SoftExpert EAM, işletme genelinde tüm varlık türlerinin (üretim, tesisler, ulaşım ve IT) ömür boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için plansız çalışmama sürelerini ortadan kaldırarak varlık kullanım ve performansını daha düşük işletme maliyetleriyle optimize eden bir Varlık Yönetimi yazılımıdır.
Enterprise Asset Management yazılımı, kuruluşların önleyici, tahmine dayalı, rutin ve plansız ekipman bakım ve kalibrasyonu için kapsamlı programlar geliştirmelerini ve operasyonların ve teknik personelin günlük etkinliğini geliştirmelerini sağlar.

Aynı zamanda, güvenilirliği artırmak ve enerji kullanımını azaltarak ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklerken yasalara, yönetmeliklere ve sektöre özel gereksinimlere uyum sağlamak için ekipman ve tesisleri daha iyi yönetmektedir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

6. B enefits www.softexpert.com

9. W hy SoftExpert www.softexpert.com

12. C ompliance www.softexpert.com

14. F eatures www.softexpert.com

13. Uyumlu - luk www.softexpert.com H ome SoftExp ert Uzmanı F eatures Co mpliance W hy SoftExpert Nefits olun Çözüm Zorluklar

1. Zorluklar Çözüm B enefits Wh y SoftExpert Co mpliance F eatures Hakkı - nda SoftExpert SoftExpert EAM Paketi Varlık getirisini artırın. Mükemmelliği güçlendirin.

40. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Yasal Uyarı: Bu yayının içeriği, SoftExpert Software'in önceden izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılam az. Bu yayın SoftExpert ve / veya bağlı kuruluşlarının ağı tarafından kesinlikle bilgilendirme amaçlı, herhangi bir garanti o lmadan sağlanmaktadır. SoftExpert ürün ve hizmetleri ile ilgili tek garanti bir sözleşme içinde yer alan lardır. Burada sunulan bazı ürün işlevleri ve özellikleri isteğe bağlı olabilir veya elde edilen teklifin (ler) yapısına bağlı olabil ir. Bu materyalin içeriğ i önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

15. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef SE EAM Varlık getirisini artırın. Mükemmelliği güçlendirin.

28. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Bakım yönetimi Önleyici bakım planlama ve planlamayı optimize ederek üretim süreçlerinin maliyetlerini, ekipman ve eğilimleri izler. Kaynak ayırma Gantt Cha Rt Zamanlama

26. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert. com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Work yönetimi İstekleri ve iş emirlerini standart bir şekilde dağıtır ve görevleri gerçekleştirmek için gereken bilgileri ve kaynakları merkezileştirir. İş emir çizelgesi Görev Standart etkinlik

25. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef İş yönetimi İstekleri ve iş emirlerini standart bir şekilde dağıtır ve görevleri gerçekleştirmek için gereken bilgileri ve kaynakları merkezileştirir. İş emir çizelgesi Görev Standart etkinlik

33. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Arıza yönetimi Ekipman Çalışma süresini en üst düzeye çıkararak ve hasar ve arıza düzeylerini azaltarak varlığın yararlı ömrünü ve kurumsal üretim kapasitesini artırır. Neden analiz Alan bir çok şey var Üst Rpn Fmea

35. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Arıza yönetimi Ekipman Çalışma süresini en üst düzeye çıkararak ve hasar ve arıza düzeylerini azaltarak varlığın yararlı ömrünü ve kurumsal üretim kapasitesini artırır. Neden analizi Alan bir çok şey var Üst Rpn Fmea

36. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Arıza yönetimi Ekipman Çalışma süresini en üst düzeye çıkararak ve hasar ve arıza düzeylerini azaltarak varlığın yararlı ömrünü ve kurumsal üretim kapasitesini artırır. Neden analizi Alan bir çok şey var Üst Rpn Fmea

30. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Kalibrasyon yönetimi Göstergeler, sayaçlar, testler, ölçüm cihazları ve standartları üzerinde kalibrasyon planlaması, yürütme, son kullanma, geçerlilik, dokümantasyon, planlama ve analiz yönetir. Kalibrasyon olay Veri toplama Kalibrasyon plan

24. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olu n nef İş yönetimi İstekleri ve iş emirlerini standart bir şekilde dağıtır ve görevleri gerçekleştirmek için gereken bilgileri ve kaynakları merkezileştirir. İş emir çizelgesi Görev Standart etkinlik

31. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Kalibrasyon yönetimi Göstergeler, sayaçlar, testler, ölçüm cihazları ve standartları üzerinde kalibrasyon planlaması, yürütme, son kullanma, geçerlilik, dokümantasyon, planlama ve analiz yönetir. Kalibrasyon olay Veri toplama Kalibrasyon plan

32. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Kalibrasyon yönetimi Kalibrasyon planlama, yürütme, son kullanma, geçerlilik, dokümantasyon, pl yönetirgöstergeler, sayaçlar, testler, ölçüm cihazları ve standartları üzerinde anning ve analiz. Kalibrasyon olay Veri toplama Kalibrasyon plan

34. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Arıza yönetimi Varlığın yararlı ömrünü ve kurumsal üretim capa'sını artırırekipman çalışma süresini en üst düzeye çıkararak ve hasar ve arıza düzeylerini azaltarak şehir. Neden analizi Alan bir çok şey var Üst Rpn Fmea

37. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Servis yönetimi İç ve exter sağlaryeni hizmet isteklerini yürütmek ve öncelikleri hizalayarak açık hizmetleri güncellemek için nal kullanıcılar. İzleme Kapatma kontrol listesi İstek yönetim

38. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Servis yönetimi İç ve dış kullanıcıların yeni hizmet isteklerini yürütmesine ve açık hizmetleri güncelleştirmesine ve önc elikleri hizalamalarına olanak tanır. İzleme Kapatma kontrol listesi İstek yönetim

16. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Envanter yönetimi Fiziksel varlık ömrü boyunca entegre bir platform aracılığıyla optimum yönetimi garanti eder ve işletmeiçin değeri en üst düzeye çıkarır. Apg OEE Varlık Varlık envanteri

17. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Envanter yönetimi Fiziksel varlık ömrü boyunca entegre bir platform aracılığıyla optimum yönetimi garanti eder ve işletmeiçin değeri en üst düzeye çıkarır. Apg OEE Varlık veri Varlık envanteri

18. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Envanter yönetimi Fiziksel varlık ömrü boyunca entegre bir platform aracılığıyla optimum yönetimi garanti eder ve işletmeiçin değeri en üst düzeye çıkarır. Apg OEE Varlık veri Varlık envanteri

19. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Envanter yönetimi Fiziksel varlık ömrü boyunca entegre bir platform aracılığıyla optimum yönetimi garanti eder ve işletmeiçin değeri en üst düzeye çıkarır. Apg OEE Varlık veri Varlık envanteri

20. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Malzeme yönetimi Üreticiler, tedarikçiler, maliyetler, minimum stok lar ve daha fazlasını tanımlayarak, kuruluş tarafından depolanan her türlü malzeme, malzeme ve hammaddeyi yönetir. Stok bu nedenle, Giriş olay Malzeme kontrol

39. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Servis yönetimi İç ve dış kullanıcıların yeni hizmet isteklerini yürütmesine ve açık hizmetleri güncelleştirmesine ve öncelikleri hizalamalarına olanak tanır. İzleme Kapatma kontrol listesi İstek yönetim

21. SoftExp ert H kk d W Hy SoftEx pert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Malzeme yönetimi Üreticiler, tedarikçiler, maliyetler, minimum stok lar tanımlayarak, kuruluş tarafından depolanan her türlü malzeme, malzeme ve hammaddeyi yönetir, ve daha fazlası. Stok bu nedenle, Giriş olay Malzeme kontrol

22. SoftExp ert H kk d W Hy SoftE xpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Malzeme yönetimi Üreticiler, tedarikçiler, maliyetler, minimum stok lar ve daha fazlasını tanımlayarak, kuruluş tarafından depolanan her türlü malzeme, malzeme ve hammaddeyi yönetir. Stok bu nedenle, Giriş olay Malzeme kontrol

23. SoftExp ert H kk d W Hy SoftE xpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Malzeme yönetimi Üreticiler, tedarikçiler, maliyetler, minimum stok lar ve daha fazlasını tanımlayarak, kuruluş tarafından depolanan her türlü malzeme, malzeme ve hammaddeyi yönetir. Stok bu nedenle, Giriş olay Malzeme kontrol

3. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Risk yönetimi ve uyumlar SoftExpert EAM genel kaliteyi artırır ve artan sayıda mevzuata uygunluk ve kurumsal yönetimle ilişkili maliyetleri ve riskleri azaltır. D epo ve stok kontrolü SoftExpert EAM banat bakım talebi doğru yerde mevcut doğru parçaları yapma depo yönetimi ile bakım planı hizalar.

4. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Hataların ve sorunların analizi ve çözümü SoftExpert EAM, denetim sonuçları, hata analizi,sorun ra porları ve FMEA dahil olmak üzere varlıklarda alınan CAPA'lara ilişkin veriler sağlar. Zamanlama ve kaynak yönetimi SoftExpert EAM insan iş yükünü optimize eder ve bakım planları için bakım görevleri ve zamanlamaları için harcanan zamanı en aza indirir.

5. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef KPI ve OEE izleme SoftEsxpert EAM, varlık çalışma süresini, kullanım süresini, güvenilirliği ve genel performansı optimize eder. Belge yönetimi SoftExpert EAM, kılavuzlar, hizmet sözleşmeleri, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri ve garanti sertifikaları gibi varlıkl a ilgili tüm belgeleri denetler.

27. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Bakım yönetimi Önleyici bakım planlama ve planlamayı optimize eder ve böylece cüretim süreçlerinin, izleme ekipmanlarının ve trendlerinin osts. Kaynak ayırma Gantt bir çok şey var Zamanlama bir iki

29. SoftExp ert H kk d W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Bakım yönetimi Önleyici bakım planlama ve planlamayı optimize eder ve böylece cüretim süreçlerinin, izleme ekipmanlarının ve trendlerinin osts. Kaynak ayırma Gantt bir çok şey var Zamanlama bir iki

8. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef  Önleyici bakım programı  Sermaye varlıklarınızın nerede ve neden başarısız olabileceğini öğrenin ve alternatifler planlayın  Ekipman güvenilirliği sorunlarını tahmin edin, böylece bunların olmasını engelleyebilirsiniz  Stok ve satın alma maliyetlerini azaltın ve garantiyle ilgili taleplerde tahsilat

2. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef Varlık envanterinin bütünsel görünümü SoftExpert EAM organizasyon fiziksel varlıkların tüm yaşam optimal yönetimi kontrol eder. Entegre planlar ve bakım yolları SoftExpert EAM, varlık veri yönetimi, önleyici, öngörülebilir ve düzeltici bakım planları, iş emri kontrolü, teşhis yönetimi ve KPI' nin .

11. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef  Çeşitli yöntemlerle amortisman kontrolü  "Ishikawa", "FTA" ve "5 Whys" gibi entegre neden analiz araçları  Yetenek bankası teknik vasıflı kaynaklar sağlamak için  Aynı özellikleri pazardaki güçlü rakiplerle karşılaştırırken daha düşük satın alma ve uygulama m aliyetleri

7. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef  Operasyonel bakım ve kalibrasyon maliyetlerini azaltın  Varlık kullanımını artırma  Mevzuat gerekliliklerini karşılayın  En iyi bakımı yönlendirin ve kuruluşun varlık performansını artırın  Varlıkların ve ekipmanların tam görünümüyle tüm varlık yaşam döngüsünü yönetin  Kurumsal bakış açısıyla uyumluluğu ve kurumsal yönet imi destekleyin

10. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t W Hy SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Co mpliance F eatures H ome Olun nef  Tek bir Varlık Yönetimi veritabanına entegre edilmiş bakım, kalibrasyon ve doğrulama planları  Varlık denetimi entegre Denetim Yönetimi uygulaması ile yürütülmelidir  Varlık FMEA , bakım planına entegre  Özelleştirilebilir KP I 'l a r, MTBF, MTTR ve OEE dahil olmak üzere performans yönetimi entegrasyonu

Görünümler

 • 112 Total Views
 • 81 Website Views
 • 31 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 3 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com
 • 1 www.surecmerkezi.com