Teknoloji şirketleri, kalite, esneklik ve inovasyonun başarı için kritik öneme sahip olduğu hızla değişen bir çevrede faaliyet göstermektedir. Şirketler sadece ürünlerini nasıl yöneteceklerini değil, aynı zamanda da rekabet edebilmek ve rekabet gücü kazanmak için sürekli değişen düzenlemelere, standartlara ve teknolojiye ayak uydurmak zorundadırlar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Teknoloji Teknoloji şirketleri, kalite, esneklik ve inovasyonun başarı için kritik öneme sahip olduğu hızla değişen bir çevrede faaliyet göstermektedir. Şirketler sadece ürünlerini nasıl yöneteceklerini değil, aynı zamanda da rekabet edebilmek ve rekabet gücü kazanmak için sürekli değişen düzenlemelere, standartlara ve teknoloj iye ayak uydurmak zorundadırlar. SoftExpert, endüstrinin belgelendirmesini, riskleri, performans göstergesi izlemeyi, proje yönetimini, varlıklarını, ürün yaşam döngüsü yönet imini ve çok daha fazlasını kontrol etmek için teknoloji endüstrisinin sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumun maliyetini düş ürür ve teknoloji endüstrisindeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, üretkenliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemeler e bağlı kalmasına yardımcı olur. Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalara k ve farklı yönetim çerçevelerinden oluşan tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli geliştirmelerini sağlar. İş Ak ışı Risk Aksiyon Plan ı S ü re ç Belge Mükemmellik ve Uygunluk Performans PDM Problem Varl ı k Vaka Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbi rliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prose dürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini bas itleştirir ve standartlaştırır. Ö neriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kay detmek için online bir platformdur.

2. Ana faydalar • Etkin Malzeme Listesi (BOM) yönetimi. • Uygunsuzlukları yönetir. • Madde dokümantasyon incelemesini kontrol eder. • İş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. • Proje verilerini gerçek zamanlı olarak düzenler ve paylaşır. Gantt çizelgeleri, krit ik yol, öncelik ağı ve kilometre taşı üzerinde görev önceliği arası ilişkiler [İş Dökümü Yapısı - WBS]. • Projelerinizin ilerlemesini analiz eder, “tahmini ve gerçek” ifadesini görüntüler ve sonuçlara kadar tüm proje aşamalarında eğilimleri hesaplar. • Yeni uygu nsuzlukların önlenmesi. • İzole edilmiş görevleri ve eylem planı planlamasını, yürütmesini ve izlemesini kolaylaştırır. • Riskleri niceliksel, niteliksel ve risk matrisi yoluyla analiz eder. • Risk yönetimi geçmişini izler. • Önleyici bakım planlaması. • Servis sipa rişi ile toplam bakımları yönetir. • Teknisyen, ekipman, aktivite, servis siparişi, süre, bakım ekibi, tahmini servis maliyeti vb. ITS Sistemi, süreç yönetimi mükemmelliğinin aranmasının, esneklikle hizmet sunmanın temelini oluşturduğuna inanmaktadır . Bu nedenle, bu stratejik avantajı elde etmek için gerekli desteği SoftExpert'de gördük. Elton Medeiros CEO - ITS Sistemi Risk Değerlendirmesi İş Süreci Modelleme (BPMN) Eylem Planı Yönetimi Vaka Kaydı Ölçme Ve Izleme Ürün Tanımı www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Discla imer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeu p of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 664 Total Views
 • 537 Website Views
 • 127 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 8 178.211.55.61
 • 28 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com