Proje ve Portföy Yönetimi [PPM]

SoftExpert PPM yazılımı, projeleri, portföyleri ve iş girişimlerini önceliklendirmek, planlamak, yönetmek ve yürütmek için en kapsamlı çözümdür. Yazılım, stratejik girişimler ve yatırımlar, ürün geliştirme, yenilikçilik ve altı sigma programı, hizmet sunumu, varlık bakımı, kaynak kapasitesi planlaması, yazılım geliştirme ve uygulama, inşaat, vb. Gibi şirket çapında proje odaklı iş uygulamalarına uyar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. PPM Proje ve Portföy Yönetimi [PPM] Proje odaklı organizasyonların karşılaştığı yaygın sorunlardan biri, sınırlı kapasitelerine kıyasla çok fazla proje yürütüyor . Aktif projelerin toplam sayısını ve şirket portföyündeki statülerini belirlemek zor veya hantaldır. Çoğu zaman, kaynak tahsisi ya ad hoc ya da verimsiz ve kesin olmayan bir şekilde yapılır. Şirketler, kullanıcı adaptasyonundaki zorluklar nedeniyle bazen proje maliyetlerini, özellikle de dahili emeğ i yakalamaya ve doğru bir şekilde tahsis etmeye bile çalışmazlar. Birçok kuruluş için proje, program ve portföy raporlaması elle yoğun, gecikmeli ve hataya tabidir. SoftExpert PPM (Proje ve Portföy Yönetimi) yazılımı, projeleri, portföyleri ve iş girişiml erini önceliklendirmek, planlamak, yönetmek ve yürütmek için en kapsamlı çözümdür. Yazılım, stratejik girişimler ve yatırımlar, ürün geliştirme, yenilikçilik ve altı sigma programı, hizmet sunumu, varlık bakımı, kaynak kapasitesi planlaması, yazılım gelişt irme ve uygulama, inşaat, vb. Gibi şirket çapında proje odaklı iş uygulamalarına uyar. SoftExpert PPM, iş taleplerini çözüm tesliminden başlayarak, uçtan uca proje yaşam döngüsü boyunca yöneticilere ve ekip üyelerine rehberlik eden kapsamlı bir iş akışı ve işbirliği yetenekleri seti sağlar. SoftExpert PPM, kurumsal stratejinin, proje ve portföy yönetimindeki en iyi uygulamaların uygulanmasıyla, başlangıçtan bitişe kadar izlenen canlı girişimlere dönüştürülmesini sağlar.

2. • İş hedeflerine, risklere ve diğer kişiselleştirilmiş kriterlere dayalı portföy yapısı. • Çeşitli grafik türleri ve çoklu boyutlarla proje portföyleri analizi. • Otomatik girişim seçimi ve değerlendirme süreci. • Girişimler proje yaşam döngüsü boyunca gözden geçirir. • Portföy yönetimi ve proje izleme. • Proje performansını ölçmek için Otomatik Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM) aracı. • Projelerin ve portföylerin dinamik durum raporu. • Proje sapmalarının proje yöneticilerine ve paydaşlarına bildirilmesi. • Portföyün stratejik planlama (BSC) ile entegre girişimleri. Proje Ve Kaynak Planlaması • Projelerin oluşturulmasını optimize etmek için şablonlar. • Ekip üyelerinden bilgi toplamak için özelleştirilebilir elektronik formlar. • Kullanılabilirliğe ve kapasiteye göre kaynak tahsisi. • Proje maliyetleri ve gelir yönetimi. • Gantt şemasıyla kronolojik ilerleme. • Bir proje için Kritik Yolun otomatik hesaplanması. • Proje aşamalarını takip etmek için kontrol listeleri. • Proje tehditlerini yöne tmek için risk değerlendirmesi ve i yileştirilmesi . • Alt projeler ve destekleyici harici faaliyetler. • Projeleri ve programları koordine etmek için portföy yönetimi. • Otomatik proje planı onayı ve revizyonu. • Proje tarafından yönetilen güvenlik seviyeleri. • Proje özelliklerini içe ve dışa aktarma ile MS - Project entegrasyonu. Projeler Ve Faaliyet Yürütme • Kaynak veya ekip tarafından takvim yönetimi. • Görevleri otomatik olarak kullanıcılara veya gecikmiş etkinlik gruplarına atamak için atama kuralları. • Aktivi te raporunu kaydetmek için esnek zaman çizelgesi. • Proje verilerini maliyet ve gelir olarak kolayca toplu olarak değiştirin. • Finansal zaman çizelgesinin tahmini ve karşılaştırmalı analizi. • Kalite kontrolü ve faaliyetlerin doğrulanması için kontrol listeleri . • Faaliyet sapmalarını kontrol etmek için uygunsuzluklar ve düzeltici eylemler. • Tüm proje yaşam döngüsü boyunca yönetilen proje değişikliği talepleri. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this materi al is subject to change without prior notice. Girişim yön etimi Ve Proje Portföyleri

Görünümler

 • 851 Total Views
 • 673 Website Views
 • 178 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 23 www.surecmerkezi.com
 • 21 178.211.55.61
 • 8 surecmerkezi.com