Kurumsal Risk Yönetimi [ERM]-v2

SoftExpert ERM yazılımı, kurumların entegre bir yaklaşım kullanarak kurumsal risklerini tanımlamasına, analiz etmesine, değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm risk yönetimi ile ilgili verileri, yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara ilişkin kontrol ve değerlendirmeler, kayıplar ve uygunsuzluklar, kilit risk göstergeleri, sorunlar ve tedavi planları gibi olayları içeren tek bir kapsamlı ortamda bir araya getirir. İş akışı özelliği risk değerlendirme sürecini hızlandırırken, risk ısı haritaları kuruluşların önceliklerini belirleme ve risk seviyelerine göre stratejik kararlar almalarını sağlar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. ERM Kurumsal Risk Yönetimi [ERM] Riski Azalt,Fırsatları Yakala Değer yaratan, sistemik risk faktörlerini ve değer, süreç ve performans üzerindeki etkilerini anlayan iş faaliyetlerini tanımlayın, tanımlayın ve iyileştirin. Düzenleyici görevlerde ve artan oranda aktif hissedarlarda son zamanlarda yaşanan bir sıçrama ile, her büyüklükteki şirketler bu zorlukları kabul eder ve kuruluşunuzdaki ilgili değer sürücüleri için iş hedeflerini haritalandırmada yeni yollar keşfetmeye ça lışırlar, örneğin görünürlüğü geliştirmek için entegre bir yaklaşımın değeri gibi riske maruz kalmak, kaybı azaltmak ve iş performansını zenginleştirmek. SoftExpert ERM (Kurumsal Risk Yönetimi) yazılımı, kurumların entegre bir yaklaşım kullanarak kurumsal risklerini tanımlamasına, analiz etmesine, değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm risk yönetimi ile ilgili verileri, yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara ilişkin kontrol ve değerle ndirmeler, kayıplar ve uygunsuzluklar, kilit risk göstergeleri, sorunlar ve tedavi planları gibi olayları içeren tek bir kapsamlı ortamda bir araya getirir. SoftExpert ERM, esnek ve yapılandırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Kuruluşların PMBOK, ISO 31000, COSO, FERMA veya Solvency II tarafından tanımlanan risk yönetimi standartlarını destekleyip desteklemediği, çözümün şirketin özgün gereksinimlerini desteklemek için kolayca yapılandırılabilir. Yazılım, diğer risk ailesi ile birlikte yürütülen stratejik, finansal, güvenlik, uyumluluk, çevresel, varlıklar, ürünler, süreçler ve projeler gibi farklı risk kategorilerini birleştirip destekleyebilmesinden dolayı şirketin kurumsal risk yönetimi çabalarının temeli olarak hizmet vermektedir. Operasyonel Risk Yönetimi, BT Risk Yönetimi ve Genel Uyum Yönetimi gibi çözümler. Risk yönetimi bileşeni, kurumsal yöneti m uygulamaları için temel bir unsur olarak sağlanır. Düzenleyici uyum, iç denetim ve strateji planlaması da dahil olmak üzere, GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile tutarlı tasarım ve entegrasyon, kuruluşların, SoftExpert ERM ile kapsamlı bir ku rumsal risk yönetimi sürecini maliyet etkin bir şekilde oluşturmasını sağlar. Bağlamı kurmak Belirle Analiz Değerle İşlem İletişim ve Danışmanlık Risk belirleme İzleme v e Gözden Geçirme

2. • Çeşitli risk bağlamı ve kapsamları (faaliyet, süreç, fonksiyon, proje, ürün, amaç veya varlık). • Varlıklar, süreçler, riskler, kontroller, tedaviler ve testler dahil olmak üzere tek bir veri deposu ve risk dokümantasyonu için merkezi kaynak. • Kontrol listelerinin uygulanması ile basit risk tanımlama. • Nicel ve nitel yöntemlerin veya bunların bir kombina syonunun uygulanmasını sağlayan güçlü bir risk analizi aracı. • Etkin risk tepkilerini sağlayan kontrol tanımı, politikaları ve prosedürleri. • Kontrol Öz - Değerlendirme uygulaması, düzenli kontroller ve anketler yoluyla iç kontrol etkinliğini korumak.. İz leyin Ve Gözden Geçirin • Process Risk analizi için kullanılan iş sürecini tanımlamak ve modellemek için Süreç Yönetimi platformu. • Şirket varlıklarının ve PDM konseptleri / kaynakları (stok, bakım, mülkiyet, yer, rezervasyon, kullanım, hizmet dışı kalma süresi, doğrulama, check - in / out durumu ve daha fazlasını kapsayan) kullanarak risk yönetiminde kullanılan ürünlere kolay erişim. • Risk yanıtlarını seçmek, uygulamak ve izlemek için Tam Entegre Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) çözümü. • Önemli riskler ve ko ntroller için performans göstergeleri. • Devam eden yönetim faaliyetleri için risk izleme. • Özet listeleri, risk matrisi, KRI (Anahtar Risk Göstergeleri), denetim ve diğer izleme araçları. • Kayıp etkinliği izleme, kök nedenleri ve sahiplik tespiti. • PDCA, Ishik awa ve 5W2H gibi dünyaca ünlü yöntemleri kullanarak olayların, uygunsuzlukların ve düzeltici / önleyici eylemlerin otomatik olarak ele alınması. İletişim Kurun Ve Danışın • Önemli risklerin grafik olarak görselleştirilmesi. • Isı haritaları ve görsel risk konsantrasyonu analizi. • Stratejik kararları desteklemek için riskin - büyük resmin - bütünsel görünümü. • Şirketin risk iştahına ve risk toleransına odaklanın. • Portallar, grafikler ve boyutsal raporlama ile desteklenen karar. • On line Analytical Processing (OLAP) teknolojisine dayanan veriyi incelemek ve farklı perspektiflerden dilimlemek ve zarurmak için BI yetenekleri. • Yeni ISO 31000, ISO 27001, Sarbanes - Oxley (SOX), SEC Kuralları, NIST, PCAOB, Basel II, COSO, COBIT ve diğerleri gibi uluslararası standart lar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılayacak kavramlar ve özellikler. Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a cont ract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Tanımlama, Analiz Etme Ve Değerlendirme

Görünümler

 • 755 Total Views
 • 605 Website Views
 • 150 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 3 178.211.55.61
 • 26 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com