Tıbbi Cihazlar Sektörü için SOFTEXPERT

Tıbbi cihaz endüstrisi, dünyanın her yerindeki hastalar için sağlık hizmetlerinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda örnekle kredilendirilebilir, ancak bunlar aynı zamanda görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyadır ve endüstrinin düzenleyici ve demografik ortamının yalnızca zorluğun bir parçası olduğunu anlamaktadırlar. Tıbbi cihaz şirketleri için gerçek mücadele doğru stratejiyi tanımlamak ve daha sonra verimli bir şekilde yürütmektir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Tıbbi Cihazlar Tıbbi cihaz endüstrisi, dünyanın her yerindeki hastalar için sağlık hizmetlerinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda örnekle kredilendirilebilir, ancak bunlar aynı zamanda görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyadır ve endüstrinin düzenleyici ve demografik ortamının yalnızca zorluğun bir parçası olduğunu anlamaktadırlar. Tıbbi cihaz şirketleri için gerçek mücadele doğru stratejiyi tanımlamak ve daha sonra verimli bir şekilde yürütmektir. SoftExpert, belgelerin kontro lü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, projeler, varlıklar, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve çok daha fazlası için tıbbi cihaz endüstrisinin sıkı gereksinimlerini karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsaml ı yazılım paketini sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumluluk maliyetini düşürürmeye yardımcı olur Tıbbi cihaz endüstrisindeki şirketler başarıyı en üst seviyeye çıkarır, üretkenliği artırır, riski azaltır . Çözüm, şirketlerin çeşitli ulusla rarası yönetmeliklere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerini içeren tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli olarak geliştirmelerini sağlar; riskleri, bakımı, süreçleri, varlıkları, kalibrasyonları, ürün geliştirmeyi, p erformans göstergelerini ve çok daha fazlasını yönetme sini sağlar. PDM Risk Süreç Aksiyon Planı Mükemmellik ve Uygunluk Varlık Belge Performans İş Akışı Vaka Bakım Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki çarpıcı değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yö netimi süreçlerini basi tleştirir ve standartlaştırır. Ö neriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kayd etmek için online bir platformdur.

2. Ana Faydalar • Etkin Malzeme Listesi (BOM) yönetimi. • Uygunsuzlukları yönetir. • Madd e dokümantasyon incelemesini kontrol eder. • İş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. • Proje verilerini gerçek zamanlı olarak düzenler ve paylaşır. Gantt çizelgeleri, kritik yol, öncelik ağı ve kilometre taşı üzerinde görev önceliği arası ilişkiler [İş Dökümü Yapısı - WBS]. • Projelerinizin ilerlemesini analiz eder, “tahmini ve gerçek” ifadesini görüntüler ve sonuçlara kadar tüm proje aşamalarında eğilimleri hesaplar. • Yeni uygunsuzlukların önlenmesi. • İzole edilmiş görevleri ve eylem planı planlamasını, yürütmesini ve izlemesini kolaylaştırır. • Riskleri niceliksel, niteliksel v e risk matrisi yoluyla analiz eder. • Risk yönetimi geçmişini izler. • Önleyici bakım planlaması. • Servis siparişi ile toplam bakımları yönetir. • Teknisyen, ekipman, aktivite, servis siparişi, süre, bakım ekibi, tahmini servis maliyeti vb. Web versiyonuna g eçiş kolaydı ve devam eden süreçlerin basit yönetimi gibi avantajlar getirdi. Adriano Einsenhut Kalite Koordinatörü FGM İş Süreci Modelleme (BPMN) Risk Değerlendirmesi KPI Yönetimi Bakım Programı Varlık Yönetimi Ürün Yapısı www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 692 Total Views
 • 557 Website Views
 • 135 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 27 www.surecmerkezi.com
 • 8 178.211.55.61
 • 5 surecmerkezi.com