Sarbanes-Oxley, lakaplı Sarbox ya da sadece SOX, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2002'den beri var olan bir yasadır. Operasyonların şeffaflığını ve hesap verebilirliği sağlamak için tasarlanan kamu kuruluşları üzerinde yükümlülükler getiren bir dizi hüküm içermektedir. Bu hükümler belirli iş süreçlerini ele almak ve denetlenebilir kayıtların tutulmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. SOX Genel Bakış Sarbanes - Oxley, lakaplı Sarbox ya da sadece SOX, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2002'den beri var olan bir yasadır. Operasyonların şeffaflığını ve hesap verebilirliği sağlamak için tasarlanan kamu kuruluşları üzerinde yükümlülükler getiren bir dizi hüküm içermektedir. Bu hükümler belirli iş süreçlerini ele almak ve denetlenebilir kayıtların tutulmasını sağlamak için tasarlanmıştır. SOX'un temeli, tüm finansal süreçlerin doğru raporlama yetenekleri i le desteklenen sıkı bir kural ve yönetmelik setine göre yönetilmesi gereğidir. Bu yönetim ve kontrollerin kaydı, bu süreçlerin hızlandırılması ve otomatikleştirilmesi için bir çözüm olmadan çok zaman alıcı ve pahalı bir proje olabilir. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin Sarbanes - Oxley 404'e bağlı kalmasına yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, ba şarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, şirketlerin bir iç kontrol çerçevesi tanımlamasına, kontrolleri ve periyodik olarak kontrolleri test etmes ine, kilit risk bölümlerini tanımlamasına ve programı düzenl i olarak gözden geçirmesine olanak tanır. Yazılım, COSO gibi çoklu kontrol çerçevelerine dayalı dahili kontrolleri tanımlama, test etme ve izleme becerisi sağlar. SoftExpert ile, finansal rapo rlama zahmetsizce ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmektedir. Yararları Bir BT çözümü tarafından desteklenen SOX uygulam asının faydaları şunları içerir: • Daha etkin bir kontrol ortamı - yönetim kurulu, denetim komitesi ve yönetim tarafından aktif katılım. • İzleme kontrollerinin, kontrol sürecinin ayrılmaz bir parç ası olduğunun kabulü ile birlikte daha dikkatli bir şekilde analiz edilmesi. • Daha fazla yapı yıl sonu kapanış süreci ve dergi girişlerinin kaydedilmesi Böylece, bu alanların karmaşıklıkta ne kadar arttı ğını kabul etmek. • Tanımlanmış tarafların takibi ve çöz üm yaklaşımları dahil olmak üzere, tanımlanmış süreçlerle sahtecilik karşıtı faaliyetlerin uygulanması. • Genel kontrollerle ilişkili risklerin daha iyi anlaşılması ve risklerin azaltılmasının güvence altına alınması için kontrol v e denetim prosedürlerinin i yileştirilmesi ihtiyacı. • Pratik günlük rehberlik ve yönetim değerlendirmesinin temelini oluşturacak kontrol ve kontrol süreçlerinin geliştirilmiş dokümantasyonu. • Kontrollerin daha iyi tanımlanması ve kontroller ile kurum arasındaki risk arasındaki ilişki. • Kontrol parametreleri, personelin çalıştırılması ve kontroller için sorumluluklarının yönetilmesi yoluyla daha geniş bir anla yışla organizasyona gömülüyor. • Kontrol testlerini ve iyileştirmeyi hızlandırarak ve otomatikleştirerek daha düşük uyumluluk maliyet leri. • Denetçilerin denetime ve gözetime odaklanmalarını sağlamak. • SOX uyumluluğunun durumuyla ilgili kapsamlı ve gerçek zamanlı görünürlük.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır : SE Denetim • Denetimler planlanır ve gerçekleştirilir. • Denetimlerin sonuçları yönetime iletilir. • Tüm bulgular düzeltildi ve kaydedildi. SE Aksion Planı • Gerekli düzeltici eylemleri yönetir. • Düzeltici eylemlerin zamanında yapılmasını sağlar. SE Döküman • SOX belgelerini, kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerden erişilebilen güvenli, merkezi bir sistemde korur. • Dahili uyum ekibi için otomatik görev atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama verimliliğini artırma. • Değişiklikler otomatik olarak takip edilir ve onaylar akıcı hale getirilir. • Harici denetçilerin belgeleri hızla ve kolayca aramasını ve almasını sağlar, bu da kullanılan faturalandırılabilir saatlerden tasarruf sağlar. • Uyum geçmişine her zaman erişilebili r. • Belgeleri şirket politikasına göre, 24 saatten birkaç yıla veya daha uzun bir süre boyunca saklar. Saklama, belge kategorisi ile yapılandırılabilir. SE Süreç • Süreçlerin tanımlandığından, planlandığından ve belgelendiğinden emin olun. • Süreçlerin izlenip kontrol edildiğinden emin olun. • Gelişmiş izleme ve raporlama özelliği. • Bir şirketin SOX ortamının gerçek zamanlı görünümü, sürekli izleme ve süreç iyileştirme, yöneticiler, süreç sahipleri ve denetçiler arasındaki güvenin artmasını sağlar. SE Proje • Dahili uyum ekibinin verimliliği arttırmak için otomatik görev atamaları, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama. • Uyum geçmişine her zaman erişilebilir. • Proje sınıflandırma şeması sağlar. Sarbanes - Oxley ile bağlantılı veya etkilenen proje ler takip edilebilir ve yönetilebilir. • Değişiklikleri izlemek ve yönetmek için şablonlar ve kontrol listeleri. • Proje ve ürün geliştirme süreçleri sağlar. SE Risk • İşletme ve operasyonel riskleri yönetir. • Riskler, kontroller ve testler izlenebilirlik için bağlantılıdır. • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organiz asyonel yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Hedef ve kalan riskler. • Kurum çapında riskleri önem ve olasılık bazında belirler ve puanlar ve her bir riskle ilgili kontrolleri izler. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi i zlemek için bir çerçeve sunar. • Önemli ris klerin yönetici izlemesini sağlayan panolar, ısı haritaları ve temel risk göstergeleri gibi güçlü raporlama özellikleri. Ekran Görüntüleri İlkeler Ve Prosedürler Kontrol Aktiviteleri Risk Izleme Denetim Faaliyetleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 652 Total Views
 • 506 Website Views
 • 146 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 4

 • 6 178.211.55.61
 • 21 www.surecmerkezi.com
 • 4 surecmerkezi.com
 • 1 www.google.com