SoftExpert ERM yazılımı, kurumların entegre bir yaklaşım kullanarak kurumsal risklerini tanımlamasına, analiz etmesine, değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm risk yönetimi ile ilgili verileri, yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara ilişkin kontrol ve değerlendirmeler, kayıplar ve uygunsuzluklar, kilit risk göstergeleri, sorunlar ve tedavi planları gibi olayları içeren tek bir kapsamlı ortamda bir araya getirir. İş akışı özelliği risk değerlendirme sürecini hızlandırırken, risk ısı haritaları kuruluşların önceliklerini belirleme ve risk seviyelerine göre stratejik kararlar almalarını sağlar.

Yazılım, diğer risk ailesi ile birlikte yürütülen stratejik, finansal, güvenlik, uyumluluk, çevresel, varlıklar, ürünler, süreçler ve projeler gibi farklı risk kategorilerini birleştirip destekleyebilmesinden dolayı şirketin kurumsal risk yönetimi çabalarının temeli olarak hizmet vermektedir. Operasyonel Risk Yönetimi, BT Risk Yönetimi ve Genel Uyum Yönetimi gibi çözümler. SoftExpert ERM, esnek ve yapılandırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Kuruluşların PMBOK, ISO 31000, COSO, FERMA veya Solvency II tarafından tanımlanan risk yönetimi standartlarını destekleyip desteklemediği, çözümün şirketin benzersiz gereksinimlerini desteklemek için kolayca yapılandırılabilir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. B enefits www.softexpert.com

10. C ompliance www.softexpert.com

12. F eatures www.softexpert.com

6. W hy SoftExpert www.softexpert.com

1. SoftExpert ERM Süit Riski azaltın. Fırsatları yakalayın. C hallenges Yani lution B enefits Wh y SoftExpert C ompliances F eatures Bir müsaba ka SoftExpert

11. Uyumlu - luk www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

33. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Yasal Uyarı: Bu yayının içeriği, SoftExpert Software'in önceden izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Bu yayın SoftExpert ve / veya bağlı kuruluşlarının ağı tarafından kesinlikle bilgilendirmeamaçlı , herhangi bir garanti olmadan sağlanmaktadır. SoftExpert ürün ve hizmetleri ile ilgili tek garanti bir sözleşme içinde yer alan lardır. Burada sunulan bazı ürün işlevleri ve özellikleri isteğe bağlı olabilir veya elde edilen teklifin (ler) makyajına bağlı ol abilir. Bu materyalin içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - SE ERM Riskleri azaltın. Fırsatları yakalayın.

17. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tanımlamak Riskleri ve bunların olası nedenlerini, sonuçlarını ve mevcut en iyi yönetim uygulamalarını belirleyin. En iyi uygulamalar Nedenleri ve sonuçları Kimlik

18. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tanımlamak Riskleri ve bunların olası nedenlerini, sonuçlarını ve mevcut en iyi yönetim uygulamalarını belirleyin. En iyi uygulamalar Nedenleri ve sonuçları Kimlik

19. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tanımlamak Riskleri ve bunların olası nedenlerini, sonuçlarını ve mevcut en iyi yönetim uygulamalarını belirleyin. En iyi uygulamalar Nedenleri ve sonuçları Kimlik

14. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Bağlam Oluştur Kapsamı, değerlendirme yöntemini, yönetimin risk iştahını tanımlayın ve ekipleri bir araya getirin. Değerlendirme Kapsam Bağlam ve sorumluluklar

15. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Challenges Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Bağlam Oluştur Kapsamı, değerlendirme yöntemini, yönetimin risk iştahını tanımlayın ve ekipleri bir araya getirin. Değerlendirme Kapsam Bağlam ve sorumluluklar

16. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Bağlam Oluştur Kapsamı, değerlendirme yöntemini, yönetimin risk iştahını tanımlayın ve ekipleri bir araya getirin. Değerlendirme Kapsam Bağlam ve sorumluluklar

20. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Analiz et ve Değerlendir Önem ve olasılığı belirleyin ve riskin tedavi edilip edilmemesi gerektiğini belirleyin. Sonuç Kontrol Analysis

30. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İzleme ve İnceleme Süreç etkinliğini ve yaşam döngüsü yönetimini sağlamak. Öz değerlendirmeyi kontrol etme Denetim Olay

31. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İzleme ve İnceleme Süreç etkinliğini ve yaşam döngüsü yönetimini sağlamak. Öz değerlendirmeyi kontrol etme Denetim Olay

32. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İzleme ve İnceleme Süreç etkinliğini ve yaşam döngüsü yönetimini sağlamak. Öz değerlendirmeyi kontrol etme Denetim Olay

21. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Analiz et ve Değerlendir Önem ve olasılığı belirleyin ve riskin tedavi edilip edilmemesi gerektiğini belirleyin. Sonuç Kontrol Analysis

22. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Analiz et ve Değerlendir Önem ve olasılığı belirleyin ve riskin tedavi edilip edilmemesi gerektiğini belirleyin. Sonuç Kontrol Analysis

23. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tedavi Riski kabul edilebilir düzeylerde korumak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve izleyin. İzleme Uygulama Tedavi

24. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tedavi Riski kabul edilebilir düzeylerde korumak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve izleyin. İzleme Uygulama Tedavi

25. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tedavi Riski kabul edilebilir düzeylerde korumak için özel olarak seçilen projeleri ve eylem planlarını planlayın, uygulayın ve izleyin. Izleme Uygulama Tedavi

7. Neden SoftExpert? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Ana düzenlemelere uygunluk Sistem yapılandırmasındaki esneklik ve diğer SE modülleriyle entegrasyon, SoftExpert'in büyük riskleri düzenleyici çerçevelerle ele alabıdır. Listede COSO, SOX, CobiT,ISO 31000, ISO 27000, ISO 22000 (HACCP), ISO 14000, OHSAS 180 00, diğerleri arasında.

26. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İletişim ve Danışma Risk yönetimi sürecinin her aşamasında iletişim sağlamak ve çeşitli biçimlerde bilgi görünümünü etkinleştirmek. Rapor Görünü mler G örevler

27. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İletişim ve Danışma Risk yönetimi sürecinin her aşamasında iletişim sağlamak ve çeşitli biçimlerde bilgi görünümünü etkinleştirmek. Rapor Görünü mler G örevler

28. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İletişim ve Danışma Risk yönetimi sürecinin her aşamasında iletişim sağlamak ve çeşitli biçimlerde bilgi görünümünü etkinleştirmek. Rapor Görünü mler G örevler

29. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İletişim ve Danışma Risk yönetimi sürecinin her aşamasında iletişim sağlamak ve çeşitli biçimlerde bilgi görünümünü etkinleştirmek. Rapor Görünü mler G örevler

8. Neden SoftExpert? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Tedavi yönetimi Tüm tedavi planlarının ve risk tepkisinin kapsamlı kontrolünü sağlayan proje yönetimi ve eylem planlarının uygulanmasını içerir. Faaliyetlerin, maliyetlerin, kaynakların, risklerin ve Gantt'ın uygulama yapılanın graf ik görüntülemesinin kontrol edilmesine izin verir Tedavi.

9. Neden SoftExpert? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Risk ve kontrol izleme Kayıp olaylarının, olayların, uygunsuzlukların ve düzeltici/önleyici eylemlerin tam otomatik olarak ele alınmasını sağlar. Ishikawa, 5 Whys ve diğerleri gibi risk sorunlarının analizi için araçlar içerir. Denetimlerin yapılması imkanı nı sunar.

3. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Risk tedavi planı SoftExpert ERM, daha karmaşık tedaviler için proje yönetiminden daha hızlı tepkiler için eylem planlarına kadar riskleri tedavi etmek için çeşitli seçenekler sunar. Önleme, düzeltme ve kayıp olayları SoftExpert ERM, sapmaların düzeltilmesine ve gelecekteki başvuru için uygun k ayıtların tutulmasına yardımcı olan araçlarla olayların, vakala rın ve uygunsuzlukların tam yönetimini sağlar.

2. Çözümleri Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Uygulama context SoftExpert ERM faaliyetler, süreçler, projeler, ürünler, varlıklar ve karneler için risk yönetimi uygulamasına olanak sağlar. Uygulama, uygulama alanına veya metodolojisine göre bağlamsallaştırılabilir. Risk tanımlama ve analiz SoftExpert ERM, kontrol listeleri nin uygulanmasını kullanarak risklerin belirlenmesini kolaylaştırır ve birleşik risk deposu. Nicel ve nitel metodolojilerin görsel ve sezgisel bir şekilde uygulanmasında esneklik sağlar.

5. Fayda ları  Gerçekten önemli olan risklere odaklanarak ve standartlaştırılmış bir dil benimseyerek üretkenliği artırın  Çeşitli riskleri ve düzenlemeleri yönetmek için tek bir platform uygulayarak maliyetleri azaltın  İş süreçlerinin, belirsizliklerin, fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve yapılandırılmış bir şekilde anlaşılması ile karar verme süreçlerini geliştirir  Risk olaylarından kaynaklanan kayıpları azaltın  Kurallara ve yönetmeliklere bağlılığı teşvik eder www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

Görünümler

 • 110 Total Views
 • 81 Website Views
 • 29 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 2

 • 2 178.211.55.61
 • 2 www.surecmerkezi.com