Kurumsal Performans Yönetimi - CPM

SoftExpert CPM , kuruluşların strateji oluşturma sürecini yönetmelerine, pratik eyleme dönüştürmelerine ve performansı ve yürütmeyi basit bir şekilde izlemelerine yardımcı olan güçlü bir web tabanlı entegre kurumsal performans yönetimi çözümüdür.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Alıntıları Stratejik Planlama ( Stratejik Harita ) Ölçüm Ve Görüntüleme Girişim Yönetimi Performans Sapma Süreci Gerçek Zamanlı Portallar Analiz Araçları www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaim er: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. Mevcut Durum Genellikle yöneticilerin performans göstergelerini ölçmek ve izlemek için kolay bir yolu yoktur - ya da amaç ve hedefleri iletmek için etkili bir yöntemdir. Sonuç olarak, kritik göstergelere ve önemli performans göstergelerine (KPI'lar) yeterince vurgu yapılmadığı halde, mali göstergelere ve performans ölçümlerinin gecikmesine çok fazla odak konulabilir. Şirketler, yaygın olarak paylaşılan ve anlaşılmamış bir stratejiye sahip olma dıklarında kaynak ve çaba harcamaları riskini taşırlar. Paylaşılan bir ölçüm kaynağının yokluğunda, yöneticiler, şirket stratejisiyle ilgili olmayan veya doğru şekilde hizalanmayan alanlarda performansı ölçebilir. Çalışanlar kurumsal performansı artırmaktan sorumlu olduklarını bilirler. Bununla birlikte, her çalışan performans ile ilgili bir sorunu çözmek için sorumlu olup olmadıklarını bilmez. Pek çok sorun devam ediyor ya da sadece bir kişi, takım ya da departmanın çözüme ulaştırılması için özel olarak tayin edilmediğinden adreslenmiş oluyor. Çöz üm SoftExpert CPM, kuruluşların strateji oluşturma sürecini yönetmelerine, pratik eyleme dönüştürmelerine ve performansı ve yürütmeyi basit bir şekilde izlemelerine yardımcı olan güçlü bir web tabanlı entegre kurumsal performans yönetimi çözümüdür. SoftExpert CPM, stratejileri operasyonel hedeflere dönüştürmek, davranışları ve performansı yönlendirmek, iş performansını ölçmek ve kontrol etmek ve ilerlemeyi ölçmek için metrikleri tanımlamak ve toplamak için tüm yetenekleri olan kurumları güçlendiren e ntegre bir performans yönetim yazılımıdır. Yöneticiler, performansı daha iyi, daha hızlı ve daha ilgili kararlara yönlendiren yönetim anlayışını geliştirerek, kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve analiz edebilir . Kurumsal Performans Yönetimi - CPM

2. Kurumsal Performans Yönetimi için SoftExpert çözümü (İş Performansı Yönetimi veya Kurumsal Performans Yönetimi olarak da bilinir) ile kuruluşlar, güvenli bir şekilde ve optimize edilmiş performansla bilgiye tutarlı erişimden daha kolay şekilde sağlanır. Şirketler, modüler olan, anında iş taleplerini ve zorlukları karşılayan, ancak daha eksiksiz bir çözüm için daha fazla değer yaratan bir çözüm ile yatırımlarını en üst düzeye çıkarabilir. Çözüm, performans sapmalarının, risklerin, inisiyatiflerin, eylem planlarının, kaynakların ve süreçlerin yönetiminin yanı sıra, Balanced Scorecard, Six Sigma, vb . Gibi sınıfının en iyisi performans yönetimi modelleri ve uygulamalarının yönetimini de stekler . Bu sağlam web tabanlı yazılım, kullanıcılara veri girişini kolaylaştırır, çoklu veri toplama veya veri kesme ve yapıştırma görevlerini ortadan kaldırır. SoftExpert CPM, veri girişleri, onaylar, revizyonlar veya ayarlamalar gibi bitiş tarihlerini ve görev hatırlatıcılarını içeren giriş işlemlerini yönetmek için kontrollü bir iş akışı döngüs ünden yararlanır. SoftExpert CPM, farklı kaynaklardan (harici veri tabanları, Excel e - tablolar, formüller) otomatik olarak veri toplayıp birleştirerek bilgi akışını hızlandırır ve kullanıcılara her zaman ve her yerde erişim sağlar . SoftExpert CPM yazılımı, temel süreçlerin ve metriklerin neden - sonuç ilişkilerini anlamada yardımcı olacak şekilde tasarlanmış strateji haritaları ve analiz grafikleri ve diyagramları sunar. Ayrıca performans sorunlarını çözmek ve sorumlu ekip için uygun eylemleri tanımlamak ve p erformans kültürü oluştu rmak için uzman bir araç sağlar . Faydaları  Karar vermeyi geliştirir.  Belirsizliği en aza indirir ve KPI'ları ve hedefleri karşılar.  Stratejiyi yansıtan ve en kritik olan göstergelere odaklanır.  Geniş coğrafi bölgelerdeki hedeflerin, stratejilerin ve metriklerin iletişimini senkronize eder ve kullanıcılar ın ortak bilgiler üzerinde eşzamanlı olarak görüntüleme, güncelleme, paylaşma ve çalışmalarına olanak tanır.  Birden fazla uygulama, veri tabanı ve eski sistemden detaylı finansal ve operasyonel verilerin raporlanması ile ilgili problemleri en aza indirir.  Kuruluşlara, operasyonel arka uç sistemlerden gerçek zamanlı bir veri depolama birimine veri yakalayıp dönüştürerek daha hızlı, daha akıllı kararlar vermelerini sağlar.  Anahtar yönetim süreçlerini kapalı bir çevrede tek bir BT platformunda entegre eder . Kaynaklar Strateji haritalama ve hedefler, göstergeler, taktik planları ve stratejinizi eyleme geçirmeniz için gereken her şey ile puan lama. Çoklu iş ortamlarında bütüncül veri görüntülemelerini sağlayan aerodinamik risk ve uyumluluk değerlendirmesi. Düşük performans göstergelerini doğru şekilde yönlendirmek için düzeltici eylemler. Formüller, elektronik tablolar ve harici veri tabanları bağlayıcılarını kullanarak farklı kaynakla rdan veri entegrasyonu ve konsolidasyonu. Bilgiyi eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürmek için derin analizler ve iş zekası. Kişiselleştirilmiş portallar aracılığıyla gerçek zamanlı performans izleme . Operasyonel Ta k tiksel İ leti ş im ve Hizalama Stratejik Planlama ve Haritalama Hedef Ayar ı Risk y ö netimi Giri ş im Y ö netimi Ö l ç me ve İ zleme CAPA Y ö netimi Raporlama ve Analiz

Görünümler

 • 669 Total Views
 • 538 Website Views
 • 131 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 12 www.surecmerkezi.com
 • 6 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com