SoftExpert, belgelerin kontrol edilmesi, risklerin yönetimi, performans göstergelerinin izlenmesi, projelerin yönetimi, varlıkların yönetimi, süreçlerin yönetimi ve çok daha fazlası gibi konularda kamu sektörünün sıkı gereksinimlerini karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini sunmaktadır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Kamu Sektörü Küresel olarak, kamu sektöründeki kuruluşlar stratejik planlama, iyileştirilmiş ve daha az bürokratik süreçler, maliyetlerin azaltılması, hizmet etkinliğinin ve şeffaflığın kamusal beklentilerinin artırılması gibi görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve başarılı olmak için, kamu sektöründeki kuruluşlar yerinde ve verimli bir sisteme sahip olmalıdır. SoftExpert, belgelerin kontrol edilmesi, risklerin yönetimi, performans göstergelerinin izlenmesi, proje lerin yönetimi, varlıkların yönetimi, süreçlerin yönetimi ve çok daha fazlası gibi konularda kamu sektörünün sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsam lı yazılım paketini sunmaktadır . SoftExpert Excelle nce Suite, yasal uyumun maliyetini düşürür ve kamu sektöründeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, üretkenliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlı kalmasına yardımcı olur . Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslarara sı yönetmeliklere bağlı kalarak ve farklı yönetim çerçevelerinden oluşan tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli geliştirmelerini sağlar. İş Ak ışı Risk Action plan S ü re ç Belge Mükemmellik ve Uygunluk Performans Vaka Varl ı k Bak ı m Proje Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgel erine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve stand artlaştırır. Ö neriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kay detmek için online bir platformdur.

2. Ana Faydalar • Proje verilerini gerçek zamanlı olarak düzenler ve paylaşır. Gantt çizelgeleri, kritik yol, öncelik ağı ve kilometre taşı üzerinde görev önceliği arası ilişkiler [İş Dökümü Yapısı - WBS]. Proje revizyonlarını kontrol eder. MS Project'e ithalat ve ihracat dosyaları. • İş kullanıcılarının güçlü bir iş odaklı modelleme aracıyla iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kuralları yazmasına, yönetmesine ve değiştirmesine yardımcı olur. • Dokümanların iç içe geçmiş kategorilere yerleştirilmesine izin verir. • Herhangi bir belge dosya formatını destekler. • Bir belgenin yaşam döngüsünün etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek bir çerçeve sunar (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Örgütsel stratejiye hedefler aracılığıyla bağlantılar / KPI'lar. • Kurumsal yönetimi otomatik hale getirir Risk süreci. • Risk u ygulamalarını çeşitli departmanlarda yönetir (çevre, sağlık ve güvenlik, normatif, besleyici, bilgi güvenliği, projeler vb.). • • İzole edilmiş görevleri ve eylem planı planlamasını, yürütmesini ve izlemesini kolaylaştırır. • İlgili iş yönetim süreçlerinin ver imliliğini artırır . SoftExpert, tüm iş gereksinimlerimizi karşıladı ve vizyonumuza ve beklenen faydalarımıza uygun olarak tasarlanan bir çözüm getirdi. Çözümleriyle, iş stratejisini kalite ve uyumluluk programlarıyla etkin bir şekilde hizalayabiliriz. B ugün ihtiyaçlarımızı ele alan bir tedarikçi seçtik ve geleceğe yönelik geniş kapsamlı yeni uyum girişimlerini destekleyecek temel, esneklik ve kapsamı var. Ceppi Giampiero Lugano İç Denetim Müdürü Aksiyon Planı İş Süreçleri Modellemesi (BPMN) Varlık Yönetimi KPI Ölçme ve İzleme Bakım Programı Risk Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 643 Total Views
 • 509 Website Views
 • 134 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 9 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com