Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Süreç Haritalama Performans Değerlendirme CAPA Yönetimi Kalite Güvence Araçları Denetim Kontrolü Anket Tasarımı www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalit ies and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. Mevcut Durum Günümüzün yoğun ve artan rekabetçi pazarında, şirketler sürekli olarak ürün ve hizmetler için titiz kalite düzenlemelerine meydan okuyor. Pazar sınırları ortadan kalktı ve tüm sektörlerdeki şirketler müşteri beklentilerini her zamankinden daha fazla karşıladı. Tedarik zincirine duyarlı ilişkilerin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için yöneticilerin daha büyü k bir rol alması gerekmektedir. Bu baskıların üstesinden g elmek ve uzlaşmalarını kanıtlamak için kuruluşlar, entegre kalite yönetim sistemlerini yerleştirerek yeni bir kültür oluşturuyorlar. Ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin kalitesini artırmak, maliyetleri düşürmek ve pazara süreyi hızlandırmak (TTM) için bir çok kuruluş, ISO, Yalın, Kaizen, DMAIC, cGMP, Altı Sigma, 8D gibi kalite yönetimi için standartları, metodolojileri ve yönergeleri takip eder. diğerleri arasında. Çoğunlukla, bu süreçler ev yapımı bağımsız uygulamalar, hatta manuel ve kağıt tabanlı sisteml er tarafından desteklenmektedir. Ancak, bu tür bir çözüm sınırlıdır, genellikle tüm işletmeyi elde edemez ve kalite sorunlarına sistematik bir şekilde yaklaşamaz ve kalite yönetim süreçleri hakkında en üst düzeyde bir görüş bildiremez. Üretim süreçleri ve prosedürleri ile ilişkili kalite sorunlarını ortadan kaldırmak için, merkezi, şirket çapında sistemler uygulanmalıdır. Kurumsal Kalite Yönetimi, bu engellerin üstesinden gelmek ve operasyonel mükemmelliği elde etmek için organizasyonlara gerçek bir rekabet av antajı sağlayarak yardımcı olur . Çözüm SoftExpert EQM, kuruluşun tüm spesifik ürünlerine, operasyonlarına ve iş uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde uyarlanmış otomatik, son derece etkileşimli kalite süreçleri aracılığıyla kurumsal çapta kalite ve uyum yönetimi programlarını uygulamak ve basitleştirmek için en kapsamlı kurumsal kalite yönetim yazılımıdır (EQMS). Yaygın olarak QMS yazılımı olarak bilinen SoftExpert EQM çözümü, tüm kalite ölçümlerini gerçek zamanlı olarak kolayca yönetir, izler ve rap orlar. ISO 9001: 2015, FDA, Yalın, Altı Sigma vb. Gibi birçok yönetmelik ve standarda uygundur. ve memnuniyeti ve sürekli iyileştirme süreçlerini yukarı, aşağı ve kurum genelinde sürmek . Kurumsal Kalite Yönetimi - EQM

2. SoftExpert kalite yönetim yazılımı, süreç haritalama, belge ve kayıt kontrolü, önemli performans göstergeleri, değişim kontrolü, uygunsuzluk ve düzeltici / önleyici faaliyetler (CAPA), müşteri şikayetleri dahil olmak üzere tüm kilit kalite girişimlerini sorunsuz bir şekilde entegre eden modüler ve ölçeklenebilir bir yazılım çözümü platformudur. uyum denetimleri, yetkinlik ve eğitim, risk ve kontro l, gelen ve giden denetim, istatistiksel süreç kontrolü ve diğerleri . QMS yazılımı, tüm organizasyonel seviyelerdeki günlük aktivitelerde sınıfının en iyi performansına ve güvenilirliğine yol açan, tüm operasyonel ve iş süreçlerine otomatikleştirilmiş kali te süreçleri ve kontrolleri etkin bir şekilde uygular. Ayrıca, SoftExpert kalite yönetimi yazılımı ile olay ve koşul tabanlı alarmlar belirleyerek, her bir iş uzmanı sapmaları önleyerek proaktif bir şekilde önleyebilir ve kalite sor unlarını derhal tespit edebilir, tanımlayabilir, izleyebilir ve çözebilir, uyumluluk maliyetlerini ve uyumsuzluk riskini önemli ölçüde azaltabilir. Faydaları  Müşteri self servisi - güvenli Web tabanlı işlemler.  Bilgiye gerçek zamanlı erişim yoluyla birlikte çalışarak beceri geliştirme.  Süreç tanımlama, haritalama, uygulama ve izleme daha etkin bir şekilde ele alınmaktadır.  Manuel faaliyetlerde genellikle meydana gelen gecikmelerin ve verimsizliklerin giderilmesi.  KYS'nin sürdürülmesi için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi için verimlilik ve çeviklik.  Belge yazdırma maliyetleri düşer.  KYS verimliliğini ve verimliliğini artırın.  Yönetim sistemi performansını etkileyen yasal gerekliliklerin doğru belirlenmesi.  İyileştirme, yorum, uygunsuzluk vb. Için fırsatların etkin bir şekilde izlenmesi  Yönetim programlarına yatırılan finansal kaynakların optimizasyonu.  Hissedarlar, müşteriler, toplum, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerin iyileştirilmesi . K aynaklar Kalite standartlarına ve yönetmeliklere uyumu kolaylaştırmak için belgelenmiş bilgilerin tek merkezi deposu. . Kalite süreçlerindeki tutarsızlıkları tespit etmek için etkin denetim süreçleri. Uyumsuzluk raporunu otomatikleştirmek için sezgisel elektronik formlar (NCR). Otomatik Ishikawa ve diğer kalite araçlarıyla en hızlı neden analizi. . Tutarlı risk analizi yoluyla kalite risklerinin proaktif belirlenmesi ve azaltılması. Kişiselleştirilmiş portallar aracılığıyla kaliteli KPI'ların kolay izlenmesi . Destek Ve Operasyon M üş teri Gereksinimler i EQM M üş teri Memnuniyeti Geli ş tirme Girdi Çı k t ı Performans de ğ erlendirmesi Planlama a

Görünümler

 • 639 Total Views
 • 510 Website Views
 • 129 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 4

 • 5 178.211.55.61
 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 2 www.google.com
 • 4 surecmerkezi.com