Taşımacılık ve Lojistik

SoftExpert, endüstrinin en ileri ve kapsamlı yazılım paketini, nakliye ve lojistik endüstrisinin sıkı gereksinimlerini karşılayan uyum ve performans yönetimi için; En sıkı küresel düzenlemelere uymak, belgeleri kontrol etmek, riskleri yönetmek, varlıkları, bakımı, ürün yaşam döngüsünü ve daha fazlasını yapmak.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Taşımacılık ve Lojistik Küresel rekabet ve düzenlemeler arttıkça, taşımacılık ve lojistik sektöründeki şirketler, operasyonlarının tüm yönleriyle, çevresel verimlilikten tedarik zinciri yönetimine, teknolojik gelişmelere, yasal düzenlemelere ve sürekli artan müşteri talebine karşı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. SoftExpert, nakliye ve lojistik endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayan, uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişm iş ve kapsamlı yazılım paketi: En sıkı k üresel düzenlemelere uymak, belgeleri kontrol etmek, riskleri yönetmek, varlıkları, bakımı, ürün yaşam döngüsünü ve daha fazlasını yapmak. SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumun maliyetini düşürür ve nakliye ve lojistik sektöründeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlı kalmasına yardımcı olur. Çözüm, şirketlerin aşağıdakileri de içeren farklı yönetim çerçevelerinin tek bir platformda ente gre edilerek operasyonlarını sürekli olarak geliştirmelerini sağlar; riskleri, bakımı, süreçleri, varlıkları, atıkları, olayları, performans göstergelerini, çevre, sağlık ve güvenlik yönetimini ve çok daha fazlasını yönetme Denetim Risk S ü re ç Performans Mükemmellik ve Uygunluk Belge At ı k Varl ı k Depolama Bak ı m Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşu n müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, önemli performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gi bi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetim süreçlerini basi tleştirir ve standartlaştırır. Ö neriler, riskler, komplikasyonlar ve girişi mler için bir online platformdur.

2. Ana Faydalar • Önleyici bakım programı. • Servis Siparişi ile toplam bakım yönetimi. • • Teknisyen, ekipman, aktivite, servis siparişi, süre, bakım ekibi, tahmini servis maliyeti vb. Ile otomatik maliyet hesabı. • Varlık tanımlaması ve sınıflandırması. • El kitapları, kataloglar ve prosedürler gibi herhangi bir belge türü. • MTTR, MTBF göstergeleri, Arıza Oranı ve Ekipman Kullanılabilirliğinin Hesaplanması. • Nicel, nitel ve matris risk analizi. • Risk yönetimi geçmişi izleme. • Süreç sırasında denetçiler tarafından basılabilen ve kullanılabilecek önerilerle birlikte denetim gereksinimleri kaydı. • SE süreci ile arayüz üzerinden denetlenecek prosedürleri, alanları / departmanları ve bireyleri kaydedin. • En iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, gö zlemler ve denetim sırasında vurgulanan uygunsuzluklar gibi olayları kaydedin. • Atık ürünlerin nihai bertarafının sınıflandırılması ve nicelendirilmesi. • Atık üretim yönetimi, depolama ve nakliye. • Çevre izni kontrolleri. • Performans yapısı organizasyonu için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. Elde edilen sonuçlar arasında belgelerin kontrolü, iletişim ve dağıtım, kopyaların kontrolü ve erişim kolaylığı bulunmaktadır. U ygunsuzlukların ve düzeltici ve önleyici eylemlerin yönetimi de gelişti, bu da olayların nedenlerini tespit etmeyi kolaylaştırdı, düzeltici eylemler için planlama sürecini hayata geçirdi ve uygunsuzlukları kapattı. . Marisa Triguero Kalite ve Sosyal Eylemde n Sorumlu TNT Ulaşım Kontrolü Denetim Gereksinimleri Atık Envanteri Belge Görüntüleme KPI Ölçme Ve Izleme Kaynak Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. Th e content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 685 Total Views
 • 557 Website Views
 • 128 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 9 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com