SoftExpert CPM , kuruluşların strateji oluşturma sürecini yönetmelerine, pratik eyleme dönüştürmelerine ve performansı ve yürütmeyi basit bir şekilde izlemelerine yardımcı olan güçlü bir web tabanlı entegre kurumsal performans yönetimi çözümüdür.

SoftExpert CPM, stratejileri operasyonel hedeflere dönüştürmek, davranışları ve performansı yönlendirmek, iş performansını ölçmek ve kontrol etmek ve ilerlemeyi ölçmek için metrikleri tanımlamak ve toplamak için tüm yetenekleri olan kurumları güçlendiren entegre bir performans yönetim yazılımıdır. Yöneticiler, performansı daha iyi, daha hızlı ve daha uygun kararları harekete geçiren yönetim anlayışı geliştirerek, kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla gerçek zamanlı olarak performansı izleyebilir ve analiz edebilir.

Kurumsal Performans Yönetimi için SoftExpert çözümü( İş Performası Yönetimi veya Kurumsal Performans Yönetimi olarak bilinir.) kuruluşların güvenli bir şekilde ve optimize edilmiş performansla bilgiye tutarlı erişimden daha kolay şekilde sağlanır. Şirketler modüler olan, iş taleplerini ve zorluklarını karşılayan daha eksiksiz bir çözüm sağlayarak yatırımlarınızı en üst düzeye çıkarabilir. Çözüm odaklı, performans sapmaları,riskleri, insiyatifleri, eylem planlarını, kaynakları ve süreç yönetimini düzenlemenin yanı sıra Blanced Scorecard, Sigma vb. gibi sınıfının en iyi performans yönetimi modellerini desteklemektedir. Balanced Scorecard, Six Sigma, etc.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. Faydalar www.softexpert.com

6. W hy SoftExpert www.softexpert.com

10. C ompliances www.softexpert.com

12. F eatures www.softexpert.com

39. SoftExpert Hak kında www.softexpert.com

44. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Bu malzemeler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu materyaller SoftExp ert ve bağlı şirketleri tarafından herhangi bir temsil veya garanti olmaksızın sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır v e SoftExpert malzemelerle ilgili hatalardan veya eks ikliklerden sorumlu tutulamaz. SoftExpert ürün ve hizmetleri için sadece garan tiler, varsa bu tür ürün ve hizmetlerle ilgili açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Burada yer alan hiçbir şey ek bir garanti nin constit olarak yorumlanmamalıdır. Burada sunulan bazı ürün özellikleri ve işlevleri isteğe bağlı veya elde edile n teklifin bileşimine bağlı olabilir.

1. SoftExpert CPM Süiti Daha iyi kararlar. Daha hızlı sonuçlar. C hallenges Çözüm B enefits W hy SoftExpert C ompliances Fe atures Bir bout SoftExpert

11. Uyumluluklar www.softexpert.com H ome Bir bout SoftExpert F eatures C ompliances W hy SoftExpert B enefits S olu Tion C hallenges

43. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F Yemek H ome B enefits Müşteri

41. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F Yemek H ome B enefits Düşünme Küresel Oyunculuk Yerel SoftExpert'in büyümesinin arkasındaki itici güçlerden biri de küresel ayak izidir. Dünya çapında ki geniş ortaklık ağı yla SoftExpert, pazarlarına özgü yerel bir yaklaşımla müş terilerine güçlü hizmet sunan her kıtadaki faaliyetlerini geliştirmektedir.

13. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits SE CPM S trateji ve yürütme Arasındaki boşluğu kapatma

14. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Planlama ve Haritalama En iyi stratejik alternatifleri seçin, karneyi geliştirin, strateji haritasını çizin, hepsi benzersiz bir ortamda. Strateji haritası Karne yapı Stratejik bu

15. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Planlama ve Haritalama En iyi stratejik alternatifleri seçin, karneyi geliştirin, strateji haritasını çizin, hepsi benzersiz bir ortamda. Strateji harita Karne yapı Stratejik bu

16. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Planlama ve Haritalama En iyi stratejik alternatifleri seçin, karneyi geliştirin, strateji haritasını çizin, hepsi benzersiz bir ortamda. Strateji harita Karne yapı Stratejik bu

17. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Hedef Ayarı Sahiplerinin yanı sıra belirli ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedef Paydaş - lar Ölçüm

18. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Hedef Ayarı Sahiplerinin yanı sıra belirli ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedef Paydaş - lar Ölçüm

19. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Hedef Ayarı Sahiplerinin yanı sıra belirli ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedef Paydaş - lar Ölçüm

37. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits İletişim ve Hizalama Uyarılar göndererek ve yorum ve tartışma forumlarını tanıtarak stratejik iletişim ve işbirliği süreçleri sağlayın. Yorum /Forumlar Uyarı

38. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits İletişim ve Hizalama Uyarılar göndererek ve yorum ve tartışma forumlarını tanıtarak stratejik iletişim ve işbirliği süreçleri sağlayın. Yorum /Forumlar Uyarı

21. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Risk Yönetimi Tanımlanan stratejik hedeflerin başarısını etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemek, analiz etmek ve tedavi etmek. İzleme Kontrol Tanımlama ve analiz etme

22. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Risk Yönetimi Tanımlanan stratejik hedeflerin başarısını etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemek, analiz etmek ve tedavi etmek. İzleme Kontrol Tanımlama ve analiz etme

23. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Girişim Yönetimi Hedeflere ulaşılmasını sağlamak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve izleyin. İzleme Kaynak Proje ve programı

24. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Girişim Yönetimi Hedeflere ulaşılmasını sağlamak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve izleyin. İzleme Kaynak Proje ve programı

25. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Girişim Yönetimi Hedeflere ulaşılmasını sağlamak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve iz leyin. İzleme Kaynak Proje ve programı

26. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Ölçme ve İzleme Sonucu otomatik veya el ile ölçün ve karne ve göstergelerin performansını izleyin. İzleme Otomatik giriş Manuel giriş

27. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Ölçme ve İzleme Sonucu otomatik veya el ile ölçün ve karne ve göstergelerin performansını izleyin. İzleme Otomatik giriş Manuel giriş

28. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Ölçme ve İzleme Sonucu otomatik veya el ile ölçün ve karne ve göstergelerin performansını izleyin. İzleme Otomatik giriş Manuel giriş

29. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Ölçme ve İzleme Sonucu otomatik veya el ile ölçün ve karne ve göstergelerin performansını izleyin. İzleme Otomatik giriş Manuel giriş

2. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Çözümleri Strateji planlama SoftExpert CPM, t asarımdan uygulamaya kadar tüm stratejik planlama geliştirme sürecine yardımcı olur. Entegrasyon ve üretkenlik SoftExpert CPM, ERP ve CRM sistemleri, elektronik tablolar, eski ve ana bilgisayar verileri, formüller ve kullanıcı tarafından girilen değerler de dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan gelen verileri kullanarak ölçümler oluşturur.

34. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Raporlama ve Analiz Korelasyon ve grafik analiz yoluyla iş performansını analiz edin, anlayın ve tahmin edin. Portal Korelasyon Karne aã§Ä±

35. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Raporlama ve Analiz Korelasyon ve grafik analiz yoluyla iş performansını analiz edin, anlayın ve tahmin edin. Portal Korelasyon Karne a ã§Ä±

20. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Risk Yönetimi Tanımlanan stratejik hedeflerin başarısını etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemek, analiz etmek ve tedavi etmek. İzleme Kontrol e - me Tanımlama ve analiz etme

36. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Raporlama ve Analiz Korelasyon ve grafik analiz yoluyla iş performansını analiz edin, anlayın ve tahmin edin. Portal Korelasyon Karne aã§Ä±

30. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits CAPA Yönetimi Performans sapmalarını tanımlayın, analiz edin ve düzeltin. Otomatik tanımlama Eylem plan Neden analiz Performans sapmalar

31. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits CAPA Yönetimi Performans sapmalarını tanımlayın, analiz edin ve düzeltin. Otomatik t anımlama Eylem plan Neden analiz Performans sapmalar

32. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits CAPA Yönetimi Performans sapmalarını tanıml ayın, analiz edin ve düzeltin. Otomatik tanımlama Eylem plan Neden analiz Performans sapmalar

33. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits CAPA Yönetimi Performans sapmalarını tanımlayın, analiz edin ve düzeltin. Otomatik tanımlama Eylem plan Neden analiz Performans sapmalar

42. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F Yemek H ome B enefits SoftExpert Mükemmellik Paketi SoftExpert Excellence Suite, kritik iş mükemmelliği zorluklarını entegre bir çoklu uygulama ortamında işbirliği içinde çözmek için en kapsamlı çözümdür. Kuruluşlar aynı anda tüm uygulamalara ihtiyaç duymayabilir veya ihtiyaç arttıkça giderek büyüyen bir i ş girişimini aynı anda dağıtmak isteyebilir. Seçilen strateji ne olursa olsun, yalnızca tam olarak paylaşılan İş Mükemmelliği ortamı, uygulamalarının bulmaca parçaları gibi bir araya oturmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar. With SoftExpert Excellence Su ite, tek bir işyerinde birbirine bağlı uygulamalar, bir işletmenin yalnızca birkaç yönünü ele alan birçok izole yönetim sisteminin yerini alarak, yinelenen uygulamaların neden olduğu maliyetli gecikmelere, verimsizliklere ve hatalara yol açar functionality , görünürlük ve tutarsız bilgi eksikliği.

40. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F Yemek H ome B enefits Şirket SoftExpert, kurumsal iş süreci geliştirme ve uyumluluk yönetimi için yazılım ve hizmetlerde pazar lideridir ve kuruluşların i ş performansını her düzeyde artırmalarını sağlamak için en kapsamlı uygulama paketini sunar ve endüstri tarafından zorunlu uyum ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak. 1995 yılında kurulan ve şu anda 2.000'den fazla müşteri ve 300.000 kullanıcıları ile dünya çapında, SoftExpert çözümleri sana yi, including üretim, otomotiv, yaşam bilimleri, gıda ve içecek, madencilik ve her türlü önde gelen şirketler tarafından kullanılmaktadır metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşı m, lojistik ve sağlık. SoftExpert, geniş uluslararası iş ortakları ağıyla birlikte, müşterilerin yatırımlarından maksimum değer elde etmesini sağlamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır.

7. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Neden SoftExpert? İnsiyatif yönetimi Tüm girişimlerin tam denetimini sağlayan proje yönetimi uygulamasını içerir. Etkinliklerin, maliyetlerin, kaynakların, risklerin ve Gantt grafiklerinin kontrol edilmesine olanak tanır. Risk yönetimi Kuruluşun hedefleri ile ilişkili risklerin tanımlanmasına, analiz edilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

9. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Neden SoftExper t? Etkin performans izleme - Performans sapmalarının, uygunsuzlukların ve düzeltici/önleyici eylemlerin tam otomatik olarak işlenmesini sağlar. - Ishikawa, 5 Whys ve diğerleri gibi performans sorunlarının analizi için araçlar içerir. Otomatik açma olayları ve uyarı sağlar. İzleme ile ilgili tüm kontroller kullanıcı tarafından özelleştirilmiş portallar aracılığıyla yapılabilir.

8. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Neden SoftExpert? Basit ve esnek strateji haritası Kullanıcıların haritayı hızlı ve kolay bir şekilde çizmelerine olanak tanıyan strateji haritası modellemesi için bir araç sağlar. Strateji tanımı, izleme, tanılama ve ile tişim harita aracı ile sunulan avantajlardır. Planlamanın standardizasyonu Şablonlar ve göstergeler ve öğelerin deposu nun kullanımı ile çeşitli düzeylerdeki planlama karnelerinde kolaylık sağlar.

5. Fayda ları  Konsolidasyonlar ve hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirerek üretkenliği artırır  Alternatif sürüm ve veri bütünlüğü sorunlarını ortadan kaldırır  Stratejiyi yansıtan ve en kritik göstergelere odaklanır  Kurumsal şeffaflığı artırmaya yardımcı olur  Karar verme yi artırır www.softexpert.com H ome Bir bout SoftExpert F eatures C ompl ia nces W hy SoftExpert B enefits S olution C hallenges

3. A bout SoftExpert W Hy SoftExpert www.softexpert.com C hallenges S olution C ompliances F eatures H ome B enefits Çözümleri Stratejik uyum SoftExpert CPM, karne ve ö lçümler basamaklama yoluyla operasyonel hizalama için stratejik sağlar. Strateji yürütme yolu olarak girişimler SoftExpert CPM, projeleri ve eylem planlarını seçmek, uygulamak ve izlemek için özel özellikler sunar. İyi proje yönetimi uygulamaları kurumsal performans yönetimi kapsamında uygulanabilir.

Görünümler

 • 141 Total Views
 • 103 Website Views
 • 38 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 1 surecmerkezi.com
 • 3 178.211.55.61
 • 1 www.surecmerkezi.com