Softexpert - IATF 16949

Küresel otomotiv endüstrisi, dünya kalitesinde ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü ile sürekli iyileştirme gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için birçok araç üreticisi, tedarikçilerinin IATF 16949 olarak bilinen otomotiv tedarikçileri için standart bir kalite yönetim sisteminde belirtilen sıkı teknik şartnameleri benimsemesinde ısrar ediyorlar.


SoftExpert, IATF 16949 standardının zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

6. ISO / TS 16949'dan IATF 16949'a geçiş Hazır mısın? www.softexpert.com

23. Hata Analizi Yetenek ÇalıĢması www.softexpert.com

22. Ürün GerçekleĢme Süreci Ürün tanımı www.softexpert.com

24. APQP/PPAP Form ları Ürün Portföyü www.softexpert.com

26. IATF 16949 Genel Bakış Küresel otomotiv endüstrisi, dünya kalitesinde ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü ile sürekli iyileştirme gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için birçok araç üreticisi, tedarikçilerinin IATF 16949 olarak bilinen otomotiv tedarikçileri için standart bir kalite yönetim sisteminde belirtilen sıkı teknik şartnameleri benimsemesinde ısrar ediyorlar. SoftExpert, IATF 16949 standardının zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır . SoftExpert'un çözümleri, kuruluşların ISO ger ekliliklerini kolayca karşılayabilmelerini, süreçleri, denetimleri, uygunsuzlukları, kalite KPI'larını, kalite kayıtlarını ve raporları yönetmek, organizasyon verimliliğini arttırmak, yeniden işlenmeyi ve atıkları aza ltmak için kaynak temin etmelerini sağl ar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, e kip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kalite yönergeler ini eylemlere dönüştürür.

28. Ekran Görüntüleri Ürün Portföyü Ürün Tanımı Ürün Gerçekleştirme Süreci Hata Analizi Yetenek Çalışması APQP - PPAP Formları www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

10. • NTF'ye (sorun bulunamamıştır) hitap etmek ve otomotiv endüstrisinin rehberliğini kullanmak da dahil olmak üzere garanti sürecini yönetin. • Alt kademe tedarikçi yönetimi ve geliştirme gereksinimlerini netleştirin • Diğer yönetim sistemleriyle entegre edin • Organizasyon yönetimine entegre bir yaklaşım sağlamak • Kuruluşların bu sektörde faaliyet gösterdikleri giderek karmaşıklaşan uluslararası ortamı yansıtın • Yeni standardın tüm potansiyel kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını yansıttığından emin olun • Bir kuruluşun müşterilerini tatmin etme yeteneğini geliştirmek ve • sürekli geliştirmek Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com

18. Şu anda ISO / TS 16949 sertifikalı kuruluşlar, aşağıdakileri içeren IATF tarafından önerilen bir geçiş planı eylemini takip etmelidir: • ISO 9001: 2015 ve IATF 16949 ile tanışın. • IATF 16949 ve ISO 9001: 2015 arasında bir boşluk analizi yapmak ve kuruluşunuzun tüm yeni gereksinimleri karşıladığını garanti etmek için ele alınması gereken farklılıkları ve sorunları öğrenmek. • Bulgularına dayanarak kuruluşunuza özel bir implantasyon planı geliştirmek • boşluk analiziniz • IATF 16949 ve ISO 9001: 2015'in uygulanmasına dahil olacak tüm bireylerin uygun eğitim, materyal ve kaynaklar ile donatılması. • Tüm kuruluşun ilgili sistemlerini güncellemek ve tüm yeni kanıtlar sunmak • Gereksinimler organizasyon tarafından karşılanmaktadır. GeçiĢ www.softexpert.com

4. Softexpert Bilgi ve Teklif Formu Sayfa 7 / 57 1.1. S EKTÖREL DENEYİMLERİMİZ 1.2. DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZDEN ÖRNEKLER

5. Softexpert Bilgi ve Teklif Formu Sayfa 8 / 57 1.3. U YUMLU OLDUĞUMUZ REGÜLASYONLAR 1.4. SEKTÖRLERE ve SPESİFİK ÇÖZÜMLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL PAKETLER

16. 06 | TEMĠNAT YÖNETĠMĠ IATF 16949 'a, IATF OEM'in mü ş teriye özel gereksinimlerini birle ş tirerek, garanti yönetiminin artan önemi temelinde yeni bir gereksinim eklendi . Hata Tespiti Bulunmasını (NTF) do ğ rulamak için, garanti yönetimi süreci mü ş teriye özel gereksinimleri ve garanti partisi analiz prosedürünü ele almalı ve entegre etmelidir . Ayrıca, uygulanabilir oldu ğ unda kararlar mü ş teri tarafından kararla ş tırılmalıdır . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

9. • Düzenleyici otoritelerden bilgi almak • Daha güvenli ve güvenilir ürünler üretin • Müşteri gereksinimlerini karşılamak veya aşmak • Süreçleri ve dokümantasyon sistemlerini geliştirmek • Güvenlikle ilgili parçalar ve süreçler için gerekliliklere uyun • Son yasal değişiklikleri desteklemek için ürün izlenebilirlik gereksinimlerini artırın Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com • ISO 9001 : 2015 yapısı ile uyumlu olmak , bir veya daha fazla kalite yönetim sistemini uygulamak isteyen şirketleri daha kolay hale getirmektedir . IATF tarafından uygun uygulama ve yönetim ile , otomotiv endüstrisindeki kuruluşlar :

