Perakende Sektörü için Softexpert

Ülkelerin çoğunda, perakende sektörü ekonomide itici bir güçtür, öyle ki ekonomik algının bir kısmı perakende sektörünün ekonomik performans göstergelerine dayanmaktadır. Ekonomik performansın bu kadar önemli bir göstergesi olan perakendecilik sektörü, tedarik zinciri yönetimi, maliyet azaltma, uyum ve yönetmelikler, veri analizi ve personel devri sadece birkaçını kapsayacak şekilde çeşitli zorluklarla karşı karşıya.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Perakende Ülkelerin çoğunda, perakende sektörü ekonomide itici bir güçtür, öyle ki ekonomik algının bir kısmı perakende sektörünün ekonomik performans göstergelerine dayanmaktadır. Ekonomik performansın bu kadar önemli bir göstergesi olan perakendecilik sektörü, ted arik zinciri yönetimi, maliyet azaltma, uyum ve yönetmelikler, veri analizi ve personel devri sadece birkaçını kapsayacak şekilde çeşitli zorluklarla karşı karşıya. SoftExpert, belgelerin kontrolü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, projeler, va rlıklar, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve çok daha fazlası için perakende endüstrisinin sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, yasal uy umun maliyetini düşürür ve perakende sektöründeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, üretkenliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlı kalmasına yardımcı olur. Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslararası yönetmelikle re bağlı kalarak ve farklı yönetim çerçevelerinden oluşan tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli geliştirmelerini sağlar. İş Akışı Risk Aksiyon Planı Belge Mükemmellik ve Uygunluk Süreç Performans PDM Depolama Analitik Yetkinlik Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir ro l oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır. önerileri, riskleri, komplikasyonları ve girişimleri kaydetmek için online bir platform olarak .

2. Ana Faydalar • Madde dokümantasyon incelemesini kontrol eder. • İş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • İlgili alanlardaki görevlerin profesyonel profilini, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanmasıyla açıklar. • Yetkinlik değerlendirmesi, yeterlik değerlendirme öğeleri, yeterlilik için yeterlilik yaratan dersler, vb. İçin amaç, yeterlilik ölçeği dahil olmak üzere yetkinlik katalogları. • Şirketin yetenek veritabanını koruyarak, belirli bir eğitimi tamam lamış ve / veya kanıtlanmış yetkinliklere sahip olan çalışanları görüntülemiştir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. • İzole edilmiş görevleri ve eylem planı planlamasını, yür ütmesini ve izlemesini kolaylaştırır. • Riskleri niceliksel, niteliksel ve risk matrisi yoluyla analiz eder. • Risk yönetimi geçmişini izler. • Parça ve malzeme yönetimini iyileştirmeye yardımcı olmak için envanter işlemlerini izler. • Aşırı veya eski enva nteri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltır. • Mağaza Odası Verimliliği ve Etkinliğini Artırır. • Örgütsel stratejiye hedefler aracılığıyla bağlantılar / KPI'lar. • Esnek yapıları (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri) kullanarak performans yap ıları düzenler. • Özet verileri otomatik olarak hesaplar. Varsayılan olarak SUM, MAX, MIN, MEAN, VAR, STDDEV, COUNT değerlerini destekler. • Mevcut ERP sistemlerinden, diğer ticari iş lem uygulamalarından, ilişkisel veritabanlarından ve veri dosyalarından v erileri ayıklar. . Başka herhangi bir durumda, diğer birçok yazılım türünü satın almamız gerekiyordu, ancak SoftExpert Excellence Suite ile, talep leri tek bir yerde birleştirebildik. Sistem didaktik, esnek ve ERP tarafından üretilen sonuçları entegre bir şekilde destekleme olasılığı dahil olmak üzere yeni teknolojik trendler için hazırlanmıştır. Paulo Teles Süreç Sorumlusu Ferramentas Gerais Ürün tanımı Depo Yönetimi Risk değerlendirmesi 9 Kutu Matrisi İş Süreçleri Modellemesi (BPMN) KPI Yönetimi www.sure cmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herei n may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 656 Total Views
 • 527 Website Views
 • 129 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 7 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com