Tarım Sektörü için SOFTEXPERT

Tarım endüstrisi, tüm sanayileşmiş ekonomilerde en zor ve zorunlu sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Gelişmek için, işletmeler teknolojik iyileştirme, maliyet azaltma, çevresel düzenlemeler, sürdürülebilirlik ve lojistik gibi çeşitli zorlukları karşılamak için yerinde bir sisteme sahip olmalıdır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Tarım Tarım endüstrisi, tüm sanayileşmiş ekonomilerde en zor ve zorunlu sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Gelişmek için, işletmeler teknolojik iyileştirme, maliyet azaltma, çevresel düzenlemeler, sürdürülebilirlik ve lojistik gibi çeşitli zorlukları kar şılamak için çok yönlü bir sisteme sahip olmalıdır. SoftExpert, belgelerin kontrolü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, projeler, varlıklar, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve çok daha fazlası için her yönüyle tarım endüstrisinin sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini sunmaktadır . SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumluluk maliyetini düşürür ve yardımcı olur Tarım sektöründeki şirketler başarıyı en üst seviyeye çıkarır, verimliliği artırır, riski azaltır ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlıdır. . Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerini iç eren tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli olarak geliştirmelerini sağlar; ürün yaşam döngüsü yönetimi, riskleri yönetme, bakım, süreçler, varlıklar, atıklar, olaylar, problemler, performans göstergeleri, çevre, sağlık ve güvenlik yönet imi ve çok daha fazlası Risk Proje PDM Tedarik Performans Excellence and Compliance Belge Varlık Bakım Depolama Atık Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca ç alışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar . SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır. öneriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kaydetmek için online bir platform olarak.

2. Tedarik x tedarikçisi Malzeme kontrolü KPI Ölçme ve izleme Kaynak kontrolü Bakım programı Çevre lisansı www.surecmerkezi.com | [email protected] These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SoftExpert and its affiliated companies for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SoftExpert shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SoftExpert products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and ser vices, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Some product features and functionalities presented herein may be optional or dependent on the composition of the offer acquired. Ana Faydalar • Envanter yönetimi. • Verimli süreç aşa ması ile kontrol özelliklerinin tanımı. • Mamul malların özellikleri. • Atık ürünlerin nihai bertarafının sınıflandırılması ve nicelendirilmesi. • Atık üretim yönetimi, depolama ve nakliye. • Çevre izni kontrolleri. • Performans yapısı organizasyonu için e snek çerçeve (Dengeli Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Varlık tanımlaması ve sınıflandırması. • El kitapları, kataloglar ve prosedürler gibi herhangi bir belge türü. • MTTR, MTBF göster geleri, Arıza Oranı ve Ekipman Kullanılabilirliğinin Hesaplanması. • Nicel, nitel ve matris risk analizi. • Risk yönetimi geçmişi izleme. • Önleyici bakım programı. • Servis Siparişi ile toplam bakım yönetimi. • Teknisyen, ekipman, aktivite, servis sipariş i, süre, bakım ekibi, tahmini servis maliyeti vb. İle otomatik maliyet hesabı .

Görünümler

 • 481 Total Views
 • 373 Website Views
 • 108 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 17 www.surecmerkezi.com
 • 6 178.211.55.61
 • 3 surecmerkezi.com