20. GeçiĢ Zaman Çizelgesi • Eylül 2015: ISO 9001: 2015 yayımlanan ISO'nun amiral gemisi kalite yönetim sistemleri standardı YAYINLANDI 23 Eylül 2015. • Nisan 2016: Taslak 16949 standardını gözden geçirmek üzere IATF Paydaş Konferansı • Ekim 2016: IATF 16949 IATF 16949: 2016 YAYINLARI, Ekim 2016'da beklenen yayın tarihi. • Kasım 2016: 5. EDITION KURALLARI YAYINLAMA. IATF Tanıma, 5. Baskı Sürdürme ve Bakımına İlişkin Kurallar, • Kasım 2016'da beklenen yayınlanma tarihi. • Haziran 2017: DENETİM KAYITI TAMAMI 30 Haziran 2017'ye kadar IATF ADP'ye kayıtlı tüm aktif üçüncü taraf denetçiler IATF 16949 ve 5. Baskı Kurallarını ve eğitim modüllerini geçmeli ve devre dışı bırakmaya tabi olacaktır. • Ekim 2017: IATF 16949 İÇİN GELECEK DENETİMLERİ 1 Ekim 2017’den başlayarak, tüm denetimler 5’i kullanarak IATF 16949’a ait olmalıdır. • Basım Kuralları ve başlangıç ​​sertifikasyonu isteyen tüm kuruluşlar ISO / TS 16949 kapsamında sertifikalandırılamaz. • Eylül 2018: IATF 16949 GEÇİŞ TAMAMLANDI. IATF 16949'a geçiş 14 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Tüm ISO / TS 16949 sertifikaları artık geçerli olmayacaktır . www.softexpert.com

53. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu , paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya en kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modelleme ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını s ağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tab anlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartl ar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar BPM1, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 1694 9, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

33. SE Denetim Denetim Programınızı Kolaylaştırarak Uygunluğu Sürdürün Genel Bakış SE Audit, şirketlerin geniş bir yelpazedeki denetim ile ilgili faaliyetleri, verileri ve süreçleri tek ve kapsamlı bir ortamda yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İç denetimler, operasyonel denetimler, BT denetimleri, tedarikçi denetimleri, risk / denetim denetimleri ve kalite denetimleri de dahil olmak üzere her tür denetimi destekleme esnekliğini sağlar . Ayrıca, denetim planlaması, çizelgeleme, standart denetim planlarının hazırlanması ve hazırlanması, veri toplama, yürütme, raporlar ve izleme dahil olmak üzere tüm denetim yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca işlevler sağlar. SoftExpert denetim yönet imi çözümü, esnek iyileştirme iş akışları, zaman takibi, e - posta tabanlı bildirimler ve uyarılar ve risk değerlendirme metodolojileri gibi gelişmiş kaynaklar sunar ve kuruluşların etkin denetim yürütme için en iyi uygulamaları uygulamalarına ve denetim sür ecinin riskle bütünleştiri lmesini sağlar. ve uyum yönetim sistemi. SE Denetim, sosyal sorumluluk, yönetişim, kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak için gereken kontrolleri sağlar; ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 190 11, ISO 13485, FDA ve diğerleri. Planlama Haz ı rl ı k Y ü r ü tme Sonu ç İ zleme

42. Özellikler • Bir süreç problemi olduğunda veya kontrol dışı olduğunda sinyaller. • Süreç kalitesini izler. • Süreç değişikliklerini yapacak mekanizma sağlar. • Ürün t oleransı ile kıyaslandığında süreç yeterliliğini (Cp, Cpk) ve işlem performansını (Pp, Ppk) destekler. • Birden fazla SPC çizelgesi aynı anda tek bir pencerede görüntülenebilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. • Bilinen elektronik tablo tarzı veri girişi ekranını kullanarak kolay veri girişi sağlar. • Verileri doğrudan ölçüm ve ölçüm cihazlarından alır. • Üretim kalitesi ve tutarlılığı için on - line ayarlamaları izlemek, tahmin etmek ve yapmak için gerçek zamanlı verileri kullanma olanağı sağlar. • Tüm kritik sistem bilgilerini denetimler ve düzenleyici bilgiler için tek bir kayıt dosyasında tutar. • Bir olay günlüğüne ihlal verilerini gönderir veya düzeltici eylemler, notlar ve atanabilir nedenler gibi bilgileri girmek i çin komut istemi operatörleri ni gönderir. Veri Koleksiyonu Koleksiyon Takibi Değer Karşılaştırmaları SPC Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

37. Gage Seti Y ö netimi Kullanım SE MSA Ölçüm Sisteminize Kalite ve Güvenilirlik Sağlayın Genel Bakış SE MSA, yürütülen çalışmalarla ilgili tüm bilgilere anında ve basit erişim sağlayan, organizasyon, sınıflandırma ve araştırma araçları içeren çok kullanıcılı ve çok taraflı bir sistemdir. Çözüm, ölçüm sürecini analiz eder ve ölçüm sisteminin sonuçlarında değişikliklere neden olabilecek faktörlerin (insan, araçlar ve dış faktörler) anlaşılmasına olanak tanır. Sürekli iyileştirme s ağlayan bir sistemin kalite ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini sağlar. tekrarlanabilirlik ve tekrarlanabilirlik (R & R) çalışmaları bilgisi, ANOVA, eğilim, doğrusallık, kararlılık ve çapraz tablolama yöntemleri, sinyal tespiti ve analitik analizi. Çeşitli imalat sanayileri ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan SE MSA, şirketlerin ISO / TS 16949 gibi uluslararası düzenlemelere göre standartları standart hale getirip, doğru bir şekilde ölçmelerini sağlarken, maliyetleri ve riskleri azaltır ve bel irli süreçler ve ürünler için farklı analiz yöntemlerine uyarl ar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Bakım Kalibrasyon

27. Yararları • Satma lisansı: Çoğu araç üreticisi için sertifikasyon, uluslararası olarak tanınan zorunlu bir gerekliliktir ve şirketinizin global iş yapmasına yardımcı olur. • Atıkları azaltın ve kusurları önleyin: Şartname, bir süreç yaklaşımını teşvik eder. Standartların kullanımı yoluyla süreçlerin etkileşimini anlamak, iyileştirilmiş ürün ve süreç kalitesini mümkün kılabilir ve temel olarak tedarik zincirindeki farklılık ları önler. • Coğrafi temelde çoklu üçüncü ta raf kayıtlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın. • Esnek ve benimsenmesi kolay: IATF 16949, ISO 14001 - Çevre ve OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği de dahil olmak üzere diğer temel yönetim sistemlerini benimsemeyi ve entegre etmeyi kolaylaştıran ISO 9001'e dayanmaktadır. Ayrıca, FMEA, PPAP ve Six Sigma gibi işleri geliştirmek için mevcut birçok aracı tamamlar. • Standartların ulusal standartlar yerine küresel kabul görmesi. • Marka itibarı: Belgelendirme, küresel kaynak kullanımındaki tüm paydaşlar için daha fazla iş fırsatı ve daha fazla yatırım fırsatı elde etmek için ek güven ve tutarlılık sağlayabilir. • Tedarikçi kalite iyileştirme çabalarına daha fazla önem verilmesi. • Save money by avoiding duplication: For suppliers of a number of different vehicle manufa cturers, certifying to ISO/TS 16949 avoids the need for multiple certificates in VDA6.1, EAQF, QS - 9000 AVSF and, thus eliminating duplication in the preparation and documentation, as well as auditing second and third parts. • Geliştirilmiş zaman da teslimat. • Otomotiv endüstrisi için ortak ve tutarlı uluslararası kalite sistem gereksinimleri uygulayın

