Şirketinizde Proje Yönetimi Nasıl Kolaylaştırılır

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

14. Take your business to the next level Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice . www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com

1. Şirketinizde Proje Yönetimi Nasıl Kolaylaştırılır? www.softexpert.com

8. 06 | Kaynak Kullanımı Yönetme ve Denetleme Ardından, kaynak kullanımını yönetebilmeniz ve denetleyebilmeniz gerekir . Süreci optimize etmek için, operasyonel performansı artıracak ve maliyetleri azaltacak zaman, faturalandırma ve programlamayı kaydedebilmeli ve takip edebilmelisiniz . Sonuç olarak, herhangi bir işe karşı kaynak süresi takibini kolayca gerçekleştirebilecek, istenen role veya yetkinliğe göre doğru kaynağı seçebilecek, faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan zamanı girebilecek ve beklenen geliri görevin toplam maliyetiyle karşılaştırabileceksiniz . www.softexpert.com

5. 03 | Projenizin Risk Yönetimi Bölümünü Yapın Girişimlerimizi nitelendirdikten sonra, şimdi risk yönetimine geçiyoruz . Riskleri yönetmek, proje yönetimini kolaylaştırmanın önemli bir parçasıdır . Sadece neyin ters gidebileceğini tanımlayabilmeniz değil, aynı zamanda meydana gelme olasılığını, etkisini ve tedavisini de belirleyebilmeniz gerekir . Risk yönetim sürecinin tüm yönlerini, risk belirleme ve değerlendirme, risk azaltma ve izleme, olayları yönetme ve uygun takip ve entegre raporlama sağlayarak risk yönetim sürecinin tüm yönlerini kapsayacak bir risk stratejisi oluşturun . www.softexpert.com

10. 08 | Güvenli ve Kontrollü Proje Belgeleri Ardından, projemizin belgelerini ve içeriğini yönetmeye odaklanmalıyız . Belgelerin yönetimi, teslimi ve kontrolü herhangi bir proje için kritik öneme sahiptir . Proje Yöneticileri, girişimlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden proje değeri oluşturamaz ve sunamazlar . Dahası, belgeler sadece bir organizasyonda gün boyunca proje faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeli, aynı zamanda kurumsal varlıkları korumak ve olası davalardan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir . www.softexpert.com

7. 05 | Kaynak Tahsis Planı Şu anda, kaynaklarımızı yönetmeye devam ediyoruz . Bir örgütün kaynakları insanlar, malzemeler, ekipman, bilgi ve zamandan oluşur . Kaynaklar genellikle sınırlı olduğundan, projenizi kolaylaştırmak için bir kaynak ayırma planı çok önemlidir . Bir kaynak tahsis planı, hangi tür kaynakların gerekeceğini ve bir görevi tamamlamak için bu kaynakların ne zaman kullanılacağını belirleyecektir . Tahsis planınızın proje programında ve kaynak taleplerinde meydana gelen değişiklikleri karşılamak için yeterince esnek olduğundan emin olun . www.softexpert.com

9. 07 | Bütçe ve Kontrol Maliyetlerini Tanımlamak Artık projemizin finansmanına odaklanabileceğimiz noktadayız . Projenizin finansmanını yönetmek, herhangi bir projenin en önemli yönlerinden biridir ve çoğu şirket projenizin bu kriterlere dayanarak başarısını veya başarısızlığını değerlendirir . Finansal proje yönetiminin en büyük yönlerinden biri, projenizin bütçesidir . Bir proje bütçesi, belirli bir süre boyunca belirli bir sonuçla bir projeyi tamamlamak için öngörülen toplam maliyettir . . Bütçenizde şunları eklediğinizden emin olun : • Doğrudan ve Dolaylı Maliyetler • Sabit ve Değişken Maliyetler • İşçi, Malzeme ve Ekipman • Seyahat ve Lisanslar (gerekirse) www.softexpert.com

12. Artık Şirketinizdeki Proje Yönetimini Nasıl Aktarılacağını biliyorsunuz, proje ve portföy yönetimi, yasal uyum ve iş mükemmelliği için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert PPM SoftExpert’in Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) yazılımı, projeleri, portföyleri ve iş girişimlerini önceliklendirmek , planlamak, yönetmek ve yürütmek için en kapsamlı çözümdür . Bu yazılım kuruluşların proje yöneticileri ve ekip üyelerinin zaman ve son tarih planlamasını, kaynak kullanımını, kilometre taşlarını ve teslim edilebilmelerini, maliyet ve gelir muhasebesini, vb .

