Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

6. Ekran Görüntüleri Durum Raporu Yönetici Portalları Kaynak Tahsisi Talep Yönetimi Proje Kontrolü (Gantt) Zaman Planı www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subje ct to change without prior notice.

5. Proje Tedarik Yönetimi Sözleşmeleri kolayca satın alın ve tanımlayın, siparişleri alın, teklifleri ve diğer satın alma belgelerini isteyin, bunları herhangi bir proje faaliyeti ile ilişkilendirin. Kapsamlı süreç yönetimi aracını kullanarak tedarik süreçleri oluşturun. Herhangi bir ERP'den tedarik maliyeti tahminlerini içe aktarın İş akışı satıcı yanıtları ve diğer sat ın alma ile ilgili görevler talep edebilir Belge deposunda sözleşme bilgilerini izleme Kaynaklar, satın alma faaliyeti için işe yarayacak zaman veya çaba harcayabilir, bu da daha sonra bir maliyet merkezi ile faturalandırılabilir. Herhangi bir ERP'den gerçek tedarik masraflarını içe aktarın. İş akışları satıcılarla sözleşmeyi kapatmak için kullanılabilir. Sözleşmeler, satın alma siparişleri, vb. Tüm belgeler, gelecekteki referans ve denetimler için arşivlenebilir Başla ma Planlama Yürütme Kontrol Kapama Proje Paydaş Yönetimi Paydaş Tanımlama Paydaş Yönetimi Planlayın Paydaş Katılımını Yönetin Paydaş Katılımını Kontrol Etme Projenin bir kararı, faaliyeti veya sonucundan etkilenebilecek veya etkilenebilecek kişileri, grupları veya kuruluşları tanımlar. Projedeki ilgi alanlarını analiz eder ve belgelendirir. Proje boyunca paydaşların etkin katılımını sağlamak için uygun yönetim stratejileri geliştirir. İhtiyaçlarını / beklentilerini karşılamak, ortaya çıkan sorunları ele almak ve paydaş katılımını desteklemek için paydaşlarla iletişim kurar ve çalışır. Genel proje paydaş ilişkilerini izler, paydaşların katılımı için stratejileri ve planları düzenler.

3. Başla ma Planlama Yürütme Kontrol Kapama Etkinlik Tanımı Zamanlama Kontrolü Etkinlik Sıralaması Etkinlik Kaynağı, tahmin Etkinlik Süresi Tahmini program Proje Zaman Yönetimi Gantt grafik işlevselliği, aktivite tanımları, zamanlama ve tahminlerin yanı sıra, bağımlılıkların oluşturulmasına, kaynakların tahsis edilmesine ve kısıtların hesaplanmasına izin verir. Zaman çizelgesi ilerleme kontrolü için zaman ve çaba girmek için. Zamanlanmış görevleri ve kilometre taşlarını Microsoft Project dosyalarını dışa / içe aktarma seçeneği ile görüntülemek için Gantt grafikleri. Kaynaklar olabilir becerilerine ve yetkinliklerine göre tanımlanır. . Hem geleneksel formülde hem de elde edilen değerde program varyansını göstermek için tablolar, grafikler ve grafikler oluşturulabilir. Planlanan ve önerilen Gantt programı çubukları. Görünümler, geç başlangıç / bitiş işlerini, değişiklikleri tamamlama tahminlerini, varyans değişikliklerini, bağımlılık değişikliklerini, geç zaman çizelgelerini ve daha fazlasını gösterecek filtreler sağlar. Maliyet tahmini Maliyet Kontrolü Maliyet Bütçesi Proje Maliyet Yönetimi Maliyet tahminlerini ve maliyet bütçesini, maliyet merkezlerini ve ücret kodlarını yakalamak için finansal özellik. Kullanıcı bir kaynak için (kişi, ekipman ve malzeme) orana dayalı maliyet (standart oranlar ve fazla mesai ücretleri) girebilir. Kullanıcı ayrıca herhangi bir ERP'den maliyet tahminleri alabilir. Tablolar, grafikler ve grafikler, maliyet ve bütçe varyanslarını göstermek, proje maliyetlerini etkileyebilecek faktörleri belirleme k ve daha sonra değişimi uygun şekilde yönetmek için kullanılabilir. Herhangi bir ERP'den gerçek maliyet ve diğer masrafları içe aktarın. Kalite Planlama Yapın Kalite Güvence Yapın Kalite Kontrolünü Gerçekleştirin Proje Kalite Yönetimi Kalite planlamasını desteklemek için belge şablonları aracılığıyla politikaları ve standartları tanımlayın. Kalite inceleme veya durum tespiti için iş akışları oluşturarak kalite sonuçlarının sağlanması. Puan kartları kalite derecelendirmeleri için kullanı labilir. Denetim noktası değerlendirmeleri için iş akışı. Scorecards, sürecin, politikaların veya standartların uygulanması hakkında ağırlıklı sorular sormak için. Düzenleme gereksinimlerini karşılamak için gözden geçirme ile bir belge sürümü geçmişi sağlar. Renk ve görüntülerle temsil edilen üst ve alt kontrol limitleri ile istatistiksel analiz, değişim hacmi ve çoklu sağlık göstergeleri (maliyet, program, kaynak tahsisi) ile süreç ve ürün sonuçlarını ölçün.