19. Yeni IATF 16949 , 1 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve halihazırda ISO / TS 16949 sertifikalı tüm kuruluşların 14 Eylül 2018 tarihine kadar olumlu bir VETO sertifikası da dahil olmak üzere bir geçiş denetimine girmesi gerekecektir . 1 Ekim 2017 'den sonra ISO / TS 16949 için bir başlangıç, gözetim, yeniden belgelendirme veya transfer denetimleri yapılmayacak ve mevcut denetim döngüsünde (bir sonraki programlı gözetim veya yeniden belgelendirme denetiminde) her geçiş gerçekleşecektir . Bununla birlikte, geçiş denetimleri bir aktarım denetimi ile bağlantılı olarak gerçekleşemez . GeçiĢ Zaman Çizelgesi www.softexpert.com

39. Gage Set Management K ullanım SE Kalibrasyon Ekipman Kalibrasyonunu Akıllı Şekilde Yönetme Genel Bakış SE Kalibrasyon, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak ve dünya çapında kabul edilebilirliklerini sağlamak için kalibrasyonları doğru şekilde yönetmek üzere tasarlanmış bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalib re etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek için mevcut en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kullanıcılar ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlıca erişebilir Son kalibrasyon ve kalibrasyon vade tarihini, önceki kalibrasyonların tarih ini, ekipman bakım ve onarımının ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. En önemlisi, SE Kalibrasyon, diğerlerinin yanı sıra ISO 9000/9001 Kalite Yönergeleri, QS 9000, ISO - ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Bakım Kalibrasyon

17. IATF 16949 , Ekim 2016 'da piyasaya sürüldü ve 2015 'te revize edilen ISO 9001 standardının çerçevesi, yapısı ve gereksinimleri ile uyumlu hale getirildi . IATF'ye göre, kuruluşlar için geçiş için sadece bir seçenek olacak : Geçiş, kuruluşun ISO / TS 16949 için geçerli denetim döngüsüne uygun olmalıdır ; dahası, geçiş yapan kuruluşlar, IATF Kuralları, bölüm 5 . 1 . 1 'de tanımlandığı haliyle, düzenli olarak planlanmış denetim yeniden sertifikasyonu ile uyumlu bir geçiş denetimi yoluyla da bunu yapmalıdır . GeçiĢ www.softexpert.com

1. Softexpert Bilgi ve Teklif Formu Sayfa 1 / 57 “ OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ve YÖNETİM SİSTEMLERİ ” SOFTEXPERT YAZILIM KURUM VE UYGULAMA Tarih 0 5 .0 6 .201 8 Versiyon 1.0

8. Bazı ek geliştirmelerle, bu standardın operatörleri - IATF - ISO 9001 : 2015 'e dayandırmaya karar verdiler . Bu, otomotiv endüstrisinde IATF 16949 sertifikalı olmak isteyen şirketlerin de ISO 9001 : 2015 standardına uygun olması gerektiği anlamına gelir . Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com Otomotiv endüstrisi yüksek riskli ve yüksek maliyetli ürünler ve hizmetler ürettiğinden, sıkı kontrol edilen endüstri gereksinimlerine sahip olması gerekir . Buna göre, standart, sektörün paydaşlarının ihtiyaçlarını daha iyi hale getirmek için değiştirilmektedir . .

38. Özellikler • Bir ölçüm sisteminin resmi gelişimine yardımcı olacak bir kılavuz sağlar. • Üretim süreci kabul edilebilirliğini tesis eder. • Laboratuar uygulamaları, kullanım yeri, ekipman tür ü g ibi bir dizi veya kritere göre ekipmanı sınıflandırır. • Ölçüm işlemlerinin temel nedeninin nasıl bulunacağını ve araştırmaya dayalı nedenlerin nasıl keşfedileceğini gösterir. • Ekipman kalibrasyonlarıyla ilgili ö lçüm süreçlerini standart hale getirir. • Standart ölçüm veri toplama yöntemleri sağlar. • Çalışmaların yürütülmesi için belgelenmiş prosedürleri ve talimatları muhafaza eder. • Her bir ekipman türü için spesifik aralıkları ve analiz edilen özelliklerini tanımla r. • Belgeleri, takvimleri, istikrar çalışmalarını, önyargı, doğrusallık, R & R, ANOVA ve diğerlerini entegre eder. • Ekipman performansını, onarım ve bakımdan önce ve sonra karşılaştırır. • Grafikler, genlik, hatalar, histogramlar, doğrusallık ve diğerleri kull anarak tam analiz sağlar. MSA Veri MSA Sonuçlar Grafikler Msa Görevler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

15. 05 | ÜRETĠCĠ FĠZĠBĠLĠTESĠ Yeni IATF 16949 'da ş irket, imalat fizibilitesi olarak bilinen, mü ş terilerin öngördü ğ ü hedeflerin zamanlamasını ve performansını elde edebilecek kapasitede olup olmadı ğ ını de ğ erlendirmelidir . ISO / TS 16949 da bu imalat fizibilitesinin aynı analizini gerektirdi, ancak spesifik ş artlar belirlenmedi . Yeni standartlardaki spesifik ş artlar ş unları içerir : • Çok disiplinli bir yakla ş ımın kullanılması • Herhangi bir yeni ürün veya üretim teknolojisi, ayrıca de ğ i ş tirilmi ş ürün tasarımı ve üretim süreci analiz edilmelidir. • Kıyaslama çalı ş maları, üretim çalı ş maları veya di ğ er uygun metotlar aracılı ğ ıyla ürün spesifikasyonunu beklenen oranlarda yapmak için uygunlu ğ un do ğ rulanması DeğiĢiklikler www.softexpert.com

49. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamı na gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

47. SE Bakım Varlıklarınızın Yaşam Süresini En Üst Düzeye Çıkarın Genel Bakış SE Bakım, şirketlerin önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bakım görevlerini yönetmelerine olanak veren kolay ve ekonomik bir araçtır. Çözüm, çeşitli görevleri yerine getirmek için hata analizi ve önleme gibi araçları kullanır. Yöneticilerin bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmelerine, ekipman geçmişini ve trendleri izlemelerine ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri. En önemlisi, SE Bakım, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve risk leri azaltmalarına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 14000 ve ISO / TS 16949 gibi yönetmeliklerle belirlenen gere ksinimleri karşılamasını sağlar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Bak ı m program Y ü r ü tme E tki Do ğ rulama Hizmet talebi Ö nleyici Bak ı m

12. 02 | MÜġTERĠ ÖZEL GEREKSĠNĠMLER Mü ş teriye özel gereklilikler üzerinde bulunan çe ş itli yaygın endüstri uygulamaları da IATF 16949 'a dahil edilmi ş tir . Bu ortak uygulamaların birle ş tirilmesi hedefi, bu alanlarda mü ş teriye özel geni ş talepler talep etmektir .... Ayrıca, mü ş teri gereksinimlerini ve mü ş teriye özel gereksinimleri ( CSR'ler ) açıkça ayırt etmek de çok önemlidir . Bu iki terim, IATF 16949 'da ş öyle tanımlanmı ş tır : Mü ş teri Gereksinimleri : Mü ş teri tarafından belirtilen tüm gereksinimler (ör . Teknik, ticari, ürün ve üretim süreci ile ilgili gereksinimler, genel ş artlar ve ko ş ullar, mü ş teriye özel gereksinimler, vb . ) Mü ş teriye Özgü İ htiyaçlar : Bu Otomotiv KYS Standardı'nın belirli maddelerine veya maddelerine ili ş kin ek gerekliliklerin yorumları . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

14. 04 | ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ IATF standardı Ürün Güvenli ğ i adı verilen tamamen yeni bir bölüme sahiptir. . Bu bölüm, geçi ş organizasyonlarının ürün ve üretim süreçleriyle ilgili ürün güvenli ğ i yönetimi süreçlerini belgelemesini gerektirmektedir . Uygulanabilir oldu ğ unda, ürün güvenli ğ i ile ilgili bu yeni ş artlar ş unları içerir : • FMEA'lar ve kontrol planları için özel onay • Ürün güvenli ğ i ve ilgili üretim süreçleriyle ilgili ürünlerle u ğ ra ş an çalı ş anlar veya mü ş teriler tarafından belirlenen e ğ itim • Tedarik zinciri boyunca ürün güvenli ğ i ve mü ş teri tarafından belirlenen kaynaklar ile ilgili gerekli transferler • Bu maddenin odak noktası, her ürünün, kabul edilemez bir zarara veya zarara yol açmadan, belirlenen veya amaçlanan amacını yerine getirmesidir. Her kurulu ş taki ürün ya ş am döngüsü boyunca ürün güvenli ğ ini sa ğ lamak için süreçler yerinde olmalıdır. DeğiĢiklikler www.softexpert.com

41. SE SPC Süreçlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Bakış SE İstatistiksel Süreç Kontrolü, performansı izlemek ve kalite ve karlılıkta sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmenizi sağlayan verileri kolayca toplayıp analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. SE SPC, istatistiksel işlem kontrolü için kontrol grafiklerini birincil araç olarak kullanır. Kontrol çizelgeleri, bir üretim veya iş sürecinin istatistiksel bir kontrol durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda proses kapasitesini analiz etmek ve sürekli süreç iyileştirme çabaları için ürün ölçümleriyle birlikte kullanılırlar. Çözüm, özellikle ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, eklediğinizde mimari değişikl iklerin gerekli olmadığı anlamına gelir. yeni kullanıcılar, süreçler, veri kategorileri, özel raporlar ve diğer SoftExpert modülleri veya yeni veri kaynakları ile entegrasyon. En önemlisi, SE SPC, kuruluşların genel kaliteyi g eliştirmelerine ve ISO 9000 Kalite Kılavuzları, ISO / TS 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik ile ilgili olanlar gibi artan düzenleyici uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili maliyet ve riskleri azaltmalarını sağlar. Kayıt tutma ve diğerleri. Zamanlanmış Görevlerin Dağılımı Veri Toplama Yetkilisi Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro T anımlar Ürünler ve Süreçler Ölçüm Kontrollü Özellikler Değerlendi rme Süreçler Olmayan - uyum kayıtları Sürekli İyileşme

21. Artık ISO / TS 16949 'dan IATF 16949 'a geçiş hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, ISO 9001 : 2015 ve IATF 16949 yasal uyum ve iş mükemmelliği için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . SoftExpert Excellence Suite SoftExpert , ISO 9001 : 2015 ve IATF 16949 standartlarının zorlu ihtiyaçlarını karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır . SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin standartlara uymalarına yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır . www.softexpert.com

45. SE FMEA Tasarruf Edin ve Organizasyon İyileştirme Hedeflerinizi Kolaylaştırın Genel Bakış SE FMEA, ürün ve süreçleri geliştiren, mühendislik iş yükünü azaltan, aynı zamanda yüksek riskli bileşenleri tanımlayarak, analiz ederek ve iyileştirerek makineleri ve kaynakların kullanılabilirliğini geliştiren güvenilir bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, her zaman öncelikler olarak kabul edilen nedenlerin altını çizen, ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergeler içeren raporları ve grafikleri göstererek, FMEA'da belirlenen hataları sürekli olarak izler. Ayrıca, o ayrıca ürün ve süreçler için tasarımların geliştirilmesine yardımcı olur, bu da daha fazla güvenilirlik, daha iyi kalite, artırılmış güvenlik, geliştirilmiş müşteri me mnuniyeti ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanır. En önemlisi, SE FMEA, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 gibi düzenlemeler tarafınd an belirlenen gereksinimleri karşılamaktadır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir P roje Yöneticileri ve Teknik Kadro Planlama Ba ş ar ı s ı zl ı k Analizi Risk De ğ erlendir me Aksiyon Etki Do ğ rulama

55. Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Yazılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik ol arak bildirim gönderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçların projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşit li grafikler ve raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafından sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen ge rekliliklere uygundur. SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın Proje İ zleme Proje Planlama Faaliyetlerin Yürütülmesi Yürütmenin Doğrulanması Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir me Hizmet Talebi Talep Yönetimi

11. 01 | RĠSK TABANLI DÜġÜNME ISO 9001 : 2015 gibi, risk azaltma IATF 16949 'un merkezinde yer almaktadır . Planlanan faaliyetlerin potansiyel ba ş arısını en üst düzeye çıkarmak ve yeni programların geli ş tirilmesi sırasında ba ş arısızlık olasılı ğ ını en aza indirmek için, IATF 16949 çe ş itli spesifik riskle ilgili gereksinimleri eklemektedir . Bu gereksinimler, sektördeki en iyi uygulamaların bir sonucu olarak ve risk tanımlama ve azaltma yoluyla i ş in daha güvenli ve daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla dahil edilmi ş tir . IATF 16949 'un bir ş artı, tüm kurulu ş ların üçüncü taraflara yaptırılanlar dahil olmak üzere tüm ürünlerin, süreçlerin ve hizmet parçalarının uyumlulu ğ unu garanti etmeleridir . Ba ş ka bir deyi ş le, kurulu ş un tedarik zinciri boyunca uygunsuzluk risklerini azaltacak bir sisteme sahip olması gerekir . Sonunda, ş irket tüm uygunluk ve uyumsuzluktan sorumludur ; Bu nedenle, tüm uygun gereksinimleri tedarik zincirine, üretim noktasına kadar geçirmelidir . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

40. Özellikler • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontrollerini geri çağırın. • Freka nsa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yapmak. Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kalibrasyon Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

50. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluştu run. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakala yın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıld ığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların a nında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunla r veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politi kalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay yönetimi yetenekleri ile risk ve gereksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor ve rin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın. . Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

48. Özellikler • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları içere n her türlü belgeye bakım faaliyetlerini bağlar. • Bakım faaliyetlerini, ekipman muayene noktaları tarafından belirlenen koşullara göre kontrol eder. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • İnsan, malzeme ve finansal kaynakların kull anılabilirliğine göre bakım faaliyetleri planlanır. • İş emirlerine göre insan, malzeme ve mali kaynak tüketimini planlar, kaydeder ve takip eder. • Ekipman duruş süresini ve bakım için harcanan süreyi kaydeder. • Stok seviyesine, tüketim tahminine ve mevcut sto ğa göre malzeme edinimini tanımlar. • Ekipman iş emirleri hakkında geçmiş bilgileri muhafaza eder ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır. • Parçaların ve malzemelerin tüm giriş / çıkış olaylarını, teklifleri ve satınalma siparişlerini kaydeder. • Bakım maliyetlerini otomatik olarak hesaplar ve bunları çalışma düzeni, ekipman, teknisyen, parça, maliyet merkezi, bakım ekibi ve daha fazlasına göre sıralar. • Ekipmanlardaki arızaları analiz etme k için araçlar sağlar, yöneticilerin kusur ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici eylemi belirlemesi sağlanır. • Gerçekleştirilen planlanmış ana sayfalar ve grafikler - Gerçekleştirilene göre planlanmış - bakımın ana göstergelerini gösterir. Bakım Çizelgeleme Bakım Görevleri Etkinlik Programı Asistanı Göstergeler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

13. 03 | ĠLK - VE ĠKĠNCĠ PARTĠ DENETĠMĠ YETKĠNLĠĞĠ A ş a ğ ıdakileri de içeren birinci ve ikinci taraf denetçiler için IATF 16949'a daha fazla gereksinim eklendi: • Kurulu ş ların iç denetçiyi do ğ rulamak için belgelenmi ş bir süreci olmalıdır. • yetkinlik. • İ ç denetçileri e ğ itirken, e ğ iticinin ek gerekliliklere ili ş kin yeterlili ğ ini göstermek için belgelendirilmi ş bilgi korunmalıdır. • Organizasyonlar, ikinci taraf denetçilerin yeterlili ğ ini göstermeli ve ikinci taraf denetçiler denetçi kalifikasyonu için mü ş teriye özel gereksinimleri kar ş ılamalıdır. Denetçilerin ayrıca standartlara göre bu minimum yeterliliklere sahip olması gerekir: • Denetimin yanı sıra risk temelli dü ş ünme için otomotiv süreci yakla ş ımı • Uygun temel araç gereksinimleri • Uygun mü ş teriye özel gereksinimler • Varsa, yazılım geli ş tirme de ğ erlendirme metodolojileri • Birinci ve ikinci taraf denetçiler için ek geli ş tirme ve e ğ itim faaliyetleri ile birlikte yeterlilik bo ş luk analizi gerekli olabilir. DeğiĢiklikler www.softexpert.com

43. SE Denetim Gelen / Giden Mal Denetimi ve Tedarikçi Yönetimi Genel Bakış SE Denetim , tedarikçinin kalitesi, teslimatı, hizmet performansının yanı sıra işletme ve iş süreçleri genelinde gelen / giden malların ölçülmesi için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Yazılım tüm denetim görevlerini kolaylaştırır: formlar ve kontrol listeleri oluşturun, denetimleri programlayın, sonuçları kaydedin ve tamamlama için düzeltici eylemleri takip edin. Çözüm tedarikçilerden malzeme alma sürecini geliştirir ve tedarikçi derecelendirme performansı tarafından yönlendirilen atlama lot profillerine dayalı denetim çizelgeleri hazırlar. SE Inspection aynı zamanda tedarikçi malların kalitesini gerçek zamanlı olarak izler ve değerlend irir; bu da, zayıf tedarikçi kalitesiyle ilgili nihai ürünlerdeki kusurları azaltır. Her inceleme, örnek boyutunu ve kriter leri kullanarak otomatik olarak hesaplar Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) tabloları. Yazılım, ERP / MRP'ler ve bağlantı kalite si yönetim süreçleri gibi mevcut iş sistemlerine denetim sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Başarısız denetimler, uygunsuzluk iş akışlarını otomatik olarak tetikleyebilir. SE Inspection yazılımı, tedarikçi uyum süre çlerinin görünürlüğünü ve izlenebilirliğini arttırmak, tedarikçileri kalite yönetimi sürecine entegre etmek ve tedarikçi risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Tedarikçi denetimleri, izleme, tedarikçi sıralaması ve tedarikçi düzeltici eylemler, tedarik z incirindeki kalite yönetimini genişletmek için oluşturulan entegre süreçlerden sadece birkaçıdır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Gelen Ü r ü n ve Hizmetler Tefti ş ve Tedarik ç i Yap ı land ı rmas ı Kabul Teslim De ğ erlendirme Teknik karakteristik Ü r ü n A çı klamas ı

