Softexpert ITSM Sunumu

SoftExpert ITSM, BT servis isteklerini, olayı ve problem yönetimini, konfigürasyon yönetimini ve BT insan kaynaklarını otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü ama kullanımı kolay, modüler ve düşük maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım paketidir.

Çözüm, her ölçekteki ve her sektördeki kuruluşların BT yönetişimini geliştirmelerine, hizmet seviyelerini optimize etmelerine, üretkenliği artırmalarına ve ilgili maliyetleri azaltmalarına ve BT altyapı yönetimini stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

7. W hy SoftExpert www.softexpert.com

4. B enefits www.softexpert.com

10. C ompliance www.softexpert.com

11. Uyumluluklar www.softexpert.com Ev SoftExp ert Sina Özellik Uyumlu - luk Neden SoftExpert Fayda - lar Çözüm Zorluklar

12. F eatures www.softexpert.com

1. Zorluklar Çözüm Fayda - lar Neden SoftExpert Uyumlu - luk Özellik Hakkı - nda SoftExpert SoftExpert ITSM Paketi BT Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülmesi.

32. İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. www.softexpert.com | [email protected] Yasal Uyarı: Bu yayının içeriği, SoftExpert Software'in önceden izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılam az. Bu yayın SoftExpert ve / veya bağlı kuruluşlarının ağı ta rafından kesinlikle bilgilendirme amaçlı, herhangi bir garanti olmadan sağlanmaktadır. SoftExpert ürün ve hizmetleri ile ilgili tek garanti bir sözleşme içinde yer alan lardır. Burada sunulan bazı ürün işlevleri ve özellikleri isteğe bağlı olabilir veya eld e edilen teklifin (ler) makyajına bağlı olabilir. Bu materyalin içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - SE ITSM BT Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülmesi

24. Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sorun Yönetimi Bir sorunun temel nedenini belirleyin, yinelenen olayları ortadan kaldırın ve önlenemedi olayların etkisini en aza indirin. ıshikawa benim için Sorun analiz

26. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sorunlar Yönetimi Mevzuat gerekliliklerine uygunluğu sağlamak ve BT hizmetlerinin kalitesinin s ürekli olarak kontrol edilmesini, ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak. Gantt bir çok şey var Eylem plan

27. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sorunlar Yönetimi Mevzuat gerekliliklerine uygunluğu sağlamak ve BT hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesini, ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak. Gantt bir çok şey var Eylem plan

14. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Hizmet Stratejisi İş stratejisini anlayın ve BT stratejisine dönüştürün. Karne Strateji harita

15. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Hizmet Stratejisi İş stratejisini anlayın ve BT stratejisine dönüştürün. Karne tasarımı Strateji haritası

16. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Raporlar & Pano Kuruluş ve BT hedefleri için anlamlı riskleri ele alan anahtar denetimleri değerlendirin. Risk analiz Olay danı

17. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Raporlar & Pano Kuruluş ve BT hedefleri için anlamlı riskleri ele alan anahtar denetimleri değerlendirin. Risk analiz Olay danı

18. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sürekli hizmet geliştirme Süreçleri, BT Hizmetlerini ve BT Altyapısını sürekli olarak ölçmek ve iyileştirmek için doğru ve zamanında bilgi sunun. Gösterge izleme Karne takibi

25. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Problem Yönetimi Bir sorunun temel nedenini belirleyin, yinelenen olayları ortadan kaldırın ve önlenemedi olayların etkisini en aza indirin. ıshikawa benim için Problem analizi

29. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Değişim Yönetimi Değişikli k isteğinden uygulama sonrası gözden geçirmeye kadar tüm etkinlikleri denetleyerek değişiklikleri yapmak için gereken süreyi ve çabayı azaltın. Proje Gantt grafik Süreç modelleme

30. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - BT Varlık Yönetimi BT altyapısının toplam sahip olma maliyetini azaltın ve altyapının verimli çalışmasını sağlamak için sağlam bir temel sağlayın. Varlık yapı Varlık veri

31. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - BT Varlık Yönetimi BT altyapısının toplam sahip olma maliyetini azaltın ve altyapının verimli çalışmasını sağlamak için sağlam bir temel sağlayın. Varlık yapı Varlık veri

