Mükemmel Performans Yönetimi Çözümlerinin 8 Temel Özelliği

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

16. www.softexpert.com

18. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

15. Veri Koleksiyonu Veri Görüntüleme www.softexpert.com

1. Mükemmel Performans Yönetimi Çözümlerinin 8 Temel Özelliği

14. Risk Yönetimi Girişi m Y öneti mi www.softexpert.com

13. Strateji Yönetimi Puan kartları ve strateji haritaları www.softexpert.com

12. SoftExpert CPM Daha iyi kararların desteklenmesi ve daha hızlı sonuçların teşvik edilmesi.. SoftExpert CPM Suite, kuruluşların strateji oluşturma sürecini yönetmelerine, pratik eylemlere dönüştürmelerine ve performansı ve yürütmeyi basit ancak sağlam bir şekilde izlemelerine yardımcı olan en kapsamlı kurumsal performans yönetimi (CPM) yazılımıdır .

3. Bunu yapmak için Balanced Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve Altı Sigma gibi farklı stratejik çerçeveler ve yönetim metodolojileri kullanılmaktadır. www.softexpert.com Hangi modeli seçtiğinizden bağımsız olarak, bir performans yönetimi çözümü bu 8 temel özelliği içermelidir: R isk yönetimi G i r işim yönetimi Veri Kole k s i y o n u Veri görüntüleme Strateji haritaları ve puan kartları Strateji y ö n e t i m i Dü z e ltici Eyle m l e r Mantıksal Analiz

7. Stratejik girişimleri seçin, uygulayın ve yürütün. Girişimler, organizasyonda yürüttüğünüz stratejik projelerdir. Şirketlerin, bir projenin başlangıç tarihini ve bitiş tarihini, ilgili kilometre taşlarını ve strateji uygulamasını desteklemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm kaynakları yakalamasına izin verir. Yönetim girişimlerini içeren faaliyetlerin listesi: • Projeler oluşturun ve tanımlayın ve bireysel kullanıcılara alt görevler atayın. • Stratejik amaç ve hedeflerle bağlantılı faaliyetlerin ve girişimlerin durumunu ve ilerlemesini izleyin. • Girişimlerin etkinliğini ve ihtiyaç duydukları mali ve beşeri sermayeyi değerlendirin. • Kurumunuzda en yüksek değeri yaratan faaliyetlere öncelik verin. • Ekstra kaynak veya dikkat gerektiren alanları belirleyin. • Devam eden stratejik portföyü yönet. Gir iş im Y ö netimi

4. Stratejik hizalamanın sağlanması. Şirketler, akıllı iş stratejilerini formüle etmeli ve planlarını kuruluş çapında iletmelidir. İşletmenin hedeflerine göre ilerleme oluşturma ve ölçme yeteneğinin eksikliği, bu planların yolda kalmasını sağlamak için ciddi zorluklar doğurabilir. • Strateji uygulamasını başarılı bir şekilde yönetmek için, şirketlerin şu araçları kullanması gerekir: • Süreçlerin, insanların ve BT mimarisinin tam olarak anlaşılmasını sağlama. • Yukarıdan aşağıya yaklaşımla plan yapın ve sonuçları ürünlere, iş birimlerine veya şirket için önemli olan herhangi bir ölçüm türüne geri dağıtın. • İlgili bilgilerin hareketini izleyerek ve yönlendirerek şirketin şirket hedefleri ile uyumunu daha iyi anlamak. • Organizasyon genelinde tam görünürlüğün tadını çıkarın ve karar vericilerin stratejik planlama modelinin operasyonel plan ve tahminlerle nasıl uyum sağladığına dair bilgilendirilmelerini sağlayın. • Strateji ve önlemleri iletin. Strateji Y ö netimi

8. Anlamlı bilgi toplayın ve uygun şekilde otomatikleştirin. Tam ve entegre bir performans yönetimi çözümü, gerçeğin gerçek zamanlı, tek bir versiyonunu sunmak için karmaşık kurumsal sistemler ağında çalışır . Tüm kaynak veri uygulamalarınız (ERP, CRM, depo yönetimi ve tedarik zinciri, dosyalar, e - tablolar ve web servisleri dahil) bilgileri her defasında gerçek zamanlı olarak gerçek zamanlı olarak yayınlamalıdır . Bu bilgilerin tümü iş analizlerine çevrilmeli ve her yerden, her zaman erişilebilen ortak bir arayüz üzerinden sunulmalıdır . Bu bir Kurumsal Performans Yönetimi sisteminin en önemli özelliklerinden biridir . Verimli ve etkili bir kurumsal performans yönetimi çözümü, gerektiğinde gerçek zamanlı olarak yapılan manuel giriş ve formül derleme gibi metriklerin kesintisiz toplanmasını ve entegrasyonunu da sağlamalıdır . Buna ek olarak, programlamaya veya maliyetli projelere ihtiyaç duymadan mevcut ve gelecekteki gereksinimleri desteklemek için kolay kişiselleştirme yapılmalıdır . Veri Koleksiyonu