2. Yararları PMBOK'un temel amacı, organizasyonların farklı projelerle farklı departmanlar ve departmanlar ve birimler arasında işlenmesinde standart süreçlere sahip olmalarına yardımcı olmaktır. SoftExpert'in PMBOK Uyumluluk çözümlerini kullanmanın faydalarından bazıları şunlardır: • Standart bir metodoloji kullanılarak artırılmış verimlilik. • Geliştirilmiş proje kaynakları planlaması ve kontrolü nedeniyle artan proje karlılığı. • Katma değerli olmaya n projelerde azaltılmış kaynaklar. • Bölümler arası uygulamaları standartlaştırmak. • Şirketler ve endüstriler arasında standartlaştırılmış sistem. • Proje yönetimi adımlarına kolay rehber. • Yol boyunca her adım, süreç ve yöntemlerin belgelenmesi. • Herhangi bir Pr oje, Program ve Portfolyosunun yaşam döngüsünü süreçleri boyunca yönetmek için gerekli bilgi. • Her işlem için tanımlanmış gerekli girdi, araçlar, teknikler ve çıktılar (çıktılar). SoftExpert'in Enterprise Excellence ve PMBOK Uygunluk çözümleri, hem iş hem de proje yöneticilerine projeleri, portföyleri ve programları etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları görünürlük ve kontrol sağlar. Çözüm Başla ma Plan lama Yürütme Kontrol Kapama Proje Şartı Geliştirin Ön Proje Kapsamı Açıklaması Proje Yönetim Planı Geliştirin Doğrudan Proje Yürütme ve Yönetme İzleme ve Kontrol Proje Çalışması Entegre Değişim Kontrolü Projeyi Kapat Proje Entegrasyon Yönetimi Her yeni girişim için inisiyatif talebi özelliği (yatırım, proje teklifi ve hizmetler). Şartname ve kapsam bildirimlerini belge olarak kaydetmek için formlar ve belge yönetimi işlevselliği. Proje özelliklerinin, etkinliklerinin, kaynaklarının vb. Yapılandırılmasına izin verir. İş akışı motoru ekip iletişimi ve işbirliğini otomatikleştirir. Proje yönetim planı ile ilişkili belgeler, sürüm kontrolü altındaki bir belge olarak depoda saklanabilir. İşin uygulanmasını başlatmak, iletmek, hızlandırmak ve kontrol etmek için iş akışları. Proje ekibi üyelerini ve önemli olayların di ğer paydaşlarını bilgilendirmek için uyarılar. Kullanıcının hangi aktivitelerin planlandığını görmesi için kişisel takvim. Kaynaklar, tahakkuk eden maliyetleri göstermek için ilerleme ve faturalandırılmış harcamaları göstermek için zaman ve çaba harcar. Bir projeyi, programı ve portföyü izlemek için dokusal ve grafiksel analitik özellikler. Programları görüntülemek için Gantt grafikleri sunar. Hem standart planlı hem de gerçek iş ölçümleri ve kazanılmış değer ölçümleri sağlar. Riskler, sorunlar, değişikli kler veya herhangi bir istisna, karakterize edilebilir, kaynak, programlanabilir ve izlenebilir. İş akışları, gerekli tüm paydaşlardan onay almak için bir projenin kapatılmasına başlamak için kullanılabilir. Tüm proje içeriği arşivlenebilir veya gelecekte ki projeler için bir şablon, öğrenilen derslerin analizi ve denetimler olarak kullanılabilir. Kapsam Planlama Kapsam Doğrulama. Kapsam tanımı Kapsam Kontrolü WBS oluştur Proje Kapsam Yönetimi Paydaşların ihtiyaçlarını keşfedin, kapsam bildirgesinden proje kabul kriterlerine kadar her şeyi açıklayın, nitelendirin, ölçün, tahmin edin ve izleyin. Herhangi bir WBS öğesi oluşturun, ayarlayın, değiştirin, değiştirin, silin ve ekleyin Teslim edilen ürün / hizmetin kabulünü izlemek ve kontrol etmek için iş akışı, scorecard ve kontrol listesi. Sürüm kontrol fonksiyonu ile doküman versiyon geçmişini gözden geçirin.

