların ISO / IEC 17025 gerekliliklerini kolayca karşılayabilmelerini, kalibrasyonları, riskleri ve fırsatlar ı, gizliliği, prosedürleri, ekipmanı, personeli, sistemleri, süreçleri ve uygunsuzlukları yönetmek için gerekli eylemleri planla mak ve uygulamak için kaynak sağlamasına olanak tanır. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler, kalite ve güv enlik yönergelerini eylemlere dönüştürerek, sistematik ve birleşik yaklaşımıyla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi i çeren uyumluluk girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve alabilir. Çözümün Temel Faydaları • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zam anlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontrollerini geri çağırın. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusa l) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yürütmek.

3. SE Varlık Varlık Yönetimi Genel Bakış Önemli makineleri, bilgisayar araçlardan masa ve sandalyelere - - SE Varlık bir kuruluş Her şirketin varlığın ayrıntıları yönetmek ile yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır mümkün olduğunca uzun için çalışır vaziyette tutarak ve belirli bir iş için doğru ekipman seçme ve onu iyi organize edilmiş bir şekilde değiştirerek mümk ün olduğunca az kesintiye yol açıyor. Çözüm, varlığın hizmet çizelgelerinin, konumunun, doğrulamanın, kullanımının, bakımının ayrıntılı kayıtlarını muhafaza eder ve ayrıca kategorileri, durumu, durumu, özel nitelikleri ve diğer birçok alana göre varlıkları anında listelemenize ve düzenlemenize olanak veren güçlü arama yetenekleri sağlar. Ek olarak, SE Asset, varlıkların kullanılabilirliği ve kullanımı arasındaki dengelerin gerçek anlamda stratejik dengelenmesini sağlamak için kurumsal iş sistemleriyle bütünleşmektedir. En önemlisi, SE Varlık uluslararası standartlar ve düzenlemelere göre kurulmuş gereklilikleri zoals karşılayan ISO 9000 Kalite Yönergeleri, FDA 21CFR Bölüm11 Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları ve diğerleri. Özellikler • Varlık kayıtlarını, kullanım için uygun hale getirilmeden önce onay süreciyle gön derir ve uygunluğu artırır. • Sistem yöneticileri, her kullanıcı veya kullanıcı grubu için hangi varlık kategorilerinin görülebileceğini tanımlayabilir. • Rutin bakım gerektiren tüm varlıkları izler. • Varlık onarım yanıtını izler. • Varlık check - in ve check - out kaynakları sağlar. • Varlıkların tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir. • Kullanıcıların kendilerine hangi araçların verildiğ ini belirleyen izler. • Ödev ve iade bilgilerinin tarihi ve saati de takip edilir. • Kullanıcıların şirketin envanterini, bakım ve onarım geçmişlerini, iş emirlerini, maliyetlerini vb. • Analiz etmesine olanak veren çeşitli esnek ve güçlü raporlar sunar. • Ekipman / parça değiştirme aralıklarını izler. • Ekipmanın çalışma süresini ve duruş süresini izler. • Şirketlere, kullanım kılavuzları, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti sertifikaları ve varlık resimleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgeleri kontrol etmelerini sağlar. • Özelleştirilebilir Kanban sistem portalımızı kullanarak etkinlik yürütme işlemini gerçe kleştirin.

22. Özellikler İş Akışı Otomasyonu • Üretim ortamında iş akışlarını otomatik hale getirir ve denetler, süreç görevlerini doğru takıma, rol veya kişiye uygun zamandaatar. • İşbirlikçi ve geçici insan etkileşimini otomatikleştirerek bilgi paylaşımını geliştirir. • Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini yerine getirmek için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zorunlu kılar. • Bilgi girişi için kullanıcılara standart tabanlı bir el ektronik form arayüzü sunar. • Entegre aranabilir belge yönetimi ile içeriği yönetir ve sunar. • Görevlerin yetkilendirilmesi ve süreç çizelgelemesi dahil olmak üzere tam görev yönetimi sağlar. • Web servisleri ve standart API' ler, üçüncü taraf uygulamaları ile sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır (ör. ERP, CRM, Office). • Süreç akışlarına entegre edilmiş karmaşık karar kuralları. İş Akışı İzleme • BAM (İş Etkinliği İzleme) yeteneklerini ve herhangi bir kullanıcı veya rol için kritik olayların yapılandırılabilir uyarılarını sunar. • Düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), beklenmedik iş akışları, yürütücüleri veya kuralları temel alarak otomatik yükseltme başlatan olay tetikleyicileri oluşturur. • Sürecin herhangi bir aşamasında devam eden bir işin gerçek zamanlı izlenmesi. • İşlem yöneticilerinin istisnaları işleme dahil süreç akışlarını anında değiştirmesine izin verir. • Kullanıcıların belirli bir süre boyunca başlatılan, tamamlanmış ve devam eden iş akışlarının (iş yükü) toplam sayısını görmelerini sağlar. • Katılımcıların çalışma ödevlerini bir akış diyagramının parçası olarak görmelerini sağlar, böylece çalışan işlerin durumunu ve bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirler.. İş Akışı Analiz ve Optimizasyon • İş akışı yöneticilerinin, kapsamlı bir önceden yapılandırılmış raporlar kümesiyle üretkenliği ve iş yüklerini analiz etmesine izin verir. • Analytics yetenekleri, iş kolu raporlamasına olanak tanır ve işletme kullanıcılarının kurumsal iş akışı bilgilerine erişmeler ine ve analiz etmelerine yardımcı olur. • Yöneticilerin verileri incelemesi ve farklı açılardan “dilimleme ve zarlaştırma” yapmaların ı sağlar. • Dinamik hesaplama ve gerçek ve hedef değerler arasındaki karşılaştırmayı sunar. • Hand - off'ları azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Tüm süreç örneklerinin (iş akışlarının) aynı kuralları takip etmesini ve süreç modeline uymasını sağlayarak yöne ticilerin süreçleri sürekli iyileştirmesini sağlar. Süreç Akışı Aktivite Yürütme Aktivite Yürütme Süreç İzleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by S oftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only g uarantees related to SoftExpe rt products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and chara cteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice .

16. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çal ışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluştur ur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılır veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalış tırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar istatistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürec in ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal içerik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış d iyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar ve rebilirler. Makro Işlem Eşlemesi (VAC) İş Süreci Modelleme (BPMN) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without p rior notice.

10. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sahip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks, SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörleri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetmek • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgili çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başına, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için filigran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve ipta l edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri v eya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm belgele rin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belgeyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve b u süreden sonraki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com

8. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kritik ve genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar ve eğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 717 Total Views
 • 562 Website Views
 • 155 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 23 www.surecmerkezi.com
 • 14 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com