2. $ Maliyetleri azaltmak KPI'lar ı daha iyi Kurulu ş stratejisini y ü kselt Planlama ve izleme s ü recini iyile ş tirmek Performans Yönetimi, bir şirketin başarısını izlemek ve planlamak için bir zorunluluktur, ancak çok sayıda ev yapımı sistem ve Excel raporunun artık büyüyen işi desteklememesi zor bir iş haline gelebilir . Stratejik, çalışan veya süreç performansında optimal sonuçlara ulaşmak için, kuruluşların tüm organizasyonu yürüten tek bir çözüme ihtiyaçları vardır . Kurumsal Performans Yönetimi (CPM)şunlara bakmak isteyen şirketler için önemlidir: CPM 'nin kolay olmas ı gerekir: stratejinizde anla ş ı n, anlaml ı ve alakal ı performans bilgileri toplay ı n ve stratejinizi ve uygulaman ı z ı geli ş tirmenize olanak tan ı yan kaliteli bilgiler edinmek i ç in bu bilgileri kullan ı n. www.softexpert.com

6. Hedeflere ve hedeflere ulaşma olasılığını en üst düzeye çıkarın. Riskleri tanımlamak ve değerlendirmek, sürdürülebilir bir işletmenin temel taşıdır . Değişen iş ortamının, yatırımcıların, düzenleyicilerin veya denetçilerin baskısı ile karşılaştıkları için organizasyonlar, risklerini en aza indirerek iş performanslarını artırmak için büyük çaba harcarlar . Bir kurumsal çözüm, riski tanımlamak ve izlemek, risk yönetimini genel iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek, risk yönetimini tüm performans yönetim sistemi ile entegre etmek, risklerin amaç ve hedefler üzerindeki etkisini izlemek ve etkinliğini izlemek ve değerlendirmek için artan ihtiyacı karşılamalıdır . risk azaltma faaliyetleri . Çözüm, riskleri gerçek zamanlı olarak farklı organizasyon seviyelerinde tanımlamanıza, değerlendirmenize, yönetmenize ve raporlamanıza izin vermelidir . Kurumsal performans yönetimi çözümünü benzersiz kılan, risk yönetimini kurumsal performansa ve iş süreci yönetimine entegre etme yeteneğidir . Risk Y ö net i mi

5. Puan kartı oluşturun ve stratejinizi haritalayın. Stratejiler, hedefler ve görevleri kaydetmek için puan kartları ve strateji haritaları kullanılır ; ekran performansı ; Anahtar performans göstergelerinin (KPI) ilişkisini tanımlamak, açıklamak ve sürdürmek ; ilgili iletişim ve işbirliği yeteneklerini etkinleştirin . Puan kartının altta yatan ayrıntıya iniş yapabilmesi ve bu alanlarda gelişmiş analizler yapabilmesi, yöneticilerin eldeki göreve odaklanmalarına, düzeltici faaliyetlerde bulunmalarına ve iyi bilgilendirilmiş kararlar almasına olanak tanır . Birisi bir keresinde “bir resim bin kelimeye bedeldir” demişti . Ve hiçbir yerde bu, raporlama stratejisine gelince daha doğru değil . Stratejinizin hikayesini bir strateji haritasıyla anlatabilirseniz, herkes stratejinizin ne olduğunu ve buna karşı nasıl davrandığını bilir . Bir performans yönetimi çözümü, hızlı ve kolay bir şekilde bir strateji haritası oluşturmalı ve üzerinde perspektifleri, hedefleri ve önlemleri sürükleyip bırakmalıdır . Organizasyonu bir sonraki başarı seviyesine yönlendiren haritadır .

