Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. ITIL Genel Bakış Günümüzde kuruluşlar, kurumsal hedeflerini karşılamak, iş ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilere değer vermek için BT'ye güvenmektedir. Bunun yönetilebilir, hesap verebilir ve tekrarlanabilir bir şekilde gerçekleşmesi için, iş yüksek kaliteli BT hizmetlerinin sağlanmasını sağlamalıdır. ITIL, BT hizmet yönetimi ve ilgili süreçler için kapsamlı, tutarlı ve tutarlı bir en iyi uygulama çerçevesini sunarak, BT hizmet yönetiminde iş etkinliği ve verimliliğini el de etmek için yüksek kaliteli bir yaklaşımı desteklemektedir. SoftExpert, ITIL standardının sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunar . SoftExpert Excellence Suite, şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümleri, kurumların ITIL gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, olayları, sorunları, süreçleri, denet imleri, uygunsuzlukları, KPI'l arı, eylem planlarını ve raporları yönetmek, organizasyon verimliliğini arttırmak, yeniden işlenmeyi ve atıkları azaltmak için kaynak sağlamaktır. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fa zla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kalite yönergelerini eylemlere dönüştü rür. Yararları • İş öncelikleri ve hedefleri ile daha iyi uyum sağlayan BT hizmetleri, işletmenin stratejik hedefleri açısından daha fazla başarıya ulaştığı anlamına gelir. • Bilinen ve yönetilebilir BT maliyetleri, işin finansmanını daha iyi planlamasını sağlar. • Artan iş verimliliği, verimlilik ve etkinlik, çünkü BT hizmetleri daha güvenilird ir ve iş kullanıcıları için daha iyi çalışır. • Gelişmiş kaynak yönetiminden ve azaltılmış yeniden çalışmadan finansal tasarruf. • İşletmenin değişime ayak uydurmasını ve iş değişimini kendi avantajına taşımasını sağlayan daha etkili değişim yönetimi. • BT ile g eliştirilmiş kullanıcı ve müşteri memnuniyeti. • Geliştirilmiş son müşteri algısı ve marka imajı.