3. Softexpert Bilgi ve Teklif Formu Sayfa 6 / 57 İyi bir çözüm alabilirsiniz ama MAN (İnsan - Çalışan bazlı) boyutunda çalışan yeterli eğitimi almamış ya da Yetkin değilse, sorununuz devam edecektir. Aynı şekilde İnsan doğru seçebilirsiniz METHOT ya da MEASUREMENT boyut unda doğru KPI alamazsak, süreç yine istenilen bir verimlilikte olmayacaktır. Dolayısı ile tek başına BPM Çözümü ile beklenen çözüme ulaşmamamız çok yüksek olasılık içinde olacaktır. Firmalardaki değer haritası çıkardığımızda temel amaç Müşterinin hizme ti/ürünü alması ve bunun için tüm departmanların hizmetin sürekliliği ve müşteri memnuniyetini yükselterek şirketi karlı hale getirme olduğu için departmanları uyumlu ve sonuç odaklı olacak şekilde bir birine bağlayarak neden - sonuç ilişkilerinin kolayca ku rularak SÜREÇLERDE İYİLEŞTİRMEYE garanti altına alıyoruz. Ürünün kurumsal tarafımı ve katman mimarisi sayesinde farklı sistemlerle entegre olup olay bazlı entegrasyonlar yapılabilmektedir. Mesela SAP ya da diğer sistemlerden, Üretim de makinelerden herhan gi bir şart (limit dışı bir veri ya da hedefinin altında bir süreç göstergesi) olduğunda softexpert de bir aksiyon ya da kaizen süreci başlatabilmektedir. Bunun yanım esnek lisanslama seçenekleri ve Linux VM altyapısı ile İşletim sistemi ve Veri tabanı il e ek maliyet yaratmayarak toplam sahip olma maliyetini sıfıra indirmektedir. Gl obal referansların deneyimi kazandırdığı SIM (Softexpert Implementation Metodology) ile beklenenden kısa sürede projeleri başarıya ulaştırmaktayız. Softexpert Türkiye ekibi 4 yıllık deneyimi ve 25 den fazla müşteri deneyimi ile size güçlü yerel destek sunmaktadır.

46. Özellikler • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kada r görüntüler ve otomatik olarak FMEA formunu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk öncelik numa rasını (RPN) ve kritik puanların analizini otomatik olarak hesaplar. • Çeşitli e - tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan çizelgeleri kullanarak tek bir veya bir grup FMEA için katmanlaştırma ve sıralama sıralaması. • Önleyici ve düzeltici eylemleri otomatik olarak ilgili kullanıcılara gönderir. • Geleneksel çalışma sayfası formatında, sezgisel hiyerarşik ağaç görünümünde veya filtrelenmiş listelerde FMEA verilerinin görüntülenmesi. • Kuruluşa göre ciddiyet, olay ve saptama değerlerinin tanımları için önceden tan ımlanmış metne izin verir. • Ürün veya süreç, yürütme süresi, arıza modu, etki, neden, kontrol, müşteri veya tedarikçi ve daha fazlası gibi bilinen herhan gi bir bilgiyle FMEA süreçlerini bulur. • Çok çeşitli elektronik dosyaların metinler, elektronik tablolar, çizimler, diyagramlar gibi FMEA süreçlerine bağlanmasına izin verir. • Ürün ve süreçlerdeki yaygın hatalar, önleyici / düzeltici eylemlerin hacmi ve etkinliği hakkında bilgi içeren yönetim raporla rı oluşturur. • Kullanıcı tarafından erişim haklarının yapıland ırılması ve bireysel şifre koruması ile çoklu kullanıcı sistemi. • Formda tamamlanan her alan hakkında ek yorumlar için metin girişi ve ayrılmış alanlar için sınırsız alana sahip FMEA formları oluşturur. FMEA Yapısı FMEA Yönetimi Top Rpn Fmea Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

2. Softexpert Bilgi ve Teklif Formu Sayfa 5 / 57 1.1. KAPSAM Softexpert Excellence Suite, kurumda farklı farklı branş ve disiplinlerde yönetilen çözü mleri tek bir paket ile sonuç odaklı bir şekilde birbiri ile entegre yönetilmesi sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Nasıl Problem çözümünde balık kılçığı modeli (insan, materyal,ölçüm,metod..) ile sorunların çözümüne birden fazla bakış açısını analiz ederek ulaşıyorsak, bir yazılım ya da bir yazılım KENDİ BAŞINA kurumunuzda sor unlarınıza çözüm sağlamayacaktır. Şirket içinde geliştirilen , entegre olmayan ve manuel yönetim sistemleri, kağıt ve emek yoğun süreçler gerektirir ve kuruluş genelinde veri görünürlüğü eksikliği ile sonu çlanır. Verimsiz, birleşik ve uygulanmamış sistemin etkileri, daha yüksek BT yönetimi ve genel gider maliyetleri , daha az BT verimli liği ve etkisiz kaynak kullanımına neden olur . Nihayetinde, bu verimsiz sistemler, çalışanların entegre çoklu uygulama sistemi i le akıcı hale getirilebilecek görevlere çok fazla zaman ayırmasını gerektirir. Şirketler bir seferde tüm uygulamalara ihtiyaç duymayabilir veya tek bir uygulama modülünü bir seferde u ygulamak isteyebilir ve sistemlerin ihtiyaç duyulduğunda kademeli olarak büyümesini talep edilebilir ler . Seçilen strateji ne olursa olsun, uygulamalar devreye alındıkça birlikte çalışması gerekir. Sadece tamamen entegre bir ortam, uygulamalarının puzzle parçaları gibi birbirine uymasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar. SoftExpert Excell ence Suite ile, birleşik bir işyeri, yalıtılmış yönetim sistemlerini birbiriyle bağlantılı uygulamalarla değiştirir; bu da çakışan işlevsellik, veri çoğaltma ve gereksiz yedeklemede büyük düşüşlere neden olur. Değişen kullanıcı ara yüzleri, farklı teknoloji ler, uzun öğrenme süreleri, koordine olmayan versi yon yükseltme döngüleri ve çoklu destek kaynakları ile çoklu satıcı çözümlerinin aksine, SoftExpert bir yazılım platformu, bir ortak arabirim, bir hizmet seviyesi anlaşması, bir teknik destek numarası ve bir sorumlu ort ak sağlar.