11. Verilerinizi anlayın ve bilinçli kararlar verin. Kuruluşunuzun nasıl olduğunu anlamaya çalışmaktan vazgeçmeyin . Performans yönetimi çözümünden analitik özelliğini kullanarak kuruluşunuzun nasıl daha iyi performans gösterebileceğini nasıl anlıyor ve anlıyorsunuz . Analytics araçları, şirketlerin bilgileri eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürmelerini sağlar . İşletme genelinde gerçek zamanlı bir performans görünümü, hız karar verme ve kurumsal uygulamalar arasındaki silisyumun potansiyelini açığa çıkarırlar . Daha fazla işlevsellik ve kullanım kolaylığı ile, operasyonel ve finansal analiz için özel gereksinimleri karşılarken, kurumun performansının bütünsel bir görünümünü sağlayacaktır . İyileştirilmiş analiz ile, istisnaları ve eğilimleri araştırmak, sonuçları ortaya çıkarmak ve geleceğe yönelik olarak planlamak için kuruluş çapında katılımı kolaylaştıracaktır . Man t ı ks a l Analiz

9. Verilerinizin farklı görünümlerini oluşturun ve ihtiyaçlarınız geliştikçe bunları değiştirin.. Veri görselleştirme araçları, herkesin sezgisel olarak bilgi düzenlemesine ve sunmasına izin verir . Tüm bu veriler, sahip olduğu önemli bulguları organize etmenin bir yolu olmadan anlamsızdır . Veri görselleştirmeyi organize etmede iyi bir uygulama portalları kullanmaktır . Portallar, metrikler ve KPI'ları toplamak ve sezgisel olarak görüntülemek, bunların bir bakışta incelenmesini veya gömülü filtreler ve detaylandırma / inceleme yetenekleri aracılığıyla etkileşimli olarak analiz edilmesini sağlamak için kullanılır . Portallar, anlaşılması kolay performans ölçümlerini ve raporlarını görüntüler . Modern portal uygulamaları, etkileşimli bir deneyim aracılığıyla kullanıcılara rehberlik etmek için sekmeli gezinmeyi kullanır . Kullanıcıların verileri filtrelemesine, zaman içindeki performans değişikliklerini görmek için birçok grafik türüyle etkileşimde bulunmalarına ve özel kullanıcı grupları için kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzleri ve / veya analitik görünümler tanımlamasına olanak tanır . Veri g ö r ü n t ü l eme

10. Performans sapmalarını tanımlayın, analiz edin ve düzeltin. Performans sapmaları meydana geldiğinde ya da ortaya çıkmaya başladığında, sorunu çözmek için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin (CAPA) başlatılması gerekmektedir . Bir CAPA başlatıldığında, atanan iş akışı sürecini takip eder . İlk adım, bir soruşturma başlatmak ve sapmanın temel nedenini doğru bir şekilde tanımlamak olabilir . Kök nedeni tespit edildikten sonra, CAPA öğeleri oluşturulabilir ve onay için yönlendirilebilir . Düzeltici faaliyetler onaylandıktan sonra, çevrede uygun değişiklikler uygulanır ve ardından CAPA kapatılır . Bir yazılım çözümü, bir CAPA sürecinin yönetilmesinde ve izlenmesinde çok yardımcı olabilir . Bir CAPA sisteminde yerleşik temel işlevler şunları içermelidir : • Web tabanlı değişim yönetimi, denetim yolları ve izleme. • Yapılandırılabilir iş akışları ve standart şablon tabanlı en iyi uygulama iş akışları. • Roller tabanlı bilgi görünümü. • Görev yönetimi. • Tetik ve olay yönetimi. • Aşamalı olarak dağıtılabilen modüler bir ürün..

17. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakkında SoftExpert Excellence Suite, iş performansı mükemmelliğini sağlamak, kurumsal yönetişimi, risk ve uyumluluk programlarını kolaylaştırmak ve sürekli iş süreci iyileştirmesini sağlamak için bağımsız ve birleşik çözümlerin en kapsamlı çerçevesidir . Şirketler bir seferde tüm uygulamalara ihtiyaç duymayabilir veya ihtiyaç duyuldukça kademeli olarak büyüyen bir uygulama modülünü bir seferde dağıtmak isteyebilir . Seçilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen paylaşılan bir ortam, uygulamalarının puzzle parçaları gibi birbirine uymasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar . SoftExpert, kurumsal düzeyde iş süreci iyileştirme ve uyum yönetimi için yazılım ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kuruluşların tüm seviyelerde iş performansını arttırmak ve endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak için en kapsamlı uygulama paketini sağlar . 1995 yılında kurulan ve şu anda dünya çapında 2 . 000 'den fazla müşterisi ve 300 . 000 kullanıcısı olan SoftExpert çözümleri, üretim, otomotiv, yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji dahil her türlü sektörde lider kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik, sağlık ve diğerleri . SoftExpert, geniş kapsamlı uluslararası ortaklar ağı ile birli k te, m ü ş t e rilerin yatı r ımları n d a n maksimum değeri elde etmelerini sağlamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır.

Görünümler

 • 573 Total Views
 • 454 Website Views
 • 119 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 16 www.surecmerkezi.com
 • 5 178.211.55.61
 • 5 surecmerkezi.com