3. SE Proje • BT yatırımları için program ve portföy yönetimi çerçeveleri sağlar. • Fiili standart PMBOK yaklaşımı ile uyumlu kullanıma hazır, kanıtlanmış proje yönetim süreci. • Proje izleme, ölçüm ve yönetim sisteminin kurulmasını ve bakımını destekler. • Proje tüzüklerinin, programlarının, kalite planlarının, bütçelerinin ve iletişim ve risk planlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini otomatik hale getirir. • Yerel iş akışı motoru, tüm proje paydaşlarının katılımını ve taahhüdünü sağlar. • Ekip için verimliliği artıran otomatik görev atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama. • Denetim geçmişi her zaman er işilebilir. • Ek ve organizasyona özgü süreçlerin ve raporlama özelliklerinin uyarlanmasını sağlar. • Proje sınıflandırma şeması sağlar. COBIT süreçleriyle ilişkili veya etkilenen projeler izlenebilir ve yönetilebilir. • Değişiklikleri izlemek ve yönetmek için ş ablonlar ve kontrol listeleri. • Proje ve ürün geliştirme süreçleri sağlar. • Puan kartı kriterleri ve "devam etmeme" kararları için kriterler de dahil olmak üzere, projeler için sahne kapıları yaklaşımı sağlar. SE Talep • Tüm servis talepleri için otomatik talep ömrü. • Tüm bilgi ve belgeleri saklayan tek merkezi veritabanı. • Onay kontrolleri. • Hizmet etkinliğini sağlar. • Pratik bir görev kontrol mekanizmasıyla optimize edilmiş takım çalışması üretkenliğini sağlar. SE İş Akışı • Servis akışlarını ve faaliyetlerini yapılandırmak için genel, kişisel ve özelleştirilebilir iş akışı motoru. • Hizmeti karşılamak için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zorunlu kılar. • Seviye Anlaşmaları. • Uçtan uca servis seviyesi performansını izler ve raporlar. • Değiş iklik isteklerini kaydetme, değerlendirme ve önceliklendirme sürecini otomatik hale getirir. • Acil durum ve kritik değişikliklerin onaylanmış süreci takip etmesini sağlar. • Değişikliklere izin verecek bir iş akışı sağlar. • Değişikliklerle ilgili bilgileri yön etir ve dağıtır. • Denetim geçmişi her zaman erişilebilir. • Puan kartı kriterleri ve "devam etmeme" kararları için kriterler de dahil olmak üzere, projeler için sahne kapıları yaklaşımı sağlar. Ekran Görüntüleri Hizmet Kataloğu Temel BPMN Süreci Vaka Yönetimi Problem Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Aksiyon Planı • Kurumların iletişimini ve düzeltici, önleyici veya öngörücü eylemler de dahil olmak üzere eylem planının ve görev planlamasının, yürütme ve izlemenin merkezi kontrolü yoluyla işbirliğini geliştirerek kurumların tüm iş akışını etkin bir şek ilde koordine etmesini ve yönetmesini sağlar. • CAPA'nın sonuçlarını kaydeder. • CAPA'nın etkinliğini gözden geçirir. SE Varlık • BT varlıklarının ve yapılandırma öğelerinin ayrıntılarını tutar. • Servis çizelgelerinin detaylı bilgileri, yerelleştirme, doğrulama, kullanım, bakım ve daha fazlası. • Envanter, bakım, sahiplik, konum, rezervasyonlar, kullanım, kesinti, doğrulama ve check - in / out durumunu kapsayan çeşitli raporlar sağlar. • Elkitabı, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti belgeleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgelerin kontrol edilmesini sağlar ve her zaman belgelerin en son revizyonunun yapılmasını sağlar. SE Denetim • Denetimler planlanır ve gerçekleştirilir. • Denetimlerin sonuçlarını paydaşlara iletir. • Tüm bulguları düzeltir ve kaydeder. • Gerekli düzeltici eylemleri yönetir. • Düzeltici eylemlerin zamanında yapılmasını sağlar. SE Yetki • İş tanımlarını, tüm BT departmanındaki pozisyonları tanımlar, belirtilen gerekli sorumlulukları, yetkilileri ve yetenekleri t anımlar. • Eğitim enstitüleri veri tabanı sağlar ve belirli uzmanlık kurslarını belirler. • Kullanıcı tanımlı takvimlerde, haftalık, aylık veya yıllık olarak, belirli bir süre içinde bekleyen eğitim gereksinimlerini o tomatik olarak gösteren eğitim oturumları planlanır. • Zamanlanmış tüm eğitim oturu mlarını zaman çizelgeleri, elektronik tablolar ve Gantt grafikleriyle görüntüler, ardından sonuçları belirli BT departmanlarına veya tüm şirkete göre gruplandırır. • Her türlü yeterlilik değerlendirmesine yönelik araçlar sağlar. • Özelleştirilmiş değerlendirme formlarına dayalı çalışan yetkinliklerini ve becerilerini değerlendirir. • Çalışanların yeterlik seviyelerini iş performanslarına göre hesaplar ve daha sonra çalışanlara, iş pozisyonuna veya departmana göre çizelgeler halinde özetlenmiş sonuçları görüntüler . SE Vaka • Olayları tanımlar ve düzeltir. • Etkilerini hafifletmek için eylemler yapar. • Müşteri şikayetleri dahil olmak üzere gerçek ve potansiyel olayları gözden geçirin. • Tüm şikayetler ve takip eylemlerinin kayıtlarını tutar. • Düzeltici faaliyetlerin sorumluluğunun açıkça tanımlanmasını sağlar. SE Problem • Problemleri araştırır. • Kök nedenlerini belirler. • Nüksetmelerini önlemek için aksiyon alır. • Uygunsuzlukları önlemek ve bunların meydana gelmesini önlemek için tasarlanan uygun eylemleri uygulamak için eylemlere olan ihtiyacı değerlendirir. SE Performans • İş hedeflerini BT hedeflerine bağlar. • Önemli bağımlılıkların ve mevcut performansın tanımlanmasını sağlar. • Kurumsal ve BT stratejik planının kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar ve bu performansı denetçiye ve iç paydaşlarına gerçek zamanlı olarak rapor eder. • İş süreçleri veya BT altyapısı unsurlarıyla ilgili temel performans gös tergelerinin oluşturulmasını ve ölçümünü sağlar. • BSC (Balanced Scorecard) metodolojisi ile tamamen uyumludur. SE Süreç • Kuruluşun ortamına, hizmetlerin yapısına ve en iyi uygulamalara dayanan özelleştirilmiş süreçleri tanımlar. • Süreçlerin tanımlanmasını , planlanmasını ve belgelenmesini sağlar. • Modelin süreç iyileştirme ve farkındalığını geliştirir. • Bu süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli kaynakları ve bilgileri tanımlar. • Uygun olan yerlerde izleme ve ölçüm noktalarını tanımlar ve bu süreçleri analiz eder. • Planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri uygular ve bu süreçleri sürekli olarak geliştirir.

Görünümler

 • 609 Total Views
 • 471 Website Views
 • 138 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 9 178.211.55.61
 • 27 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com