2. Bir projeyi zamanında ve bütçe dahilinde bitirirken, yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için planlama, kontrol ve izleme ile doğru yetkinlik ve araç kombinasyonunu sağlamak çok önemlidir . Bu, çalıştığınız alana veya projenizin gerçekleştiği alana bakılmaksızın doğrudur . Bu çabalar bir proje için en iyi başarı şansını garanti edecek ve aynı zamanda daha üretken çalışanlar, daha karlı katılımlar ve artan müşteri memnuniyeti ile sonuçlanacaktır . Yaklaşan sayfalar, projelerinizi akıcı hale getirmek ve başarı şansınızı artırmak için çabalarınızı odaklamanız gereken ana yönleri gösterecektir . www.softexpert.com

4. 02 | Girişimleri Tanımlayın, Önceliklendirin , Dengeleyin ve Yönetin Ardından, şirketinizin stratejik yatırımlarına en büyük katkıyı sağlayan girişimlerin karışımını tanımlayın, önceliklendirin , dengeleyin ve yönetin . Şirketin kaynaklarını optimize etmek ve onları en yüksek değerli fırsatlara ayırmak için her bir rakip yatırımı etkin bir şekilde değerlendirmek için öncelik puanlarını belirleyin . Ayrıca, doğru yenilikçi projeler üzerinde ve doğru stratejik alanlarda çalıştıklarından emin olmak için farklı senaryoları simüle et ve analiz et . www.softexpert.com

3. 01 | Yeni Fikirleri Toplayın ve Yönetin Proje yönetimini hızlandırmak için ilk tavsiyemiz : Talebi Yönet . Yeni fikirleri dahili olarak toplamak ve portföy oluşturma sırasında proje önerileri ve ihtiyaçları için bir süreç koymak . Fikirleri bir sürece dahil ederek, yatırım önceliklerini sistematik ve tutarlı bir şekilde değerlendirebileceksiniz . Bu, belirli bir takımın sorumluluğu olarak atanmalı ve ayrıca özel bir konu olarak ele alınmalı, böylece doğru bir şekilde analiz edilip yönetilebilir . Amaç, hem kurumun stratejisiyle hem değerli hem de uyumlu bir talebi önceliklendirmek ve seçmek . Süreç ne kadar çok bilgi toplayabiliyorsa, başarılı bir portföy oluşturma şansı o kadar iyi olacaktır . www.softexpert.com

11. 09 | Eğilimleri ve Desenleri Ayıkla Proje yönetimini düzene sokmanın son kısmı, projenin verilerini analiz etmeye ve izlemeye odaklanmayı içerir . Çok sayıda belge oluşturmanın yanı sıra, projeler de çok miktarda veri oluşturur . Ama analiz edip uygun şekilde yönetmiyorsanız tüm bu veriler ne kadar iyi? Projenizi düzene koymak için, verilerde gömülü olan tüm eğilimleri ve kalıpları çıkarabilmeniz, düzenleyebilmeniz, özetleyebilmeniz, karşılaştırmalar yapabilmeniz ve kuruluşa paha biçilmez olabilecek anlamlı bilgiler çıkartabilmeniz gerekir . Verileri daha kolay anlayabilmek için, farklı gösterge panoları, grafikler, çizelgeler, tablolar ve analitik raporlar gibi görsel araçlardan yoğun olarak yararlanın . www.softexpert.com

6. 04 | Görev Verimliliğine Odaklanın Ardından, görev verimliliğine odaklanmalıyız . Hepimizin bildiği gibi, projeler bir görev derlemesinden oluşuyor ve projenizi düzene sokmanın sırrı bu görevlerin nasıl yönetildiğidir . Verimli olmak için, görevlerinizi gruplar halinde yönetin ve dengeli bir iş yükü bulundurun ; böylece görevlerinizi ve teslim tarihlerinizi ayarlayabilir veya delege edebilirsiniz, böylece siz ve ekibiniz fazla çalışmaz . Görevlerinizi otomatikleştirmenizi sağlayan bir proje yönetim yazılımı da son derece önemlidir . Bu, gerekli tüm görevlerin bir listesini yapmanıza ve bunları önceliklendirmenize olanak tanır . Görevlerinizi önceliklendirerek , daha az önemli etkinliklerle dikkati dağıtmak yerine, yapılması gerekenlere ve ne zaman tamamlanması gerektiğine odaklanabilirsiniz . www.softexpert.com

13. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Excellence Suite, iş performansı mükemmelliğini sağlamak, kurumsal yönetişimi, risk ve uyumluluk programlarını kolaylaştırmak ve sürekli iş süreci iyileştirmesini sağlamak için bağımsız ve birleşik çözümlerin en kapsamlı çerçevesidir . Şirketler bir seferde tüm uygulamalara ihtiyaç duymayabilir veya ihtiyaç duyuldukça kademeli olarak büyüyen bir uygulama modülünü bir seferde dağıtmak isteyebilir . Seçilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen paylaşılan bir ortam, uygulamalarının puzzle parçaları gibi birbirine uymasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar . www.softexpert.com SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n her d ü zeyde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m üş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula şı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğı ile m üş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum d e ğ er el d e e tme l erini s a ğ lamak i ç in t ü m çö z ü m l er i ç in ba r ı n d ı rma, uy g ulama, sa t ış so n ras ı des t ek ve d o ğ r u lama h i zm e t l eri sunmaktad ı r. SoftExpert Hakk ı nda

Görünümler

 • 541 Total Views
 • 413 Website Views
 • 128 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 4 178.211.55.61
 • 3 surecmerkezi.com