Tüketici ürünleri şirketleri birçok ortak zorlukla karşı karşıyadır - dünya pazarlarında artan rekabet, sıkı düzenlemeler, daha karmaşık ürünler için talep, daha kısa üretim süreleri, daha düşük üretim maliyetleri, daha yüksek kalite ve daha uzun ömürlü ürünler. Karmaşık ürünlerin artan karışımı ve operasyonların küresel olarak genişletilmesi, üretim yönetimine yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, üreticiler iş yapma şeklinin her yönüne bakmalıdır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Tüketici Ürünleri Tüketici ürünleri şirketleri birçok ortak zorlukla karşı karşıyadır - dünya pazarlarında artan rekabet, sıkı düzenlemeler, daha karmaşık ürünler için talep, daha kısa üretim süreleri, daha düşük üretim maliyetleri, daha yüksek kalite ve daha uzun ömürlü ür ünler. Karmaşık ürünlerin artan karışımı ve operasyonların küresel olarak genişletilmesi, üretim yönetimine yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, üreticiler iş yapma şeklinin her yönüne bakmalıdır. SoftftExpert, belgeler in kontrolü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve çok daha fazlası için tüketici mallarının sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyumluluk ve performans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini su nmaktadır . SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumluluk maliyetini düşürür ve yardımcı olur şirketler başarısını en üst seviyeye çıkarır, verimliliği artırır, riski azaltır ve çeşitli düzenlemelere uymaktadır . Çözüm, tüketim malları şirketlerinin çeşitli uluslararası d üzenlemelere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerinin tek bir platformda entegre edilmesini sağlayarak operasyonları sürekli olarak geliştirmelerini sağlar; Ürün yaşam döngüsünü, performans göstergelerini, iş süreçlerini, riskleri, tedar ikçileri, belgeleri, projeleri, portföyleri ve daha fazlasını yönetir. Risk PDM Süreç Mükemmellik ve Uygunluk Belge Performans Tedarik Proje Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dram atik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm gün cel süreç belgelerine merkezi bir erişim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak, KPI'ları, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili dokümanları sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır. öneri, risk, komplikasyon ve girişimleri kaydetmek için online bir platform olarak.

2. Ana Faydalar • Malzeme Listesi. • Uygunsuzluk yönetimi. • Ürün dökümanları gözden geçirme kontrolü. • Performans yapısı organizasyonu için esnek çerçeve (Den geli Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Her kullanıcı için Kişiselleştirilmiş Pano görünümleri. • Çeşitli departmanlarda risk yönetimi uygulaması (çevre, sağlık ve güvenlik, normatif, bes leyici, bilgi güvenliği, projeler vb.). • Herhangi bir aşamada riskli süreçlerin haritalanması ve yürütülmesi. • Kontrol stratejilerinin ve eylem planlarının pro - aktif tanımı. • Proje verilerini gerçek zamanlı olarak düzenler ve paylaşır. • Gantt çizelgele ri, kritik yol, öncelik ağı ve dönüm noktası üzerinde görev önceliği arası ilişkiler [İş Dökümü Yapısı - WBS]. • Yürütülen projelerdeki uygunsuzlukları, şikayetleri, iyileştirme fırsatlarını ve önleyici / düzeltici eylemleri kaydeder. • Proje ekipleri arasın da, görevlerin ve kararların eksiksiz kayıtlarını tutan bir görev öncesi ilişki aracı sağlar. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Tam e ntegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal içerik yönetimi [ECM] çözümü. . SoftExpert çözümü, prosesler üzerinde tam kontrol elde etmemize ve üretilen parç alarda garantili kalite ile gerçek zamanlı önleyici ve düzeltici önlemler almamızı sağlar. Fúlvio Rodrigues Kalite Koordinatörü CooperTools İş süreci modelleme (BPMN ) Proje kontrolü Ürün tanımı Tedarik ve tedarikçi yönetimi Performans Yönetimi Risk Değerlendirmesi www.surecme rkezi.com | [email protected] These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SoftExpert and its affiliated companies for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SoftExpert shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SoftExpert products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constit uting an additional warranty. Some product features and functionalities presented herein may be optional or dependent on the composition of the offer acquired.

Görünümler

 • 703 Total Views
 • 565 Website Views
 • 138 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 8 178.211.55.61
 • 4 surecmerkezi.com