4. Başla ma Planlama Yürütme Kontrol Kapama İnsan Kaynakları Planlaması Takım Yarat Proje Ekibi Geliştirme Proje Ekibini Yönet Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Proje rollerini, yeteneklerini, yetkinliklerini ve ilişkili ilişkilerini kolayca kurun. Kullanılabilirliğe, listelenen beceri ve yetkinliklere, eğitim geçmişlerine, coğrafi konuma, endüstri deneyimine ve daha fazlasına ne kadar iyi uyduklarını düşünerek projeye atanacak kişileri arayın. Proje yöneticileri, kaynak talep edebilir ve gerektiğinde birden fazla kayn ak yöneticisine bir personel talebi göndermek için bir iş akışı oluşturabilir. Yeni beceri ihtiyaçlarını tanımlamak için bir kaynağın becerilerini, yeteneklerini ve genel performansını geliştirin ve değerlendirin Ekip üyelerinin sorunları, proje ilerlemesini ve etkinliklerini tartışabilecekleri ve ekip olarak ele alabilecekleri forumlar ve iş akışları aracılığıyla ekip iletişimi ve işbirliğine olanak tanır. Bir proje yöneticisi, WBS rollerini, görev becerilerini ve yetkinlik gereksinimlerini, kayn ak atamalarını ve her kaynağın bir projedeki bireysel performans değerlendirmesi için kaydını görüntüleyebilir İletişim Planlaması Bilgi Dağıtımı Performans raporlaması Paydaş yönetimi Proje İletişim Yönetimi Maliyet tahminlerini ve maliyet bütçesini, maliyet merkezlerini ve ücret kodlarını yakalamak için finansal özellik. Kullanıcı bir kaynak için (kişi, ekipman ve malzeme) orana dayalı maliyet (standart oranlar ve fazla mesai ücretleri) girebilir. İş akışları, bildirim e - postaları, kişisel takvimler, uyarılar, raporlar, çizelgeler ve belgeler proje bilgilerinin dağıtımına katkıda bulunur. Çeşitli tablolar, grafikler ve diğer görsel analizler, kullanıcının proje performans bilgisini görüntülemesine olanak tanır. Bir projenin sağlığını bir p ortföydeki diğer projelere karşılaştırmak Kullanıcı ayrıca herhangi bir ERP'den maliyet tahminleri alabilir. Risk Yönetimi Planlaması Risk İzleme ve Kontrol Risk tanımlaması Kalitatif Risk Analizi Kantitatif Risk Analizi Proje Risk Yönetimi Risk Müdahale Planlaması Her bir proje faaliyeti için riskin belirlenmesine ve bir yanıtın planlanmasına ve programlanmasına izin verir. Performans ölçümleri, iş akışları ve iletişim araçlarıyla riskleri izleyin. Risk puan kartlarında nitel risk analizini ve olasılık ve etki matrisinde nicel risk analizini yapılandırın. Sorunlar, kapsamlı iş akışı yönetimi ve esnek işlevsel yetenekler kullanarak yaşam döngüsü boyunca sahiplenilir, izlenir ve izlenir. Satınalma ve Satınalma Planları. Satıcı Yanıtlarını İste Sözleşme Yönetimi İletişim Kapatma Sözleşmeyi Planlamak Satıcıları Seç