34. Özellikler SE Denetim ana özellikleri şunlardır: • Kuruluşun denetimiyle ilgili tüm verilerini güvenli ve merkezi bir sistemde saklayın ve yönetin. • Çoklu denetimlerin, dene tçilerin ve denetim türlerinin kolay ve etkili yönetimi. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • Denetçilere dayalı denetçiler planlaması (Baş denetçi). • Denetim görevlerini, gerekli kontrol faaliyetlerine ve kapsanan risklere bağlaya bilme. • Süreçler, alanlar / departmanlar, ürünler, varlıklar, projeler ve denetimlerin kapsamı olarak kontroller. • Denetim görevlerinin basitleştirilmiş girdileri (denetim sayfaları, öneriler ve eylem planları). • Operasyonel ekipleri tavsiyeleri görmek ve eylem planları hazırlamak için etkinleştirmek. • Denetçilerin eylem planlarını izlemelerini sağlama. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Denetim planı onayları, denetim planı onaylandıktan sonra otomatik olar ak yapılır. • Atanan kullanıcılara otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri göndermek ve yöneticilerine iletmek. • Çevrimdışı çalışmak için denetim kontrol listelerini indirin. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetim sürecine dahil olan eletron ik dosyaları veya belgeleri ekleyin. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. • Her denetlenen gereksinim için en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, uyuşmazlıklar, olumlu ve olumsuz noktalar, önerile r, son uçlar, sonuçlar ve puanlar. • Otomatik rapor oluşturma. • Tamamlanmış kontrol listeleri ve ilgili eylem kalemlerini içeren denetim raporu. • Denetim raporunun otomatik çevrimiçi dağıtımı. Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim Takibi Denetim Verileri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depen d on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

44. Özellikler • Gelen materyallerin ve giden ürünlerin incelenmesini planlayın. • Gelen mallar için tedarikçinin alımını ve denetimini takip edin. • Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve riskleri azaltmak için tedarikçileri derinden değerlendirin. • Tamamlayıcı olarak tüm tedarikçi düzeltici ve önleyici eylemleri izleyin. • Malzemeler kalite kontrol standartları nın altında olduğunda, denetim kayıtlarından doğrudan uygunsuzluklar üretin. • Tedarikçinin performansını maliyet, kalite, teslimat ve servis için önemli ölçümlerle izleyin. • Zamanında teslimat ve kalite performansı her tedarikçiye sürekli olarak izlenir ve r aporlanır. • Denetim bulgularıyla ilgili takip görevlerini kolayca belirleyip atayabilirsiniz. • Tedarikçilerin ve malzemelerin eksiksiz bir listesini bulundurun. • Tedarikçilerden herhangi bir uyumluluk sertifikasını saklayın ve saklayın. • Milyon başına parça (P PM), zamanında teslimat ve kabul edilen miktar dahil olmak üzere kritik tedarikçi ölçümlerini otomatik olarak güncelleyin. • Birden fazla denetim seviyesine ve Kabul Edilebilir Kalite Düzeyine (AQL) dayanan kullanıcı tanımlı örnekleme planları. • Farklı malzem eler için örnekleme planları tanımlayın. • Yapılandırılabilir tablo, örnek büyüklüğü, lot boyutu, kabul ve red kriterini listeler. • Çeşitli örnekleme türlerini destekleyin (ör., Yüzde / sabit / aralık). • Gerekli başlangıç sayısı, atlanacak parti sayısı ve arıza durumunda incelenecek parti sayısı belirtmek için kullanıcı tanımlı atlama lot profilleri. • Mevcut sistemlere kesintisiz ve sorunsuz entegrasyon, böylece ilgili veriler otomatik olarak içe / dışa aktarılabilir, böylec e gereksiz verilerin saklanması ve yönetilmesi ve manuel veri reentry ve rapor oluşturma maliyetinin düşürülmesi maliyetini ortadan kaldırır. • Tedarikçi türüne, ürün türüne, denetim sonuçlarına, iş emri numarasına, özniteliklere ve diğer birçok alana göre kullanıcılar ın tedarikçileri ve mua yene verilerini anında listelemelerine olanak tanıyan güçlü arama yetenekleri sağlayın. • Tablolar ve grafikler dahil olmak üzere çok çeşitli standart raporlar sunun. • Mevzuata uygunluk için gerekli olan, sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamlı b ir denetim izini sürdürebilirsiniz. Denetim Kayıt Teslimat Yeterlilik Kalite Kontrol Kalite Indeksi Değerlendirmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

54. Özellikler Süreç keşfi • 8çtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler :fMC ;PDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çalışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VD;) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme arac ı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • ùirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların ³ne - if ́ senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılı r veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar ist atistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların ³what - if ́ senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • +er bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal iç erik yönetimi >[email protected] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • :eb tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak i ş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi ( VAC ) İş Süreci Modelleme ( BPMN ) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

25. Belge Denetimi SoftExpert , kurumsal düzeyde iş süreci iyileştirme ve uyum yönetimi için yazılım ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kuruluşların tüm seviyelerde iş performansını arttırmak ve endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak için en kapsamlı uygulama paketini sağlar . 1995 yılında kurulan ve şu anda dünya çapında 2.000'den fazla müşterisi ve 300.000 kullanıcısı olan SoftExpert çözümleri, üretim, otomotiv, yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji dahil her türlü sektörde lider kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik ve sağlık . SoftExpert , geniş kapsamlı uluslararası ortaklar ağı ile müşterilerinin yatırımlarından maksimum değer elde etmelerini sağlamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır . SoftExpert Hakkında www.softexpert.com

56. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek. . Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Perf ormansını Katma Değer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontrol edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eyle mler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve fatural ama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin. . Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılabilirliğe, işlevlere, becer ilere ve yetkinliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalanmasını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılma mış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın . Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hatları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje maliyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • K arlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe sistemleri ile entegre. . Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

7. BaĢlangıç Noktası: ISO / TS 16949 1999 yılında, ISO'nun kalite yönetimi için teknik komitesi ile birlikte Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) tarafından geliştirilen, ISO / TS 16949 , otomotiv sektöründen özel gereksinimleri de dahil ederek ISO 9001 ile entegre edildi ve bu teknik spesifikasyonu en yaygın kullanılan uluslararası alanlardan biri haline getirdi . Dünya çapında otomobil endüstrisindeki şirketler tarafından standartları . Ancak sürekli değişen küresel senaryoda, önemli yeni zorluklar ortaya çıktı ve buna karşılık, IATF ve ISO, otomotiv sektörünün kalite yönetim sistemi için teknik standardın ortak geliştirilmesini durdurmaya ve yeni standardı yayınlamaya karar verdiler : IATF 16949 . İlgili standartlara göre, uluslararası standart, otomotiv üretimi, aksesuarları, parçaları ve / veya endüstri hizmetleri ile çalışan kuruluşlar için kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini bir çerçeve oluşturur . Yeni standart ISO 9001 : 2015 ile birlikte ve ek olarak uygulanacaktır . Bu, IATF 16949 'un bağımsız kalite yönetim standardı olmayacağı anlamına gelir . Amaç kusur önleme vurgulamak, sürekli iyileştirmeler sağlamak ve tedarik zincirinde atık ve eşitsizliği azaltmaktır . www.softexpert.com

31. SE Dö küman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ından fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sah iptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şi rket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimi ni etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal y önetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture K e nowledg Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Source Business Process Management

32. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sa hip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks , SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörl eri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetme k • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgil i çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başın a, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için fi ligran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonr aki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

29. SE APQP - PPAP Ürünlerinizin Kalitesini Sağlayın ve Müşterilerin Beklentilerini Aşın Genel Bakış SE Advance Ürün Kalite Planlaması veya APQP, ürünlerin geliştirilmesini ve değişimini yönetme yöntemlerini otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır . Ürün geliştirme sürecinde bir rehber olarak hizmet verirken, aynı zamanda tedarikçiler ve üreticiler a r a s ı n d a k i s o n u ç l a r ı p a y l a ş m a y ö n t e m l e r i n i standartlaştırır . Çözüm, yeni ürünlerin geliştirilmesinde basit ve etkili bir kontrolün yanı sıra müşteri memnuniyetini, gerekli değişikliklerin erken tanımlanmasını ve zamanında ve mümkün olan en düşük maliyetle teslim edilen kaliteli ürünleri sağlamak için uygun kaynakların kullanılmasına yardımcı olur . SE APQP, APQP süreci boyunca tüm faaliyetlerin ve son tarihlerin zamanında yapılmasını sağlayan güçlü bir mekanizma kullanır . Çözüm ayrıca uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 , VDA ve diğerleri gibi düzenlemeler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılar . Za m an l an mış Görevleri Ayırır Veri Erişimi K oleksiyonunu Yetkilendirir Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Proje izleme Proje P l an l a ma Görevi t a m a mla Kalite Doğru l a m as ı Projeyi T a m a ml a ma

30. Özellikler • Tahmin edilen ve gerçek etkinlik karşılaştırmasını göstermek için e - tablolar ve Gantt grafiklerine APQP zamanlamaları oluşturur . • Formların atanmış kullanıcılar tarafından tamamlanmasını ve onaylayanlar tarafından elektronik olarak imzalanmasını sağlar . • Ürün kalite planlaması için şirket tanımlı kontrol listeleri oluşturur ve atanan görevlere otomatik olarak bekleyen görevleri gönderir . • Tüm APQP belgelerini, Gönderme Emri ve APQP sonuçlarının elektronik imzasıyla müşterilere elektronik olarak gönderir . • Kısmi veya eksiksiz verileri tamamlanmış bir parça formundan benzer bir parça formuna kopyalayarak veri yeniden giriş ihtiyacını ortadan kaldırır . • Değişkenlere (değerler ölçümü) ve özniteliklere (hata sayımı) dayalı olarak süreç yeterlilik çalışmasını gerçekleştirir . Ortalama, aralık, dağılım, histogram, kusur öğelerinin miktarı ve oranı ve daha fazlası için elektronik tablolar ve kontrol grafikleri oluşturur . • Cp, Cpk, Pp, Ppk, ZLSL ve ZUSL dahil olmak üzere süreç dizinlerini hesaplar ve dijital ölçüm cihazlarından otomatik veri toplama için arayüz sağlar . • CAD çizimleri , akış şemaları , teknik özellikler ve taranmış belgeler gibi elektronik belgelerin APQP işlemlerine eklenmesine izin verir . • APQP doküman revizyonlarını kaydeder ve değişiklikleri otomatik olarak tanımlar . • Birçok ISO standardına uygun belgeler üretir . Planlam a Veri Analizi Özelleştirilmiş Formlar Gönderim sertifikası www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kin d. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. Ekran Görüntüleri

51. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar . En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar . Tam bir performans yaşam döngüsü . SE Performansı, şirketlerin bir stratejiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir . SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir yerde yönetir . Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur . Odak ister operasyonel , ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derece esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar . . Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler, kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji oluşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip edebilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir İç ve D ış Analiz Stratejik Pl an l a maa G ö sterge İ zleme performans D e ğ erl e nd i r me Operasyonel

36. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kriti k v e genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar v e e ğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

52. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sistemlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

35. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır : hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar . Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur . Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur . Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler . Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır . Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi . SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür . Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir . SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar . Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerl e n d i r me Planı Yürütme Değerl e n d i r me Planı Yetkinliklerin De ğ e r l e nd i r i lm e si Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

Görünümler

 • 1077 Total Views
 • 856 Website Views
 • 221 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 29 178.211.55.61
 • 7 surecmerkezi.com