Softexpert BPM - İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

SoftExpert BPM , insan merkezli ve kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerinin görünürlüğünü ve kontrolünü geliştirir. Çözüm, tüm organizasyon genelinde süreçlerin sürekli iyileştirilmesini teşvik eder. Modelleme ve optimizasyondan otomasyona, uygulamaya ve izlemeye kadar yaşam döngüsünün her adımını yönetir.

Geliştirilmiş iş anlayışı, daha hızlı süreçler ve stratejik planlama üzerinde daha büyük iş etkisi sunarak, SoftExpert çözümü, karmaşık süreçlerin düzenlenmesi ve gerçek zamanlı iş bilgileriyle iş hedeflerinin desteklenmesi için insanların daha verimli çalışmasını sağlar.

Çözüm, olayların, süreçlerin ve görev etkinliklerinin, karar ağ geçitlerinin, yüzme şeritlerinin ve diğerlerinin kullanımını sağlar. Process Model ve Notation (BPMN) standardına dayanan% 100 güçlü, web tabanlı sürükle ve bırak tasarım aracı sağlar. Süreç tasarımcıları ve geliştiricileri, iş süreçlerini ve kuralları hızlı bir şekilde modelleyebilir, kullanıcı ekleyebilir, kullanıcı dostu arayüzler ve özelleştirilmiş formlar oluşturabilir ve kurumsal içeriği ve ilgili ürünleri tek bir entegre çözümle yönetebilir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

8. B enefits www.softexpert.com

12. W hy SoftExpert www.softexpert.com

15. C ompliance www.softexpert.com

17. F eatures www.softexpert.com

1. SoftExpert BPM Paketi Verimli süreçler. Etkili yönetim. Zorluklar Çözüm Fayda - ları Neden SoftExpert Uyumlu - luk Özellik SoftExp ert Hakkında

16. Uyumluluklar www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

28. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Bu malzemeler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu materyaller SoftExpert ve bağlı şirketleri tarafından herhan gi bir temsil veya garanti olmaksızın sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve SoftExpert malzemelerle ilgili hatalard an veya eks ikliklerden sorumlu tutulamaz. SoftExpert ürün ve hizmetleri için sadece garantiler, varsa bu tür ürün ve hizmetlerle il gili açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Burada yer alan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Burada sunulan bazı ürün özellikleri ve işlevleri isteğe bağlı veya elde edilen teklifin bileşimine bağlı olabilir.

18. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - SE BPM Süreç yönetiminin tüm yaşam döngüsünü yönetme

25. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Monitör Gerçek zamanlı yürütmeden bilgi toplama Optimize Analiz Monitör A.B.D Din Benzet - imini Modeli Tanımla mak

2. Solution About SoftExpert Why SoftExpert www.softexpert.com Challenges Solution Compliance Features Home Benefits Süreçlerin keşfedilmesi ile detaylı modelle me SE BPM, girdi / çıktılar, kaynaklar, maliyetler, g ibi temel işlemleri yakalayarak keşif sürecini destekler. Maliyetleri dü şürmek ve verimliliği artırmak için gerekli içerik hizmetleri SE BPM, iş süreçleriyle ilgili belgeleri yönetmek, saklamak ve sunma k için ECM Suite ile entegredir.

6. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sistematik risk ölçüm süreci SE BPM, potansiyel riskleri azaltmak veya etkisiz hale getirmek için iş süreçlerind e tam bir risk değerlendirmesine izin verir. Misyon ve hedeflerin yerine getirilmesinde örgütsel etkinliğin arttırılması Göstergeler ve hedefler, entegre performans yönetimi aracı, Kurumsal Performans Yönetimi [CPM] aracılığıyla SE BPM ile ilişkilendirilebilir.

7. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İşlem bilgilerini destekler SE BPM, iş süreçleri ile en çok tanınan pazar ERP'si, portalları ve diğerleri arasında kesintisiz bir entegrasyon sağlar. Gelişmelerinizi nereye odaklayacağınızı gösteren gerçek zaman lı analiz SE BPM, süreç yöneticilerinin kritik olaylar için uyarılar koymalarını ve gerçek zamanlı bilgi içeren gösterge panoları sunmalarını sağlar.

22. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Benzet - imini Modellenmiş süreçlerin ince ayar "WHAT - IF" Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

24. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yürütmek İş akışlarını ve süreç denetimini otomatikleştirin Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

26. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Analiz Performans verilerini ve KP'leri analiz edin [İş Zekası] Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

4. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İş kuralları da dahil olmak üzere süreçleri modelleme/ yürütme için sağlam bir platform SE BPM, işlem sırasında oluşturulan görevleri atayarak iş süreçlerini otomatikleştirir ve denetler. %100 web süreçlerinin dağıtımı SE BPM kurumsal süreçleri garanti eder, bir hiyerarşinin birden fazla düzeyinde basit navigasyon sunar (detaya iner).

19. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tanımlamak Yükseltilen bilgileri ve belge süreçlerini keşfedin Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

20. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Modeli "TO - BE" eşlenen süreçleri geliştirin Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

21. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Modeli "TO - BE" eşlenen süreçleri geliştirin Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

23. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Dağı tım İşlemleri ve ilgili belgeleri yayımlama Optimize Analiz Monitör Yürütme k Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

27. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Optimize Proses performansını artırma Optimize Analiz Monitör A.B.D Dağıtma k Benzet - imini Modeli Tanımla mak

3. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Yenilikçi proses modelleme aracı SE BPM, kullanıcıların tasarım yapmasına, yönetmesine ve iş gereksinimlerini karşılamak için akışları değiştirin. İş süreçlerini modellemek için gelişmiş etkinlik simülatörü Özniteliklerin tanımı ve güçlü bir animasyon kaynağı ile SE BPM işlemin gerçek za manlı analizine olanak tanır.

13. Neden SoftE xpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sorunsuz entegre modüller ve Bileşen ile komple çözüm S üreç yönetiminin tüm yaşam döngüsünü yönetmek ve paydaşların ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Daha fazla esneklik sağlayan çözüm Hızlı yatırım getirisi (YG) ve piyasadaki diğer çözümlere kıyasla TCO'yu önemli ölçüde azaltır.

14. Neden SoftE xpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Kurumsal İçerik Yönetimi'nin ta m entegre paketi [ECM] İşletmenin stratejik yararlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar ve günlük kurum genelinde bilgi nin bağlanması ve paylaşılması.

5. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Faaliyetlerin izlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır SE BPM tam bir yönetim gör evi sağlar, SLA ile uyumluluk için önceliği ve zaman dilimini denetler. Süreci "üzerine" uygulayan yönetim yoluyla kararları geliştirerek değer katın BI aracı, OLAP'a dayalı olarak farklı bakış açılarını görüntülemek için "dilimleme ve zar" verilerine kaynak sağlar.

9. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan zamanı azaltır  Çalışma verimliliğini artırır  Daha fazla kontrol noktası yla risk maruziyetini azaltır  Molaları, hataları ve yeniden çalışmaları azaltır  Rollerin ve sorumlulukların yeniden tahsisine izin veren personel modelini optimize eder

10. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Gün sonu, arıza ve yeniden çalışma gün azaltır  Sürekli İyileştirme sağlar  FTE (tam zamanlı çalışan) sayısını azaltır  Fazla mesai maliyetlerini azaltır  Tüm süreçleri optimize etmek için farklı proses modellerini simüle etmenizi sağlar

11. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  İş kalitesini artırır  İletişimi geliştirir  Görünürlüğü artırır  İyileştirme için darboğazları ve hedefleri hızla belirlemenizi sağlar  Kuruluşun üretkenliğini artırır

Görünümler

 • 191 Total Views
 • 147 Website Views
 • 44 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 2 surecmerkezi.com
 • 2 178.211.55.61
 • 1 www.surecmerkezi.com