1. PMBOK Genel Bakış Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından oluşturulan Proje Yönetimi Bilgi Birimi (PMBOK) Kılavuzu, proje yönetimi mesleği içindeki bilginin toplamıdır. Tam Proje Yönetimi Bütünsel Bilgi, yaygın olarak uygulanan kanıtlanmış geleneksel uygulamaların yanı sıra, değerine ve kullanışlılığına ilişkin yaygın fikir birliği ile mesleğe yönelik yenilikçi ortaya çıkan uygulamaları içerir. PMBOK çerçevesi, beş sür eç grubu, on bilgi alanı ve 48 proje yönetimi (PM) sürecinden oluşmaktadır. Bilgi alanları PM süreçlerini proje yö netimi içeriği ile gruplandırır . Süreç grupları (Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol ve Kapama) zamanla daha ayrıntılı PM süreçlerini organize eder. Bu nedenle, süreç grupları proje durumları nı başlangıçtan bitişe kadar fark lı zamanlarda temsil etmektedir . SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin PMBOK metodolojisine uymasına yardımcı olurken aynı zamanda uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. • Paydaş Tanımlama • Paydaş Yönetimi Planlayın • Paydaş Katı lımını Yönetin • Kontrol Paydaş Katılımı • Satınalma Planları ve • Devralmalar • Sözleşmeyi Planlamak • Satıcı Yanıtlarını İste • Satıcıları Seç • Sözleşme Yönetimi • • İletişim Kapanışı • Risk Yönetimi Planlaması • Risk tanımlaması • Niteliksel Risk Analizi • Kantitatif Risk Analizi • Risk Müdahale Planlaması • Risk İzleme ve Kontrol • İletişim Planlama • Bilgi Dağıtımı • Performans raporlaması • Paydaş yönetimi • İnsan kaynakları planlaması • Takım Al • Proje Ekibi Geliştirmek • Proje Ekibini Yönet Proje Paydaşlığı Yönetim Proje Alımı Yönetim Proje Riski Yönetim Proje İletişim Yönetimi Proje İnsanı Kaynak yönetimi • Kalite Planlaması Yapın • Kalite Güvence Yapın • Kalite Kontrolünü Gerçekleştirin • Maliyet tahmini • Maliyet Bütçesi • Maliyet Kontrolü • Etkinlik Tanımı • Etkinlik Dizilimi • Etkinlik Kaynağı, Tahmin • Etkinlik Süresi Tahmini • Zamanlama • Gelişim • Program Kontrolü • Kapsam Planlaması • Kapsam tanımı • WBS oluştur • Kapsam Doğrulama • Kapsam Kontrolü • Proje Şartı Geliştirme • Ön Proje Kapsamı Açıklaması • Proje Yönetim Planı Geliştirin • Doğrudan Proje Yürütme ve Yönetme • İzleme ve Kontrol Proje Çalışması • Entegre Değişim Kontrolü • Projeyi Kapat Proje Kalitesi Yönetim Proje Maliyeti Yönetim Proje Zamanı Yönetim Proje Kapsamı Yönetim Proje Entegrasyonu Y önetim

Görünümler

 • 831 Total Views
 • 648 Website Views
 • 183 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 11 178.211.55.61
 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 8 surecmerkezi.com