22. SoftExp ert H kk d Neden YumuşakX pert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Olay Yönetimi Normal işlemleri, işletme veya kullanıcı üzerinde mümkün olan en az etkiye sahip olarak, uygun maliyetli bir fiyatla mümkün olan en kısa sürede geri yükleyin. Olay kaydı Kullanıcı yÃ1/4

19. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Sürekli service iyileştirme Süreçleri, BT Hizmetlerini ve BT Altyapısını sürekli olarak ölçmek ve iyileştirmek için doğru ve zamanında bilgi sunun. Gösterge izleme Karne takibi

20. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Se rvis Talebi Yönetimi BT hizmet isteklerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayın. İzMİr aã§Ä± Servis aã§Ä±

21. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Servis Talebi Yönetimi BT hizmet isteklerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayın. İzMİr aã§Ä± Servis aã§Ä±

23. Hakkı - nda S ftE t Neden Bu ü den ftE www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Olay Yönetimi Normal işlemleri, işletme veya kullanıcı üzerinde mümkün olan en az etkiye sahip olarak, uygun maliyetli bir fiyatla mümkün olan en kısa sürede geri yükleyin. Olay kaydı Kullanıcı yÃ1/4

28. SoftExp ert H kk d Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - Değişim Yönetimi Değişiklik isteğinden uygulama sonrası gözden geçirmeye kadar tüm etkinlikleri denetleyerek değişiklikleri yapmak için gereken süreyi ve çabayı azaltın. Proje G antt grafik Süreç modelleme

3. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - BT yeteneklerini koruyun. SE ITSM, kuruluşlara performans değerlendirme ve yeterlilik değerlendirmesini kolaylaştırmak için gereken araçları sunar. SE ITSM entelektüel sermaye değerini maksimuma çıkarır ve rekabet gücünü arttırır. Mevzuata uygunluğu uygulayın. SE ITSM, iç standartların ve mevzuata uygunluk gerekliliklerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. SE ITSM Hem iş hem de hizmet destek personelinin görünürlüğünü ve iletişimini artırır.

2. Çözüm Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda - İş stratejisini destekleyin. SE ITSM Suite, yürürlüğe giren stratejiyi günlük görevlere dönüştürmeye yardımcı olan çeşitli yönetim araçlarını birleştirir SE ITSM, iş stratejisine odaklı işbirlikçi ve süreç odaklı bir ortam sağlar. Anlayıştan hizmet dışı bırakmaya . SE ITSM, kuruluş ların projelerin daha yumuşak bir geçişini gerçekleştirmesini sağlar. SE ITSM sadece proje yönetimi ve hizmet yönetimi işlevlerini değil, aynı zamanda çerçevelerini de uyumlu hale getirir.

9. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  "Ishikawa" ve "5 Whys" gibi entegre neden analiz araçları.  Etkin olay ve sorun analizi, MTTR'nin azaltılması ve yinelenen olaylar.  BT'nin kuruluş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak becerilere sahip kişileri belirlemek için Entegre Yetkinlik ve Eğitim araçları.

8. Neden SoftExpert mı? Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  İş akışı geliştirmeye grafik kullanıcı arabirimi (GUI) yaklaşımı.  Güçlü arka uç iş akışı motorları ile Hizmet İsteği, Olay, Sorun ve Değişim yönetimi gibi işlemlerin otomasyonu.  İş st ratejisini desteklemek için Entegre Kurumsal Performans Yönetimi .

6. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Güvenlik ve iş sürekliliğinin geliştirilmiş kullanılabilirliği, güvenilirliği ve verimliliği.  Daha net BT yetenekleriyle daha güvenilir iş stratejisi desteği.  Müşteri memnuniyetini, m üşter i tutma oranını, itibarını, pazar payını arttırır.

5. Fayda - ları Hakkı - nda S ftE t Neden SoftExpert www.softexpert.com Zorluklar Çözüm Uyumlu - Özellik Ev Fayda -  Yeni gelir kaynakları için fırsatlardan yararlanır  BT işletim maliyetini azaltır.  BT personelinin verimliliğini artırır.  BT yönetimini geliştirir ve sürekli iyileştirmeyi sağlar.

Görünümler

 • 134 Total Views
 • 95 Website Views
 • 39 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 3 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com
 • 1 www.surecmerkezi.com